Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdosana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātnu akademija
Norades
Mēklet šajā serverī

Par Latvijas izgudrojumiem un izgudrotājiem

(Priekšvārds)

Latvijas Republika vienmēr ir varējusi lepoties ar izciliem, starptautiski atzītiem sasniegumiem zinātnē un tehnikā.

Jaunas zinātniskas atziņas un to transformācija progresīvās tehnoloģijās un konstrukcijās farmācijas, ķīmijas, gēnu inženierijas, biotehnoloģijas, magnētiskās hidrodinamikas, cietvielu fizikas un citās jomās jau vairākus gadu desmitus nesušas Latvijas vārdu pasaulē.

Šo tehnoloģisko procesu un konstrukciju principiālie risinājumi ir to autoru izdomātās un īstenotās novitātes - izgudrojumi, kuru praktiskā izmantošana agrāk un tagad ir un, ticu, arī nākotnē būs, viens no pamatakmeniem Latvijas tautsaimniecības augšupejai un tās ekonomiskajam uzplaukumam.

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka lielākā daļa no šiem izgudrojumiem ir savlaicīgi aizsargāti ar patentiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, kurās to darīt bija lietderīgi, kā arī uz to bāzes noslēgti vairāki licences līgumi.

Nododot visplašākajai auditorijai apkopojumu „Latvijas izgudrotāji un izgudrojumi" , mēs ne tikai lepojamies ar Latvijas izgudrotāju korpusa veikumu, bet arī ticam, ka šis materiāls dos impulsus jauniem abām pusēm vērtīgiem zinātniskiem un tehniskiem Latvijas un ārvalstu zinātnieku un speciālistu kontaktiem plašā zinātnisko problēmu spektrā.

autograph
Zigrīds Aumeisters
LR Patentu valdes direktors
Riga, November 29, 1999