Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Roberts KALNIŅŠ


Roberts KALNIŅŠ

Dr.fiz.

Dzimis: 1929.gada 30.oktobrī, Madonas rajonā

Miris: 2016.gada 6.septembrī, Ikšķilē, Latvijā

 
Intereses izgudrošanas jomā:

Magnētiskā lauka tehniskie pielietojumi:

 • Magnētisko sistēmu optimizācija
 • Bezkontakta ierīces un metodes šķidru metālu plūsmas parametru diagnostikā
 • Elektromagnētisko spēku izmantošana dažādas formas metāla ķermeņu (detaļu) manipulēšanai uz plaknes un telpā

Galvenais izgudrojums:

 • Ferīta serdenis magnētiskai antenai
 • Šķidru metālu bezkontakta plūsmas mērītāji
 • Elektromagnētiskās ierīces detāļu aktīvai kontrolei, orientācijai, komplektācijai un montāžai (salikšanai)

Izgudrojumu galvenā ideja:

      Mērķtiecīgi izpētot un analizējot magnētiskā lauka (pastāvīgā, mainīgā, impulsveidā) sadarbības

parādības gan ar nepārtrauktu vidi, gan ar diskrētiem – dažādas formas ķermeņiem (detaļām), autors

rod iespēju šos rezultātus izmantot praktisku uzdevumu atrisināšanā. Tā autors iesaka magnētiskai antenai

piešķirt hiperboloida formu (ar izdobtiem konusiem galos), kas ir krietni vien efektīvāka par cilindriskas

formas antenām (pirmais izgudrojums). 

      Otra izgudrojumu grupa (10 autorapliecības) ir šķidru metālu  plūsmas ātruma un caurteces mērītāji.

Te pamatā izmantoti kustoša elektrovadoša  šķidruma sadarbības efekti gan ar pulsējošu, gan ar skrejošu magnētisko lauku. 
       Visapjomīgākais izgudrojumu bloks EMAGO (57 autorapliecības) saistīts ar elektromagnētisko spēku pielietošanu  dažādas formas elementu aktīvai orientācijai, kontrolei, fiksācijai, montāžai mašīnbūves un aparātbūves  tehnoloģisko procesu automatizācijai. Šei vēl var attiecināt izgudrojumus, kuri risina elementu grupas orientāciju, komplektāciju (kasetēšanu), kā arī atšķirīgas elektrovadamības elementu atdalīšanu

vienu no otra (separāciju).

Realizācija:
Plūsmas mērītāji (1980-1987) izgatavoti LZA Fizikas institūtā pēc pasūtījuma: 
Apvienība “Enerģija”,   Jefremova Elektrofizikālās aparatūras institūtam un  uzņēmumam “Teplopribor” (Krievija); Bulgārijas Zinātņu akadēmijai; dažas ierīces izgatavotas speciālām vajadzībām (Krievija)

EMAGO ierīces eksperimentālie paraugi izgatavoti  LZA Fizikas institūtā un ieviesti ražošanā (1975-1990):
Latvijā: rūpnīcās VEF, Radiotehnika, Rīgas elektromašīnu rūpnīcā, R/A ALFA u.c., kopskaitā 10 ierīces;
Krievijas uzņēmumos kopskaitā vairāk nekā 150 vienības, kuras izprojektētas un izgatavotas sadarbībā

Fizikas institūtam ar Speciālo Konstruktoru biroju (SKB MHD) un vēlāk (pēc 1984.g.) ar Robottehnikas centru (Rīgā); 
Ungārijas
Mašīnbūves institūtam 1981.g. pārdota license (tehniskā dokumentācija projektāšanai) kopā

ar 2 ierīcēm cilindrisku (EMAGO-003) un plakanu (EMAGO-0024) detaļu orientēšanai;
Lielbritānijas  kompānijai J.Brown Automation  pēc kontrakta caur Licesintorg (Maskava) izgatavotas

4 ierīces (EMAGO-0097), kuras savukārt iebūvētas automobiļu motoru montāžas līnijā, kuru Lielbritānijas kompānija piegādāja Čehijas uzņēmumam Škoda.

Patentdokumentu izlase:

Kopā:   67 PSRS autorapliecības, 1 LR patents un 11 citu valstu patenti (7 valstīs).

Magnētiskā lauka tehniskie pielietojumi:  

PSRS autorapliecības:

 23 373 (1961);     24 609 (1961);   45 117 (1968);   161 353 (1962);   161 514 (1963);  166 515 (1963);  

168 906 (1963);   172 071 (1963);  195 154 (1963);   220 540 (1967);   231 143 (1967);  231 145 (1967);  

285 792 (1968);   286 266 (1969);  332 944  (1968);  335 546 (1970);   341 287 (1970);  344 700 (1970);  

354 979 (1970);   355 998 (1968);  355 999 (1968);   356 000 (1968);   362 561 (1970);  366 893 (1968);   

366 938 (1968);   380 081 (1972);  392 856 (1971);   468 658 (1968);   413 724 (1972);  434 699 (1972);      

441 762 (1973);   446 168 (1973);  458 422 (1973);   465 865 (1972);   466 091 (1973);  468 658 (1968);  

486 655 (1973);   495 992 (1973);  495 881 (1970);   501 535 (1973);   509 383 (1974);  518 318;           

520 742 (1975);   529 782 (1975);  538 534 (1975);   569 087;             585 043 (1977);  612 780 (1978 ); 

671 987 (1979);   707 755 (1980);  743 841 (1980);   749 588 (1980);   774 903 (1980);  784 922 (1975);   

812 499 (1980);   862 501;            864 710 (1981);  1 174 223 (1985);  1 190 593;          1 128 982 (1984); 

1 255 381 (1986); 1 630 173 (1988);   1 677 947;       1 706 131 (1988).      

LV patents: A.Polis, R.Kalniņš, B.Žeigurs, A.Kaže. EMAGO ierīce orientētai ferromagnētisku detaļu padošanai. LV 5601 (1993)

Ārzemju patenti:
ASV:   4 238 658 (1980); Anglijas: 1 533 965 (1978);  Itālijas:  1 069 940 (1985); 1 086 869 (1985); 1 146 857 (1981);  Francijas:  69 44628 (1969); 76 23482 (1978);  Vācijas: 378 495  (1985); Šveices:   611 544 (1979);   657 347 (1986); Norvēģijas:   156 360  (1987)

Roberts KALNIŅŠ par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Cik sevi atceros, mani jau agrā bērnībā interesējušas dažādas jaunas, neiepazītās lietas un lietošanas- darbības principi. Savās bērna rotaļās centos imitēt tos darbus, ko dara pieaugušie. Kad vēroju kalēja darbu – gribēju kļūt kalējs, kad redzēju kā mūrnieks mūrē plīti – gribēju kļūt mūrnieks. Liekas, ka tā izstrādājas mērķtiecība, kas tik nepieciešama izgudrotājam: uzzināt un izvērtēt caur savu prizmu redzēto un novēroto.
 • Izgudrošana, manuprāt, nav Dieva dāvana. Uzskatu, ka par izgudrotāju nepiedzimst. Liela nozīme ir situācijai, videi, kurā pēc kāda izglītības posma nonāk jaunais cilvēks. Tieši darba procesā, saskarē ar lietām, uzdevumiem tīri negribot rodas jautājums: kāpēc tas tā? Vai nevar savādāk – labāk? Un te, lūk, vajadzīgas jaunas zināšanas, bieži vien ne tikai tajā nozarē, kur tobrīd jāstrādā. Cik esmu vērojis, jaunais ļoti bieži rodas saskaroties bieži vien ar šķietami tālām, nesaistītām nozarēm. Te varētu uzskaitīt daudzus piemērus: radioastronomija, magnetobioloģija, agroķīmija, magnetohidrodinamika un tā joprojām. Izgudrotājs nevar būt vienpatis. Ir jākontaktējas ar citiem gan blakus, gan citās nozarēs strādājošiem. Tieši tādā veidā domu apmaiņa bieži vien noved pie negaidītiem rezultātiem. Tā tās bija arī kolektīvā, kurā arī  es strādāju. Tā nu izgadījās, ka plecu pie pleca darbojās gan elektroniķi, gan mehāniķi, gan atslēdznieki. Lūk, kādēļ patentu dienestos arvien vairāk ienāk pieteikumu no autoru grupām – kolektīviem. Te katrs līdzautors izrādās ienesis kaut-ko būtisku, kas doto ierīci vai paņēmienu patentu ekspertam ļauj kvalificēt kā izgudrojumu. Te nu gan jābrīdina, ka dažkārt cilvēku raksturu un neiecietības dēļ sākas domstarpības   un, lai Dievs nedod, savs izšķirošais vārds  tad jāsaka tiesai. 
 •  Izgudrošanai, sauksim labāk to par tehnisko jaunradi, ir liela nozīme jebkuras valsts tautsaimniecības un līdz ar to, pilsoņu labklājības izaugsmē. Šī virziena darbības “produkts”, tā ir vērtība gan intelektuāla, gan tīri materiāla. To var piedāvāt (es nebaidos šī vārda) kā preci citām valstīm. Latvijas zemē nav ne zelta, ne akmeņogļu, ne citu vērtīgu izrakteņu. Mūsu valsts vērtība var būt tās pilsoņu intelektuālais potenciāls, ko pie sirds vajadzētu likt jauniem ļaudīm, kas uzsāk savas izglītības gaitas.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Magnētisko parādību fizika
 • Dabai draudzīgi enerģijas avoti
 • Enerģijas pārveidotāji

Valodas

latviešu, krievu, vācu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Pedagoģiskais institūts (fizikas un matemātikas  fakultāte), 1952
 • LZA Fizikas institūts, aspirantūra, 1957
 • Dr.fiz.,  LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa, 1964

Darba gaitas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks  LZA Fizikas institūts, 1952 – 1953
 • Stažieris, Maskavas elektrotehniskā sakaru institūta televīzijas katedra, 1954
 • Aspirants (1954-1957), vecākais inženieris- konstruktors, grupas vadītājs (1957-1965),  vecākais zinātniskais līdzstrādnieks   (1965-1968), Elektromagnētiskās mehānikas laboratorijas vadītājs (1968 – 1990),  vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1990-1992), LZA Fizikas institūts
 • Pensionārs, kopš 1992
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2007

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1969
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par darbu ciklu "Fizikāli tehnisko pamatu izstrādāšana detaļu bezkontakta  orientēšanai un identificēšanai ar elektromagnētisko lauku (EMAGO)", 1974 
 • Medaļas (bronzas 1972, zelta 1980), PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstāde, Maskava, Krievija
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu valdes Valtera Capa balva par nozīmīgiem izgudrojumiem detaļu automatizētā manipulēšanā ar elektromagnētisko lauku (EMAGO), 2005 

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Radioelektronikas un sakaru zinātniski tehniskā biedrība: ierindas biedrs no 1953; Republikāniskās Valdes loceklis (1960-1969); Medicīniskās elektronikas sekcijas zinātniskais sekretārs (1960-1965)
 • PSRS Izgudrotāju un racionalizatoru biedrība, 1970-1990

Publikācijas:

Monogrāfijas:

 • B.Joffe, R.Kalniņš. Detaļu orientēšana ar elektromagnētisko lauku, Rīga, Zinātne, 1972. (kr. val.) 
 •  V.Cirkunovs, B.Žeigurs, G.Sermons, R.Kalniņš. Šķidru metālu bezkontakta kontrole. Rīga, Zinātne, 1973. (kr.val. ) 

Rakstu krājumi:

 • MHD procesu parametru elektromagnētiskās mērīšanas metodes. (Atbildīgais redaktors un rakstu līdzautors R.Kalniņš),  Rīga, Zinātne, 1968. (kr.val.); tulkojums angļu valodā: Electromagnetic methods of measuring the parametrs of MHD processes, (preprints) Library UK AEA Culham Laboratory, 1977, 99p.  
 • MHD procesu parametru elektromagnētiskās mērīšanas metodes. (Atbildīgais redaktors un rakstu līdzautors R.Kalniņš),  Rīga, Zinātne, 1968. (kr. val.); tulkojums angļu valodā: Electromagnetic methods of measuring the parametrs of MHD processes, (preprints) Library UK AEA Culham Laboratory, 1977, 99p.  

Brošūras:

 •  R.Kalniņš. Metāla detaļu salikšanas procesu automatizācija ar elektromagnētisko lauku, Rīga, LatNIITI, 1986. (kr. val.)
 • R.Kalniņš, A.Vītols. Palīgs televīzijas skatītājam, Rīga, Liesma, 1958; atkārtoti un papildināti izdevumi 1960; 1962. 

 Raksti:

 •  R.Kalniņš, G. Sermons. Ierobežotu izmēru magnētisku ķermeņu optimālā ģeometrija homogenos laukos. – Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1963, No 3, lpp.54-62 (kr.val.)
 • R.Kalniņš. Jautājumā par magnētisko antenu serdeņu optimālo ģeometriju. – Rakstu krājumā: Voprosi Radioelektroniki, 1966, ser.V, lpp.186-190 (kr. val.)
 •   R.Kalniņš, A.Kanajevs, B.Joffe.  Detaļu kontrole ar magnētodinamisko metodi. – Defektoskopija, 1978, sējums 14,  No 11, lpp.88-93 (kri.val.) 
 •  E.P.Davidenko, B.A.Joffe, R.K.Kalnin, G.Sermons. Elektromagnetische Verfahren und Vorrichtungen zur Orientierung, Fixierung und Erkennung von Gerate- und Maschinenteilen (EMAGO). – Maschinenbautechnik, 1977, No 10, S.470-473
 • R.Kalnin, E.Davidenko, A.Kanaev, G.Sermons. EMAGO Verfahren und die Anwenndung  zur Orientierung, Kontrolle und Komplettieren von Metallteilen. – Proceedings “Moderne Methoden der Technologie...”, Budapest, 1981, pp.256-266.
 • R.Kalniņš, V.Žuks, A.Polis, S.Kuzins. Magnētisko elementu kontrole ar elektromagnētiskām metodēm. Defektoskopija, 1987, No 11, lpp.33-37  

Vaļasprieks:

  jaunībā – radio amatierisms un motosports;  tagad – literatūra par Latvijas valsts tapšanu un tās vēsturi.

Fotoalbums