Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Vladimirs FOLIFOROVS


Vladimirs FOLIFOROVS

Fizikas doktors

Dzimis: 1932.g. 23.augustā, Ivanovā, Krievijā.
Miris: 2008.g. 7.februrī, Rīgā, Latvijā
Intereses izgudrošanas jomā:

MHD- sūkņi, iekārtas un tehnoloģijas:

 • dzīvsudraba un tā kausējumu un savienojumu ražošanai un pārstrādei
 • sārmu-, krāsaino- un retzemju metāliem
 • izkausētā metāla dozētai vai regulējamai nepārtrauktai padevei
 • kausēta alumīnija maisīšanai un sūknēšanai

Galvenais izgudrojums:

Izgudrojumu būtība:

MHD sūkņi – magnetohidrodinamiskie sūkņi elektrovadošu šķidrumu, galvenokārt, šķidru metālu sūknēšanai, izmatojot magnētiskā lauka mijiedarbību ar sūknējamā šķidrumā plūstošo strāvu. MHD sūkņi ir droši darbā, jo tiem nav kustīgu daļu, izņemot sūknējamo metālu. Izstrādāti un izgatavoti vairāk kā 70 dažāda tipa MHD sūkņu, kas izmantoti metalurģijas un metalizēšanas procesos un iekārtās, īpaši tīra dzīvsudraba ieguvē, liešanas tehnoloģijā, enerģētikā.

Izgudrojumu realizācija:

 • MHD tehnoloģija tehniskā (99,5%), tīra (99,9995%) un īpaši tīra (99,999999%) dzīvsudraba un tā kausējumu un savienojumu ražošanai un pārstrādei izstrādāta pirmoreiz pasaulē. Jaunā tehnoloģija deva iespēju nodrošināt pilnīgu galveno dzīvsudraba pārstrādes procesu automatizāciju. Tehnoloģija tika ieviesta daudzās rūpnīcās bijušajā PSRS: Termometru rūpnīca Klinā, Volgogradas RA «Kaustik», Ukrainas Nikitovas dzīvsudraba kombinātā, kā arī Alžīrijā ( Metalurģijas rūpnīca «Ismail»), Spānijā un Vācijā.
 • MHD iekārtas (maisītāji, sūkņi) kausēta alumīnija maisīšanai un sūknēšanai - strādā daudzās rūpnīcās bijušajā PSRS (alumīnija rūpnīcas Bratskā, Krasnojarskā, Novokuzņeckā, Irkutskā u.c.), kā arī Ungārijā un Čehijā.

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 200, t.sk. 121 PSRS autorapliecības, 36 Latvijas un 43 citu valstu patenti.

MHD – sūkņi, iekārta un tehnoloģijas: tehniskā (99,5%), tīra (99,9995%) un īpaši tīra (99,999999%) dzīvsudraba un tā kausējumu un savienojumu ražošanai un pārstrādei.

PSRS autorapliecības:

Nr. Nr. B3260;  B3408;  133260;  175825;  321320;  211323;   248915;  275415 ;  293139;  293397;  294214 ;  321319;  35163;   35761;   36975;   39139;  406495;   425730;   430239;  450490;  500680;  522623;   639282;  816181;  818189;  841382;  910855;  946142;  967103;  976719;   985107;  1003559;  1005483;  1149570.

Ārzemju patenti

Alžīrijas: Nr 1202, 1970;  1203, 1970;  2443, 1972
ASV:     3614080, 1971;  3596893, 1971; US5665437, 1997;US5665437,1997
Itālijas:     884380, 1971;   884379, 1971;   951437, 1973
Francijas:     6917987, 1971;   6917986, 1971;   7214599, 1977
Lielbritānijas:    1256429, 1971;  1250824, 1972
Spānijas:    368192, 1971;  368185, 1972
Meksikas:    114785, 1973; 122046, 1973;  131249, 1976
Vācijas:    1924245, 1970;  1924246, 1970;  145030, 1980; 2216170, 1977; DE59304767D,1997
Japānas:

   652918, 1972;   7660, 1978;   844505, 1977  

Bulgārijas:

   31569, 1978.                 Austrijas: AT1462229T, 1996

MHD sūkņi katoddzīvsudraba sūknēšanai elektrolītiskās vannās hlora un kaustiskās sodas ražošanā

PSRS autorapliecības:

Nr 550852;    776490;   934704;   1604134;    16338207

MHD sūkņi sārmu-, krāsaino- un retzemju metāliem; augsttemperatūru izstrādājumu tehnoloģijas

PSRS autorapliecības:
Nr 40073;    52068;    52112;    52124;    52125;  130239;   175825;   225020;   290386;  300937;  344552;   363422;   363423;  365786;     365787;  379186;  399485;  433543;  537580;  546074;  561004;    572887;  783919;  786813;  793293;  1109005

 LR patenti:
Nr LV5569, 1994; LV12002, 1996; LV11834, 1998; LV11907, 1997

MHD iekārtas izkausētā metāla dozētai vai regulējamai nepārtrauktai padevei

PSRS autorapliecības:

Nr 178063;  178953;  197101;  198568;   203170;   212487;   300176;  313268;  328176;  345737;  425730;  503637;  558750;  560310;  605674;  683435;   912539;  1726110

Ārzemju patenti:

Krievijas: Nr 17266110, 1993

MHD iekārtas (maisītāji, sūkņi) kausēta alumīnija maisīšanai un sūknēšanai

PSRS autorapliecības:

Nr 325264;   325265;  368320;  516752;  537120;  575375;  599554;   629429;  648811;  681109;  846960;  855351;  1642828;  1669197;  1711535;  1807547

Ārzemju patenti

Krievijas: Nr 1642828, 1993;  1807547, 1990; 2113535, 1998 

LR patenti:

Nr LV5417, 1994; LV5549, 1994; LV5568, 1994; LV5569, 1994; LV5570, 1994; LV5646, 1994; LV11122, 1996;  LV11193, 1996; LV11229, 1996; LV11230, 1996; LV11231,1996; LV11402,1996;   LV11834, 1998; LV11958, 1998;  LV11907,1999; 13571, 2007; LV13575, 2007; LV13580, 2007.

MHD iekārtas monokristālisko materiālu iegūšanai

PSRS autorapliecības:

Nr 263897;  1238426;  1625064

MHD sūkņi un ierīces (nestandarta)

PSRS autorapliecības:

Nr 175825;  209665;   213284;  217951;   229228;  282061;  550852;  909290;  909291

Ārzemju patentis:  Vācijas: EP0673444B1, 1996

Vladimirs FOLIFOROVS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Pasaulē liela interese par teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem magnētiskās hidrodinamikas laukā bija 60-70-tajos gados, kad tika izstrādātas un radītas unikālas MHD mašīnas un tehnoloģijas dažādām zinātnes un tehnikas nozarēm. Tagad atkal daudzās valstīs sāk atjaunoties interese par šo zinātnes un tehnikas nozari. Un es, kā aktīvs atbalstītājs tam, lai Fizikas institūta teorētiskos un eksperimentālos pētījumus apvienotu ar SKB MHD izstrādnēm, priecājos, ka atjaunojas interese par magnētisko hidrodinamiku (1999).

V.Foliforova ieteikumi nākamajiem izgudrotājiem:

 • risiniet problēmu profesionāli, vispirms kritiski novērtējot tās tuvākās un tālākās perspektīvas - gan ekonomiskā, gan sociālā plāksnē
 • formulējiet un vispusīgi novērtējiet problēmu
 • izpētiet un objektīvi izvērtējiet, kas šajā jautājumā jau izdarīts pirms Jums
 • pieradiniet sevi domāt kritiski, argumentēt savu viedokli, mērķtiecīgi iet uz nosprausto mērķi
 • iegūstiet domubiedrus, uzticieties viņiem un ticiet, ka nospraustais mērķis ir sasniedzams
 • nekad nestādiet sevi augstāk par saviem partneriem vai pasūtītājiem, nemelojiet viņiem
 • ieklausieties oponentu viedoklī, cieniet to un esiet paškritisks attiecībā uz savu viedokli
 • centieties gūt panākumus tajās jomās, kas Jums padodas, kas ir Jūsu aicinājums - tas radīs Jūsos panākumu apziņu
 • neaizmirstiet - mums apkārt ir globālas informācijas telpa, globāls darba tirgus un arī globāla konkurence visās dzīves sfērās

Vispārzinātniskās intereses:

 • Magnētiskā hidrodinamika (MHD)
 • MHD tehnoloģijas un iekārtas

Izglītība:

 • Ļeņingradas Kara un jūras flotes inženieru akadēmija (specialitāte - enerģētisko un spēku iekārtu inženieris - mehāniķis), ar izcilību, Krievijā, 1956
 • Dr.fiz., Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgā, 1970

Darba gaitas:

 • Inženieris - mehāniķis, kara dienests, Krievijā, 1956-1959
 • Konstruktors, Dienvidu gāzes turbīnu ražošanas apvienība, Nikolajeva, Ukraina, 1959-1960

Magnētiskās hidrodinamikas speciālais konstruktoru birojs (MHD SKB):

 • Vecākais inženieris, projekta galvenais konstruktors, nodaļas vadītājs, 1960 -1973
 • Komandējums Alžīrijā, Metalurģijas rūpnīca, Izmaila, 1970-1973
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 1973-1986
 • Direktors, 1986 - 2002

A/S Krāsainie Lējumi

 • Galvenais menedžeris, konsultants MHD jomā, 2003 - 2008

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSRS Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1986
 • Zeltas medaļas (3) un Pirmās pakāpes diploms, Vissavienības izstāde Maskavā, 1969, 1978.

Publikācijas:

 • V.Foliforovs. MHD-mašīnas rūpnieciskā ražošanā un dzīvsudraba pārstrādē. – Magnētiskā Hidrodinamika, 1985, No.2, lpp.84-95. (krievu val.)
 • V.Foliforovs. MHD- sūkņu izmantošana dzīvsudraba sūknēšanai elektrolītiskās vannās hlora un kaustiskās sodas ražošanā. – Magnētiskā Hidrodinamika, 1979, No.2, lpp.69-74. (krievu val.)
 • V.Foliforovs, V.Gorovics. Pētījumi par MHD- metožu izmantošanu dzīvsudraba un tās kausējumu un savienojumu pārstrādē. – Krājumā: XI Rīgas konference Magnētiskā Hidrodinamika, 1984, lpp.227-230. (krievu val.)
 • E.Davidenko, B.Joffe, A.Mikelson, V.Foliforov, E.Chertkov. Application of electromagnetic methods for treatment of discrete and solid medium in industrial processes. - In: Proceedings of World Electrotechnical Congress, M., 1977, pp.1-20
 • S.Ivanov, V.Foliforov, E.Platacis et al. Special features of EMPs investigations for space nuclear reactors. - Proceedings of 2nd International conference on Energy Transfer in MHD flows, Aussois, France, 1994, pp.643-650.

Populārzinātniskie raksti:

 • V.Foliforovs, V.Gorovics. MHD- metodes dzīvsudraba ražošanā. - Zinātne un Tehnika, 1984, Nr 8. (krievu val.)
 • V.Foliforovs. MHD- sūkņi termometru piepildīšanai. - Zinātne un Tehnika, 1979, Nr 3. (krievu val.)

Vaļasprieks:

 • darbs
 • tēlotājmāksla, grāmatas par tēlotājmākslu

 

Fotoalbums