Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Marģeris LĪDAKA


Marģeris LĪDAKA
Profesors
Latvijas Zinātņu akadēmija

Dzimis: 1928.g. 14.maijā, Stelpē.
Miris:    2003.g. 19.augustā, Rīgā 
Intereses izgudrošanas jomā:

 • jaunu ārstniecisko līdzekļu sintēze
 • farmācijas tehnoloģija

Galvenais izgudrojums:

Pretvēža preparāti:

  Imifoss
  Ftorafūrs
  Nifurons
  Ginihins (hinifurils)
  Liofurs

Pretvīrusu preparāts:

  Furavirs

Patentdokumentu izlase:

Pretvēža preparāti:

Imifoss
Līdzautori: S. Hillers, A. Zīdermane, E. Markava.
  Zviedrijas patents Nr.319771
  Anglijas patents Nr. 1052711
  Vācijas patents Nr. 1285475
  Japānas patents Nr. 522461
Nifurons
Līdzautori: S. Hillers, K. Venters, N. Suhova, R. Kalnberga, A. Zīdermane
  Francijas patents Nr 1545094
  Anglijas patents Nr.1137467
  ASV patents Nr. 3526643
  Japānas patents Nr. 577404
Ginihins (hinifurils)
Līdzautori: N. Suhova, V. Voronova, A. Zīdermane, I. Kravčenko, A. Dauvarte, I. Preise, D. Meirena
  ASV patents Nr. 4201784
  Vācijas patents Nr. 2839224
  Francijas patents Nr. 2402657
  Japānas patents Nr. 1055614
Liofurs
Līdzautori: R. Paegle, R. Žuka, A. Zīdermane, M. Kilevica, J. Mauriņš
  ASV patents Nr. 4232149
  Vācijas patents Nr. 2833507
  Francijas patents Nr. 2399440
Preparāts „CF–2”
(Poliheksametilenguanidīna fosfāts un tā pretvēža aktivitāte).
Līdzautori: I. Lulle, R. Paegle, A. Zīdermane, I. Kravčenko, A. Giļevs, T. Kagane, P. Gembickis, B. Simkovičs
  Lielbritānijas patents Nr. 2134783
  Zviedrijas patents Nr. 437931
  Šveices patents Nr. 660964
  Kanādas patents Nr. 1194802
  Francijas patents Nr. 2535609

Pretvīrusu preparāti:

Furavirs
Līdzautori: R. Žuka, M. Madre, V. Vjatkovs, O. Andrejeva, G. Boreko, L. Korobcenko, V. Rusjajevs, O. Starkova
  ASV patents Nr. 4916225

Marģeris LĪDAKA par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Kā ķīmijā rodas izgudrojumi? Galvenais ir teorētisko zināšanu bāze. Ja strādā kolektīvs, tad viens varētu būt teorētiķis, otrs – praktiķis, trešais – noformētājs (organizātors, patentzinis u.tml.)… Mēs strādājām pirms 20 gadiem, tad pieeja bija, varbūt, vienkāršāka, kā tagad: tagad ļoti jābalstās uz teorētiskās ķīmijas sasniegumiem, bez tādas pieejas nav iedomājamas jaunas veiksmīgas sintēzes.
 • Protams, visvairāk pasaulē ir izgājis ftorafūrs. To sintezēja Regīna Žuka, es vairāk devu ieguldījumu rūpnieciskās tehnoloģijas izstrādē. Bet izcila, tieši organizātoriska loma bija Solomonam Hilleram
 • Kurš no izgudrotiem preparātiem man „mīļāks”? „Sķiet, tas bija pats pirmais – imifoss, tajā ir ieguldīts ļoti daudz mana tiešā darba. Ir arī citi preparāti, kur ļoti daudz darba ieguldīts, bet rūpniecisko grūtību dēļ tie nav gājuši pasaulē…

Vispārzinātniskās intereses:

 • Organiskā ķīmija
 • Purīnu, pirimidīnu, nukleozīdu un to analogu ķīmija

Valodas

latviešu, kievu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas universitāte (Ķīmijas fakultāte), ar izcilību, 1951
 • Dr.habil.chem., Latvijas Zinātņu akadēmija, 1974

Darba gaitas:

 • Laboratorijas vadītājs, Rīgas Ķimiski-Farmaceitiskā rūpnīca, 1952-1958
 • Laboratorijas vadītājs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 1958 -
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Latvijas Organiskās sintēzes institūts,1964-1971
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas un bioloģijas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, 1990-1998

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1978-1990
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1990
 • Profesors, 1994
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas G.Vanaga prēmija (ķīmijā), 1990
 • Latvijas Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1976
 • Latvijas Valsts prēmija par jaunu medicīnas preparātu radīšanu un ieviešanu, 1965
 • D.H. Grindeļa Medaļa (a/s „Grindeks”), 1995

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, 1992 - 1997
 • Latvijas Zinātnes padomes Ķīmijas ekspertu komisijas priekšsēdētājs, 1993 -1996
 • Žurnālu redakcijas kolēģiju loceklis:
  • „Himija Geterocikļičeskih Sojeģiņeņij”, Rīga, 1969 -
  • „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Sērija B.”, 1996 -
  • „Voprosi Virusologii”, Maskava, Krievija, 1996 -
  • Žurnāla „Eksperimentaļnaja i Kļiņičeskaja Farmakoķerapija” galvenais redaktors, Rīga, 1976-1992
 • Starptautiskās Nukleīnskābju Ķīmijas asociācijas loceklis, 1989

Publikācijas:

Svarīgākās publikācijas:

 • M.Līdaka. „Ķīmija cīnās ar vēzi”. Rīga, Zinātne, 1977, 74 lpp.
 • „Ļaundabīgo audzēju ķīmioterapija”. N.Blohina redakcijā, Maskava,Medicīna,1977, 316 lpp. (krievu val).
 • N.Blohina , B.Garibžanjans , M.Līdaka, A.Sirkins. Ftorafurs - pretvēža preparāts, 1979, Maskava: Medicīna, 181 lpp. (krievu val.)
 • M.Līdaka. A vitamīns un sintētiskie retinoīdi imunoloģijā un onkoloģijā. Rīga, Zinātne, 19 ,126 lpp.(krievu val.)
 • M.Madre, R.Žuka, M.Līdaka . Aciklovīrs - jauns preparāts ar pretvīrusu aktivitāti. Nucleosides&Nucleotides, 1991, vol. 10, pp.279-282.(angļu val.)

Pētījumu projekti:

 • M.Līdaka (Projekta vadītājs). Jaunas paaudzes pretvēža un pretvīrusu preparātu sintēze purīnu nukleozīdu un to aciklisko analogu rindā. Latvijas Zinātnes padome.(1991- 1993).
 • M.Līdaka (Projekta vadītājs). Nukleozīdu preparāti medicīnā. Latvijas Zinātnes padome (1991-1993).
 • M.Līdaka (Projekta vadītājs). Medikamentozo vēža preparātu radīšana.Latvijas Zinātnes padome (1991-1993).
 • M.Līdaka (Projekta vadītājs). Minorie nukleozīdi un nukleotīdi, to izmantošanas iespējas jaunu medicīnisku preparātu sintēzē. Latvijas Zinātnes padome(1994-1996).

Fotoalbums