Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Nikolajs LEVINS


Nikolajs LEVINS
Dr.habil.sc.ing.

Zinātniskais konsultants
Fizikālās Enerģētikas institūts

Aizkraukles iela 21
Rīga, LV-1006
Latvija

Tel.:      +371 6755 8684
Fakss: +371 6755 0839
E pasts: magneton@edi.lv

Dzelzceļa transporta institūts, RTU
Profesors

Indriķa iela 8
Rīga, LV-1004
Tel.: +371 708 9696

Dzimis: 1927. gada 25. martā Livnos, Krievijā

 
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Bezkontaktu elektriskās mašīnas
 • Autonomā enerģētika
 • Vēja enerģētika
 • Elektropiedziņa
 • Robotu tehnika

Galvenais izgudrojums:

Autonomajā enerģētikā:

 • bezkontaktu ģeneratori
 • aviācijas, dzelzceļa un automobiļu ģeneratori

Elektropiedziņā:

 • līdzstrāvas un maiņstrāvas dzinēji

Robotu tehnikā:

 • diskrētās elektropiedziņas, momentu un stabilizējošie dzinēji

Izgudrojuma būtība:

Dažādu elektrisku mašīnu radīšana, kurām sekundārie tinumi iznesti statorā (rotors bez tinuma). Tas nodrošina augstu drošuma pakāpi, ļauj izslēgt reduktoru no mašīnas uzbūves, vienkāršot un palielināt konstrukciju funkcionēšanas precizitāti.

Realizācija:

 • diskrētie, momentu un stabilizējošie dzinēji - aviācijas un kosmosa sistēmās (Krievija)
 • vēja ģeneratori - vēja enerģētikā (SIA «Baltnorvent», Latvija)

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 132 PSRS autorapliecības, 5 citu valstu patenti, 55 Latvijas patenti

PSRS autorapliecības:

138031, 147401, 128501, 41797, 218460, 129397, 33768, 178796, 173525, 173184, 173711, 189465, 173686, 119052, 100001, 247945, 277872, 164454, 164925, 245892, 247944, 253411, 173659, 151301, 157485, 309400, 150005, 1277756, 231873, 239028, 219982, 147400, 767909, 1064326, 1003269, 968873, 957714, 936295, 945943, 326682, 192895, 261215, 1181095, 1339784, 677047, 607313, 1373849, 215304, 1292135, 886160, 729708, 379025, 1350805, 1224924, 1062829, 158943, 181726, 1078494, 1141527, 1332473, 1365303, 1356121, 1262582, 1261536, 1325585, 1023194, 855885, 1291900, 1415342, 1285411, 1713033, 1125665, 1702326, 1628019, 1675800, 1591089, 1663583, 1674274, 1723642, 1775808, 1689888, 1753254, 1809506, 1713033, 1815751, 322842, 1820448, 1234925, 1753550, 1746057, 1229834, 1233761, 133507, 849355, 524300, 480168, 524284, 612377, 1190423, 1188833, 1182586, 1144178, 1394345, 720659, 1062829, 860187, 1224924, 589541, 756529, 289994, 171905, 1584042, 155558, 1415342, 1421986, 158943, 864440, 1107226, 143891, 184958, 255400, 1513611, 1531565, 1548488, 1234925, 1479109, 1553929, 1561129, 1571727, 1261536, 1262582, 1404675.

Citu valstu patenti:

Anglija - 1062186, ASV - 3473059, Francija - 1.374.491, Itālija - 702892, Vācija - 1488015.

 • V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Bicycle generator. WO2009084938 (A1), 2009
 • V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Therapeutic device with a pulsed magnetic field. WO2009084937 (A1), 2009

 Latvijas patenti:

Nr  LV10051, 5078, 10350, 10332, 10351, 10348, 12007, 12011, 12009, 10349, 11397, 11401, 11393, 11394, 11399, 11398, 11383, 11378, 11368, 11406, 11395, 11367, 11385, 11382, 11384, 11369, 11927, 11930, 11924, 11928, 11925, 11929, 12094, 12022, 12031, 12023, 12030, 12094, 12598, 12985, 13173, 13174, 13506, 13786,  13716,   13821,  13822,  13924,  13925,  13946,  13947,  13971,  13975,  13985.

Nikolajs LEVINS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Kad es sāku strādāt aviācijas izmeģinājuma poligonā, tad saskāros ar vienu interesantu parādību: vienā no ierīcēm mazjaudas piedziņas dzinēju bieži nebija iespējams ieslēgt. Noskaidrojās, ka pēc garās pauzes dzinējs oksidējās, elektriskā ķēde pārrāvās. Būtu vēlams atbrīvoties no kolektora un sukām. Bet kā to izdarīt? Tikai mācoties, ceļot kvalifikāciju!
 • Pagāja mācību gadi. Inženiera grāds, pēc tam darbs pie kandidāta disertācijas. Beidzot ienāca prātā - izvietot visus elektriskās mašīnas sekundārus tinumus statorā savstārpēji nekustīgi. Uzdevums tika risināts. Taču šīs problēmas gala atrisinājums tika atrasts strādājot pie doktora disertācijas.
 • Radās jauno bezkontakta elektrisko mašīnu sērija. Vairums no tām ir aizsargātās ar autortiesībām un patentiem. Bija daudz veiksmju un vilšanos, daudz strīdu ar PSRS Komiteju Izgudrojumu un Atklājumu lietās.
 • Pedagoģiskā darbība veicināja jauno ideju un autortiesību lielu skaitu. Darbs ar zinātkāro jaunatni ne tikai skubināja un iedvesmoja, bet arī ļāva kopīgiem spēkiem rast arvien jaunus un jaunus interesantus atrisinājumus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • apkārtējās vides aizsardzība
 • tehniskā diagnostika

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Augstākā aviacijas inženieru karaskola (Elektrofakultāte), 1954
 • Dr.sc ing, 1962
 • Profesors,   1977
 • Dr.habil.sc.ing., 1971 (nostrifikācija 1992)

Darba gaitas:

 • Pasniedzējs, aspirants, Rīgas Augstākā aviācijas inženieru karaskola,1954-1960
 • Laboratorijas vadītājs, vecākais pasniedzējs, katedras vadītājs, Birjuzova vārdā nosauktā Rīgas Augstākā karaskola, 1960-1987
 • Pasniedzējs, profesors, Rīgas Aviācijas universitāte, 1987- 1993
 • Galvenais specialists, firmas prezidents, zinātniskā ražošanas firma "Rinto", 1990-1996
 • Pasniedzējs, profesors,  Rīgas Tehniskā universitāte, Dzelzceļa transporta institūts, 1992 -
 • Vadošais konstruktors, direktora vietnieks, SIA  "Baltaruta" (vēlāk ‘‘Baltnordwent’’,) 1993 -  1998
 • Zinātniskais konsultants, Fizikālās enerģētikas institūts,  1998 -  

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1965
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1982
 • Diploms par labāko 2004./2005. gada Latvijas nacionālo izgudrojumu (LV Patenti  13173 un 13174),  Latvijas Patentu Valdes un Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā,  2006.
 • Latvijas Valsts emertitētais zinātnieks, 2007

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Latvijas elektroenerģētiku biedrība, 1997 -2003

Publikācijas:

Kopā: vairāk nekā 200, t.sk. 7 monogrāfijas

Kursi:

Rīgas Aviācijas Karaskola:     Elektriskās mašīnas, 1954-1960
Rīgas Aviācijas universitāte:  Elektriskās mašīnas, 1961- 1993
Rīgas Tehniskā universitāte: 

 • Dzelzceļa transporta elektriskās mašīnas, 1993-
 • Elektriskās mašīnas un pārveidotāji, 1994-
 • Vilces dzinēji un aparāti, 1995-
 • Dzelzceļa transporta vilces elektroiekārtas, 1998-

 Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

Monogrāfijas:

 • N.Levins. Jauni precīzu lidmašīnu sistēmu elektrodzinēji. Kijeva: 1961. 142 lpp.(krievu val.)
 • N.Levins. Elektriskas mašīnas ar abpusēji nekustīgiem tinumiem lidaparātu robotizētās sistēmās. Rīga: 1971. 256 lpp.(krievu val.)
 • N.Levins,A.Serebrjakovs. Elektriskā piedziņa uz dzinēju bāzes ar abpusēji nekustīgiem tinumiem. Rīga: 1976. 192 lpp.(krievu val.)
 • N.Levins. Elektrisko mašīnu aizstāšanas shēmas un galvenie vienādojumi mazjaudīgā elektropiedziņā. Rīga: 1976. 208 lpp. (krievu val.)
 • J.Dirba, K.Ketners, N.Levins, V.Pugačevs. Transporta elektriskās mašīnas. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001, 328 lpp.
 • J.Dirba, K.Ketners, N.Levin,s V.Pugačevs. Transporta elektriskās mašīnas.  Rīga: Jumava, 2002, 344lpp.
 • J.Dirba, N.Levins, V.Pugačevs. Vēja enerģijas elektro-mehāniskie pārveidotāji. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, 311.lpp.

Raksti:

 • N.Levins, A.Serebrjakovs. Induktorģeneratori mazjaudīgās vēja elekrtoiekārtās. Maskava: Eņergeķičeskoje stroiteļstvo, 1991, N 3, 53-55.lpp.(krievu val.)
 • R.Baiks, N.Levins. Bezkontaktu piedziņa ar elektromagnētisko redukciju. -  Latvijas fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls, 1998, Nr. 6., 57-59 lpp.
 • V.Pugachov, N.Levin, L.Ribickis, M.Mamonov. Multipolar directly-driven inductor generator for windmills. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2003, Nr 6, pp.3-10
 • E.Kamolinsh, N.Levin, V.Pugachov, L.Ribickis. Specific features and disadvantages of reluctante step motors. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2005, Nr 5, pp.

Pētnieciskie projekti:

 • N.Levins (projekta vadītājs). Ģenerators ar tiešu piedziņu no riteņiem. Maskava: Dzelzceļa transporta zinātniski pētnieciskais institūts, 1990.
 • N.Levins (projekta vadītājs). Vēja elektroģenerators ‘‘BRC-mini’’. Baltaruta, Rīga, 1993.
 • N.Levins (projekta vadītājs). Vēja elektroģenerators ‘‘BRC-small’’. Baltaruta, Rīga, 1994.

Vaļasprieks:

ūdenssports

Fotoalbums