Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdosana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātnu akademija
Norades
Mēklet šajā serverī

Izgudrojumu un izgudrotāju atlases principi

Nozīmīgāko izgudrojumu atlase

Latvijā ir ap 8000 cilvēku, kuri ir vismaz viena reģistrēta izgudrojuma autori vai līdzautori. Pēdējo 20 gadu laikā Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši ap 12000 patentu (arī PSRS autorapliecību var uzskatīt par patentu, kura īpašnieks bija valsts). Jāatzīst, ka ne visi šie patenti ir saņemti par īpaši nozīmīgiem izgudrojumiem. Kā mēs atlasījām tos desmit pašus nozīmīgākos, pēc mūsu domām?

Galvenie nozīmīguma kritēriji mums bija: pārdotas licences Rietumu firmām; uzceltas rūpnīcas; liels ražošanas apjoms; izmantošana militārajā kompleksā; atzinība pasaules mērogā. Jebkurš no atlasītiem 10 nozīmīgākiem Latvijas izgudrojumiem atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem

Izgudrotāju atlase

Īpašu akcentu likām uz to, lai būtu pārstāvēti visdažādāko nozaru izgudrotāji: ķīmiķi, fiziķi, inženieri, ārsti, selekcionāri… Otrs kritērijs bija piederība nozīmīgāko izgudrojumu autoru kategorijai. Trešais kritērijs – lai būtu vairāki patenti…

Pakāpeniski izveidojās katram izgudrotājam veltīto materiālu zināma tipveidastruktūra: biogrāfiskie dati; intereses izgudrošanas jomā; galvenie izgudrojumi un to būtība; patentdokumentu uzskaitījums utt. Darba gaitā nāca klāt vēl viena nodaļa, kuru mēs sākotnēji pat nebijām paredzējuši: ko katrs izgudrotājs saka par izgudrošanu un tās nozīmi Latvijai.

Materiāli nav ideāli vienveidīgi un viendabīgi: aiz šiem materiāliem stāv ļoti dažādi cilvēki: katrs cilvēks ir personība, īpaši izgudrotāji. Kad mēs to izpratām, mēs pārstājām kategoriski prasīt viena un tā paša veida materiālus. Atsevišķos gadījumos no izgudrotājiem izdevās iegūt ļoti interesantas fotogrāfijas, kas šos izgudrotājus raksturo ne tikai kā ģeniālas personības, bet arī kā cilvēkus, kam, varbūt ir tādas pašas intereses, kā mums, kuru citas aizraušanās bieži ir tādas pašas, kā mums…