Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Valters CAPS


Valters CAPS
Dzimis: 1905.gada 4.septembrī, Rīgā
Miris: 2003.gada 17.jūlijā, Šveicē

Dzīves periodi

 • Baltijā: 1905-1941
  • Rīga: 1905-1921
  • Tallina: 1921-1936
  • Rīga: 1936-1941
 • Vācijā: 1941-1950
  • Berlīne: 1941-1945
  • Veclāra: 1945-1950
 • Šveicē: 1950-2003

Dr.h.c. (Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors, ievēlēts 2001.gadā)
Intereses izgudrošanas jomā:

VEF Minox fotoaparāts

Valters Caps 1936. – 1937.gadā radīja VEF Minox, kas bija pirmais miniatūrais (1,3 x 2,7 x 7,5 cm) fotoaparāts pasaulē. Viņam bija izcils konstruktora talants. Valters Caps izveidoja ļoti mazu fotokameru, kaut gan daudzi šo ideju uzskatīja par nerealizējamu. Visu savu dzīvi pēc 1922.gada Valters Caps ir veltījis miniatūrā fotoaparāta idejai, tās realizācijai un pilnveidošanai.

Darba gaitas:

1921 litogrāfa māceklis, grāmatu spiestuvē Rīgā
1921 graviera māceklis, Tallinā
1922 māceklis, mākslas fotogrāfijas darbnīcā, Tallinā
1932 uzsākas sadarbība ar uzņēmēju R.Jirgenu
1932 - 1936 darbs pie miniatūrās kameras prototipa, Tallinā
1936 - 1940 Minox ražošanas tehnoloģijas izveide, VEF, Rīga
1941 - 1945 AEG firmas elektronu mikroskopijas nodaļa, Berlīne
1945 - 1950 firmas Minox GmbH dibināšana (kopīgi ar R.Jirgenu) un vadīšana, Veclāra (Vācija)
1950 - 2003 dzīve Šveicē: aprēķini un konstruēšanas darbi miniatūrās fotogrāfijas jomā

(avots: N.Upenieks. - Technikas Apskats, 1988, Nr.111, 7-9.lpp.)

 • Kaut gan V.Caps bija autodidakts ar nelielu skolas izglītību, viņam bija izcils konstruktora talants.
 • 1922.gada sākumā V.Caps dabūja mācekļa vietu labākajā mākslas fotogrāfijas darbnīcā Tallinā – pie Valtera Lemberga. Tur viņš pilnībā apguva fotogrāfijas principus un mehānismus, fotokameras, attīstīšanas un palielināšanas aparatūru.
 • Jau 1922.gadā V.Caps sāka domāt par ļoti mazas fotokameras radīšanu, kaut daudzi šo ideju uzskatīja par nerealizējamu.
 • 1932. gadā Valters Caps un Rihards Jirgens izveido kopuzņēmumu: Caps apņēmās ieguldīt savas idejas, bet Jirgens – dot naudu.
 • Miniatūrās kameras prototips tapa laika periodā no 1932. līdz 1936. gadam. Kameras praktiskajam izpildījumam V.Caps piesaistīja optiķi (Karls Induss) un mehāniķi (Hanss Epners). Rezultāts bija tik unikāls, ka sākotnēji bija grūti nosaukt šo mazo un eleganto izstrādājumu par fotoaparātu. Tas bija tā laika smalkmehānikas virsotne.
 • Priekšlikums ražot Minoksu Igaunijā neatrada interesi industrijas cilvēkos. Arī uzmanīgi mēģinājumi iemantot firmas AGFA ievērību beidzās nesekmīgi. Rietumu firmas, tai skaitā vācu AGFA, noraidīja piedāvājumu ražot kameru, jo acīmredzot neticēja, ka ir tapis kaut kas vēl nebijis un unikāls. Tad R.Jirgens griezās pie VEF Rīgā, kur vadība to uzņēma ar izpratni.
 • PSRS Sarkanās armijas veiktā Baltijas valstu okupācija 1940.gadā un Vācijas fīrera Hitlera realizētā politika ir iemesls tam, ka 1941.gada martā Valters Caps kopā ar citiem baltvāciešiem no Rīgas aizbrauc uz Berlīni.
 • 1945.gada septembrī Vācijā (Velcārā) atjaunojās V.Capa un R.Jirgena sadarbība, kad viņi nodibināja paši savu patstāvīgu firmu Minox GmbH.
 • Rīgā (VEFā) no 1938. līdz 1943.gadam tika saražoti ap 17 tūkstoši Minox fotoaparātu, Vācijā firma Minox GmbH līdz šai dienai ir izlaidusi ap 1 miljonu Minox fotoaparātu.
 • 1950.gadā Valters Caps pārtrauc darbību firmā Minox GmbH un pārceļas uz Šveici, kur, biznesa prasību neietekmēts, turpina veikt aprēķinus un konstruēšanas darbus miniatūrās fotogrāfijas jomā. Valtera Capa un firmas Minox GmbH kontakti atjaunojas tikai pēc 40 gadiem. Tad tiek svinēti kā izgudrojuma, tā arī firmas piecdesmit gadu jubilejas.
 • Velcārā (Vācijā) iela, uz kuras atrodas firmas Minox GmbH galvenā daļa, nosaukta Valtera Capa vārdā.
Fotoalbums