Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Tālis MILLERS


Tālis MILLERS
Profesors

Prezidija loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija

Akadēmijas laukums 1
Rīga, LV 1050

Tel.:      + 371 6722 5361
Fakss: + 371 6782 1153
E-pasts: millers@lza.lv

Vadošais zinātniskais līdzstrādnieks
Neorganiskās ķīmijas institūts

Miera iela 34, Salaspils,
LV 2169

Tel.:      + 371 6794 4711
Fakss: + 371 6790 1257
E-pasts: nki@nki.lv

Dzimis: 1929. gada 4.janvārī, Jēkabpils rajonā  
Intereses izgudrošanas jomā:

Galvenais izgudrojums:

 • jaunas fosfora-slāpekļa neorganisko savienojumu sintēzes metodes un šo savienojumu praktiskā izmantošana
 • jaunas dažādu augsttemperatūras savienojumu ultradispersu pulveru un to kompozīciju sintēzes metodes, izmantojot plazmas tehnoloģiju
 • iegūto ultradisperso pulveru izmantošana:
  • metālgriešanas instrumentu, t.sk. supercieto, ražošanā (1. zīm.);
  • metālu un sakausējumu (aluminijs, čuguns, tērauds, niķelis) struktūras un īpašību modificēšanai (2. zīm.);
  • jaunu augstvērtīgu materiālu un kompozītu radīšanai aviācijas, kosmosa tehnikas, mašīnbūves u.c. vajadzībām (3. zīm.).

Izgudrojumu galvenā ideja:

Izmantojot jaunas un neordināras sintēzes metodes, iegūt noteikta ķīmiskā sastāva savienojumus ar specifiskām īpašībām, rast tiem jaunu tehnoloģisku un efektīvu pielietojumu vai arī uz to bāzes radīt jaunus augstvērtīgus materiālus, t.sk. izmantošanai ekstremālos apstākļos.

Realizācija:

Dažādu savienojumu eksperimentālai ražošanai ar jaunajām metodēm pie Latvijas Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūta 1976.gadā tika izveidots Speciālais konstruktoru-tehnologu birojs ar apmēram 200 strādājošiem, kurā tā 16 gadu darbības laikā tika ieviestas eksperimentālā ražošanā 22 tehnoloģiskās izstrādes (izgudrojumi). Sintezētie savienojumi savukārt tika, nereti kopā ar citu organizāciju speciālistiem, izmantoti jaunu materiālu izstrādei un piegādāti dažādām rūpnīcām jaunu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai vai materiālu ražošanai (Latvijā – Rīgas elektrospuldžu rūpnīca; Krievijā - Supercieto metālgriešanas instrumentu ražotne Noginskā, Keramikas metālgriešanas instrumentu rūpnīca Lugā, Krasnojarskas aluminija rūpnīca un daudzas citas).

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 84 PSRS autorapliecības, 3 citu valstu patenti.

PSRS autorapliecības:

 
 • T.Millers, A.Vītola, V.Avotiņš, J.Ronis, D.Šveica.
  Fosfora oksinitrīda iegūšanas paņēmiens.
  Nr.1471473, C01B 21/097, 1988.
 • T.Millers, J.Mihailovs, D.Šveica, L.Apsīte, A.Vītola, U.Cielēns, N.Usakova.
  Gāzu adsorbētājs.
  Nr.1045781, H01K 1/56, H01J 7/18, 1983
 • J.Grabis, T.Millers, G.Heidemane.
  Grūti kūstošo pārejas metālu nitrīdu iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 465071, C01B 21/06, 1974
 • J.Grabis, G.Heidemane, T.Millers.
  Alumīnija un silīcija nitrīdu sīkdispersu pulveru iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 597177, C01B 21/06, 1977
 • T.Millers, M.Žukovs, V.Paņins, A.Korņilovs, J.Kočepasovs, J.Novomeiskis, A.Vodjanovs, A.Carenko, A.Životenko.
  Modificējošs maisījums.
  Nr. 818195, C22C 35/00, 1980
 • U.Cielēns, V.Kaca, T.Millers.
  Titāna apakšgrupas elementu diborīdu iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 599475, SK2 C01B 35/04, 1977
 • T.Millers, B.Sokolovskis, V.Troickis, J.Kijanskis, T.Rezčikova, V.Averins, A.Ovčiņņikovs.
  Superciets kompozīcijas materiāls.
  Nr.869367, C22C 29/00; C04B 35/56, 1981
 • T.Millers, V.Troickis, S.Panfilovs, J.Cvetkovs, O.Grebcova, K.Kijauskis, J.Zalīte, J.Grabis, L.Stafeckis, A.Ueļskis.
  Cietkausējumu šihtas pagatavošanas paņēmiens.
  Nr.681653, B22F 1/00, 1979
 • T.Millers, B.Sokolovskis, V.Troickis, J.Šifrins, F.Duboviskis, N.Akimovs, J.Bogorodskis, A.Dremins, O.Breusovs, M.Litvaks, B.Smirnovs, B.Averins, A.Kovaļevskis, B.Suņins, N.Gorjačevs.
  Superciets kompozīcijas materiāls.
  Nr.776011, C04B 35/58, 1980
 • T.Millers, A.Likovs, J.Mamontovs, A.Suris, S.Šorins, V.Troickis, S.Panfilovs, J.Cvetkovs, U.Cielēns.
  Pulveru iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 957504, SK 2 C01B, 1982
 • V.Kaca, U.Cielēns, A.Orlovs, T.Millers.
  Grūti kūstošus savienojumus saturošas šihtas iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 790463, SK 3B 22F 9/20, 1980
 • J.Krastiņš, U.Cielēns, T.Millers.
  Supercietu materiālu šihtas iegūšanas paņēmiens.
  Nr. 1005381, SK 3 B 22F 9/16, 1982
 • J.Poļkins, V.Popovs, J.Jakovenko, T.Millers, U.Cielēns, L.Stafeckis.
  Keramiskais materiāls instrumentu izgatavošanai.
  Nr. 1351034, SK 4B 22, 1987
 • G.Krušenko, M.Fiļkovs, B.Balašovs, T.Millers, U.Cielēns, Z.Vasiļenko, V.Saburovs, N.Belousovs.
  Alumīnija sakausējuma modifikators.
  Nr. 1476935, SK 4B 22C 35/00, 1989
 • A.Mazurenko, V.Urbanovičs, S.Kasneriks, V.Maļugovs, A.Čujevskis, T.Millers, U.Cielēns, T.Leonovičs.
  Paņēmiens augsta blīvuma materiāla iegūšanai no alumīnija nitrīda.
  Nr. 1601967, SK 5C 04B 35/38, 1990
 

Ārzemju patenti:

 
  V.Petruničus, V.Mihailovs, J.Koroļova, J.Grabis, T.Millers, G.Heidemane, J.Zalīte, V.Troickis, S.Panfilovs, J.Cvetkovs, O.Grebcova, J.Kijanskis, L.Stafeckis, A.Ueļskis.
  Plazmoķīmiskais sīkdispersu pulveru iegūšanas paņēmiens.
  • Vācijas patents DE Nr. 333940.
  • Izstrādne reģistrēta arī Francijā (patents B1 Nr.8318307, 1987) un Ungārijā.

Tālis MILLERS par izgudrošanu un tās nozīmi:

T.Millers par savu izgudrojumu rašanos:

 • Mani kā zinātnieku vienmēr ir interesējis ne tikai pats izziņas process par vielām, to pārvērtībām, notiekošo procesu kinētiku un mehānismu, bet arī jautājums par zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu. Šinī laikā, kad ļoti strauji attīstās zinātne un tehnika jaunus praktiskus risinājumus (esmu ķīmiķis un tehnologs), galvenokārt, var rast vai nu sintezējot un pētot jaunus savienojumus turklāt izmantojot jaunas pētniecības metodes, vai arī lietojot jaunus oriģinālus paņēmienus un tehnoloģijas savienojumu iegūšanai, kas paver iespējas sintezēt tos ar jaunām un nereti arī neparastām īpašībām. Abus no šiem ceļiem esmu gājis savā darbībā arī es.
 • Fosfora-slāpekļa neorganiskie savienojumi bija maz pētīti un, izmantojot visai daudzpusīgās pētījumu iespējas arī sadarbībā ar citām organizācijām izdevās iegūt virkni jaunu savienojumu, kuru īpatnību izpētē ļāva rast vairākus praktiskus risinājumus un ieviest tos arī rūpnieciskā ražošanā.
 • Jaunu tehnoloģisku paņēmienu izmantošana, lietojot zemtemperatūras plazmu, savukārt deva iespēju iegūt daudzus grūti kūstošus savienojumus (nitrīdus, karbīdus, borīdus, karbonitrīdus, oksīdus u.c.) ultradispersu (daļiņu izmērs mazāks par 1,1 mikronu) pulveru veidā, kuru īpašības nereti būtiski atšķiras no tradicionāli iegūto pulveru īpašībām. Uz šo pētījumu bāzes faktiski izdevās radīt jaunu ražošanas virzienu un pateicoties iegūtās produkcijas nereti neparastajām īpašībām izstrādāt tehnoloģiju virknes materiālu ražošanai, kurus raksturo ļoti augstas ekspluatācijas īpašības.

T.Millers par izgudrošanu vispār:

Jaunu tehnisku un tehnoloģisku risinājumu (izgudrojumu) veidošanās pamatā, manuprāt, ir sekojošais:

 • Cilvēka dabīgā tieksme pēc jaunā, neparastā
 • Cilvēka mērķtiecīga darbība jaunu materiālu, tehnoloģisko procesu, vielu ražošana vai esošo būtiska uzlabošana nolūkā samazināt ražošanas izmaksas, izejvielu un enerģijas patēriņu, palielināt darba ražīgumu, iegūto vielu un materiālu pielietošanas efektivitāti u.t.t., t.i. veicināt tehnoloģiju un tehnikas progresu
 • Tas nozīmē, ka izgudrojumi un daži no tiem būtiski ietekmē visu mūsu dzīvi un līdz ar to izgudrojumu nozīmi grūti pārvērtēt. Nebūs izgudrojumu – nebūs attīstības.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Plazmas ķīmija un tehnoloģija
 • Neorganiskie fosfora -slāpekļa savienojumi
 • Jauni materiāli

Valodas

latviešu, krievu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1952
 • Dr.chem., Rīgas Tehniskā universitāte, 1962
 • Profesors, 1994

Darba gaitas:

 • Ceha vadītājs, Rīgas rūpnīca “Rigips”, 1952-1954

  Neorganiskās ķīmijas institūts:

 • Jaunākais un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1955-1968
 • Laboratorijas vadītājs, 1969-1998
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 1970- 1983.
 • Direktors, 1984-1997
 • Vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, 1997-

  Latvijas Zinātņu akadēmija:

 • Viceprezidents, 1992-1994; 1998- 2001
 • Prezidents, 1994-1998
 • Fonda priekšsēdētājs, 2001 - 2008

Apbalvojumi:

 • Korespondētājloceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1989 – 1992
 • Īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1992 
 • Goda doktors ķīmijā, Rīgas Tehniskā universitāte, 1996
 • Loceklis, Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmija, 1995
 • PSRS Ministru Padomes 1. pakāpes prēmija, 1976
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par grūti kūstošo savienojumu un pārklājumu plazmas tehnoloģijas izstrādāšanu un ieviešanu, 1980
 • Gustava Vanaga balva ķīmijā, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998
 • Solomona Hillera medaļa, Latvijas Organiskās ķīmijas institūts, 1996
 • Triju Zvaigžņu Ordenis, 1998
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2001
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par izcilu zinātnisko devumu plazmas ķīmijā un neorganisko materiālu tehnoloģijā,2002

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Baltijas un Latvijas materiālu pētīšanas biedrība
 • Biedrs, Eiropas materiālu pētīšanas biedrība
 • Biedrs, Latvijas ķīmijas biedrība
 • Galvenais redaktors, žurnāls Latvijas ķīmijas žurnāls, 1984 –
 • Redkolēģijas loceklis, žurnāls Kompozītmateriālu mehānika
 • Loceklis (1991-1996) un priekšsēdētājs (1993-1994), Latvijas Zinātnes padome

Publikācijas:

Monogrāfija:

 • T.Millers, A.Vītola. Fosfora -slāpekļa neorganiskie savienojumi. Rīga, Zinātne, 1986, 208p. (krievu val.)

Raksti:

 • T.Millers. Augsttemperatūras savienojumu pulveru sintēze plazmā un to īpašības. - Vestnik Akademii Nauk SSSR. Neorganicheskie materiali, 1979, sej.15, Nr.5, lpp.557-562 (krievu val.)
 • T.Millers, L.Polaks, L.Raicis, M.Raicis, D.Sloveckis. Fosfora nitrīdu sintēzes kinētika un mehānisms zemtemperatūras plazmā. - Himija Visokih Temperatur, 1980, sej.14, Nr.2, lpp.168-173 (krievu val.)
 • T.N.Millers, A.A.Kuzjukevičs. Micromonocrystals of refractory compounds: composition, structure and properties. - Progr.Crystal Growth and Charact., 1988, vol.16, pp.367-438
 • V.Avotiņš, A.Vītola, J.Ronis, T.Millers. Main regularities of atom arrangement in phosporus-oxygen-nitrogen compounds. - Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1991, Nr.6, lpp.643-660.
 • T.Millers. Materials synthesis on the basis of ultrafine refractory compound powders. - Materials Science and Engineering, 1993, A168, pp.171-176
 • A.Kuzjukevičs, K.Ischizaki, J.Grabis, T.Millers, I.Kondo. Hot pressing of TiN-alumina composites. - J.Cer.Soc.Japan, 1994, 102(3), pp.225-230
 • J.Ronis, B.Bondars, A.Vītola, T.Millers, J.Schneider, F.Frey. Crystal structure of the phosphorus oxynitride P4ON6 . - J.Solid State Chem., 1995, 115, pp.265-269
 • A.Vītola, J.Ronis, V.Avotiņš, T.Millers. Structure of inorganic phosphorus-nitrogen tetrahedral compounds. - Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1997, Nr.1, lpp.52-59.
 • L.Čera, M.Bērziņš, T.Millers. Charge development at the interface in Si-C-N composite aqueous suspensions. Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1997, Nr.2, lpp.643-71.
 • T.Millers, J.Ronis, A.Vītola. Synthesis, structure and properties of materials in the system P-N-O. - Phoshorus Research Bulletin, 1999, vol.10, pp.690-695.
 • T.Millers. Plasma, chemistry, and advanced material. - Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, B, 2004, vol.58, Nr.2, lpp.76-80

Kursi:

Rīgas Tehniskajā universitātē:

 • Plazmas ķīmija un tehnoloģija, 1971 – 1997
 • Neorganiskā ķīmija; augsttemperatūras savienojumi, 1988 – 1996

Pētnieciskie projekti:

 • T.Millers (Projekta vadītājs) Sistēmas P-N-O-Me savienojumu sintēze un īpašības. Latvijas Zinātnes padome (1990-2000)
 • T.Millers (Projekta vadītājs) Izstrādāt teorētiskus pamatus materiālu ieguvei no ultradispersu pulveru kompozīcijām. Latvijas Zinātnes padome (1994-1996)
 • T.Millers (Apakšprogrammas vadītājs) Pētījumu programmā: Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • T.Millers (Apakšprogrammas vadītājs) Pētījumu programmā: Latvijas zemes dzīļu bagatības un to izmantošana. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • T.Millers (Projekta vadītājs) Izstrādāt teorētiskus pamatus materiālu ieguvei no ultradispersiem pulveriem. Latvijas Zinātnes padome (1991-1993)
 • T.Millers (Projekta vadītājs) Plazmā sintezētu nanopulveru kompozīciju pārstrādes iespējas. Volkswagenstiftung, Vācija (1995-1996)

Vaļasprieks:

Volejbols, tūrisms.

Fotoalbums