Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Benjamiņš JOFFE


Benjamiņš JOFFE
Ph.D.

3978 Hamilton Park Drive
San Jose
California, 95130-1220, USA

Tel.: +408 557 9534
E pasts: benjamin.joffe@sbcglobal.net

Dzimis: 1931.gada 23.februārī, Rīgā, Latvijā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Detaļu bezkontakta orientēšana, identificēšana un separēšana ar elektromagnētisko lauku (EMAGO)
 • Mašīnu un mehānismu konstrukcijas pusvadītāju un kosmiskajai tehnikai
 • Precīzie instrumenti

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 230 patenti, t.sk. 98 PSRS autorapliecības, 32 ASV, 19 Anglijas, 20 Francijas, 16 Japāņu, 15 Vācijas, 17 Itālijas un 17 Šveices patenti.

Detaļu bezkontakta orientēšana un identificēšana ar elektromagnētisko lauku (EMAGO):

PSRS autorapliecības:

Nr. Nr.
  146 273; 146 420; 147 655; 148 141; 155 252; 155 717; 157 005; 157 099; 159 162; 167 740; 177 778; 179 569; 181 481; 186 253; 188 847; 193 310; 200 444; 204 106; 206 732; 206 733; 208 251; 212 066; 229 228; 285 792; 321 322; 321 323; 332 943; 332 944; 341 287; 344 700; 354 979; 355 993; 355 994; 355 995; 355 996; 355 997; 355 998; 355 999; 356 001; 356 098; 356 099; 356 100; 356 116; 356 705; 360 116; 362 561; 362 953; 363 529; 363 579; 366 893; 366 894; 366 938; 380 081; 388 871; 392 856; 413 724; 420 441; 426 790; 434 699; 434 701; 434 702; 434 762; 441 763; 442 979; 446 396; 462 697; 465 049; 465 865; 466 091; 468 657; 468 658; 470 151; 471 907; 486 655; 495 881; 495 992; 501 535; 509 383; 518 318; 520 742; 529 782; 531 326; 536 544; 538 534; 569 087; 585 043; 612 780; 671 987; 707 755; 737 189; 743 841; 749 588; 759 993; 796 114; 804 402; 812 499; 893 506

Patenti:

ASV

  3 636 486; 3 645 377; 3 651 439; 3 656 075; 3 661 241; 3 661 298; 3 662 302; 3 760 980; 3 854 110; 3 924 211; 3 930 212; 4 077 027; 4 109 366; 4 113 142; 4 144 637; 4 153 151; 4 238 323; 4 238 658; 4 991 836; 5 331 861; 5 407 519; 5 524 499; 5 890 553; 5 961 298; 
  5 986 372; 6 093 989; 6 105 695; 6 176 616; 6 384 993; 6 409 390; 6 519 101; 6 682 217.

Anglijas

  1 265 090; 1 265 227; 1 266 288; 1 270 430; 1 271 328; 1 272 659; 1 280 338; 1 280 836; 1 281 070; 1 282 726; 1 288 985; 1 505 775; 1 510 271; 1 520 180; 1 527 322; 1 533 965; 1 541 620; 1 548 410; 1 552 871

Francijas

  2 027 088; 2 027 089; 2 027 093; 2 030 103; 2 030 104; 2 030 105; 2 030 106; 2 030 770; 2 032 300; 2 048 275; 2 048 345; 2 069 954; 6 944 999; 7 608 38; 7 616 824; 7 621 504; 7 632 482; 7 700 733; 7 702 634; 7 710 949

Japāņu

  697 148; 697 149; 697 150; 697 151; 697 152; 697 153; 724 725; 724 726; 740 320; 761 275; 761 276; 1 041 555; 1 072 205; 1 090 839; 1 098 000; 1 108 100

Vācijas

  1 959 742; 1 960 310; 1 960 311; 1 964 506; 1 964 622; 1 964 659; 1 964 660; 1 964 683; 1 964 684; 1 964 685; 2 609 957; 2 631 692; 2 634 395; 2 658 000; 2 714 651

Itālijas

  882 744; 882 745; 882 746; 882 747; 891 255; 891 256; 891 257; 891 258; 891 259; 891 260; 891 261; 891 262; 1 056 952; 1 065 737 ; 1 067 354; 1 069 940; 1 086 869

Šveices

  504 720; 504 721 ; 504 722; 512 290; 512 291; 516 974; 519 375; 520 543; 538 148; 610 798; 610 859; 611 544; 613 647; 619 579; 621 283; 621 729; 624 331

Benjamiņš JOFFE par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Vēl būdams bērns, dzīvojot Rīgā ( 1938 – 1941) es sapņoju kļūt par inženieri, kaut gan ģimenē inženieru nebija (viens gan bija, bet bezdarbnieks, tādēļ netika cienīts). Kā man toreiz likās, inženieris – tas ir cilvēks, kurš izdomā un rada mašīnas. Toreiz es vēl nezināju tādus vārdus kā „izgudrotājs” vai „izgudrot”.
 • 1941. gadā mani kopā ar vecākiem izsūtīja uz tālu Sibīrijas ciematu; tur bibliotēkā es atradu žurnālus ar dažādu lauksaimniecības mašīnu aprakstiem un sapratu – viss jau ir izdomāts, turklāt radīt mašīnas ir ļoti sarežģīti, un mana sajūsma noplaka. Man iepatikās agronomija, tā ir kā brīnums – iemet zemē sēkliņu, un kaut kas izaug. Pabeidzis 7 klases, nolēmu iestāties tehnikumā. Mašīnbūves vai agronomijas? Protams, mašīnbūves, jo ar dārzkopību var nodarboties arī brīvajā laikā. Pabeidzu tehnikumu, iemācījos projektēt un tad, ja man radās ideja, ka vajadzētu pamēģināt, vai nevar izdarīt tā, lai atvieglotu darbu vai ražotu ātrāk – es spēju šo ideju īstenot iekārtas veidā uz papīra un arī metālā. Diezgan bieži tā izdevās radīt ko derīgu.
 • Bez šaubām, man dzīvē ir veicies. Rūpnīcās, kur es strādāju, man ļāva nodarboties ar radošu darbu, un kad es sāku strādāt Fizikas institūtā, bija iespējams apgūt daudz ko tādu, par ko agrāk nebiju pat nojautis. Zinātņu krustpunktā, apvienojot manas inženiera - mehāniķa, kurš prata automatizēt rūpniecības procesus, zināšanas ar manu kolēģu fiziķu zināšanām, radās jauna zinātnes nozare, ko vēlāk nosauca EMAGO. Zinātņu krustpunktos vienmēr pastāv iespēja radīt ko jaunu. Tagad, dzīvojot citā valstī, citos apstākļos būtībā viss notiek tāpat – ir problēma, ir zināms, kā to risināt ( bieži ar jau zināmām metodēm un līdzekļiem), bet prātā doma – varbūt tomēr pamēģināt to risināt citādi, interesantāk un veiksmīgāk? Bieži tas arī izdodas, sevišķi kopīgā radošā darbā.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Magnētisko parādību fizika
 • Elektromagnētiskās sistēmas
 • Precīzie instrumenti

Valodas

vācu, krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Mehānikas fakultāte), 1961
 • Tehnisko zinātņu kandidāts (Ph.D), Latvijas Zinātņu akadēmija, 1969

Darba gaitas:

Rīgā, Latvijā:

 • Inženieris, vecākais inženieris, konstruktoru biroja vadītājs, Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca, 1955-1962
 • Vecākais inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, LZA Fizikas institūts, 1962- 1978
 • Vadošais konstruktors, Mehanizācijas un automatizācijas Speciālais konstruktoru birojs, Rīga, 1978-1980

ASV:

 • Vecākais konstruktors, Elec-Trol, Inc., Saugus, Kalifornija, 1980-1981
 • Vecākais konstruktors, Voishan rūpnīca, Aeronautikas departaments, Fairchild, Kalifornija, 1981-1985
 • Konstruktoru biroja vadītājs, Amerikas pusvadītāju iekārtu tehnoloģijas (American Semiconductor Equipment Technologies, ASET), Woodland Hills, Kalifornija, 1985-1990
 • Līdzstrādnieks, Kalifornijas Tehnoloģiskais institūts, Reaktīvo lidmašīnu dzinēju laboratorija, NASA, Pasadena, Kalifornija, 1991-1997
 • Zinātniskais līdzstrādnieks, ITT Aerospace/Communication Division, Fort Wayne, Indiana, 1997-2003

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1967
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par fizikāli tehnisko pamatu radīšanu detaļu bezkontakta orientēšanai un identificēšanai ar elektromagnētisko lauku (EMAGO), 1974
 • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pirmā prēmija par monogrāfiju "Detaļu orientēšana ar elektromagnētisko lauku", 1972
 • NASA (Nacionālās aeronautikas un kosmosa pētījumu pārvalde, ASV) prēmijas par tehnisko jaunievedumu radošo attīstību: 
  -  Spēka pievads Kassini kosmosa kuģim; Daudzfunkcionāla automatizēta sistēma MACS; Pjezoelektrisks lieces skrejviļņu sūknis, 1996
  -  Elektroaktīvi spēka enerģijas pārveidotāji,  1998
  -  Grupas veikuma godalga par novatorisku Kassini kosmosa kuģa apakšsistēmas stāvokļa gaisā un šarnīra kontroles izstrādi, pārbaudi un veiksmīgu palaišanu, 2002.- 2004.
  - Electroactive Muscle Actuators (EMA), 2008 
  - Četras NASA balvas par būtisku ieguldījumu NASA izplatījuma tehnoloģiju programmas īstenošanā
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors fizikā, 2000
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu valdes Valtera Capa balva par nozīmīgiem izgudrojumiem detaļu automatizētā manipulēšanā ar elektromagnētisko lauku (EMAGO), 2005 

 

Publikācijas:

(kopā ap 50)

Monogrāfijas:

 • B.Joffe. Izgudrots Padomju Latvijā iekārtu un mašīnu tehnoloģijas un ražošanas jomā. Rīga: Liesma, 1965, lpp. 220 (krievu valodā)
 • B.Joffe. Izgudrots Padomju Latvijā. Iekārtu un mašīnu ražošana. Rīga: Liesma, 1971, lpp275 (krievu valodā)
 • B.Joffe. Izgudrots Padomju Latvijā. Automātikas elementi, skaitļošanas un kontroles sistēmas. Rīga: Liesma, 1973, lpp. 375 (krievu valodā)
 • B.Joffe. Izgudrots Padomju Latvijā. Mašīnu un iekārtu elementi un mehānismi, to ražošanas tehnoloģija un metodes. Rīga: Liesma, 1977, lpp.326 (krievu valodā)
 • B.Joffe, R.Kalniņš. Detaļu orientēšana ar elektromagnētisko lauku, Rīga, Zinātne, 1972, lpp.285 (krievu valodā)

Raksti:

 • A.Bell, B.Joffe. Vibration Stable, Ultra-Precision Optical Adjustment Mono-Ball Mechanism. Pp.226-236, Proceedings of SPIE, Volume 4093, 2000.
  Paper presented to part of SPIE: Lens and Optical System Design and Ebgineering. August 2-4, 2000, San Diego, USA.
 • B.Joffe. Magnetic Ball Bearings. Pp. 483-488, International Center of Magnetic Bearings, ETH Zurich Proceedings, 2000.
  Paper presented to the Seventh International Symposium on Magnetic Bearings, Zurich, August 23-25, 2000.
 • M.Webb, T.Brewer, B.Joffe. Improving the Robustness to Vibration and Temperature Effects for Scanner Duplex Ball Bearing Assembly. Pp.35-46, Proceedings NASA/CP-2001-209626. Paper presented at the 35th Aerospace Mechanisms Symposium, hosted by the Ames Research Center, Sunnyvale, California. May 9-11, 2001.
 • B.Joffe. Magnetic Ball Bearings Enhance the Performance and Simplify the Design of Precision Motion Mechanisms. Page 551. Congress Proceedings of the Second World Congree of Latvian Scientists. Riga, 14-15 August, 2001. 
 • B.Joffe, R.Hookman. Application of Magnetic Ball Bearings to Precision Mechanism Concepts. Proceedings of 33rd Aerospace Mechanisms Symposioum, May 19-21, 1999, Pasadena, Kalifornija.
 • Y.Bar-Cohen, B.Joffe, P.Backes. Lightweight Inspection Crawling Apparatus. NASA Techn. Briefs, August, 1997, p.80 (Error! Bookmark not defined.)
 • T.Iskenderian, B.Joffe, E.Litty. Updating Gimbal Actuators for the Long Journey to Saturn, -paper presented at the 31st Aerospace Mechanisms Symposium, NASA Marshall Space Flight Center, Huntsvile, AL, May 14-16, 1997, NASA Conference publication 3350, 1997, pp.263-278.
 • P.Backes, Y.Bar-Cohen, B.Joffe. The Multifunction Automated Crawling System, paper presented at the 1997 IEEE Intern. conference on Robotics and Automation, pp.1-6, Albuquerque, NM, April 21-25, 1997.
 • Y.Bar-Cohen, T.Xue, B.Joffe. Electroactive Polymers (EAP) Low-Mass Muscle Actuators, paper presented at the SPIE Annual Symposium on Smart Structures and Materials, pp.1-6, San Diego, CA, March 2-6, 1997
 • P.Backes, Y.Bar-Cohen, B.Joffe. Rapid Inspection of Aerospace Structures – It is Autonomous Yet? In: Proceedings: American Society for Nondestructive Testing, 1996 Fall Conference and Quality Testing Show, pp.169-171, Seattle, WA, October 14-18, 1996
 • P.Backes, Y.Bar-Cohen, B.Joffe. Multifunction Automated Crawling System (MACS), In: Proceedings: Nondestructive Evaluation of Aging Aircraft, Airports, and Aerospace Hardware, Internat.Society for Optical Engineering (SPIE), vol.2945, pp.74-77, Scottsdale, AZ, December 3-5, 1996.
 • B.Joffe. Interaction Forces Between Multiple Bodies in a Magnetic Field, NASA conf. Publication 3336, part 2, pp.737-751, paper presented at 3rd Intern. Symposium on Magnetic Suspension Technology, Tallahassee, FL, December 13-15, 1995
 • B.Joffe. Manipulation and Identification of Objects by Magnetic Forces, NASA conf. publication 3152, part 2, pp. 617-638, paper presented at 1st International Symposium on Magnetic Suspension, Hampton, VA, August 19-23, 1991.

Fotoalbums