Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jānis GREIVULIS


Jānis GREIVULIS

Profesors

Dzimis: 1938. gada 7. augustā Daugavpilī, Latvijā
Miris: 2010.gada 21. novembrī  Rīgā, Latvijā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Asinhronās ventiļkaskādes un asinhronā elektriskā piedziņa
 • Bezkontaktu sinhronās mašīnas
 • Automātikas elementi, vadības sistēmas, diagnostika
 • Alternatīvā enerģētika
 • Pjezokeramiskie enerģijas pārveidotāji

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 96 PSRS autorapliecības un 69 Latvijas patenti.

Asinhronās ventiļkaskādes un asinhronā elektriskā piedziņa

Latvijas patenti:

 • J.Greivulis, I.Avkštols, Č.Kižlo, M.Sokolovskis. Asinhronā ventiļkaskāde. LV 11244, 1996
 • L.Ribickis, S.Petrovs, J.Greivulis. Trīsfāzu asinhronā dzinēja enerģētisko parametru noteikšanas paņēmiens, LV 10985, 1996
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Asinhronā piedziņa ar regulējamu apgriezienu skaitu, LV 11366, 1996
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Asinhronā divdzinēju piedziņa. LV 11577, 1997
 • J.Greivulis. Asinhronā elektriskā piedziņa. LV 12121, 1998 
 •  J.Greivulis, V.Bražis, R.Bubnovs. Asinhrona elektropiedziņa. LV  12580 B, 2001
 • J.Greivulis. Vibrāciju ventiļelektriskā piedziņa. LV  12551 B, 2000
 • R.Bubnovs, J.Greivulis, V.Bražis. Asinhronā elektropiedziņas kaskāde. LV 13057, 2003
 • J.Greivulis. Sinhronā ventiļkaskāde. LV  12653 B, 2001
 • J.Greivulis, V.Bražis, J.Voitkans. Asinhronā elektropiedziņa ar pieres daļas tinumu. LV 13322, 2005 
 • J.Greivulis, U.Antonovičs, A.Gasparjans, A.Terebkovs. Trīsfāžu asinhronā dzinēja svārstību piedziņa. LV 13731, 2008
 • J.Greivulis, R.Bubnovs. Asinhronā kaskāde. LV 13773, 2008 
 • J.Greivulis, A.Gasparjans, A.Terebkovs, U/Antonovičs. Asynchronous motor drive of variable frequency. LV 13805, 2008

Bezkontakta sinhronās mašīnas

Latvijas patenti:

 • S.Petrovs, V.Pugačovs, J.Greivulis, L.Ribickis. Vientipa polu induktormašīna. LV 5001, 1993
 • S.Petrovs, J.Greivulis. Vientipa polu induktorveida elektriskā mašīna. LV 10885, 1996
 • S.Petrovs, J.Greivulis. Kaskādveida elektriskā induktormašīna. LV 10886, 1996
 • S.Petrovs, J.Greivulis, V.Pugačovs. Vientipa polu elektriskā induktormašīna. LV 11240, 1996
 • J.Greivulis, S.Petrovs. Induktorģenerators. LV 10823, 1995
 • S.Petrovs, J.Greivulis. Induktorģenerators. LV 11241, 1996
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Trešās harmonikas ģenerators. LV 11576, 1997
 • J.Greivulis, S.Petrovs, R.Bubnovs, A.Terebkovs. Magnētiski savietots sajūgs - dzinējs. LV 12099, 1998
 • J.Greivulis, S.Petrovs, A.Terebkovs. Induktormašīna. LV12323, 1999
 • S.Petrovs, J.Greivulis, I.Raņķis, A.Terebkovs. Savietojamā elektriskā mašīna. LV12246, 1999
 • J.Greivulis. Ležandra polinoma ģenerators. LV  12709 B, 2001  
 • J.Greivulis. Ģeneratoru kaskāde. LV  12871 B, 2002
 • J.Greivulis, R.Bubnovs, A.Terebkovs. Ģeneratora-dzinēja sistēma. LV  12905 B, 2003
 • J.Greivulis. Vadāmais režģa funkcijas ģenerators. LV13490, 2006

Automātikas elementi, vadības sistēmas, diagnostika

Latvijas patenti:

 • J.Greivulis, S.Petrovs. Sinhronā ģeneratora pašierosināšanas iekārta. LV 11242, 1996
 • J.Greivulis, M.Dumpis. Magnētisko gultņu svārstību slāpēšanas iekārta. LV 11636, 1997
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Tiešo frekvenču pārveidotāju vadības sistēma. LV 11405, 1996
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Trīsfāžu asinhronā dzinēja vadīšanas paņemiens. LV 11404, 1996
 • J.Greivulis. Sprieguma harmoniku kompensators. LV 11508, 1996
 • J.Cimanskis, A.Gasparjans, J.Greivulis, A.Terebkovs, V.Užāns. Iekšdedzes dzinēja darba procesa kontroles iekārta. LV 11568, 1996
 • J.Cimanskis, A.Gasparjans, J.Greivulis, A.Terebkovs. Detaļu diagnostikas ierīces. LV 12120, 1998
 • J.Greivulis, R.Bubnovs, A.Terebkovs. Džeļa palaišanas iekārta. LV12297 
 • J.Greivulis, R .Bubnovs, A.Terebkovs. Līdzstrāvas vilces dzinēju jaudas izlīdzināšanas iekārta. LV12322, 1999

 • J.Greivulis, A.Grundulis, A.Galiņš. Asinhronās mašīnas bremzēšanas sistēma. LV  12654 B, 2001

 • J.Greivulis, V.Bražis. Sinusoidālas formas maiņsprieguma korekcijas iekārta. LV  12652 B, 2001

 •  J.Greivulis. Sinusoidālā sprieguma formēšanas paņēmiens. LV  12903 B, 2002 

 •  J.Greivulis. Trīsfāžu tiltiņa taisngriezis ar papildus vadāmību. LV  12904 B, 2002

 • J.Greivulis, J.Valeinis, V.Bražis. Asinhrono dzinēju aizsardzības iekārta. LV13474, 2006 

 • J.Greivulis, J.Veleinis, D.Zviedris. Kompensēts vadāmais taisngriezis. LV13475, 2006

 • S.Voitkāns, J.Voitkāns, J.Greivulis. Distancēta, strāvu vadoša ķermeņa elektriskās paškapacitātes noteikšanas paņēmiens. LV13489, 2006.

 • J.Greivulis, P.Jansons, A.Šnīders. Asinhrono dzinēju vienslāņa tinumu izolācijas atjaunošanas paņēmiens. LV13620, 2008

 • J.Greivulis. Elektriskā tīkla kontaktrozešu vadu aizsardzības iekārta. LV 13719, 2008

 • J.Greivulis, J.Doniņš. Frekvences pārveidotājs. LV 13732, 2008

 • J.Greivulis, U.Antonovičs. Trīsfāžu asinhronā dzinēja svārstību režīma vadības paņēmiens. LV 13775, 2008

 • J.Greivulis, A.Šnīders. Vector-control system. LV 13787, 2008

 • J.Greivulis, Z.Greivulis. Electric lighting source. LV 13788, 2008

 • J.Greivulis, V.Bražis. Starting device for DC series excitation motor. LV 13812, 2009

 • J.Greivulis, V.Bražis. Device for control of DC motor with series excitation. LV 13844, 2009

Vienvada elektropārvaldes linija

Latvijas patenti:

 •  J.Voitkāns, J.Greivulis. Vienvada regulējamā elektropārvaldes līnija. LV  12932 B, 2002 

 •  J.Voitkāns, J.Greivulis. Simetrizēta vienvadu elektropārvaldes līnija. LV  13031 B, 2003

 • J.Voitkāns, J.Greivulis, A.Grundulis. Frekvenču ģenerators vien.- , div.- un trīsfāžu patērētāji barošanai pie dažādām frekvencēm no vienvadu elektropārvaldes līnijām. LV 13011, 2003.

 • J.Greivulis. Elektriskā vārpsta. LV 13330, 2005.

 • J.Voitkāns, J.Greivulis. Sinusoidāla sprieguma pārvades vienvada līnija. LV 13432, 2006

 • J.Voitkāns, J.Greivulis. Elektriskās enerģijas pārvades paņemiens. LV  13431, 2006

 • J.Greivulis, L.Ribickis, O.Krievs. Divtaktu līdzstrāva-līdzstrāva tipa enerģijas pārveidotājs. LV 13581, 2007

Alternatīvā enerģētika

Latvijas patenti:

 • J.Greivulis. Viļņu enerģijas elektromehāniskais pārveidotājs. LV 11211, 1996
 • R.Bubnovs, J.Greivulis. Elektromehāniskais fāzu skaita pārveidošanas paņēmiens. LV 11575, 1996
 • J.Greivulis, S.Petrovs, A.Terebkovs. Vēja enerģijas elektro iekārta. LV 12055, 1998
 • J.Greivulis, S.Petrovs, A.Terebkovs. Vēja enerģijas pārveidotāja vadības sistēma. LV 12056, 1998
 • A.Šnīders, J.Greivulis, A.Jekabsons. Biogāzes ģeneratorstacija. Lv 13364, 2005.
 • J.Greivulis, A.Šnīders. Koģenerācijas stacija. LV13476, 2006
 • J.Greivulis. Jūras viļņu potenciālās enerģijas pārveidotājs. LV 13693, 2008
 • J.Greivulis, A.Avotiņš, V.Bražis, J.Doniņš. Jūras viļņa enerģijas pārveidotāja iekārta. LV 13730, 2008
 • A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. Barošanas avots ar ūdeņraža degvielas elementu. LV 13774, 2008
 • A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. System of hydrogen fuel cells provided with double layer capacitator and charging battery. LV 13803, 2008
 •  A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. DC-DC power converter with hydrogen fuel. LV 13804, 2008

Pjezokeramiskie enerģijas pārveidotāji

PSRS autorapliecības:

 • V.Šinkarevs, J.Greivulis, V.Jurkevičs. Vibrodzinējs. Nr.1769974, 1992
 • 2. J.Greivulis, V.Šinkarevs, V.Jurkevičs. Vibroenerģētiskā iekārta. Nr.1746056, 1992 
 • J.Greivulis, V.Šinkarevs, V.Jurkevičs . Transporta līdzekļa korpusa aktīva piekare. Nr1659238, 1991 

Jānis GREIVULIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Iespējamo maģistru, inženieru un doktorantu iesaisti tehniskajā un zinātniskajā jaunradē nosaka struktūras zinātniskais potenciāls un aktuālu zinātniski nozīmīgu tēmu izpilde, kā arī zinātniskā darba vadītāja kvalifikācija, griba un pieredze izgudrošanas jomā.
 • Studentiem jāapgūst Patentzinību pamati, ietverot izgudrojuma formulas analīzi un pieteikuma sastādīšanas paraugu, jāzina jaunākā tehniskā literatūra attiecīgajā jautājumā. Obligāta sasaiste ar bāzes izgudrojumiem; aktīva darbība zinātniski tehniskajās konferencēs; izpratne par filozofiskajiem aspektiem tehnikā (1999) 
 • Izdevīgums no izgudrojumiem būs lielāks tajā gadījumā, ja atsevišķi jautājumi tiks risināti kompleksa skatījumā
 • Fundamentālās zinātnes attīstība izsauc  izgudrošanos (2006)

Vispārzinātniskās intereses:

 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • Enerģētika

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte), 1961
 • Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskā universitāte, 1969
 • Dr.habil.sc.ing. Rīgas Tehniskā universitāte, 1993

Darba gaitas:

 • Inženieris - konstruktors, Rīgas pusvadītāju rūpnīca, 1961-1962

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte:

 • Vecākais inženieris, pusvadītāju relejaizsardzības un automātikas laboratorijas vadītājs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, aspirants, asistents, vecākais pasniedzējs, 1962-1970
 • Docents, profesors, 1970-1994
 • Automātiskās elektropiedziņas katedras vadītājs, 1994-1999
 • Profesors, Elektriskās piedziņas profesora grupa, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, 1999 - 2010

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1984
 • Latvijas automātikas nacionālās organizācijas prēmija par Jūras viļņu enerģijas elektromehāniskiem pārveidotājiem, 1997
 • LR Trīju Zvaigžņu ordenis, 1998
 • Kembridžas bibliografiskā centra gada zinātnieks, 1998
 • Diploms par labāko nacionālo izgudrojumu, Latvijas Zinātņu akadēmijas un LR Patentu valdes konkursā, 1999 

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Latvijas Zinātnieku savienība
 • Biedrs, Latvijas Automātikas nacionālā organizācija
 • Senāta loceklis, Rīgas Tehniskā universitāte; Enerģētikas un Elektrotenikas fakultātes Domes loceklis  
 • Redkolēģijas loceklis, žurnāls Baltijas elektrotehnika

  Kursi

Rīgas Tehniskā universitāte:

 • Elektriskās piedziņas teorijas pamati
 • Tipveida elektriskā piedziņa
 • Automātikas elementi
 • Impulsu tehnika
 • Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija
 • Patentzinību pamati

Publikācijas:

Kopā vairāk nekā 200, t.sk. 12 monogrāfijas

Monogrāfijas un brošūras:

 • V.Putniņš, J.Greivulis, E.Blumbergs. Rūpniecībhas elektronikas pamati. Riga, Liesma, 1973, 184 lpp.
 • V.Putniņš, J.Greivulis, E.Blumbergs, G.Leiškalns. Stipras strāvas elektronika. Rīga, Liesma, 1973, 243 lpp.
 • Я.Грейвулис, Л.Рыбицкийю Тиристорный асинхронный электропривод для центробежных насосов. Рига, Звайгзне, 1983, 206 с.
 • Я.Грейвулис, И.Авкштоль, Л.Рыбицкий. Асинхронный вентильный каскад с улучшенными энергетическими показателями. Рига, Зинатне, 1991, 205 с.
 • J.Greeivulis, I.Raņķis. Modernas elektronikas pamati. Rīga, Avots, 1992, 165 lpp. 
 • J.Greivulis, B.Firago. Principles of electrical drives in questions and answers. Rīga, RTU, 1993, 214 lpp.
 •  B.Firago, J.Greivulis. Asinfrono dzinēju frekvenču vadība. Rīga, RTU, 2005, 39 lpp.
 • M.Baltvilka, J.Greivulis. Intelektuālā īpašuma aizsardzība (Patentzinību pamati). Rīga, RTU, 2006, 266.lpp.
 • Profesors Jānis Greivulis. Biobibliogrāfija. Rīga, 2008, 168 lpp.

Pētnieciskie projekti :

 • J.Greivulis (Projekta vadītājs) Transportierīču pjezoenerģijas pārveidotāja un soļu tipa pjezodzinēja izstrādāšana. Latvijas Zinātnes padome (1991-1993)
 • J.Greivulis (Projekta vadītājs) Vēja enerģijas iekārtu enerģētisko parametru uzlabošana. Latvijas Zinātnes padome (1994-1996)
 • J.Greivulis (Projekta vadītājs) Enerģijas pārveidotāji, to kontrole un diagnostika. Latvijas Zinātnes padome (1996-2001)
 •  J.Greivulis (Projekta vadītājs) Saistīto elektropiedziņu sistēmu vadība.  Latvijas Zinātnes padome (2004-2006)
 • J.Greivulis (Projekta vadītājs) Elektriskās piedziņas elektromehānisko pārejas procesu vadība. Latvijas Zinātnes padome (2007- 2010)  

Vaļasprieks:

tēlotājmāksla, biškopība, elektrotehnikas vēsture.

Fotoalbums