Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jurijs GEĻFGATS


Jurijs GEĻFGATS

Dr.habil.phys.
Magnetohidrodinamiskās tehnoloģijas laboratorijas vadītājs
Fizikas institūts, Latvijas Universitāte

Miera iela 32
Salaspils-1, LV 2169
Latvija

Tālrunis: +371 2945 855 ; +371 29502314
Fakss:     +371 6790 1214
E-pasts: yglf@sal.lv ; gelfgat@sal.lv

Dzimis: 1936.g. 30.novembrī, Maskavā, Krievijā.
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Elektromagnētiskas metodes un iekārtas hidrodinamikas, siltuma un masas pārneses procesu vadīšanai šķidro metālu vidēs.
 • Magnetohidrodinamiskas (MHD) metodes un iekārtu izstrāde monokristālu iegūšanai
 • Elektromagnētisko metožu izstrāde kosmisko tehnoloģiju realizācijai uz Zemes.

Galvenais izgudrojums:

Kopā: 134, t.sk.108 PSRS autorapliecības, 7 Latvijas patenti un 19 citu valstu patenti.

 • Metodes un ierīces radioelektroniskās aparatūras iespiesto shēmu lodēšanai un alvošanai (16 PSRS autorapliecības). Realizācija: 5 rūpnīcās bijušajā PSRS (zīm.1 a,b) un Kubas Republikā. Šo izgudrojumu komplekss balstās uz MHD viļņražu izmantošanu, kas ļauj realizēt nepārtrauktas automātiskas lodēšanas procesu.

 • Metodes un ierīces šķidro metālu plūsmu vadīšanai metalurģijā un kodolenerģētikas agregātos (18 PSRS autorapliecības, 3 LV un 3 citu valstu patenti). Realizācija: 4 rūpnīcās bijušajā PSRS (zīm.3) un ASV. Šo izgudrojumu pamatā ir plūsmu hidrauliskās  pretestības un ātruma struktūras izmaiņas dažādu veidu magnētisko lauku iedarbībā.

 • Metodes un ierīces kompozītmateriālu iegūšanai no nesajaucamiem komponentiem (12 PSRS autorapliecības, 1 LV un 3 ārzemju patenti). Realizācija: 2 rūpnīcās bijušajā PSRS un Izraēlā. Šo izgudrojumu būtība balstās uz kvazibezsvara stāvokļa radīšanu uz Zemes, t.i. tādas metodes, kuras varēja realizēt tikai kosmiskajās tehnoloģijās.

 • MHD metodes un iekārtas monokristālisko materiālu iegūšanai (13 PSRS autorapliecības un 3 ārzemju patenti). Realizācija: 2 bijušajā PSRS rūpnīcās un Vācijā. Galvenā ideja balstās uz siltuma un masas īpašību izmaiņu kausējumā un uz augošā monokristāla virsmas elektromagnētiskā lauka iedarbībā.

Patentdokumentu izlase:

  PSRS autorapliecības:

 • Ierīce iespiesto shēmu lodēšanai un alvošanai. Nr. 395197 (līdzautori: I.Kociņš, S.Buslovičs)
 • Ierīce lodēšanai ar lodalvas vilni. Nr. 421447 (līdzautori: S.Buslovičs, E.Vilks, I.Kociņš)
 • Elektrovadošu šķidrumu patēriņa regulēšanas magnetohidrodinamiskā metode. Nr. 282062 (līdzautori: O.Lielausis, A.Šterns)
 • Magnetohidrodinamiskā drosele. Nr.  695470 (līdzautori: L.Gorbunovs, I.Vitkovskis) (2. zīm.).
 • Kompozītmateriālu lējumu iegūšanas metode. Nr. 726735 (līdzautori: M.Sorkins, V.Gorovics)
 • Kompozītmateriālu lējumu iegūšanas ierīce no nesajaucamiem komponentiem. Nr. 786141 (līdzautori: L.Gorbunovs, S.Semins, M.Sorkins).
 • MAHYD ierīce silīcija monokristālu audzēšanai. Nr. 1.230.225 (līdzautori: L.Gorbunovs, M.Sorkins, A.Bojarevičs)
 • MAHYD metode (tehnoloģija) pusvadītāju monokristālu audzēšanai. Nr. 1.549.126 (līdzautori: L.Gorbunovs, M.Abricka).

Ārzemju patenti:

 • ASV: Nr. 3.807903 (1974); Nr. 5.333.627 (1994); 6 001 170 (1999); 7 335 256 (2008) 
 • Francijas: Nr. 2.161.457 (1973)
 • Itālijas: Nr. 941148 (1973)
 • VFR: Nr. 2154.444 (1976)
 • Lielbritānijas: Nr. 1.353.556 (1975)
 • Zviedrijas: Nr. 7.114.994-2 (1975)
 • Eiropas patenti: Nr. EPO 758689Ą1 (1997); EPO 854.209A1 (1998); 027359927.2-2122-IL0200400 (2005) 
 • Vācijas: Nr. DE 19529481A1 (1998); DE 19652543A1 (1999); DE 10000097.5 (2000); DE 10000097 A! (2001); DE 10102126 A1 (2002) ; DE 502015950 (2005); DE102007014806 (2008); DE102007046881 (2009) 
 • Krievijas: Nr. 1.80.7547

LR patenti:

 • MHD-maisītājs. LV5570, 1994. (līdzautors: V.Foliforovs)
 • Alumīnija loksnes nepārtrauktas liešanas paņēmiens. LV11122, 1996. (līdzautors: V.Foliforovs)
 • Iekārta aluminija cinka vai to sakausējumu aizsargpārklājuma uznešanai uz sloksnes materiāla  LV11907, 1997 (līdzautors V.Foliforovs)
 • Paņemiens un ierīce cietu daļiņu ievadīšanai izkausētos metālos. LV13262, 2005 (līdzautori: J.Grabis, M.Skopis)
 • Ierīce šķidru metālu un sakausējumu maisīšanai metalurģiskos agregātos. LV13571, 2007 (līdzautori V.Foliforovs un S.Tuselskis)
 • Universāls komplekss alumīnija sakausējumu iegūšanai un liešanai. LV13575, 2007 (līdzautori V.Foliforovs un S.Tuselskis)
 • Magnētiskā skrejlauka lineārs  induktors metalurģiskiem agregātiem. LV13580, 2007 (līdzautori V.Foliforovs, S.Tuselskis, V.Pojarkovs, V.Masļakovs)  

Jurijs GEĻFGATS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Izgudrošanas process – tāda cilvēka specifiska radoša darbība, kurš spēj netradicionāli paskatīties uz it kā nesaistītām parādībām un faktiem un nešabloniski izanalizēt to izmantošanas iespējas praktisko uzdevumu risināšanā.
 • Panākumus gūst tikai tie izgudrotāji, kuri piedāvā oriģinālus risinājumus uz dažādu zinātnes un tehnikas nozaru pētījumu rezultātu „saskares” bāzes.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Kosmiskās tehnoloģijas, tās realizācijas iespējas uz Zemes
 • Termoelektriskās un termomagnētiskās parādības un efekti

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Mehānikas fakultāte), 1959
 • Dr.fiz., Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgā, 1968
 • Dr.habil.fiz., Ļeņingradas Politehniskais institūts, 1984
 • Profesors (fizikā; šķidrumu un gāzes mehānikā; magnetohidrodinamikā), 1989

Darba gaitas:

 • Inženieris - konstruktors, Valsts Elektrotehniska rūpnīca VEF, 1959-1963
 • Automatizācijas un mehanizācijas nodaļas vadītājs, rūpnīca Komutators, 1963-1964
 • Fizikas institūts, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs, 1985 -

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSRS Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1988
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fr.Candera balva, 1989
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Prezidija prēmijas fizikā: 1.prēmija, 1977,1981,1989,1990; 2.prēmija, 1973, 1981
 • Zeltas medaļas (2) un Pirmās pakāpes diploms, Vissavienības izstāde Maskavā, 1969, 1978.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS RD ALFA balva fizikā par būtiskiem izgudrojumiem un izciliem sasniegumiem pielietojamā magnetohidrodinamikā un materiālzinātnē, 2001
 • Valsts emeritētais zinātnieks, 2004
 • Diploms par labāko Latvijas nacionālo izgudrojumu 2004. un 2005. gados (LR patents 13262 “Paņēmiens un ierīce cietu daļiņu ievadīšanai izkausētos metālos”), Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu Valdes konkursā, 2006 

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Priekšsēdētāja vietnieks, Topical Committee on Electromagnetic Processing of Materials, Council of International Association "Hydromagnetic Phenomena and Applications" (HYDROMAG), kopš 1995
 • Redkolēģijas loceklis, žurnāls Magnetiskā Hidrodinamika
 • Eksperts, starptautiskie žurnāli Journal of Magnetohydrodynamics, Journal of Microgravity Science and Technology, Šķidrumu un Gāzu Mehānika (Krievijas Zinātņu akadēmija).
 • Loceklis, European Materials Research Society (EMRS)
 • Loceklis, Latvijas Fiziķu biedrība
 • Biedrs, Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja

Publikācijas:

Kopā: vairāk nekā 230, t.sk. 3 monogrāfijas.

Monogrāfijas:

 • J.Gelfgats, O.Lielausis, E.�čerbiņins. Šķidrais metāls elektromagnētisko spēku iedarbībā. - Rīga, Zinātne, 1976, 248 lpp. (krievu val.).
 • S.Buslovičs, J.Gelfgats, I.Kociņš. Iespiesto plašu lodēšanas automatizācija. - Maskava, Zinātne, 1976, 216 lpp. (krievu val.).
 • J.Gelfgats, L.Gorbunovs, I.Vitkovskis. Magnetohidrodinamiska droselēšana un šķidra metāla plūsmu vadīšana. – Rīga, Zinātne, 1989, 312 lpp. (krievu val.).

Raksti:

 • Gelfgat Yu., Branover H., Tsinober A. Turbulent MHD flows in prismatic and cylindrical tubes. – Magnetohydrodynamics, 1966, No.3.
 • Gelfgat Yu., Sorkin M. Investigation of possibility of manufacturing of the composite materials in conditions of the compensated gravity force. – DAN USSR, 1977, vol.234, No.1.
 • Gelfgat Yu. Metallurgical application of MHD. – Magnetohydrodynamics, 1987, No.3.
 • Gelfgat Yu. Electromagnetic field application in the processes of single crystal growth under microgravity. – Acta Astronautica, 1995, vol.37.
 • Gelfgat Yu., Abricka M., Krumin J. Numerical simulation of MHD rotator action on hydrodynamics and heat transfer in single crystal growth. – J. Crystal Growth, 1997, vol.180.
 • Gelfgat Yu., Krumins J., B.Q.Li.   Effects of system parameters on MHD flows in rotating magnetic fields. - Journal of Crystal Growth, 2000, vol.210, pp.788-796.  
 • Yu.Gelfgat, M.Abricka, J.Krumins. Influence of alternating magnetic fields on the hydrodynamics and heat/mass transfer in the processes of bulk single crystal growth. – Magnetohydrodynamics, 2001, vol.37, No 4, pp.400-416.
 • M.Abricka, Yu.Gelfgat, J.Krumins. Influence of combined electromagnetic fields on the heat/mass transfer in the Bridgman process. – Energy Conservation and Management, 2002, No 43, pp.327-333.
 • Yu.Gelfgat, J.Krumins, M.Abricka. On possible simultaneous heating and stirring of the melt at single crystal growth by one indicator of electromagnetic field. – Magnetohydrodynamics, 2003, vol.39, No 2, pp.201-210.
 • A.Gelfgat, Yu.Gelfgat. Experimental and numerical  study of rotating magnetic field driven flow in cylindrical enclosures with different aspect ratios. – Magnetohydrodynamics, 2004, vol.40, No 2, pp.147-160.  
 • Yu.Gelfgat, M.Skopis, J.Grabis. Electromagnetically driven vortex flow to introduce small solid particles into liquid metal. – Magnetohydrodynamics, 2005, vol.41, No 3, pp.249-254.
 • Yu.Gelfgat, J.Krumins, M.Abricka. On the calculation of the characteristics of motion and heat/mass transfer in combined electromagnetic fields. – Magnetohydrodynamics, 2005, vol.41, No 1, pp.19-38.

Pētnieciskie projekti:

 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs). Magnetohidrodinamiskās iedarbības likumsakarību izpēte masas, siltuma un kustības pārneses mono- un polikristālisko materiālu veidošanas procesos no elektrovadošiem kausējumiem. Latvijas Zinātnes padome (1991-1993).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs). Hidrodinamikas, siltuma un masas apmaiņas procesu kopsakarību izpēte katalizējošos kausējumos elektromagnētiskos laukos. Latvijas Zinātnes padome (1994-1996).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs). Kristalizācijas procesu MHD vadīšanas metožu fizikālo likumsakarību izpēte. Latvijas Zinātnes padome (1997-2004).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs). Liela apjoma šķidras elektrovadošas vides stacionāras un nestacionāras kustības ierosināšanas un slāpēšanas MHD metožu fizikālās likumsakarības. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs) Elektromagnētisko lauku un izkausētu metālu iedarbība dažādās tehnoloģiskās iekārtās. 6 kontrakti ar Rossendorf Research Center (Dresden, Vācija) (1992-1998).
 •  J.Gelfgats (Projekta vadītājs) MHD metožu un iekārtu izpēte un izstrāde silīcija monokristālu audzēšanai. 4 kontrakti ar firmu Wacker Siltronic, Wacker-Chemitronic Corporation (Vācija), (1995-1998).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs) MHD metodes izstrāde alumīnija un svina antifrikcijas materiālu iegūšanai. 2 kontrakti ar firmu ONTEC Ltd. (Izraēla) (1991-1992).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs) Pastāvīgā magnētiskā lauka iedarbība uz silīcija un germānija monokristālu audzēšanas procesiem. 3 kontrakti ar institūtu Giredmet (Krievija) (1988-1990).
 • J.Gelfgats (Projekta vadītājs) Magnijam paredzēta MHD kondukcijas sūkņa izstrāde un izpēte. Kontrakts ar Dead Sea Plant (Izraēla) (1997-1998).

Vaļasprieks:

autoamatieris

Fotoalbums