Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Valdis GAVARS


Valdis GAVARS
Dr.sc.ing.

Vecākais plānošanas inženieris,  Izpētes un attīstības departaments,  VAS Latvenergo

Pulkveža Brieža iela 12
Rīga, LV 1230

Tel.:      +371 6772 8368
Fakss: +371 6772 8362
E pasts: valdis.gavars@latvenergo.lv

Dzimis: 1934.gada 10.maijā, Rēzeknē, Latvijā 
Intereses izgudrošanas jomā:

Kodoltehnika

Galvenais izgudrojums:

Radiācijas kontūrs

Patentdokumentu izlase:

Kopā 8 PSRS autorapliecības un 7 citu valstu patenti (Anglijā, Vācijā, Francijā, Kanādā, ASV, Japānā, Ungārijā)

Valdis GAVARS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Interese par kodolenerģētiku man kā enerģētiķim radās 50-to gadu vidū pēc pirmās pasaulē atomelektrostacijas iedarbināšanas. 1958.gadā iesaistījos zinātniski pētnieciskā kodolrektora būvē Salaspilī. Jau būves laikā, kopā ar kolēģiem uzsākām uzlabot kodolreaktora projektu tajā skaitā radiācijas kontūra izveidošanu.
 • Sākuma posmā analizējām Kurčatova atomenerģijas institūta zinātnieku izstrādātā kodolreaktora projektu. Neskatoties uz to, ka ar kodolreaktoru praktiski sastapāmies pirmo reizi, mūsu kolektīva inženieri, mani ieskaitot, aktīvi uzsāka eksperimentālo iekārtu uzlabošanu un jaunu iekārtu radīšanu. Drīz pēc Salaspils kodolreaktora iedarbināšanas radījām pirmo radiācijas kontūru, kas bija lielākais tāda veida gamma staru avots pasulē.
 • Tālākajos gados daudz nodarbojāmies ar radiācijas kontūra optimizēšanu un tā darbības drošuma paaugstināšanu. Radiācijas kontūrs pie Salaspils kodolreaktora nostrādāja no 1963.gada līdz 1998.gadam un tika plaši izmantots radiācijas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un radiācijas tehnoloģisko procesu izstrādē.
 • Radošais, ar izgudrojumiem saistītais, darbs pie radiācijas kontūra man ļoti palīdzējis radoši risināt problēmas citās enerģētikas nozarēs kurās esmu nodarbojies vēlāk.

Vispārzinātniskās intereses:

Enerģētika, kodolfizika un kodoltehnika

Valodas

latviešu, krievu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas industriālais politehnikums, 1952
 • Sankt-Peterburgas Politehniskais Institūts (Elektromehānikas fakultāte), 1955
 • Dr.sc.ing., Melekesas zinātniski pētnieciskais kodolenerģētikas institūts, Krievija, 1971

Darba gaitas:

 • Tehniķis māceklis, Latvenergo a/s Jāņciems un a/s Mīlgrāvis, 1950-1952
 • TEC maiņas priekšnieks, Sahalīnas celulozes un papīra fabrika, Krievijā, 1955-1956
 • Galvenais inženieris, Fizikas institūta kodolrektors, Salaspils, 1958-1990
 • Inženieris,  Perspektīvās attīstības dienestā, Latvenergo, 1990-1992
 • Enerģētikas attīstības programmas direktors, Rūpniecības ministrujas Enerģētikas attīstības uzņēmums, 1992-1993
 • Vadošais inženiers, vecākais plānošanas inženieris, Attīstības daļa, Izpētes ub attīstības funkcija, AS Latvenergo, no 1993.gada  

Apbalvojumi:

 • PSRS ordenis "Goda zīme", 1962
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes goda raksts, 1963
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par darbu "Jauna tipa gamma starojuma avota - radiācijas kontūra izstrāde un izmantošana", 1987
 • Sudraba medaļas, PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstāde, Maskava, Krievija, 1979, 1985
 • Pasaules Enerģētikas Padomes Nacionālās komitejas Atzinības raksts, 2009
 • Alfrēda Vītola balva par zinātnisko darbu kopu "Kodolenerģētikas attīstības tendences un tās izmantošana Latvijā, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS Latvenergo, 2009 

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Lektors, Latvijas Zinību Biedrība, 1965-1990
 • Biedrs, Eiropas kodolenerģētiķu asociācija, 1993
 • Biedrs (no 2001-), valdes priekšsēdētājs (2006),  biedrība "Salaspils zinātniskais atomreaktors"
 • LEB un LEEA Kodolenerģētikas problēmu komisijas priekšsēdētājs, 2006

Publikācijas:

Kopā: ap 30

Monogrāfijas:

 • A.Dinduns, V.Gavars, E.Tomsons. Radiācijas kontūri – gamma starojuma avoti. Rīga: Zinātne, 1969, 203.lpp. (krievu valodā).
 • V.Gavars. Blakus dalītam kodolam. Rīga: Zinātne, 2000, 313.lpp.
 • V.Gavars. Atomelektrostacijas. Uzbūve un attīstības tendences. Rīga:Zinātne, 2008, 206.lpp.
 • Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi (1961-2011). Sastadītājs V.Gavars. Rīga: Zinātne, 2010, 360.lpp.

 Brošūras:

 • V.Gavars, L.Pelēķis, U.Ulmanis. Pirmais atomreaktors Latvijā, Rīga, 1960, 50 lpp.
 • A.Millers, V.Gavars. Radiācija, Rīga, 1991, 68 lpp.

Raksti:

 • V.Gavars. Zinātniskie pētījumi radiācijas jomā Baltijā, - Vestnik (PSRS Zinātņu Akadēmijas žurnāls), 1967, Nr8. (krievu valodā)
 • E.Platacis, E.Tomsons, V.Gavars u.c. Kodolreaktora šķidra metala regulātors. - Atomnaja Energija, 1975, 39, Nr 5. (krievu valodā)
 • V.Gavars, A.Dinduns, M.Krāmers, E.Sagildins. Radiācijas kontūrs ar atsevišķu gamma nesēja cirkulāciju. - Atomnaja Energija, 1977, sēj.43, Nr.1, lpp.72-73 (krievu val.)
 • A.Dinduns, V.Gavars, M.Krāmers, E.Sagildins.Operation and reliability characteristics of radiation loop. - Radiation Phys.Chem, 1983, vol.22, Nr.3-5, pp.453-458
 • V.Gavars. Kodolenerģētikas perspektīvas Latvijā. - Latvijas Fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls, 1991, Nr.6, lpp.41-49 (angļu valodā)
 • V.Gavars.  Sadegusī kodoldegviela. - Enerģija un pasaule, 2005, Nr 3 (32), lpp.52-55.
 • V.Gavars, U.Ulmanis, Z.V.Mozgirs. Salaspils zinātniskā kodolreaktora modrnizācija 1973.-1975. gadā.- Zinātņu vēsture un muzejniecība, Latvijas universitātes raksti , 693.sējums, 2006, 114-120 lpp. 

 Pētnieciskie projekti:

 • V.Gavars (izpildītājs) Valsts nozīmes pētniecibas programma "Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas optimizācija" (1997-1999)

Vaļasprieks:

ūdenssports, slēpošana, mazbērnu audzināšana.

Fotoalbums