Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Viktors MIRONOVS


Viktors MIRONOVS
Profesors

Rīgas Tehniskā Universitāte
Būvniecības fakultāte
Pulveru matriālu laboratorijas vadītājs 

Āzenes iela 16/20, 331 telpā
Rīga, LV 1048

Tālrunis: +371 6708 9270
Fakss:     +371 6241 4311   

Dzimis: 1941.gada 7.oktobrī, Tverā, Krievija
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Pulvermateriāli un pulvertehnoloģijas
 • Materiālu apstrādes jaunas metodes
 • Iekārtas impulsveida magnētisko lauku iegūšanai un to izmantošana
 • Būvmašīnu un mehanizētā instrumenta drošības un ilgmūžības paaugstināšana
 • Metālisko atlikumu racionāla izmantošana  

 Galvenā izgudrojuma būtība:

Magnētiskās impulsformēšanas process ilgst tikai dažus desmitus mikrosekunžu; ātruma ziņā tas līdzinās vienīgi apstrādei ar sprādzienu. Apstrādes laikā materiāls kļūst plastisks, tas tek un iegūst matrices formu. Process ir universāls. Ar impulsveida magnētisko lauku var veikt dažādas operācijas, kuras ir sastopamas metāla apstrādē ar spiedienu, samaisīt pulverveida vielas, sablīvēt tās, pārvietot telpā u.tt.  

Galvenais izgudrojums:

Iekārtas impulsveida magnētisko lauku iegūšanai un to izmantošana:

 • Pulvera presēšanai
 • Ekstruzijai
 • Metināšanai, lodēšanai, kniedēšanai
 • Štancēšanai
 • Pulveru materiālu pārvietošanai

Materiālu apstrādes jaunas metodes:

 • Pulverveida pārklājumu iegūšana
 •  Pulverveida materiālu blīvēšana
 • Materiālu gāzgriešana ar metāliskiem pulveriem
 • Feromagnētisko pulveru transportēšana ar elektromagnētisko impulsu

 Jauno materiālu izveidošana:

 • Kompozītmateriāli
 • Supercietie materiāli
 • Dimantsaturošie slīpēšanas elementi
 • Materiāli un izstrādājumi no rūpnieciskiem atlikumiem 
 • Sorbenti
 • Perforētās metāla lentes, to izstrādāšanas tehnoloģija un efektīva izmantošana 
   

Patentdokumentu izlase:

Kopā 158, t.sk. 148 PSRS autorapliecības, 30 Latvijas un 2 Krievijas patenti
PSRS autorapliecības:
1.1. Metalkeramisko izstrādājumu izgatavošanas paņēmieni
 • В.А. Миронов, Е.И. Погодин. А.с. 382470 СССР, МКИ В 22 f 2/14. Способ изготовления металлокерамических изделий.
 • В.А. Миронов, А.И. Годес. А.с. 386708 СССР, МКИ В 22 f 3/12. Способ изготовления металлокерамических изделий.
 • В.А. Миронов. А.с. 387788 СССР, МКИ В 22 f 3/26. Способ изготовления металлокерамических изделий.
 • Ю.М. Максимов, В.А. Миронов. А.с. 404565 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Способ изготовления спеченных изделий.
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 443549 СССР, МКИ В 22 f 3/14, В 21 26/14. Способ изготовления трубчатых изделий из порошка.
 • В.А. Миронов. А.с. 449771 СССР, МКИ В 22 3/00. Способ изготовления металлокерамических изделий (экструзия).
 • В.А. Миронов, В.В. Журавлев. А.с. 532200 СССР, МКИ В 22 f 3/14. Способ изготовления спеченных изделий.
 • В.А. Миронов, В.В. Журавлев, А.И. Годес. А.с. 662269 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ изготовления спеченных изделий.
 • В.А. Миронов. А.с. 788540 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ изготовления изделий из порошковых материалов и устройство для его изготовления.
 • В.А. Миронов. А.с. 829719 СССР. Способ изготовления армированных спеченных изделий.
 • Н.Н. Дорожкин, В.К. Ярошевич, А.А. Кот, В.А. Миронов, И.И. Петров, В.А. Кот. А.с. 884858 СССР, МКИ В 22 f 3/14. Способ изготовления изделий с внутренней полостью.
 • В.А. Кот, В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 959922 СССР, МКИ В 22 f 3/12. Способ изготовления изделий из порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, В.Л. Мендзе, Р.Л. Куриньш, И.И. Петров. А.с. 1014183 СССР. Способ изготовления изделий из порошков.
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 1014184 СССР. Способ изготовления изделий из порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 1014294 СССР, МКИ С 22 С 1/09. Способ изготовления армированных спеченных изделий.
 • В.А. Миронов, М.З. Медведев. А.с. 1138425 СССР. Способ изготовления армированных материалов.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 1166400 СССР. Способ изготовления тонкостенных трубчатых изделий.
 • Л.Н. Гершанович, В.А. Миронов, Л.М. Черм. А.с. 1220224 СССР. Способ изготовления матриц пресс-форм.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, И.И. Молочков, Л.Н. Гершанович. А.с. 1269358 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 12/00. Устройство для изготовления изделий из порошков.
 • Л.Н. Гершанович, В.А. Миронов, Л.М. Гершанович. А.с. 1228368 СССР. Способ изготовления изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, С.Е. Ващев, И.И. Молочков. А.с. 1284094 СССР. Способ изготовления спеченных изделий.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 1288994 СССР. Способ магнитно-импульсного прессования порошковых материалов.
 • А.А. Кот, В.А. Миронов, П.П. Левин. А.с. 1352760 СССР. Способ изготовления изделий с покрытиями из металлических порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, Л.Н. Гершанович, В.Т. Сахнович. А.с. 1356341 СССР, МКИ В 22 7/06. Способ изготовления составных изделий.
 • П.П. Левин, В.А. Миронов, В.М. Канцевич, А.А. Гуревич. А.с. 1397178 СССР, МКИ В 22 3/84. Способ изготовления спеченных пористых изделий.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, В.И. Василевский. А.с. 1432903 СССР. Способ изготовления спеченных изделий.
 • А.А. Кот, В.А. Миронов, П.П. Левин. А.с. 1445038 СССР. Способ получения тонкостенных изделий из порошков.
 • А.А. Кот, В.А. Миронов, И.И. Молочков, Ю.П. Власов. А.с. 1451977 СССР. Способ получения алмазно-абразивного инструмента.
 • В.А. Миронов, В.Д. Земченков, А.А. Кот, П.П. Левин. А.с. 1501402 СССР. Способ получения ступенчатых изделий.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, Л.Н. Гершанович, В.М. Ниренберг. А.с. 1524291 СССР. Способ магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, П.П. Левин. А.с. 1527798 СССР. Способ изготовления составных композитных изделий.
 • В.О. Соколов, В.А. Миронов, И.И. Молочков, А.А. Игнатович. А.с. 1552463 СССР. Способ изготовления изделий из металлических порошков.
 • В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович,. А.с. 1559555 СССР. Способ изготовления многослойных матриц.
 • В.А. Миронов, В.О. Соколов, И.И. Молочков, А.А. Игнатович. А.с. 1552463. Способ изготовления изделий из порошковых материалов.
1.2. Iekārtas un paņēmieni pulveru presēšanai ar magnētiskiem impulsiem
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 420478 СССР, МКИ В 30 b 13/00, В 30 b 9/00, В 22 3/02. Устройство для МИП порошков.
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 425734 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ МИП изделий из порошков.
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 436547 СССР, МКИ В 21 d 26/14. В 22/14, В 22, f 3/08. Устройство для МИП порошка.
 • В.А. Миронов, Х.В. Сниедзе, Р.Я. Спунде. А.с. 449774 СССР, МКИ В 22 f 3/08, В 30 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 464384 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.З. Москвина, Э.Г. Москвин, В.А. Миронов. А.с. 495995 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, И.И. Петров, Р.Я. Спунде, В.В. Журавлев, Ю.Т. Бандурин, В.А. Пехович. А.с. 532993 СССР, МКИ В 22 f 3/14, В 30 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 590084 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ изготовления спеченных изделий.
 • В.А. Миронов. А.с. 713066 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 22 3/03, В 30 В 12/00. Установка для магнитно-импульсного прессования длинномерных изделий из порошка.
 • В.А. Миронов. А.с. 745093 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, И.И. Петров, А.И. Годес. А.с. 772717 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 799256 СССР, МКИ В 22 f 3/14, В 30 В 15/02. Устройство для МИП армированных изделий и порошка.
 • Г.И. Гром, В.А. Миронов. А.с. 803248 СССР, МКИ В 22 f 3/08. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, Г.И. Гром, П.П. Левин. А.с. 856116 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов, В.Д. Земченков, Е.Л. Стрижаков, В.Н. Огнев, А.М. Локтионов. А.с. 856118 СССР, МКИ В 22 f 3/14, В 30 15/02, В 22 3/02. Устройство для горячего магнитно-импульсного прессования порошка.
 • Г.И. Гром, В.А. Миронов. А.с. 876300 СССР, МКИ В 22 f 3/08. Устройство для МИ порошковых материалов.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 881083 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов. А.с. 882079 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, В.О. Аккерман. А.с. 900979 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов, В.Д. Земченков, С.П. Соловьев. А.с. 900980 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович. А.с. 913665 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования трубчатых изделий из порошка.
 • А.А. Кот, В.А. Миронов. А.с. 929327 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ магнитно-импульсного прессования порошковых материалов.
 • Л.Н. Гершанович, В.А. Миронов, Л.М. Ельяшевич. А.с. 930822 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 12/00. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, В.Д. Земченков, С.П. Соловьев. А.с. 932708 СССР. Способ магнитно-импульсного прессования трубчатых изделий из порошка (с захватом порошка).
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 933249 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ магнитно-импульсного прессования изделий из ПМ.
 • В.А. Миронов, В.Д. Земченков, И.И. Петров. А.с. 938481 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов. А.с. 978467 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 978468 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов, В.И. Розин, В.В. Дмитриев. А.с. 984678 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Устройство для прессования порошка.
 • П.П. Левин, В.А. Миронов, В.Д. Земченков. А.с. 1005373 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 12/00. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • П.П. Левин, В.А. Миронов, В.Д. Земченков. А.с. 1005375 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 12/00. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов. А.с. 1014182 СССР, МКИ В 22 3/02, В 30 В 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 1015548 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 15/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 1023720 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • А.А. Кот, В.Д. Земченков, В.А. Миронов, В.Я. Менде. А.с. 1092815 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Кот, В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 1096824 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка (с амортизатором).
 • В.А. Миронов, К.М. Малызев. А.с. 1127161 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ магнитно-импульсного прессования.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, А.А. Кот. А.с. 1135085 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования на трубчатые изделия.
 • В.А. Миронов, П.П. Левин. А.с. 1139015 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.Д. Земченков, И.И. Петров, В.А. Миронов, В.И. Розин, Ю.М. Максимов. А.с. 1146882 СССР. Индуктор для формования трубчатых заготовок магнитно-импульсной энергией.
 • В.А. Миронов, В.П. Миронова, Л.Н. Гершанович. А.с. 1129025 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков (с рамкой).
 • Н.Н. Дорожкин, А.А. Кот, В.А. Кот, В.А. Миронов. А.с. 1156312 СССР. Способ для магнитно-импульсного прессования.
 • В.Д. Земченков, Е.П. Шалунов, В.А. Миронов, Л.М. Липатов. А.с. 1185738 СССР. Устройство для ЭИП изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, А.А. Мальцев, С.И. Занюк. А.с. 1127161 СССР. Способ для магнитно-импульсного прессования изделий из порошковых материалов.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, Е.П. Шалунов, Л.М. Липатов. А.с. 1193890 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 1249766 СССР. Индуктор для магнитно-импульсной обработки металлов.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, Е.П. Шалунов. А.с. 1261181 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, Л.Е. Реут. А.с. 1279247 СССР. Индуктор для шагового магнитно-импульсного прессования длинномерных изделий из порошков.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, И.И. Молочков, Л.Г. Богатин, И.И. Петров. А.с. 1288995 СССР. Устройства для магнитно-импульсного прессования порошка.
 • В.А. Миронов, И.И. Молочков, В.И. Розин. А.с. 1290618 СССР. Установка для электродинамического уплотнения.
 • И.И. Молочков, В.А. Миронов, В.Д. Земченков, В.Я. Менде. А.с. 1309414 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, П.П. Левин, И.И. Молочков, Е.Л. Стрижаков, В.П. Ефимов. А.с. 1279247 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • И.И. Молочков, В.А. Миронов, В.Д. Земченков, П.П. Левин. А.с. 1322580 СССР. Устройство для электродинамического прессования порошков.
 • И.И. Петров, А.И. Годес, В.А. Миронов, И.И. Молочков. А.с. 1284086 СССР. Способ магнитно-импульсного прессования.
 • В.А. Миронов, П.П. Левин, И.И. Молочков, Л.Н. Гершанович. А.с. 1438092 СССР. Устройство для магнитно-импульсного прессования изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович, В.М. Ниренберг, И.М. Рапопорт. А.с. 1527772 СССР. Устройства для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • А.А. Поляков, В.А. Миронов. А.с. 1548932 СССР. Индуктор для магнитно-импульсной обработки металла.
 • В.Д. Земченков, Л.М. Липатов, В.А. Миронов, Е.П. Шалунов, И.И. Молочков, М.В. Петров. А.с. 1555964 СССР. Установка для магнитно-импульсного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Поляков. А.с. 1571870 СССР. Индуктор для магнитно-импульсного прессования.
 • В.А. Миронов, А.А. Поляков. А.с. 1608955 СССР. Индуктор для магнитно-импульсной обработки.
1.3. Pulveru pārklājumu iegūšanas paņēmieni
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 441356 СССР, МКИ С 23 о 8/00. Способ нанесения покрытий на внутреннюю поверхность полых изделий.
 • В.А. Миронов, Ю.М. Максимов. А.с. 441973 СССР, МКИ В 05 о 7/00. Устройство для нанесения легкоплавких покрытий на оболочки.
 • И.И. Петров, В.А. Миронов, А.А. Кот, В.Д. Земченков. А.с. 916093 СССР, МКИ В 22 f 7/04 с С 17/00. Устройство для нанесения порошковых покрытий.
 • А.А. Кот, В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 923058 СССР. Способ получения покрытия из порошков.
 • А.А. Кот, В.А. Кот, В.А. Миронов. А.с. 959925 СССР, МКИ В 22 f 7/04. Способ получения покрытий из металлических порошков.
 • В.А. Миронов, В.Д. Леонов. А.с. 1006061 СССР, МКИ В 22 f 3/20. Устройство для нанесения порошковых покрытий на заготовки.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, В.А. Кот, В.Т. Сахнович. А.с. 1290623 СССР. Способ нанесения порошковых электропроводящих покрытий на внутренние поверхности изделий.
 • П.П. Левин, В.А. Миронов, В.Д. Земченков, А.А. Кот. А.с. 1482771 СССР, МКИ В 22 f 7/04. Способ получения пористых покрытий из металлических порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, П.П. Левин. А.с. 1487290 СССР. Способ нанесения порошковых покрытий.
1.4. Paņēmieni un iekārtas pulveru centrbēdzes presēšanai
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 498095 СССР, МКИ В 22 f 3/06, В 30 В 9/28. Устройство для центробежного формования порошков.
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 665980 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования изделий из порошков.
 • Л.Н. Гершанович, В.А. Миронов, С.Б. Бирин. А.с. 784988 СССР, МКИ В 22-02/110872. Устройство для пакетного формования изделий из порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 792707 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного прессования из порошка.
 • В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович. А.с. 831363 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 20 В 15/02. Устройство для прессования изделий из порошковых материалов.
 • О.З. Аккерман, В.А. Миронов. А.с. 1014185 СССР. Устройство для центробежного прессования.
 • В.А. Миронов, В.П. Миронова. А.с. 1014186 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, П.А. Витязь, В.К. Шелег, В.М. Капцевич, Р.А. Кусин. А.с. 1006064 СССР, МКИ В 22 f 3/06, В 30 В 15/02. Устройство для центробежного формования изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, Б.Э. Шуель, А.О. Соколов. А.с. 1125104 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования.
 • Л.Н. Гершанович, В.А. Миронов, Б.В. Бирин, Б.В. Левин. А.с. 1127686 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования изделий из порошка.
 • Л.Н. Гершанович, Б.В. Бирин, В.А. Миронов, Б.В. Левин. А.с. 1127687 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования изделий из порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Кот, В.А. Кот, П.П. Левин. А.с. 1129819. Способ нанесения электропроводящих порошковых покрытий.
 • В.О. Соколов, В.А. Миронов. А.с. 1187356 СССР. Способ центробежного формования изделий и устройство для его осуществления.
 • В.М. Капцевич, Р.Р. Шумейко, В.А. Миронов, А.Э. Камцев. А.с. 1154046 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования трубчатых изделий из металлического порошка.
 • В.А. Миронов, П.А. Витязь, В.К. Шелег, В.М. Капцевич, В.Я. Менде. А.с. 1136372 СССР. Устройство для центробежного формования.
 • В.О. Соколов, В.А. Миронов. А.с. 1266069 СССР. Устройство для центробежного формования изделий.
 • Л.Н. Гершанович, Б.В. Бирин, В.А. Миронов, Б.В. Левин. А.с. 1280764 СССР, МКИ В 22 f 3/06. Устройство для центробежного формования порошка.
 • В.О. Соколов, В.А. Миронов, П.П. Левин, Л.Л. Больший. А.с. 1394560 СССР, МКИ В 22 3/24.Устройства для центробежного формования.
 • В.А. Миронов, А.А. Поляков. А.с. 1518086 СССР, МКИ В 22 f 3/26. Установка для центробежной пропитки пористых материалов.
1.5. Citi paņēmieni pulveru presēšanai un iekārtas to realizēšanai
 • В.А. Миронов, И.М. Розанов. А.с. 676355 СССР, МКИ В 21 17/00. Оправка для формования трубчатых заготовок.
 • В.А. Миронов, Р.И. Любарский. А.с. 679318 СССР, МКИ В 22 f 3/06, В 22 5/02. Устройство для формования кольцевых изделий из порошков.
 • В.А. Миронов, О.А Гутфрайнд. А.с. 700010 СССР, МКИ В 22 f 3/26. Устройство для индукционной пропитки осесимметричных металлокерамических изделий.
 • В.А. Миронов. А.с. 710787 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Устройство для уплотнения порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 872031 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Устройство для прессования трубчатых изделий из порошка.
 • В.А. Миронов. А.с. 876297 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 15/02. Пресс-форма для прессования изделий порошков.
 • В.А. Миронов, И.И. Петров. А.с. 897398 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 14/02. Устройство для прессования изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, О.А. Гутфрайнд. А.с. 997984 СССР, МКИ В 22 f 3/02. Способ формования длинномерных изделий из порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, О.З. Аккерман. А.с. 1015550 СССР. Устройство для уплотненного прессования порошков.
 • В.А. Миронов, В.П. Миронов, Р.М. Мончинский. А.с. 1082563 СССР, МКИ В 22 f 3/06, В 30 В 15/02. Устройство для прессования трубчатых изделий из порошка.
 • В.А. Миронов, Б.Э. Шуель. А.с. 1072347 СССР. Установка для формования изделий из порошков.
 • Л.Н. Гершанович, Б.В. Бирин, В.А. Миронов, П.П. Левин. А.с. 1085671 СССР, МКИ В 22 f 3/04. Устройство для гидростатического прессования порошков.
 • В.А. Миронов, А.А. Ацтиньш, Л.Н. Гершанович, Б.В. Бирин. А.с. 1122921 СССР, МКИ 01 9/24, 01 23/02. Устройство для прессования порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, С. Далецкий, В.В. Елисеев. А.с. 1189572 СССР, МКИ В 22 f 6/20. Устройство для экструзии порошковых материалов.
 • В.А. Миронов, Б.Э. Шуель. А.с. 1205966 СССР, МКИ В 22 f 3/02, В 30 В 12/00. Устройство для формования полых изделий из порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 1208663 СССР. Способ прессования порошка.
 • В.А. Миронов, И.И. Петров, Ю.М. Максимов. А.с. 1439840 СССР. Матрица для прессования порошков.
 • В.А. Миронов. А.с. 1474144 СССР, МКИ С 04 В 33/26. Способ прессования порошкообразных масс.
 • И.И. Молочков, В.А. Миронов, В.Д. Земченков, Л.Н. Гершанович. А.с. 1564850 СССР. Способ прессования изделий из высокодисперсных порошков и устройство для его осуществления.
1.6. Kontroles iekārtas un parametru reģistrācija
 • В.А. Миронов, И.М. Розанов, А.И. Годес, В.В. Журавлев. А.с. 591109 СССР, МКИ В 22 f 3/00. Способ изготовления оболочек для магнитно-импульсного прессования.
 • М.З. Медведев, В.А. Миронов, В.В. Дзенис. А.с. 1113737 СССР, МКИ 01 29/00. Ультразвуковое устройство для возбуждения и приема поперечных колебаний.
 • В.Д. Земченков, В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович, М.И. Сагалов. А.с. 1247645 СССР, МКИ 01 В 7/16. Способ регистрации электромагнитного давления и устройство для его осуществления.
 • С.П. Панасюк, В.А. Миронов, Л.Н. Гершанович, В.Д. Земченков, И.М. Рапопорт. А.с. 1490812 СССР, МКИ В 22 f 3/02, 01 23/02. Устройство для контроля плотности изделия при магнитно-импульсном прессовании порошка.
1.7. Dažādi
 • В.А. Миронов, В.П. Миронова, В.О. Соколов, В.Н. Менде. А.с. 1186397 СССР, МКИ В 22 f 9/10. Распыливающее устройство.
 • В.А. Миронов, И.И. Петров, Г.П. Злобин, Г.С. Серженков. А.с. 1287402 СССР. Многослойная матрица пресс-формы.
 •  В.А. Миронов, И.Н. Легалов, В.Л. Труш, О.П. Лебедев. А.с. 1755493, МКИ В 24 Д 5/00 7/14. Сборный инструмент.
 
Latvijas patenti
 1.  V. Mironovs, V. Kolosovs. Paņēmiens pulvermateriāla pārvietošanai. LV 12785, 2002.
 2.  V. Lapsa, V. Mironovs. Atbalstsienas elements. LV 13291, 2005.
 3.  V. Lapsa, V. Mironovs. Sienas konstrukcija. LV 13363, 2005. 
 4. V.Mironovs, V.Lapsa.  Mūra stiegrojuma karkass. LV13429, 2006.  
 5. V. Mironovs, V.Lapsa. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojumu distanceri. LV13404, 2006.
 6. V.Mironovs, V. Lapkovskis. Caurlaidīgs elements LV13524,  2007
 7. V.Mironovs.  Daudzslāņu izstrādājums no pulvermateriāliem. LV13523, 2007
 8. V.Mironovs. Iekārta ferromagnētisko pulveru dozēšanai. LV13551, 2007
 9. V.Mironovs. Būvkonstrukcijas elements. LV13595, 2007
 10. V.Mironovs, D.Serdjuks, M.Maksimčuks.   Būvkonstrukcijas daudzslāņu elements. LV13637, 2008
 11. V.Mironovs, V.Lapkovskis. Detaļu izgatavošanas paņemiens no pulvermatariāliem. LV13655, 2008
 12. V.Mironovs, V.Zemčenkovs. Elektrisko iekārtu elements. LV13656, 2008
 13. V.Mironovs, M.Maksimčuks.   Sienas būvkonstrukcija. LV13658, 2008
 14. V.Mironovs, O.Fiļipovs, M.Zaģeris. Būvkonstrukcijas elements. LV13742, 2008
 15. V.Mironovs, A.Turuļins. Filtrs. LV13808, 2009
 16. V.Mironovs, A.Turuļins. Apgaismes ierīce. LV13818, 2009
 17. V.Mironovs, V.Belovs, V.Zemčenkovs. Iekārta izlietu naftas produktu savakšanai. LV13911, 2009
 18. V.Mironovs, V.Lapkovskis, V.Zemčenkovs. Sorbents naftas produktu savakšanai. LV13927, 2009
 19. V.Mironovs, I.Boiko, V.Zemčenkovs. Bunkurs birstošiem produktiem. LV13931, 2009
 20. V.Mironovs, F.Muktepavela, E.Mihailova, V.Fiļipova. Ligatūra un tās izgatavošanas paņemiens. LV13980, 2009
 21. Mironovs V., Zemčenkovs V., Savičs V., Pilinevičs L. Porains elements. LV14051 (B), 2010
 22. Mironovs V., Zemčenkovs V., Korjakins A., Sahmenko G. Smags betons. LV14019 (B), 2010
 23. V. Mironovs, A. Šiškins, V. Lapkovskis, J. Baroniņš. Magnētiskais maisītājs. LR Patent application 14382 A, 14.06.2011. 
 24. V. Mironovs, V. Lapkovskis, A. Šiškins, J. Baroniņš. Pulvermateriālu sajaukšanas paņēmiens un iekārta tā īstenošanai. LR Patent application 14383 A, 10.06.2011.
 25. V.Mironovs, A.Šiškins, J.Baroniņš. Paņēmiens daudzslāņu izstrādājumu izgatavošanai no lokšņu materiāliem un iekārta tā realizēšanai). LR Patent 14424 B, 20.01.2012.
 26.  V. Mironovs, M. Lisicins. Caurlaidīgs elements. LR patents LV14479 B. 2012
 27.  V.Mironovs, M.Lisicins. Šūnu struktūras sendvičpanelis. LR patents LV14825 (B), 2014
 28. V. Mironovs, A. Šiškins, Ju. Treijs. Feromagnētiskais sorbents.Latvijas Republikas patents Nr. LV 14820 B no 20.06.2014
 29. V. Mironovs, M. Lisicins, I. Boiko, V. Zemčenkovs. Šūnu konstrukciju izgatavošanas paņēmiens no lokšņu metāla.Latvijas Republikas patents Nr. LV 14823 B no 20.06.2014.
 30. A. Šiškins, V. Mironovs, J. Baroniņš, J. Treijs. Sorbents ar feromagnētiskām īpašībām.Latvijas Republikas patents Nr. LV 14822 no 20.06.2014.

Starptautiskā patenta pieteikums:

 • Mironovs V., Zemčenkovs V.  Device for dosing and conveying ferromagnetic powders.    WO2011077180 (A1), 2011. 
 • V. Mironovs, A. Šiškins,V. Zemčenkovs.Composite material with hollow spheres, a method and device for manufacturing there of patent application.Eiropas patenta pieteikums tika iesniegts Eiropas patentu iestādē (EPI) Pieteikumam tika piešķirts numurs EP13197578.1. //RTU Nr. 23, Nr. LAP 2/2451.

  Krievijas patenti 

 1.  I.N.Legalov (RU), V.A.Mironov (LV), B.A.Mironkov (RU), О.А. Кurbatov (RU).   № 9459, МКИ 6Е04С 5/01 30.04.97. Darba armatūra.
 2. I.N.Legalov (RU), V.A.Mironov (LV), B.A.Mironkov (RU), V.S.Sterin (RU), О.А.Кurbatov. (RU). RU 9459U1 cl. 6E04C5/01. 16.03.99. Darba armatūra.

Viktors MIRONOVS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Zinātniskā darbība jauna virziena attīstīšanā pulvermetalurģijas tehnoloģijā – spēcīgu impulsa lauku lietošana pulvermetalurģijas procesu intensifikācijai un to ietekmes uz struktūru un īpašībām pētīšana dabiski noveda mani pie izgudrošanas. Radās iespēja iegūt materiālus ar pilnīgi jaunām īpašībām – detaļas ar sarežģītu konfigurāciju, daudzslāņainas, ar mainīgu porainību, ko ar tradicionālām metodēm iegūt nevar. Mūsu metode ļauj savienot nesavienojamo, veidot ļoti izturīgus, grūti kūstošus, supervieglus materiālus ar specifiskām īpašībām.
 • Darbs pie izgudrojuma radīšanas un noformēšanas apvieno dažādu speciālitāšu cilvēkus, kurus vieno kopīga ideja. Tiek pētīti patenti, notiek iepazīšanās ar jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem pasaulē. Tas stimulē sacensties ar citu valstu zinātniekiem un izgudrotājiem, ļauj mums būt pasaules līmenī un atbilstoši tam risināt problēmas.
 • Es ienācu zinātnē no rūpnīcas, principā jau zinādams, ko gribu pētīt. Darba pieredze rūpnīcā ļāva man saprast, ka teorētiskās zināšanas dos man daudz lielākas iespējas praktiskajā darbā.
 • Pēc manām domām, Latvijā pašreiz ir svarīgi patentēt rūpnieciskos paraugus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Impulsveida magnētiskie lauki; impulsa tehnoloģijas teorētiskie pamati
 • Pulvertehnoloģija un pulvermateriāli
 • Kompozītmateriāli WC-Co, Al-W-B, Fe-C-Cu
 • Metināšana, pārklāšana un griešana
 • Metālisku atkritumu izmantošana
 • Mehanizētais instruments (www.bf.rtu.lv/~bmm)

 

Valodas

krievu, latviešu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Kaļiņinas (Tvera) Politehniskais institūts (Mehānikas fakultāte), Krievija, 1965
 • Rīgas Tehniskā Universitāte, aspirantūra, 1972
 • Tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Tehniskā Universitāte, 1972
 • Dr.habil.inž., Maskavas Lomonosova Smalkās ķīmiskās tehnoloģijas institūts, 1986
 • Drēzdenes Tehniskā universitāte, Vācija 1979-1984
 • Čalmeras Tehniskā universitāte, Gēteborga, Zviedrija, zin.stažēšanās, 1974 - 1975
 • Augstākā tehniskā skolā, Cvikkau, Vācija, zin. stažēšanās 1979-1980
 • Latvijas kvalifikācijas celšanas centrā Pedagoģiskās meistarības paaugstināšana 1980-1982
 • Politehniskais institūtā, Minska, Baltkrievija, Zin. stažēšanās 1984
 • Augstākā Tehniskā skolā, Vismara, Vācija Zin. stažēšanās 1987-1989
 • Tehniskā Universitātē, Linčopinga, Zviedrija, Zin. stažēšanās 1994
 • Höganäs PM-School in Russia, 2001-2003
 • The European Patent Office, Minhene, Vācija, 2004.

Darba gaitas:

 • Virpotājs, atslēdznieks, Kaļiņina Vagonbūves tehnikums (Krievijā), 1955-1959
 • Virpotājs, atslēdznieks, Kaļiņina Vagonbūves rupnica,1960-1961
 • Inženieris mehāniķis, Kaļiņina Politehniskais instituts (Krievijā), 1961-1965
 • Vecākais inženieris, Rīgas kuģu remonta rūpnīca, 1965 – 1968
 • Jaunākais, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, Metalu tehnologijas katedra; docents, profesors, Būvražošanas katedra, Būvniecības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, kopš 1968  -
 • Zviedrijas kompānija Höganäs AB, konsultants ,1994-2004
 •  Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, profesors, Aeronavtikas instituts,  Rīgas Tehniskā universitāte, kopš 2010–
 • Pulvermateriālu laboratorijas vadītajs, Būvniecības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, kopš 2011 -  

 

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1982
 • PSRS TSSI sudraba medaļas, 1976, 1980
 • Rīgas tehniskās universitātes 2009 Gada darbinieks

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Materiālu Savienošanas Asociācija (Joining of Materials), Dānija, 1979
 • Priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Metināšanas speciālistu asociācija, 1994
 • Biedrs, Starptautiskā Magnētiskās impulsveida tehnoloģiju asociācija, Krievija, 1976- 2001
 • Metālisko materiālu sektora vadītājs, Latvijas materiālu pētīšanas biedrība,
  Latvija, 2002-
 • RTU Būvniecības fakultātes domes loceklis

Publikācijas:

Monogrāfijas:

 • V.Mironovs. Pulveru presēšana ar magnētisko impulsu. Rīga, Zinātne, 1980, 196.lpp. (kr.val.)
 • N.Dorožkins, V.Mironovs, V.Vereščagins, A.Kot. Elektrofizikālās pārklājumu iegūšanas metodes no metālu pulveriem. Rīga, Zinātne, 1985, 131 lpp (kr.val.)
 • V.Mironovs. Strādā magnētiskais impulss. Rīga, Zinātne, 1982, 93 lpp. (izdotā arī krievu un vācu valodās)
 • G.Hake, V.Mironovs u.c. Būvmašīnas. Ilustrētā 4 valodu vārdnīca (krievu,latviešu, vācu, angļu). I sējums (1983, 198.lpp.); II sējums (1985, 159.lpp.); III sējums (1988, 172 lpp.).
 • V. Mironovs. Tehnisko terminu vārdnīca. Smiltene, 2006, 100 lpp.
 • V. Mironovs. Būvprocesu mehanizācija. Ilustrēta vārdnīca ar skaidrojumu. Rīga, Stilus, 2008, 205 lpp.
 • V. Mironovs. Būvmašīnas un būvmehanizācija. Ilustrāciju krājums. Mācību līdzeklis. RTU, Rīga, 2009, 152 lpp.
 • V. Mironovs. Tehnisko termnu vārdnīca. Mācību līdzeklis. RTU, Rīga, 2009
 • V.Mironovs.Zinātnisko un tehnisko ideju evolūcija. RTU,Rīga, Latvija. 2013.125 lpp.

Kursi: Lekcijas, laboratorijas darbi, semināri, eksāmeni.
Rīgas Tehniskājā Universitātē:

 • Būvmašīnas un mehanizācija (www.bf.rtu.lv/~bmm)
 • Pulvertehnoloģija un materiāli
 • Höganäs PM-School in Russia and Baltic States
 • Metināšana būvniecībā
 • Mehanizētais instruments
 • Darbu mehanizācijas un automatizācijas līdzekļi transportā
 • Kravu celšanas un transportēšanas ierīces transporta sistēmās

Pētnieciskie projekti:

 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Jaunu disperso kompozīciju materiālu izstrādāšana uz metālatkritumu izmantošanas bāzes: īpašību un efektīvu variantu izpētīšana to pielietošanai mašīnbūvniecībā un celtniecībā. Latvijas Zinātnes Padome (1993 – 1996)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Maza diametra metināšanas elektrodu tehnoloģijas un realizācijas izstrāde. LR IZM, firma «Interkompozīt», Valmieras lauktehnikas valsts uzņēmums (Tirgus orientētie pētījumi)(TOP) (1993)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Ar dzelzs pulveri apsmērētu metināšanas elektrodu tehnoloģijas izstrāde, izmēģinājuma partijas izgatavošana un realizācija. LR IZM, firma ELKO (TOP) (1995)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Impulsmagnētiskā lauka iedarbības izmantošana beramu materiālu pārvietošanai un sakratīšanai. LR IZM (TOP) (1998)
 • V.Mironovs (Kontrakta koordinators no Latvijas). Tehnoloģijas un iekārtas izstrādāšana ferromagnētisku beramu materiālu pārvietošanai izmantojot impulsmagnētisko lauku. Heganes Kompanija (Zviedrija) (1998 –2002)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Būvniecības detaļas no perforētās lentes un to izstrādāšanas tehnoloģija. LR IZM (TOP) (2002-2003)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Jaunu dzelzs-vara pulveru materiālu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde. LR IZM (TOP) (2002-2004)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Mazgabarīta elektromagnētiskā impulsu ģeneratora izveide un tā pielietošana. LR IZM (TOP) (2004-2005)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Devices for lifting in impulse electromagnetic field. Höganäs AB Kompānija (Zviedrija). (1999-2004)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Jaunu metožu izstrādāšana būvmateriālu izsildīšanai. SIA “TETA”. (1999)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). The experimental device for sintering of powder in vacuum. Kompānija “Sumar” (Estonia (2001-2002)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Fe-Cu pulveru maisījumu presēšana . SIA “TETA”. (2002 )
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Perforēta lente SIA “TETA”. (2001-2005)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Par zinātniski –tehnisko sadarbību starp RTU un SIA “VEF KTF” perspektīvo tehnoloģiju jomā SIA “VEF KTF”. (2003-2005)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Fe-Cu materiālu īpašību un mikrostruktūras pētīšana. SIA “RPMR”. (2004)
 •  V.Mironovs (Projekta vadītājs). Agreement of preparation technical and scientific production. Miba Sinter Holding GmbH & Co KG (Austrija) (2005)
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Mazgabarīta elektromagnētiskā impulsu ģeneratora izveide un tā pielietošana (TOP 04-29);
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). 2005-2006, „Būvniecības izstrādājumi un konstrukcijas izmantojot perforēto lenti”
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). Sarežģītas konfigurācijas izstrādājumi no metāla pulveriem un to izgatavošanas tehnoloģija (TOP 05-27);
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). RTU nr. 7054, 2006, SIA „TETA”, Rīga, Latvija. „Mehanizētā instrumenta detaļu nomenklatūras analīze”, 2006-2007
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). RTU nr. 6903, 2004–2006, SIA „RPMR”, Rīga, Latvija. „Sarežģītas formas un liela izmēra pulvera detaļu izgatavošanas tehnoloģija”.
 • V.Mironovs (Projekta vadītājs). 2004-2007, „Pulvera materiālu pārvietošana ar elektromagnētiskā lauka impulsiem”

Populārzinātniskie raksti

 • V. Mironovs. Tīrs gaiss pēc zviedru tehnoloģijas, Būvēt,  Nr. 9, 1999, 42-43. lpp.
 • V. Mironovs. Racionāls mehanizēts instruments,  Būvēt, Nr. 5, 2000, 46-48. lpp.
 • V. Mironovs. Kompaktās būvniecības mašīnas,  Būvēt, Nr. 7, 2000, 78-82. lpp.
 • V. Mironovs. Iekārtas, kas palīdz nojaukt būvkonstrukcijas, Būvēt, Nr. 8, 2000, 72-75. lpp.
 • V. Mironovs. Mobilie izlices celtņi būvniecībā,  Būvēt, Nr. 11, 2001, 103-107. lpp.
 • V. Mironovs. Neaizvietojamie metināšanas darbi,  Būvēt,  Nr. 11, 2001, 108-113. lpp.
 •  V. Mironovs. Blīvēšanas iekārtas, Būvēt, Nr. 13, 2001, 64-67. lpp.
 • V. Mironovs. Mūsdienīgi instrumenti darbam ar naglām,  Būvēt, Nr. 16, 2001, 53-55. lpp.
 • V. Mironovs. Cauruļvadu darbu mehanizācija, Būvēt, Nr. 20, 2002, 56-57. lpp.
 • V. Mironovs. Pneimatisko instrumentu efektivitāte,  Būvēt, Nr. 22, 2002, 56-57. lpp.
 • V. Mironovs. Betona un dzelzsbetona griešanas metodes,  Būvēt, Nr. 23, 2002, 44-45. lpp.
 • V. Mironovs. Mehanizācija darbā ar stiklu,  Būvēt, Nr. 26, 2003, 50-55. lpp.
 • V. Mironovs. Metāla mehāniska apstrāde būvniecībā,  Būvēt, Nr. 27, 2003, 46-48. lpp.
 • V. Mironovs. Metāla aizsardzība pret koroziju un nodilumu, Būvēt, Nr. 28, 2003, 52-55. lpp.
 • V. Mironovs. Grīdu ierīkošanas un apdares mehanizācija,  Būvēt, Nr. 29, 2003, 48-52. lpp.
 • V. Mironovs. Akmens materiālu smalcināšana drupināšanas iekārtās,  Būvēt, Nr. 31, 2003, 44-46. lpp.
 • V. Mironovs. „Būvmašīnas kvalitātes un efektivitātes noteikšanas kritēriji”. - Māja un dzīvoklis, Nr. 5, 2004, 30-32. lpp.
 • V. Mironovs. Stiegrojuma izgatavošanas modernās tehnoloģijas. - Māja un dzīvoklis, Nr. 7, 2004.
 • V. Mironovs. Greideri – universāla celtniecības mašīna, Būvēt, Nr. 4, 2004, 34-36. lpp.
 • V. Mironovs. Izvēlieties kompresoru nekļūdoties,  Būvēt, Nr. 5, 2004, 56-57. lpp.
 • V. Mironovs. Skrēperu izmantošana modernajā būvniecībā Būvēt, Nr. 8, 2004, 50-53. lpp.
 • V. Mironovs. Moderni betona sūkņi atvieglo betona padevi Būvēt, Nr. 9, 2004, 48-51. lpp.
 • V. Mironovs. Masīvu būvkonstrukciju griešanas tehnoloģija Būvēt, Nr. 4, 2005, 54-55. lpp.
 • V. Mironovs. Armatūra – viena no celtnes drošības un ilgmūžības garantijām. Rīga, Būvēt , Nr. 2, 2006, 22-23. lpp.
 • V. Mironovs. Mašīnas un iekārtas ceļu remontam un uzturēšanai. Rīga, Būvēt , Nr. 5, 2007, 40 – 43 lpp.
 • V. Mironovs. Celtniecības objektu sagraušana un nojaukšana. Būvēt, Nr. ½? 2008, 42-45 lpp.
 • V.Mironovs. Būvmašīnu ekspluatācijas pamatprincipi. Rīga, Būvēt , Nr.4, 2008., lpp. 52-55.
 • V.Mironovs. Svarīgākais par mehanizāciju darbā ar pāļiem. Rīga, Būvēt , Nr.6 , 2008. 
 • V.Mironovs. Fabrika uz riteņiem. Būvēt, Rīga,  Nr. 11(87), 2008, lpp.40-41.
 • V.Mironovs. Savlaicīga būvmašīnu diagnostika samazina izdevumus. Būvēt, Nr. 5(93), Rīga,  2009, lpp. 28-30.
 • V.Mironovs. Svarīgākais par mehanizāciju darbā ar pāļiem. Būvēt , Rīga, Nr.6 , 2008. g.
 • V.Mironovs. Būvtehnikas standartizācija Latvijā. Būvēt, Rīga, 2009
Zinātniskais darbs ar studentiem un doktorantiem:
Doktora disertāciju aizstāvēšana: Vjačeslavs Zemčevkovs (1986), Anatolijs Kots (1987), Ivans Petrovs (1988),Vadims Sokolovs (1988), Igors Moločkovs (1990), Vjačeslavs Lapkovskis (2012)
Pašlaik pie izgudrojumiem kopā ar prof.Mironovu strādā   RTU līdzstrādnieki:
Dr.sc.ing.Vjačeslavs Lapkovskis, Dr.sc.ing.Vjačeslavs Zemčenkvs , Dr.sc.ing. Irina Boiko, Mg.sc.Mihails Lisicins, Mg.sc.Andrejs Šiškins, Dr.sc.Ing.Aleksandrs Poljakovs,Mg.sc.Elina Indriksone, Mg.sc.Pavels Stankevičs, Bh.Viktorija Stankeviča.

Vaļasprieks:

volejbols, slēpošana

Fotoalbums