Latviski  English
Inventions of Latvia
Inventors of Latvia
Legislation of Patents
Patent Office
Science of Latvia
Scientists of Latvia
Latvian Academy of Sciences
Links
Search this site

Projekta realizētāji
Authors of the project

Janis Kristapson Jānis Kristapsons, LZA kor.loc. Idejas un projekta autors un to realizācijas vadītājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas WWW sistēmas veidotājs. Kopā ar Ē.Tjūņinu 1991.gadā uzsāka darbu pie Latvijas izgudrošanas potenciāla izpētes.
anda adamsone Anda Ādamsone, LU socioloģijas studente. Pirmskara Latvijas Republikas un atjaunotās Latvijas Republikas patentu fondu izpēte. Materiāli par likumiem. Lapu tulkojumi angļu valodā.
Alma edzinja Alma Edžiņa, Dr.chem. Materiāli par ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un lauksaimniecības nozaru izgudrotājiem un izgudrojumiem.
karlis kalviskis Kārlis Kalviškis, biologs. Interneta lapu konstrukcija un dizains. Materiālu dizainiskā apstrāde un ievietošana Internetā. LU Bioloģijas fakultātes WWW sistēmas veidotājs.
erika tjunina Ērika Tjūņina, Dr.sc.ing. Materiāli par fizikas un tehnikas nozaru izgudrotājiem un izgudrojumiem. Kopā ar J.Kristapsonu 1991.gadā uzsāka darbu pie Latvijas izgudrošanas potenciāla izpētes.