Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Marks KRAMERS


Marks KRAMERS
Pensionārs

Rostokas iela 64 dz.72
Rīga, LV 1029

Tel.: +371 6740 6439

Dzimis: 1927.gada 28.aprīlī, Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

Kodolfizika.
Kodolreaktoru vadīšana un aizsardzība.

Galvenais izgudrojums:

Radiācijas kontūrs

Patentdokumentu izlase:

Kopā 6 PSRS autorapliecības un 8 citu valstu patenti.

Marks KRAMERS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Nekad nedomāju, ka kļūšu par izgudrotāju. Viena no mana rakstura īpašībām - visu darīt, kā pienākas.
Vēl bērnībā sapņoju par jūru, tāpēc iestājos Jūras augstskolā. Vienmēr tiecos pēc zināšanām, pēc visa jauna. Pēc demobilizācijas no flotes iestājos darbā LZA Fizikas institūta Atomreaktorā. Labprāt apmeklēju seminārus dažādās laboratorijās un biju lepns, ka dažreiz pat varēju saprast, par ko iet runa un citreiz izdevās notvert jautājuma būtību.
Ar gadiem sapratu, ka būtu lietderīgi un svarīgi apvienot vienā tematā jautājumus, ko risināja dažādās laboratorijās. Tā es nokļuvu pie jauna tipa gamma starojuma avota - radiācijas kontūra radīšanas. Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, Fizikas institūta zinātniskā padome deva piekrišanu radiācijas kontūra ieviešanu kodolreaktorā.
Es augsti vērtēju iegūto izglītību, jo citās augstskolās toreiz reti pasniedza tādus priekšmetus, kā sfēriskā trigonometrija, relatīvā teorija, kļūdas teorija u.c. Viss tas ļāva man kļūt par līderi dažādu jautājumu risināšanā darbā pie izgudrojumiem.

Vispārzinātniskās intereses:

Kodolfizika, kodoltehnika.

Valodas

Latviešu, vācu, ivrits, krievu.

Izglītība:

Augstākā jūras kara skola, Ļeņingradā, 1950.

Darba gaitas:

Dienests jūras kara flotē, kuģa kapteinis, 1950-1954
Fizikas skolotājs, Dobelē, 1955-1960
Radiācijas kontūra vadītājs, Fizikas institūta kodolreaktors, LZA Kodolpētniecības centrs, Salaspils, 1960-1998
Pensionārs, 1998-

Apbalvojumi:

Latvijas PSR Valsts prēmija par darbu "Jauna tipa gamma starojuma avots - radiācijas kontūra izstrāde un izmantošana, 1987
Zelta medaļas, PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstāde, Maskava, Krievija, 1979, 1985

Darbība profesionālās biedrībās:

Biedrs, Latvijas Zinību biedrība, 1961-1990

Publikācijas:

  • A.Dinduns, M.Krāmers. Pētniecības kodolreaktora IRT-2000 radiācijas kontūrs RK-L. Krājumā: Ferrītu radiācijas fizika, Rīga, Zinātne, 1967, lpp.24-30 (krievu val.).
  • Kodolreaktoru radiācijas kontūru uzbūves un ekspluatācijas sanitārās normas Nr.1137-73. PSRS Veselības aizsardzības ministrija, Galvenā sanitāri-epidemioloģiskā pārvalde, Maskava, 1974 (autoru kolektīvs)
  • V.Gavars, A.Dinduns, M.Krāmers, E.Sagildins. Radiācijas kontūrs ar atsevišķu gamma nesēja cirkulāciju. Atomnaja Energija, 1977, sēj.43, Nr.1, lpp.72-73 (krievu val.)
  • A.Dinduns, V.Gavars, M.Krāmers, E.Sagildins. Operation and reliability characteristics of radiation loop. Radiation Phys.Chem, 1983, vol.22, Nr.3-5, pp.453-458
  • Radiācijas tehnoloģiskās iekārtas ar radionukleidāro gamma starojumu. PSRS Valsts Standarts. 1985.

Vaļasprieks:

Dzīve.

Fotoalbums