Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Videvuds-Ārijs LAPSA


Videvuds-Ārijs LAPSA

Būvniecības fakultātes vadošais pētnieks

Betona mehānikas laboratorija, Ekoloģiskās būvniecības centrs,
Būvniecības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte

Āzenes iela 14/24
Rīga, LV 1048

Tel.:     +371 6708 9296
Fakss: +371 6708 9223

E-pasts: valapsa@latnet.lv

Dzimis: 1933.g. 7.jūlijā, Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Nesagraujošās kontroles metodes
 • Jauni būvmateriāli un būvkonstrukcijas
 • Betona un dzelzsbetona tehnoloģija
 • Ēku siltuma izolācija
 • Ekoloģiskā būvniecība
 • Termosa tipu māju būvniecība

Galvenais izgudrojums:

 • Jauni būvmateriāli, būvkonstrukcijas un tehnoloģiskie procesi

Izgudrojumu galvenā ideja:

Lignobetons – viegls siltumizolācijas betons, lietojams gan kā mazstāvu ēku ārsienu materiāls, gan kā skaņu, absorbcijas un siltuma izolācijas plāksnes. Priekšrocības, salīdzinot ar analogiem, piemēram, arbolitu, fibrolitu, vai gāzbetonu, ir ekoloģiskās, jo ļauj pilnā mērā materiāla tehnoloģijā izmantot masveidīgos celulozes un papīra ražošanas atkritumus, kuri piemēslo ūdeņus un zemi šo ražotņu tuvumā, un daudz zemāka pašizmaksa (par 30-40%), jo tiek izmantota praktiski neizsmeļama bezmaksas izejvielu bāze.
Ārsienu termobloki – jauna tipa ārsienu elementi domāti mazstāvu, galvenokārt ģimenes māju būvniecībai. Atšķirība no tradicionālajiem viena homogēna materiāla blokiem, termobloki sastāv no divām komponentēm: nesošā materiāla (betona) un siltumizolācijas materiāla. Abi šie materiāli ir izvēlēti vadoties pēc to visaugstākās tehniskās efektivitātes, kāda katrai būvfirmai ir pieejama. Tikai tad to lietderīgo funkciju – stiprības un siltuma pretestības izmaksas būs viszemākās.
Ārsienu termopaneļi – maksimāli racionalizēta (no siltuma caurlaidības un slodzes nestspējas viedokļa) ārsienas konstrukcija. Tā sastāv no trim komponentēm – siltumizolācijas slāņa, iekšējās apdares slāņa un betona vai dzelzsbetona nesošiem struktūras elementiem, novietotiem maksimāli tuvu galveno spiedes spriegumu trajektorijām. Pirmās divas komponentes veido dzelzsbetona karkasu. Salīdzinot ar jaunākiem zināmiem termosienu variantiem termopaneļu siena ļauj 2-2,5 reizes samazināt sienas siltuma pretestības vienas vienības būvizmaksu.

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 32 PSRS autorapliecības, 10 ārzemju patenti, 47 Latvijas patenti

LV patenti:

Jauni būvmateriāli un būvkonstrukcijas:

 • V.Lapsa, T.Betkers. Betona maisījums. LV 5011, 1992
 • V.Lapsa, T.Betkers, G.Šuļga, G.Teliševa, A.Soms, A.Zezins, V.Kabānovs. Siltumizolācijas materiāla kompozīcija. LV 5054, 1992
 • V.Lapsa, A.Šteinerts. Šūnbetona maisījums. LV 5210, 1992
 • V.Lapsa, A.Šteinerts. Betona izstrādājumu izgatavošanas paņemiens. LV 5211, 1992
 • V.Lapsa. Režģotā velve. LV 5315, 1992
 • V.Lapsa, A.Čučuevs, T.Betkers. Ārsiena elements. LV 10521, 1993
 • V.Lapsa. Ārsienas elements un tās konstrukcija. LV 10522, 1993;  LV 11202, 1994
 • V.Lapsa. Mākslīga akmens skaldīts apdares materiāls, tā iegūšanas paņēmiens un ierīce. LV 10754, 1993
 • V.Lapsa. Ārsienas elements, tās konstrukcija un izveidošanas paņēmiens. LV 10754, 1993
 • V.Lapsa. Ārsienas būvelements, tās konstrukcija un būvēšanas paņēmiens. LV 11203, 1994
 • V.Lapsa. Ārsienas būvēšanas paņēmiens. LV 11349 B, 1996;  LV 11350 B, 1996
 • V.Lapsa, M.Freimanis. Ārsienas siltināšanas paņēmiens. LV 11490 B, 1996
 • V.Lapsa, A.Čučujevs, T.Betkers. Ārsienas elements. LV 11352 B, 1994
 • V.Lapsa. Stiegrota betona plāksne un tās izgatavošanas process. LV 11561, 1996
 • V.Lapsa. Betona un javas maisītājs. LV 12041, 1998
 • V.Lapsa, K.Rocens. Siltuma izolācijas būvmateriāls. LV 12392, 1999
 • V.Lapsa. Ārsienas siltināšanas elements. LV 12417, 2000
 • V.Lapsa. Ārējā loga konstrukcija. LV 12418, 2000
 • V.Lapsa. Ārsienas bloks. LV 12508, 2000
 • V.Lapsa, A.Krasņikovs. Fibrobetona būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiskais paņemiens. LV 12807, 2002
 • V.Lapsa. Granulēts siltuma izolācijas materiāls. LV 12663, 2001
 • V.Lapsa, I.Bernāns. Ārsienas termobloks. LV 12619, 2001
 •  V.Lapsa, A.Krasņikovs. Fibrobetona būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiskais paņemiens. LV 12807, 2002
 •  V.Lapsa. Nogāžu nostiprināšanas paņēmiens. LV 13133, 2004
 • V.Lapsa. Atbalstsienas konstrukcija. LV 13134, 2004
 • V.Lapsa, V.Šukteris. Plakanā jumta konstrukcija. LV 13236, 2005
 • V. Lapsa, V. Mironovs.  Atbalstsienas elements. LV 13291, 2005.
 •  V. Lapsa, V. Mironovs. Sienas konstrukcija.  LV 13363, 2005. 
 • V.Mironovs, V.Lapsa.  Mūra stiegrojuma karkass. LV13429, 2006.  
 • V. Mironovs, V.Lapsa. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojumu distanceri. LV13404, 2006.
 • V.A.Lapsa. Apsildāmu ēku ārsienu konstrukciju un to būvēšanas paņēmiens. LV13573, 2007.
 • A.Krasnikovs, V.A.Lapsa, A.Pupurs. The fiberconcrete building article. LV13765, 2008.
 • V.A.Lapsa, A.Terentjevs. Outer wall conctruction of foamed concrete and its building technology. LV13741, 2008.
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs. Pump for transportation of fibre-concrete mix, the method of mix orientation and concreting. LV13766, 2008.
 • V.A.Lapsa. Insulationg method of external walls of concrete and ferroconcrete buildings. LV13876, 2009.
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs, M.Eiduks, A.Habaz. Rotational reometer. LV13919 (B), 2009
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs, M.Eiduks. Technological process for production the oriented fiber-concrete building structure. LV13929 (B), 2009
 • V.A.Lapsa. Waffle slab and its construction process. LV13964 (B), 2009
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs. Linear peristaltic pump and pumping process. LV13966 (B), 2009
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs. Method for diaphragm wall construction and device for reinforcement and concreting. LV14020 (B), 2010
 • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs, K.Strauts, A.Macanovskis, A.Vagele. Heat accumulating concrete and technology of casting the structures in formwork. LV14216 (B), 2011
 • Betona plānsienu čaulu veidošanas tehnoloģiskais paņēmiens, LV14308, 2011
 • V.A.Lapsa, A.Krasņikovs, J.Kalinka Lineārs peristaltisks sūknis un tā darba process, LV14259, 2011
 • Lineārs peristaltisks sūknis, LV14528, 2011
 • Siltumu akumulējošs betons un konstrukciju izveidošanas tehnoloģija, LV14216, 2011
 • Fibrobetona šķiedru orientācijas tehnoloģiskais process. LV14325, 2011
   

  Dizainparauga patents:

  • V.Lapsa. Erkerveida logu bloki. LV D 10063, 1995

  Ārzemju patenti:

  Viskozimetrs:

  • Francijas patents Nr 7340115, 1973
  • VFR patents Nr 2356350, 1973
  • Anglijas patents Nr 1404265, 1975
  • Itālijas patents Nr 1001706, 1976
  • Čehijas patents Nr 162495, 1976
  • Spānijas patents Nr 420485, 1976
  • Ungārijas patents Nr 168294, 1976
  • Nīderlandes patents Nr 7315466, 1978

  Lignobetons un tās tehnoloģija (Heat and sound insulating composition and a method to produce the same from the waste of the cellulose, paper and timber industries). USA patent application Nr GB 775785076, 1993
  • V.A.Lapsa, A.Krasnikovs, K.Strauts. Process and device for manufacturing fiber concrete non-homogeneous structural elements. WO2012064164 (A1)2012-05-18
  • V.A.Lapsa. Thermal isolation and facade finishing panel, its production and installation processes. EP2422025 (A1) 2012-02-29

Videvuds-Ārijs LAPSA par izgudrošanu un tās nozīmi:

Zinātniskais darbs – tas ir jaunas informācijas meklēšana un apgūšana. Izgudrošanas process – jaunas informācijas pielietošana tehnikā dažādos virzienos. Vārds „tehnika” no grieķu valodas „technikos” nozīmē „prasmīgs” ; „technē”  – māksla, meistarība. Un tiešām, jaunas zināšanas, jaunas informācijas pielietošanas process ir māksla un meistarība.

Es ienācu zinātnē jau ar praktiskā būvinženiera pieredzi un sapratu, ka būvēt saskaņā ar dabu ir ekonomiski un izdevīgi. Bet tas ir jāprot, tā ir zinātne un māksla.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Betona tehnoloģiskā mehānika
 • Būvmateriāli un tās tehnoloģija
 • Ekoloģiskā būvniecība
 • Termosa tipa māju būvniecība 

Valodas

latviešu, krievu, angļu, vācu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Būvniecības fakultāte), 1956
 • Aspirants, Rīgas Tehniskā universitāte, 1962 – 1966
 • Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskā universitāte, 1967

Darba gaitas:

 • Būvdarbu vadītājs, būviecirkņu priekšnieks, Ventspils vispārējas celtniecības trests, 1956 – 1959
 • Inženieris- konstruktors, Ventspils projektu un tāmju birojs, 1959 – 1961
 • Vecākais inženieris, Baltijas Jūras hidrotehniskās būvniecības trests, 1962 – 1964

Rīgas Tehniskajā universitāte, Būvniecības fakultāte:

 • Vecākais inženieris, vēcākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks, Betona mehānikas problēmu laboratorija, 1967 – 1993
 • Vadītājs, Betona mehānikas problēmu laboratorija, 1993 – 1999
 • Direktors (1994 - 1999), vadošais pētnieks (1999 -  ), Ekoloģiskās būvniecības centrs
 • Docents, Būvražošanas katedra, 1995 –

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Valsts prēmija par pētījumiem šūnbetona tehnoloģiskajā mehānikā, 1974
 • Baltic ECO balva par projektu Lignobetons, 1992
 • Rīgas Tehniskās universitātes goda darbinieks, 2004
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2004 
 • Bronzas medaļa 6. starptautiskajā izgudrojumu izstādē Ķīnā, Suzhou pilsētā, 16.-19.10.2008.

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Priekšsēdētājs, Latvijas Betona savienība, 1995 –
 • Biedrs, Latvijas Būvinženieru savienība
 • Valdes loceklis, Latvijas Materiālu pētniecības biedrība
 • Latvijas Būvniecības standartizācijas tehniskās komitejas loceklis.

 

 

Publikācijas:

Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

Kopā: 127 zinātniskās publikācijas, t.sk. 2 zinātniskās  monogrāfijas un 3 mācību grāmatas.

Monogrāfijas un mācību grāmatas:

 • V.Dzenis, V.Lapsa. Cietējošā betona kontrole ar ultraskaņas palīdzību. Ļeņingrada, 1971, 110 lpp. (kr.val.)
 •  G.Kunnoss, V.Lapsa, B.Lindenbergs, A.Solodovņiks, A.Šteinerts. Šūnu betonu tehnoloģiskās mehānikas elementi. Rīga,1976, 95 lpp. (kr.val.)
 • V.Lapsa. Jaunākās būvmateriālu mehāniskās pārbaudes. Rīga, Avots, 1981, 169 lpp.
 • V.Lapsa. Ultraskaņas impulsu metode būvmateriālu un konstrukciju kvalitātes kontrolei, Rīga, 1981, 59 lpp. (kr.val.)
 • V.Lapsa, L.Kops. Jaunas betona modifikācijas. Rīga, 1983, 53 lpp. (kr.val.)

Raksti:

 • V.Lapsa. The reserves for ecological and affordable housing in Latvia. - Proc. Intern.conf. “Construction, Modernization and Education” , Beijing, China, 1996.
 • V.Lapsa. Economical and ecological thermo-blocks for external walls. - Proc. of conference on HVAC in Cold Climate, Finland, Rovaniemi, 1994
 • V.Lapsa, T.Betkers. Ligno-composites and their constructive use. - Proc. XVI Symposium on Nordic Concrete Research, Helsinki, Finland, 1996
 • V.Lapsa. Wege zur Kosteneinsparung bei zusatzlichen Warmedamm - Massnahmen an Wohnhausern in den Baltischen Landern. - Vortrag am 1.Internationaler IBK-Plattenbau Kongress, Berlin, Deutschalnd, 1998.
 • V.Lapsa. Strukturēti ēku siltuma izolācijas un nesoši būvmateriāli. - Arhitektūra un būvzinātne,  Rīgas Tehniskās universitātes zin.raksti, serija 2, sējums 2, 2001
 • V.Lapsa. Eksperta slēdziens un tehniskie priekšlikumi Turaidas pilskalna iespējamo noslīdeņu novēršanai. - Māja un dzīvoklis, 2002, Nr. 8
 • V.Lapsa, A.Krasņikovs. Ārsienu termobloki: saliekamie un monolītie. - Referāts Starptautiskajā konferencē “Būvniecība ‘03” Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, 2003.g.21-22.martā
 • V.Lapsa, A.Krasņikovs. Principles of optimization for the external wall Structures. - Wortrag am 15. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, September 24-27, 2003, Weimar, Deutschland
 • V.Lapsa, V.Mironovs, D.Serdjuks. Sienas konstrukciju elementi no perforētas tērauda lentas. - Arhitektūra un būvzinātne, RTU Zinātnisko rakstu krājums , 2.sērija, 5.sējums, Rīga, 2004.
 • V.Lapsa, A.Krasņikovs. Thermo-Blöcke für die Aussenwande von Eimfamilien Häusern. - Betonwerk+Fertigteil-Technik (BFT), 8, 2004 (Deutschland)
 • V.Lapsa. Developments and challenges concerning the Latvian concrete technology. - Concrete Plant International (CPI) 8, 2005 (Deutschland)
 • A.Krasņikovs, V.Lapsa, A.Pupurs. Damage accumulation in short-fiber-reinforced concrete. - Report of the MCM-2006 XIV International Conference on mechanics of Composite Materials, May 29-June 2, 2006, Riga.
 • V.Lapsa, A. Krasņikovs. Thermo-blocks and Thermo-panels for external walls. - Concrete Plant International (CPI), Issue 2, April, 2006.
 • G. Shakhmenko, A. Krasnikovs and M. Eiduks Fiber Concrete for Construction Member Subjected to Bending Load.// Scientific Proceedings of 9th International Conference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania, P.101-118.(on CD).

 Kursi:

Rīgas Tehniskajā universitātē:
 • Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
 • Ekoloģiskā būvniecība

Pētnieciskie projekti:

 • V.Lapsa (Projekta vadītājs) Būvkompozīti ar polimerizētu lignosulfonātu saistvielu. Latvijas Zinātnes padome (1991 – 1993)
 • V.Lapsa (Projekta vadītājs) Siltumizolācijas būvmateriāli un ēku norobežotājkonstrukcijas no Latvijas ražošanas atkritumiem, to ražošanas un lietošanas tehnoloģija. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 1996)
 • V.Lapsa (Projekta vadītājs) Padomju laika paneļu ēku norobežotājkonstrukciju papildus siltināšanas tehnoloģiju izstrāde. Latvijas Zinātnes padome (1996 – 2001)
 • V.Lapsa (projekta vadošais pētnieks). Ģimenes māju monolītās termosienas: konstrukcijas un būvniecības tehnoloģiskie procesi. Tirgus orientētā pētījuma projekts   (2004 - )
 • V.Lapsa (projekta vadošais pētnieks). Stealth construction of Cut-and-Cover Tunnels (SCOUT). Spesific targeted research project. Coorditator organization: Soletanche Bachy, France. Manager from the RTU: Andrejs Krasņikovs (2005- ) 

Vaļasprieks:

Ceļošana kopā ar ģimeni.

Fotoalbums