Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Kārlis IRBĪTIS


Kārlis IRBĪTIS

„Kārlis Irbītis bija viens no lidmašīnu projektēšanas aizsācējiem Eiropā. Ņemot vērā to faktu, ka K.Irbītis realizēja savus projektus ārkārtīgi grūtos apstākļos, ir pamats domāt, ka labvēlīgos apstākļos viņš būtu varējis nokļūt lielākas uzmanības centrā, ierindojoties starp pasaules vadošajām aviācijas figūrām, ka labvēlīgākos apstākļos viņš būtu varējis kļūt par vienu no vadošajiem pasaules aviokonstruktoriem.”
H.Volker. The Irbitis Line. - Air Pictorial and Air Reserve Gazette, 1957, August, pp.254-257

Dizainera Ādolfa Irbītes brālis

Dzimis: 1904.gada 14.oktobrī, Valmieras apriņķa Lādes pagastā, Latvijā
Miris: 1997.gada 13.oktobrī, Sanlorēnas pilsētā, Kanādā
Intereses izgudrošanas jomā:

Satiksmes līdzekļi:

 • vieglās lidmašīnas
 • transporta līdzekļi

Galvenais izgudrojums:

Modeļu realizācijas piemēri:

Latvijā:

1925-1935
 • Lidmašīnas sporta lidotājiem (N.Pūliņam un H.Runkam un Daugavpils tehniskai skolai);
1935-1943
 • «Ikārs» I-11, I-12 (sporta lidmašīnas)
 • I-14, I-15 (militārā treniņa lidmašīnas)
 • I-16 (vieglais iznīcinātājs)
 • I-17 (mācību vieglais iznīcinātājs)

Kanādā

1950- 1997
 • vertikālās pacelšanas lidmašīnas CL-84 pirmprojekts un vadierīču sistēma
 • Dažādu transporta līdzekļu modeli, t.sk uz gaisa spilvena; traktorus un laivas motorus.

Dizains:

Uzklikšķini, lai redzētu lielāku
 • Valsts Elektrotehniskās fabrikas VEF logo
  (firmas zīme, kura tiek izmantota arī šodien), 1934
 • VEF radiouztvērēji, 1934

Patenti:

Uzklikšķini, lai redžetu lielāku
 • K.Irbitis. Control System for Aircraft. Kanādas patents Nr 822575. 1963
 • K.Irbitis. Pneumatic propeller drive system. Kanādas patents Nr 683336. 1964
 • K.Irbitis. Pneumatic propeller drives. Kanādas patents Nr 683335. 1964; ASV patents Nr 312027. 1964

Kārlis IRBĪTIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Cilvēka radošā gara ieceres jeb idejas var īstenoties gan rakstītā vārdā, gan mūzikā, gan glezniecībā vai skulptūrā. Tās ir cilvēka brīvās iztēles rezultāti, par cik tās neseko uzdotiem tematiem. Cita veida ieceres īstenojas cilvēkiem ikdienas dzīvē noderīgos priekšmetos, piemēram, celtniecībā.
 • Mans darbalauks ir bijis gan aeronautika, gan iekšdedzes dzinēji un enerģijas avoti, gan arī satiksmes līdzekļi, un beidzot arī lietišķā māksla.

Izglītība:

Rīgas Valsts tehnikums, 1925

Darba gaitas:

 • Kristīnes Bahmanes lidmašīnu fabrikā, Rīgā, 1926-1930
 • Lidmašīnu nozares konstruktors, galvenais konstruktors (no 1935.g.), Valsts Elektrotehnikas rūpnīca VEF, 1930-1942
 • Konstruktoru biroja vadītājs, firma "Messershmit", Bavārijā, Vācijā, 1942-1948
 • Vecākais inženieris, Lidmašīnu rūpnīca "Canadair Ltd.", Kanāda, Monreāla, 1951-1971
 • Konsultants, Lidmašīnu rūpnīca "Canadair Ltd", Kanāda, Monreāla, 1971-1973
 • Konsultants, Makgilas universitāte, 1976-1978

Apbalvojumi:

 • Bronzas medaļa, Latvijas aeroklubs, 1938
 • Makkērdija balva (McCurdy Award) par V-STOL lidmašīnas CL-84 projektu (kopā ar projekta vadītāju F.C.Phillips), Kanādas gaisa kuģniecības un kosmosa pētniecības institūts (Canadian Aeronautics&Space Institute), 1970
 • Tom Fairley balva K.Irbīša grāmatas Of Struggle and Flight. The History of Latvian Aviation. (Canada's Wings, Inc.) redaktorei H.L.Ebbs par teicamu grāmatas dizainu, 1986
 • Goda doktors inženierzinātnēs, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1992
 • «Goda Vefietis», 1994

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Ārzemju loceklis, Amerikas Aeronautikas un Astronautikas institūts, 1939
 • Loceklis, Kanādas Aeronautikas un Izplatījuma institūts, 1954
 • Loceklis, Amerikas Aeronautikas un Astronautikas institūts, 1964
 • Goda biedrs, Latvijas Dizaineru apvienība
 • Ārzemju biedrs, VEF veterānu klubs "VEF-Minox"
 • Latvijas Aviācijas fonda Goda prezidents (1994.g.oktobrī notikušie Latvijā aviācijas svētki bija veltīti viņa deviņdesmitgadei).

Publikācijas:

K.Irbīša publikācijas:

 • K.Irbītis. Of Struggle and Flight. The History of Latvian Aviation. Canada's Wings, Inc., 1986
 • K.Irbītis. Latvijas aviācija un tās pionieri. Rīga, Zinātne, 1997 un 2004, 158.lpp. (tulkojums no angļu valodas)
 • K.Irbītis. Ieceres un īstenojumi. Technikas Apskats, 1989, Nr 112-113, lpp.11-18; Nr.114, lpp.2-8; 1990, Nr115, lpp.2-5; Nr 116, lpp.2-5.
 • K.Irbītis. Lidošana ar pārskaņas ātrumu. Technikas Apskats, 1954, Nr 4; 1955, Nr 5
 • K.Irbītis. Vertilidmašīna CL- 84. Technikas Apskats, 1969, Nr 56, lpp.7-10
 • K.Irbītis. Saules un vēja enerģija pašapgādei. Technikas Apskats, 1975, Nr 74, lpp.13-16; Nr.75 lpp.5-9.
Uzklikšķini, lai redzētu lielāku

1983.g.20.aprīlī K.Irbītis nodeva Zinātnes un tehnoloģijas muzejam (National Museum of Science and Technology, Aviation and Space Division) (Otavā, Kanādā) visus savus tehniskos rakstus, kuru autors vai līdzautors bijis par vertilidmašinām, kā arī vairākus demonstrēšanas modeļus viņa izgudrotiem vadierīču mehānismiem. Šim pašam muzejam viņš nodevis arī savu saules siltuma uztvērēju, kas bijis iebūvēts viņa mājā Tērvetē (Kanādā), kur uztvērējs strādājis 6 gadus.

Par K.Irbīti:

 • Tehnisko zinātņu un inženiertehnisko darbinieku vidū būs maz tādu, kuri Kārļa Irbīša vārdu un panākumus aviācijas laukā nebūtu pamanījuši. Mazāk būs tādu, kuri zina arī par viņa panākumiem tīrā ideju attīstīšanas laukā, kā izgudrotāju.
  Jānis Palieps, 1989
 • Kārlis Irbītis bija viens no lidmašīnu projektēšanas aizsācējiem Eiropā. Ņemot vērā to faktu, ka Irbītis realizēja savus projektus ārkārtīgi grūtos apstākļos, ir pamats domāt, ka labvēlīgos apstākļos viņš bijis varējis nokļūt lielākas uzmanības centrā, ierindojoties starp pasaules vadošajām aviācijas figūrām.
  H.Volker. The Irbitis Line. - Air Pictorial and Air Reserve Gazette, 1957, August, pp.254-257
 • K.Irbītis, apveltīts asām novērošanas spējām, savos agros gados savu apkārtni un priekšmetus ir mēģinājis attēlot gan krāsās, gan grafiskos veidojumos. Sava mūža darbības gadus veltījis jaunu ideju meklēšanā un jaunu tehnisko iekārtu un mašīnu projektēšanā un veidošanā
  Technikas Apskats, 1990, Nr.116
 • Kārļa Irbīša veikums neiegrims aizmirstībā, paliekot nākamo paaudžu apziņā… K.Irbīša grāmatas „Latvijas aviācija un pionieri” iznākšana latviešu valodā … ir notikums mūsu tehnikas vēstures apcerēšanā… Grāmata  izraisīs lepnumu par latviešu nācijas sasniegumiem dažādās nozarēs, lepnumu par izcilajiem latviešiem, kas darbojušies aviācijā, it īpaši par grāmatas autoru, cienījamo Kārli Irbīti
  Jānis Stradiņš, Pēcvārds grāmatai „Latvijas aviācija un pionieri”, 1997
Fotoalbums