Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Andris PADEGS


Andris PADEGS

2 Merry Hill Road
Poughkeepsie, NY 12603-3214
USA

Tel.:      (845) 462-3317
Fakss: (845) 462-8751
E-pasts: apadegs@optonline.net 

Dzimis: 1929.g. 27.martā, Rīgā, Latvija
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Datoru arhitektūra
 • Industrijas procesu formalizēšana un automatizēšana
 • Aparatūras un programmatiskā nodrošinājuma kompromisi datorsistēmu projektēšanā

Galvenais izgudrojums:

 • IBM sistēmas 360 informācijas ievadīšanas un izvadīšanas interfeisi
 • IBM sistēma 360 informācijas ievadīšanas un izvadīšanas kanālu arhitektūra
 • Dažādi sistēmas 360, sistēmas 370 un sistēmas 390 galvenā procesora arhitektūras veidi

Patentdokumentu izlase:

 • W.F. Beausoleil, J.D. Calvert, A. Padegs. Savienota sakaru sistēma.
  ASV patents Nr. 3 336 582, 1967. Patenti arī 15 citās valstīs.
 • W.F. Beausoleil, A. Padegs. Instrukcijas adreses kontrole ar palīgierīču palīdzību. ASV patents Nr. 3 411 143, 1968.
 • B. B. Moore, A. Padegs, R. M. Smith. Signālu procesora programma nebloķētiem sakariem starp datu apstrādes vienībām. ASV patents Nr. 3 787 891, 1974.

Andris PADEGS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Ir teiciens „ģenialitāte ir 99% sviedru un 1% iedvesmas” . Šis 1% ir būtisks, bet tam nav lielas nozīmes, ja nav pietiekama koncentrēšanās un darbs.
 • Pirmais solis izgudrošanas procesā ir vajadzību jeb risināmās problēmas izpratne un apzināšana. Tas nav viegli, jo problēmas ne vienmēr ir tik skaidri saskatāmas. Bieži vien problēmas tiek formulētas ierosinātā risinājuma kontekstā, kas ir nepieņemami, bet kas tai pat laikā norāda uz kādu vajadzību. Vajadzības ir jāidentificē, jāizprot un jādokumentē skaidri un izsmeļoši, lai risinājuma atbilstību varētu vērtēt pēc tā, cik lielā mērā tas atbilst vajadzībām. Nereti precīza vajadzību izpēte noved pie ļoti konkrētām prasībām, kur risinājums ir acīmredzams. Bet parasti vajadzības ir tik komplicētas, plašas un pretrunīgas, ka automātiska ekstrapolācija nenoved pie atbilstoša risinājuma. Šajā gadījumā nepieciešams šis 1% iedvesmas.
 • Laba sistēmas projektēšana sevī ietver arī zināmus mākslas elementus – piemēram, konsekvenci, simetriju un „rakstu” . Tā nevar būt tikai apzināto vajadzību savstarpēji nesaistītu risinājumu apkopojums; visiem elementiem ir jābūt saistītiem un saskaņotiem, un tiem jābūt viena veselā būtiskām un mērķtiecīgām sastāvdaļām. Sistēmai nepieciešami arī zināmi skaistuma aspekti. Šajā brīdī darbs ir iedvesmai un radošajam garam - tiem jāpārorientējas no ļoti specifiskām vajadzībām uz risinājumu, kas apmierina to lielāko daļu un ir vienkāršs, loģisks un praktisks.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Procesu formalizēšana
 • Datoru sistēmas

Valodas

latviešu, angļu, vācu

Izglītība:

 • Bakalaurs (inženierzinātnes), ar izcilību, Dartmosas (Dartmouth) koledža, Hanover, NH, ASV, 1953
 • Maģistrs (elektrotehnika), Teiera Inženierzinātņu skola (Thayer School of Engineering), Hanover, NH, ASV, 1956
 • Doktors (PhD), Karnegija Tehnoloģiskais institūts, Pitsburga, PA, ASV, 1958

Darba gaitas:

 • Asistents, Karnegija Tehnoloģiskais institūts, 1954-1958
 • Inženieris, nodaļas vadītājs, Firma IBM (International Business Machines), Pokipsija, (Pounkeepsie), NY, ASV, 1958-1992
 • Prezidents, Firma INFOLOGISTIK Inc., Pokipsija (Pounkeepsie), NY, ASV, 1992-

Apbalvojumi:

 • Ārzemju loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991
 • Īstenais loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmija, 1992
 • Septiņas izcilu izgudrojumu un tehnisko panākumu balvas, IBM
 • Biogrāfija ievietota enciklopēdijās: American Men and Women of Science (1960- ), Who is Who in the East (1968 - ), Who is Who in the United States (1975 - ), Leaders in Technology u.c.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojamu ieguldījumu lieldatoru operētājsistēmu izstrādē, 2004

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Goda biedrs, Pētnieciskā biedrība SIGMA Xi, ASV, 1957
 • Senjors - Mūža biedrs, Elektro- un Elektronikas Inženieru Institūts (IEEE), ASV, 1992
 • Biedrs, Amērikas Latviešu Inženieru Apvienība (viceprezidents 1986-1995), ASV
 • Dalībnieks, Latviešu fonds (prezidents 1980-1982, valdes loceklis 1976-1982), ASV
 • Biedrs, Latvišu kultūras biedrība TILTS (agrāk Pokipsijas latviešu biedrība) (prezidents 1972-1976, valdes loceklis no 1958), ASV
 • Viens no Vispasaules latviešu zinātņu kongresa iniciatoriem un rīcības komitejas ārzemēs vadītājs (Rīgā, 1991)

Publikācijas:

Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

Kopā: 15 zinātniskās publikācijas

 • A.Padegs. The Strusture of System/360. Part IV - Channel Design Considerations. - IBM Systems Journal, 1964, vol.3, pp.165 -180.
 • A.Padegs. Structural Aspects of the IBM Model 85. Part III - Extensions to Floating Point Architecture. - IBM Systems Journal, 1968, vol.7, pp.22 -29.
 • R.P.Case, A.Padegs. Architecture of the IBM System/370. - Communications of the ACM, 1978, vol.21, Nr. 1, pp.73-96
 • A.Padegs. System/360 and beyond. - IBM Journal of Research and Development, 1981, vol.25, Nr. 5, pp.377-390
 • A.Padegs. System/370 Extended Architecture: Design Considerations. - IBM Journal of Research and Development, 1983, vol.27, Nr. 3
 • D.Gifford, A.Spector. Case study: IBM's System/360-370 Architecture (Transcript of an interview with Richard Case and Andris Padegs). - Communications of the ACM, 1987, vol.30, Nr. 4, pp.291-307.
 • A.Padegs, B.B.Moore, R.M.Smith, W.Buchholz. The IBM System/360 Vector Architecture: Design Considerations. - IEEE Transactions on Computers, 1988, vol.37, Nr. 5.

Lekcijas:

 • 20 referāti konferencēs, t.sk. ielūgts referāts Fall Joint Computer Conference (Anaheim, Kalifornijā, 1979)
 • Lekciju kursi dažādās universitātēs, t.sk. Harvardas universitātē

"Kopā ar ģimeni uzsāku projektu Grāmatas Latvijai: savācam, ieguvam finansējumu un nosūtījām uz Latviju (Kultūras fondam) trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem (kopā ap 50 tonnas)" (A.Padegs)

Fotoalbums