Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Gunārs DUBURS


Gunārs DUBURS

Laboratorijas vadītājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Aizkraukles iela 21
Rīga, LV-1006
Latvija

Tel: +371 6755 1232
Fax: +371 6755 0338
E-pasts: gduburs@osi.lv

Dzimis: 1934.gada 12. jūnijā Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Medicīnas ķīmija

Galvenais izgudrojums:

 • Dietons: antioksidants, radioprotektors, augšanas stimulators. Ādas aizsardzībai (profilaktiski un ārstējoši) pret Rtg starojumu veselo audu aizsardzībai vēža klīnikās, apstarojot ļaundabīgos audzējus, pret UV starojumu (sauļojoties – sakarā ar ozona slāņa sarukšanu), pret termiskiem apdegumiem.
 • Foridons (riodipīns, riosidīns): antihipertensīva, antiangināla ārstniecības viela hipertensijas un bronhiālās astmas ārstēšanai. Maiga iedarbība, maz blakņu, uzlabo sirds apgādi ar asinīm. Injekcjas šķīdumu lieto hipertoniskās krīzes novēršanai.
 • Cerebrokrasts: smadzeņu asinsrites uzlabošanai (pie hemorāģiskā šoka), neiroprotektors, atmiņas uzlabošanai, diabēta ārstēšanai.

Realizācija:

 • Dietons: substanci un ziedi ražo PAS «Olainfarm», reģistrēts Latvijas Republikas Zāļu reģistrā. Krēma «Briga» sastāvdaļa (AS «Dzintars»). Dietons lauksaimniecībā lietots ar nosaukumu «Diludīns» kā piedeva lopbarībai karotīna stabilizēšanai, lauksaimniecības dzīvnieku augšanas veicināšanai.
 • Foridons un cerebrokrasts licencēti PAS «Grindeks», foridona tabletes, injekcijas šķīdums un pilieni reģistrēti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā.

Patentdokumentu izlase:

Kopā 105 PSRS autorapliecības un 65 patenti

Diludīns. Līdzautori S.Hillers, J.Uldriķis, G.Tirzītis u.c. PSRS autorapliecība Nr.300465 (1971)

Patenti:

 • Anglijas patents Nr.1294650 (1973)
 • Francijas patents Nr.2055458 (1971)
 • Japānas patents Nr.702883 (1973)
 • Holandes patents Nr.149787 (1976)
 • Itālijas patents Nr. 969022 (1974)
 • VFR patents Nr. 2036403 (1978)
 • ASV patents Nr. 3883673 (1975)
 • ASV patents Nr. 3948924 (1976)

Cerebrokrasts. Līdzautori N.Makarova, E.Bisenieks, J.Uldriķis, A.Ķimenis. PSRS autorapliecība Nr. 1132501 (1984).

         Patenti:

 • Francijas patents Nr.2587701 (1988)
 • VFR patents Nr. 3534385 (1990)
 • Anglijas patents Nr.2180532 (1989)
 • Japānas patents Nr.1787003 (1993)
 • Itālijas patents Nr. 1189729 (1988)
 • ASV patents Nr. 4845109 (1989)
 • Kanādas patents Nr. 1236839 (1988)

Kompozīcija ādas aizsardzībai pret jonizējošu radiāciju (Dietons). Līdzautori E.Bisenieks, J.Uldriķis, J.Ivanovs, T.Ponomarjova u.c. PSRS autorapliecība Nr. 1251376

Patenti:

 • VFR patents Nr. 3633315 (1990)
 • ASV patents Nr. 4769382 (1988)
 • Anglijas patents Nr.2203647 (1990)
 • Francijas patents Nr.2613617 (1991)

PSRS autorapliecības, patenti

 •   Hillers S., Duburs G.,Uldriķis J., Tirzītis G., Valdmanis A., Zaharčenko I., Sprūžs J., Ronis V., Makarovs A.; Diludīna iegūšanas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr.300465 (1971).
  Patenti: 1294650 UK (1973), 2055458 Fr. (1971), 702883 Jap. (1973), 149787 Holl. (1976), 969022 Ital. (1974), 2036403 FRG (1978), 3883673 US (1975), 3948924 US (1976).
 • Duburs G., Bļugers A., Hillers S., Zariņa L., Zilbers J., Majore A.; Ārstniecisks preparāts (Etidīns).
  Patenti: 2248028 Fr. (1977), 1426499 UK (1976), 2349538 FRG (1982)
 • Kozlovs E., Ivanova R., Bogoslovskis N., Duburs G., Uldriķis J., Tirzītis G., Abramova Ž., Jakovļevs V., Hillers S.; Organisko vielu stabilizācijas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr.582263 (1977).
  Patenti: 1521912 UK (1978), 1521913 UK (1978), 2322196 Fr. (1978).
 • Kastrone V., Vītoliņa R., Fialkovs J., Šeļaženko S., Duburs G., Ķimenis A.,Jagupoļskis L.; 2,6-dimetil-3,5-dikarbmetoksi-4-(o-difluormetoksifenil)-1,4-dihidropiridīns, preparāts ar hipotenzīvu aktivitāti un ietekmi uz veģetatīvās nervu sistēmas funkcijām (Foridons).
  PSRS autorapliecība Nr. 706410 (1978).
  Patenti: 4219653 US (1980), 2900537 FRG (1988), 2013186 UK (1982), 2414501 Fr. (1984), 1302216 Jap. (1986), 1117124 Can. (1982).
 • Uldriķis J., Preisa I., Duburs G., Zīdermane A., Bisenieks E., Tirzītis G.; 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarbonskābes ēsteri – vielas ar antimetastatisku aktivitāti.
  PSRS autorapliecība Nr. 725406 (1978).
  Patenti: 4293700 US(1981), 2049671 UK (1983), 1320332 Jap. (1986), 882498 Belg. (1980), 644596 Schweiz (1984).
 • Vīgante Ā., Ozols J., Sileniece G., Ķimenis A., Duburs G.; 2-metil-3-alkil(aralkil)tiokarbonil-4-aril-5-okso-1,4-dihidroindeno(1,2-b)- piridīna atvasinājumi – savienojumi ar koronardilatējošu aktivitāti.
  PSRS autorapliecība Nr. 794006 (1980).
 • Vīgante Ā., Ozols J., Vītoliņa R., Ķimenis A., Duburs G.; 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3-karbotiol vai 3,5-dikarbotiolskābes atvasinājumi - savienojumi ar koronardilatējošu aktivitāti.
  PSRS autorapliecība Nr. 798100 (1980).
  Patenti: 2044753 UK (1983), 4252956 US (1981), 2456091 Fr. (1983), 4326064 US (1982).
 • Kastrone V., Vītoliņa R., Duburs G., Selga M., Zariņš G., Kondratenko N., Kolomeicevs A., Popovs V., Jagupoļskis L.; 2,6-Dimetil-3,5-dikarbmetoksi-4-(o-difluormetiltiofenil)-1,4-dihidropiridīns – savienojums ar hipotenzīvu un źīronāros asinsvadus paplašinošu aktivitāti.
  PSRS autorapliecība Nr. 1019802 (1983).
  Patenti: 2509727 Fr. (1984), 4435574 US (1984), 3226922 FRG (1984), 1157333 Ital. (1987).
 • Bisenieks E., Vēveris M., Duburs G., Polis J., Uldriķis J., Barmenkova N., Ķimenis A.; 2,6-Dimetil-3,5-bis-(1-adamantiloksikarbonil)-4-(2-difluormetoksifenil)-1,4-dihidropiridīns, savienojums ar antianginālu iedarbību.
  PSRS autorapliecība Nr. 1044001 (1983).
  Patenti: 4487932 US (1984), 1179336 Can. (1984), 3314362 FRG (1986), 1194219 Ital. (1988), 1334734 Jap. (1986).
 • Bisenieks E., Duburs G., Polis J., Uldriķis J., Vēveris Ģ., Ķimenis A., Ivanovs J.; 2-(2,6-Dimetil-3,5-dietoksikarbonil-1,4-dihidropiridīn-4-karboksamido)glutārskābes dinātrija sāls, savienojums ar antiaritmisku aktivitāti (Glutapirons).
  PSRS autorapliecība Nr. 1206275 (1986).
  Patenti: 4485239 US (1984), 3337521 FRG (1987), 1206967 Can. (1986), 1195548 Ital. (1988), 2128992 UK (1986), 2534913 Fr. (1985), 1391268 Jap. (1987).
 • Makarova N., Bisenieks E., Uldriķis J., Duburs G., Vēveris Ģ., Ķimenis A.; 2,6-dimetil-4-(2-difluormetoksifenil)-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarbonskābes alkoksi vai fenoksialkilēsteri – savienojumi ar hipotenzīvu un koronāros asinsvadus paplašinošu aktivitāti. (Cerebrokrasts).
  PSRS autorapliecība Nr. 1132501 (1984).
  Patenti: 2587701 Fr. (1988), 3534385 FRG (1990), 2180532 UK (1989), 1787003 Jap. (1993), 4845109 US (1989), 1189729 Ital. (1988), 1236839 Can. (1988).
 • Duburs G., Bisenieks E., Uldriķis J., Ivanovs J., Ponomarjova Ņ., Merku�evs G., Jakubovskis-Lipskis J.; Kompozīcija ādas aizsardzībai pret jonizējošu radiāciju (Dietons).
  PSRS autorapliecība Nr. 1563696 (1990).
  Patenti: 3633315 FRG (1990), 4769382 US (1988), 2203647 UK (1990), 2613617 Fr. (1991).
 • Lukevics E., Kastrone V., Vītoliņa R., Jerčaks N., Skrastiņš I., Duburs G., Ķimenis A.; 2,6-Dimetil-3,5-dimetoksikarbonil-4-(5-trimetilsilil-2-furil)-1,4-dihidropiridīns – savienojums ar hipotenzīvu aktivitāti.
  PSRS autorapliecība Nr. 1734350 (1992).
  Patenti: 4841054 US (1989).
 • Kastrone V., Vītoliņš R., Haņina J., Duburs G., Ķimenis A., Kondratenko N., Popovs B., Jagupoļskis L., Kolomeicevs A.; 2-Okso-4-(o-difluormetiltiofenil)-5-metoksikarbonil-6-metil-1,2,3,4-tetrahidropirimidīns – savienojums ar koronāros asinsvadus paplašinošu iedarbību.
  PSRS autorapliecība Nr. 1433958 (1985).
  Patenti: 2200629 UK (1990), 2610625 Fr. (1989), 3703503 FRG (1990), 4738965 US (1988), 1214056 Ital. (1990).
 • Morozovs I., Losevs A., Agafonova O., Uldriķis J., Bisenieks E., Duburs G., Tirzītis G.; Līdzeklis ar pretnosaldējuma iedarbību.
  RU patents Nr. 2056844 (1996).
 • Urtti A., Hyvonen Z., Plotniece A., Makarova N., Reine I., Tirzītis G., Vigante B., Čekavičus B., Šmidlers A., Krauze A., Žalubovskis R., Duburs G., Turunen M., Yla-Herttuala S., Jaaskelainen I., Toppinen M-R.  Cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives useful for delivery of nucleotide containing compounds.  ASV patents US2003064954 (2003)

Latvijas Republikas patenti

 • Kastrone V., Vītoliņa R., Fialkovs J., Šeļjaženko S., Duburs G., Ķimenis A., Jagupoļskis Ļ.; 2,6-Dimetil-3,5-dikarbmetoksi-4-(o-difluormetoksi-fenil)-1,4- dihidropiridīns ar izteiktu hipotenzīvo aktivitāti un ietekmi uz veģetatīvās nervu sistēmas funkcijām. Pat LV 5475 (1994).
 • Makarova N., Bisenieks E., Uldriķis J., Duburs G., Vēveris M., Ķimenis A.; 2,6-Dimetil-4-(2-difluormetoksifenil)-1,4-dihidropiridīn-3,5 dikarbonskābes alkoksi- un fenoksi-alkil-esteri kā līdzeklis asinsspiediena pazemināšanai un koronāro asinsvadu paplašināšanai. Pat LV 5476 (1994).
 • Kastrone V., Duburs G., Šatcs V., 2,6-Dimetil-3,5-dikarbmetoksi-4-(o-difluormetoksi-fenil)-1,4-dihidropiridīna iegūšanas paņēmiens. Pat LV 5477 (1994).
 • Duburs G., Bisenieks E., Ģērmane S., Kluša V., Bleidelis E., Misāne I.; Nootrops līdzeklis. Pat LV 5577 (1994).
 • Bārene I., Mikažāns V., Štāle L., Skutelis A., Erenšteine M., Konstantinova I., Kastrone V., Parinovs V., Duburs G.; Ārstnieciskā kompozīcija. Pat LV 10390 B (1995).
 • Spilners J., Taivāns I., Skutelis A., Mikažāns V., Bārene I., Duburs G., Kastrone V., Štāle L., Konstantinova I., Kukešs V., Coja A.; Ārstnieciskais preparāts. Pat LV 10389 B (1995).
 • Briede J., Stivriņa M., Bisenieks E., Uldriķis J., Makārova N., Poikāns J., Duburs G., Heidemanis K.; Antidiabētisks līdzeklis. Pat LV 12200 B (1999). ; WO patents WO9901432 (1999)

Gunārs DUBURS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Izgudrojumi, to ieviešana (inovācijas) ir būtiskas Latvijas attīstībai perspektīvā – stratēģiska Latvijas nākotnes problēma. Citās valstīs ir inovāciju fondi, par izgudrojumu ieviešanu rūpējas saimnieciski attīstītajās valstīs, bet tādā kā Latvija izgudrojumu atbalstīšana ir vēl svarīgāka. Jāatbalsta izgudrotāji, jāatbalsta inovācijas rūpniecības uzņēmumos un lauksaimniecībā. Pēc Krievijas krīzes tas it sevišķi parādās: ja Latvija grib būt nevis „banānu" vai „trubu" republika, ir jābalstās uz „hi-tech", jauniem izgudrojumiem, jaunām izstrādnēm (to realizācijai var piemeklēt ārzemju partnerus).

Vispārzinātniskās intereses:

Heterociklisko savienojumu ķīmija

Valodas

latviešu, krievu, angļu;  vācu, franču – lasa ar vārdnīcu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitātes ķīmijas fakultāte, 1957
 • Dr.chem., 1962
 • Dr.habil.chem., 1979

Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1957 –1964
 • Membrānaktīvo savienojumu un b-diketonu laboratorijas vadītājs, 1964 –
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 1980 – 2003
 • Ievēlēts par profesoru, 1988

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1990
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1992
 • LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks, 1994, 1996, 1998
 • D. Mendeļējeva ķīmiķu biedrības prēmijas, 1971, 1976
 • Latvijas PSR Valsts prēmija, 1977
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Prezidija prēmijas, 1970, 1971, 1972, 1980, 1984
 • G. Vanaga prēmija, 1984
 • Latvijas Ministru padomes prēmija, 1990
 • S. Hillera medaļa, 1991
 • P. Valdena medaļa, 1994
 • D. H. Grindeļa medaļa, 1996
 • Latvijas Republikas Ministru kabineta balva zinātnē par darbu kopu "Hidrēto azīnu kā biomimētiķu pētījumu un mrdicīnas preparātu izstrāde", 1999
 • LR Patentu valdes un Latvijas Zinātņu akadēmijas balva par patentu "Antidiabētisks līdzeklis" (LV12200)  konkursā par labāko 1999.gada nacionālo izgudrojumu, 2000
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2002
 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intelectual Property Organization WIPO) zelta medaļa un diploms par daudzajiem patentētajiem izgudrojumiem medicīniskajā ķīmijā, īpaši par radioprotektora Dietona  izgudrošanu un ieviešanu praksē onkoloģiskajās klīnikās, 2006

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padome
 • Loceklis, LU ķīmijas fakultātes Dome
 • Loceklis, Latvijas Univer-sitātes ķīmijas fakultātes Habilitāciju un promociju padome
 • Loceklis, Starptautiskā Heterociklu ķīmijas biedrība
 • Loceklis, Latvijas ķīmijas biedrī-ba
 • Loceklis, Latvijas Medicīnas ķīmijas biedrība
 • Loceklis, Latvijas Bioķīmijas biedrī-ba
 • Loceklis, Starptautiskās Biometeoroloģijas biedrība
 • Loceklis,Latvijas Zinātnieku savienības padome

Publikācijas:

Vairāk nekā 930 publikāciju autors, tai skaitā 415 zinātniski raksti, 335 tēzes, 105 autorapliecības un 67 patenti

Lekcijas:

Plenārlektors, lektors, dalībnieks starptautiskās konferencēs simpozijos un kon-gresos,
tai skaitā:

 • 5., 6., 7. FECHEM konferencēs „Heterocikli bioorganiskajā ķīmijā”, 1988, 1990, 1993
 • 12. Un 14. Starptautiskajos Medicīnas ķīmijas simpozijos,1992, 1996
 • 9. Noordwijkerhout–Camerino simpozijā „Tendences ārstniecības vielu pētījumos”
 • 14. Starptautiskajā Heterociklu ķīmijas kongresā, 1993
 • Starptautiskajā Medicīnas ķīmijas simpozijā AIMECS-95,1995
 • 11. un 12. Starptautiskajās Organiskās sintēzes konferencēs, 1996, 1998
 • 10. Eiropas Organiskās ķīmijas simpozijā, 1997
 • Starptautiskajā konferencē „Tendences neiroprotektīvajās ārstniecības vielās: konstruēšana, farmakoloģija un klīnika”, 1997
 • Farmācijas dienu kongresā Somijā, 1997

Lasījis lekcijas:

 • Gentes Universitātē (Beļģija)
 • Vāgeningenas Lauk-saim-niecības Universitātē (Nīderlande)
 • Teikio Universitātē (Japāna)
 • Līdsas Universitātē (Anglija)
 • Kuopio Universitātē (Somija)
 • u.c.

Kursi:

Latvijas Universitātē:

 • Membrānu ķīmija un bioķīmija
 • Bioķīmiskās analīzes metodes
 • Izmeklētas nodaļas bioorganiskajā ķīmijā

Pētnieciskie projekti:

 • G.Duburs (Projekta vadītājs). Hidrēto azīnu transformācijas un iekšmoleku-lā-rās ciklizā-cijas policiklisku sistēmu ieguvei. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • G.Duburs (Projekta vadītājs). Jaunu potenciālu ārstniecības līdzekļu sintēze un pētījumi hidrēto azīnu rindās Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • G.Duburs (Projekta vadītājs). Jaunu slāpekļa heterociklu atvasinājumu - neiroprotektoru sintēze un primārā izpētīšana. Latvijas Zinātnes padome (2001 - 2004)
 • G.Duburs . Vadītājs LZP programmai, kas sagatavo attiecīgu profilu programmas izpildei nepieciešamos augstas kvalifikācijas speciālistus Latvijas augstskolās kopīgi ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

Vaļasprieks:

Dārzkopība, ceļojumi.

Fotoalbums