Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Sergejs DOROŠKO


Sergejs DOROŠKO

Dr.habil.sc.ing. 
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Mežkalnu iela 9
Rīga, Latvija, LV 1058
Tālr.: + 371 67 677 831

E-pasts: semido2@yahoo.com

Dzimis: 1939. gada 2. oktobrī, Krievijā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Bezkontakta metodes turbodzinēju tehniskai diagnostikai
 • Mašīnu un ierīču vibrācijas diagnostika

Galvenais izgudrojums:

Izgudrojuma būtība:

Turbodzinēju darba lāpstiņu tehniskā stāvokļa kontrole parasti notiek ar kontakta metodēm, piemēram, ar tenzodevējiem, kas piestiprināti pie lāpstiņām, un strāvas noņēmējiem, kas nodrošina signāla noņemšanu no rotējoša rotora. Tā kā mūsdienu turbodzinējiem ir vairāki simti darba lāpstiņu, tādā veidā kontrolēt lāpstiņu tehnisko stāvokli ir gandrīz neiespējami. Ieteiktās metodes un iekārtas ļauj iegūt nepieciešamo informāciju par lāpstiņu stāvokli bezkontakta veidā, izmantojot bezkontakta sensorus, kas novietoti pie turbodzinēju lāpstiņām un reaģē uz lāpstiņu griešanos ar īsiem elektriskiem impulsiem. Mērāmo impulsu secība ļauj pilnībā noteikt lāpstiņu iespējamo svārstību formu variantus. Ierīce (1. zīm.) sastāv no impulsu devējiem 1 un 2 un aparatūras, kas apstrādā un nodrošina svārstību formu automātisku noteikšanu.

Realizācija:

Paņēmiens un ierīces tika izmantotas bijušās PSRS motorbūves rūpnīcās (Permā, Zaporožjē), lai noteiktu vibrodefektu cēloņus lāpstiņās aksiālajos kompresoros un aviācijas dzinēju gāzes turbīnās.

Patentdokumentu izlase:

PSRS autorapliecības:

 • S.Doroško, M.Toibers. Nr. 322 684, 1971.
 • S.Doroško, M.Toibers. Nr. 326 473, 1972.
 • S.Doroško, M.Toibers. Nr. 375 511, 1973.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers, E.Marječkins. Nr. 483 584, 1975.
 • S.Doroško, M.Toibers. Nr. 552 534, 1977.
 • S.Doroško, E.Marječkins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 590 634, 1978.
 • S.Doroško, M.Toibers. Nr. 630 544, 1978.
 • S.Doroško. Nr. 768 299; G 01 H1/00; 1978.
 • S.Doroško. Nr. 830 137; G 01 H11/00; 1979.
 • S.Doroško, V.Moskvins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 646 199, 1979.
 • S.Doroško, V.Moskvins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 646 200, 1979.
 • S.Doroško, V.Moskvins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 661 285, 1979.
 • S.Doroško, V.Moskvins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 662 822, 1979.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers, V.Moskvins. Nr. 672 356, 1979.
 • S.Doroško, E.Čemohuds. Nr. 682 785, 1979.
 • E.Koņjaevs, S.Doroško. Nr.713 233, 1979.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 731 339, 1980.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers. Nr.735 948, 1980.
 • S.Doroško. Nr. 768 299, 1980.
 • S.Doroško, E.Koņjaevs. Nr.778 396, 1980.
 • S.Doroško. Nr. 805 072, 1981.
 • S.Doroško. Nr. 830137, 1981.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers, G.Kalugins. Nr. 862 014, 1981.
 • S.Doroško, S.Smorodins. Nr. 875 219, 1981.
 • S.Doroško, E.Čemohuds. Nr. 879 353, 1981.
 • S.Doroško. Nr. 879 361, 1981.
 • S.Doroško, S.Smorodins. Nr. 890 073, 1981.
 • S.Doroško, V.Moskvins, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 911 169, 1982.
 • S.Doroško, S.Smorodins. Nr. 930 019, 1982.
 • S.Doroško, E.Čemohuds. Nr. 930 036, 1982.
 • S.Doroško. Nr. 934 239, 1982.
 • S.Doroško, A.Filippovs, E.Čemohuds. Nr. 966 518, 1982.
 • S.Doroško. Nr. 1 000 776, 1983.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 1 020 760, 1983.
 • M.Banovs, S.Doroško, E.Koņjaevs, S.Minacevičs, A.Urbahs. Nr.1091651,1984.
 • S.Doroško, A.Filippovs, E.Čemohuds, A.Demčuks, A.Kļukins. Nr.1124135, 1984.
 • M.Banovs, S.Doroško, E.Čemohuds, A.Urbahs, S.Močņevs. Nr. 1 155 939, 1985.
 • S.Doroško, A.Mironovs, A.Kabelevs. Nr. 1 161 836, 1985.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 1 167 443, 1985.
 • S.Doroško, S.Smorodins, M.Toibers. Nr. 1 173 192, 1985.
 • S.Doroško, L.Krasnikovs, A.Mironovs. Nr. 1 194 134; 1986.
 • S.Doroško, A.Mironovs, M.Toibers, A.Paderovs, E.Čemohuds. Nr. 1 226 978; 1986.
 • S.Doroško, A.Filippovs, E.Čemohuds. Nr. 1 237 928, 1986.
 • A.Mironovs, S.Doroško, E.Čemohuds. Nr. 1 245 058, 1986.
 • A.Mironovs, S.Doroško, E.Čemohuds. Nr. 1 259 790, 1986.
 • S.Doroško, A.Mironovs, E.Čemohuds. Nr. 1 302 843, 1986
 • S.Doroško, A.Kabelevs, A.Mironovs, A.Paderovs. Nr. 1 304 553, 1986.
 • A.Mironovs, S.Doroško. Nr.1349463, 1987.
 • S.Doroško, A.Mironovs, A.Jermakovs. Nr. 1 482 387, 1989.S.Doroško, E.Vevers, A.Kabelevs, A.Mironovs, A.Močalovs. Nr. 1 529 901, 1989.

Latvijas patenti:

 • Urbahs A., Doroshko S., Banov M., Nasibulin A. Fatigue crack growth assessment tool design cyclic checks. LV 13853 B,   2009. 
 • Harbuz Y.,   Doroško S.  Plaisas lieluma nepārtrauktas noteikšanas paņēmiens materiāla noguruma pārbaudēs.    LV14488 B, 2011
 •  HarbuzY.,   DoroškoS.  Maksimāli pieļaujamas slodzes noteikšanas paņēmiens izmēģinājumos uz palielošo stiprību.  LV 14531 B, 2012
 • DoroškoS., HarbuzY..   Kompozītmateriāla sagrūšanas tipa noteikšanas metode. LV14585B, 2012  

Sergejs DOROŠKO par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Izgudrotājs parasti spēj pamanīt apkārtējā vidē tādas īpatnības, kuram vairums cilvēku nepievērš uzmanību.
 • Izgudrotājam vēlama ne tikai tehniskā izglītība, bet arī vispusīgas zināšanas citās nozarēs (kaut arī diletantiskas un jo plašākas, jo labāk), tāpēc kā vairums izgudrojumu ir jau iepriekš zināmu risinājumu apvienojums, vai risinājuma izmantošana citās nozarēs.
 • Praktiski nav iespējams izgudrot kaut ko „vispār”, ir vajadzīgs vai nu mērķis, vai darbs, kurš pirms tam saucas „zinātniski pētnieciskais”.
 • Izgudrotājam ir jābūt „apsēstam” cilvēkam, tādēļ ka izgudrojums parasti viņam nedod materiālu labumu drīzā laikā (un dažreiz nedod vispār nekādu).
 • Pēdēja laikā izgudrojumu un izgudrošanas loma būtiski izmainījusies: ja agrāk izgudrotājs bija vienpatis (vai neliela kolektīva vadītājs, kurš spēja realizēt izgudrojuma ideju), tad pašlaik – tas ir lielas ražošanas firmas algots darbinieks un viņa vārds parasti nav zināms.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Transporta ierīču konstrukcijas un diagnostika
 • Atbildīgo objektu (gāzes krātuvju, cauruļvadu, tiltu u.c.) diagnostika

Izglītība:

 • Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts (Mehānikas fakultāte) (pašlaik Rīgas Aviācijas universitāte), 1961
 • Dr.sc.ing., Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, 1968
 • Dr.habil.sc.ing., Kijevas Civilās aviācijas inženieru institūts, 1987

Darba gaitas:

 • Inženieris, pasniedzējs, vecākais pasniedzējs, docents, Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts ( Rīgas Aviācijas universitāte), 1961-1987
 • Katedras vadītājs, profesors, vadošais pētnieks, Rīgas Aviācijas universitāte, 1987- 1999
 • Profesors, vadošais pētnieks,  Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultāte, 2000-2012
 • Profesors, Rīgas Aeronavigācijas institūts, 2013 -

Publikācijas:

Kopā: ap 200

Monogrāfijas:

 • S.Doroško, E.Koņjaevs, E.Čemohuds. Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcijas un izturība. Rīga, RCAI, 1983, 80 lpp (krievu val.)
 • S.Doroško. Gāzturbīnu dzinēju tehniskā stāvokļa kontrole un diagnostika, izmantojot vibrācijas parametrus. Maskava, Transports, 1984, 130 lpp. (krievu val.).
 • L. Lozickis, A.Vetrovs, S.Doroško, V.Ivanovs, E.Koņjaevs. Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcijas un izturība. Maskava, Vozdušnij Transport, 1992, 534 lpp. (krievu val.).
 • S.Doroško. Aviācijas dzinēji. Maskava, Argus, 1997, 192 lpp. (krievu val.).

Raksti:

 • S. Doroshko. Methods of helicopter vibration monitoring. Transporto priemones. Technologija. - Kaunas, 1995.
 • M. Banov, S. Doroshko. Acoustic emission diagnostics of cumulative damage in cyclic loading. Problemy niezavodnosci transportu. - Ustron- Jaszowiec, 1997.
 • S. Doroshko. Some features of methods for powerplant ground diagnostics. Proc. 5th International Conference "Aircraft&Helicopters Diagnostics AIRDIAG `97" - Warszawa, 1997.
 • S. Doroshko. Investigation of factors causing engine high vibrations during aircraft takeoff run and climb.- Proc.III konf. "Metody i technika badau statkow powietrznych w locie. Mragowo'98. Informator ITWL", Warszawa, 1998, pp.45-48.
 • S.Doroshko, J.Sopulis, J.Lazo Ramos. On the effect of self-synchronization in the twin-engine gas turbine powerplants. 1998. hptt://www.rau.lv/JATWWriga/PPR1/syncw70.htm

Fotoalbums