Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Konstantīns POČS


Konstantīns POČS

Viens no izcilākajiem latviešu izcelsmes izgudrotājiem. Strādājot vairāk nekā 30 gadus ASV Gaisa spēku un Pasaules telpas laboratorijā (Bostonā, ASV), kļuvis par izcilu meteoroloģijas raķešu konstruktoru un par vienu no AWACS (Airborne Warning and Control System) sistēmas veidotājiem. Šobrīd viņa patenti ir ASV Gaisa spēku un Pasaules telpas laboratorijas īpašums.

Dzimis: 1912.gada 27.februārī, Varakļānos, Latvijā

Miris:1994.gada 3.maijā, Masačusetā, ASV


Galvenais izgudrojums:

 • AWACS sistēma – militāru brīdinājuma un kontroles aparatūra
 • Instrumentācijas raķetes izsekošanai augšējos atmosfēras slāņos (atmosfēras piesārņotības un vēja ātruma mērīšanai)
 • Meteoroloģijas raķetes (ASV Mēness pētījumu programmas ietvaros) - optimālo apstākļu novērtēšana 30-250 km augstumā un izvēle pirms lielo kosmosa raķešu palaišanas
 • Ūdeņraža gāzes raķetes
 • Mikroviļņu radiouztvērēji
 • Rubīdija lāzeru pielietošana hologrāfijā

Patentdokumentu izlase:

K.Pocs. Microwave antena side lobe and beam reduction apparatus (Mikroviļņu antenu un staru reducēšanas aparāts). ASV patents Nr 3 518 687, Ser. 600, 672, H01g 3/12, 19/12, 1970, 30.06.

Konstantīns POČS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Biju stiprs, strādīgs, bez atpūtas varēju daudz paveikt zinātnē un ap mājas darbiem nedēļas nogalēs.
 • Mans pētījums jauno aparātu attīstībā nav saistīts ar to, kā labāk un ātrāk iznīcināt cilvēku, bet gan ar to, kā aizsargāt civiliedzīvotājus, karavīrus, zemi un rūpniecību kā kara, tā arī miera laikos.
 • Kaut visi tie daudzie latviešu zinātnieki, kas šodien strādā tik daudzos un dažādos pētījumu laukos pasaulē, būtu varējuši kalpot reiz savai brīvajai latviešu tautai, savai Latvijai...

Par K.Poču:

 • Kā apbrīnojama spēja Konstantīnā ir viņa veselīgais humors, kas spēj ar gaišumu pārsegt nopietnas, zinātniskās un arī kādreiz dramatiskas norises. Ar to viņš ir palīdzējis sev un citiem. Ja viņa iedzimtā un dzīves gājumā veidotā daba nebūtu bijusi apbruņota ar humora gaismu un vairogu, pēc daudzajiem sitieniem un grūdieniem, ko viņš saņēma kara gados, viņš nebūtu varējis piecelties tik spēcīgi visā savā fiziskajā un garīgajā augumā. Viņš nelieto bargus vārdus arī tādos gadījumos, kad daži gudri viszinātāji sāk plātīties ar savu tukšumu un pļāpību. Tādus viņš noklusina ar savu veselīgo humoru. (J.Klīdzējs, 1980.g.)
 • Optimists, liels dziedātājs, dzejoļu skaitītājs, ļoti simpātisks cilvēks, daudz palīdzējis latviešu zinātniekiem un Latgales kultūras darbiniekiem. (J.Stradiņš)

Literatūra par K.Poču:

 • K.Strods. Tas sākās Varakļānos (Atmiņu-izdomu romāns), Gauja, 1988, 530 lpp.
 • Fr.Murāns. Latviešu zinātnieka panākumi. Konstantīna Poča izgudrojumi un publikācijas. - Gaisma, 1971, Nr 2(14), lpp.30-31
 • J.Klīdzējs. Zinātnieks ar dzejnieka dvēseli. Profila skice par K.Poču. - Gaisma, 1980, Nr 4(52), lpp.31-34
 • A.Spurmanis. K.Počs septiņdesmitgadnieks. - Technikas Apskats, 1982, Nr 95
 • J.Stradiņš, J.Ekmanis, P.Stradiņš. Dr.phys.hon.causae Konstantīns Počs (1912-1994). - Zinātnes Vēstnesis, 1994, jūnijs, Nr 12(75)

Vispārzinātniskās intereses:

 • Atmosfēras fizika
 • Atmosfēras piesārņošana
 • Filozofija

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Matemātikas un dabaszinātņu fakultāte), maģ.grāds ģeoloģijā, 1934-1940
 • Getingenas universitāte, fizika, Vācija, 1945
 • Mančesteras, Šefildas universitātes, Anglija, meteoroloģija, 1947
 • Toronto universitāte, Kanāda, atmosfēras fizika un meteoroloģija, 1956-1958
 • Teksasas universitāte, ASV, atmosfēras fizika, 1961

Darba gaitas:

 • Fizikas skolotājs, ķīmijas lektors, Rēzeknes valsts ģimnāzija un komercskola, 1940-1944
 • Direktors, Hencenas latviešu ģimnāzija, Vācija, 1945-1947
 • Fiziķis, Nacionālās ogļu pārvaldes centrālā laboratorija, Mančestera, Anglija, 1949-1956
 • Līdzstrādnieks, Ontario pētniecības fonds, Toronto, Kanāda, 1956-1957
 • Meteorologs, Kanādas valsts dienesta komiteja, Toronto, 1957-1958
 • Vecākais inženieris, CBS Electronics, Lovelā (1958-1961) un Klevaira elektronikas firmas Volthemā (1961-1962), Masačusētā, ASV
 • Fiziķis, raķešu konstruktors, projektu koordinators un programmas vadītājs, konsultants, ASV Gaisa spēku un Pasaules telpas pētniecības laboratorija (Aerospace Instrumentation and Meteorology Division, Air Force Cambridge Research Laboratory), Bostona, ASV, 1962- 1994

Apbalvojumi:

 • Goda diplomi, ASV Gaisa spēku ministrija, 1963, 1966, 1971
 • Goda doktors (Dr.honoris causae), Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991

Publikācijas:

(kopā vairāk kā 50)
 • K. Počs. Lidojošs aizsargpostenis. - Technikas Apskats, 1992, Nr 122, lpp. 6-7
 • K. Počs. Mazo raķešu loma pasaules telpas pētniecībā. - Technikas Apskats, 1977, Nr 80, lpp. 5-7
 • K. Počs. Aristotels un viņa dzīves filozofija. - Technikas Apskats, 1979, Nr 86, lpp. 9-13
 • K.Počs. Distribution of ozone in the atmosphere. - Technikas Apskats, 1995, Nr 125, pp.12-15.
 • Latviešu Terminoloģijas Tehniskā vādrdnīca. II sēj. Meteoroloģija, klimatoloģija. (3400 termini latviešu, angļu un vācu valodās), 1977

Pārskati krājumos OAR Research Reviews (Office of Aerospace Research US Air Force):

 • K.Pocs. Investigation of solid state parametric amplifier for use in the 1660-1700 Mhz meteorological band. 21 February 1962
 • K.Pocs. Design and fabricate Multi-Channel Radiosonde. 18 March 1963
 • K.Pocs. Meteorological rocket - dart, instrumented. 2 April 1964
 • K.Pocs. Analysis of the electrolysis-type hydrogen generator. 29 November 1965
 • K.Pocs. Hydrogen gas generator for field use. 1969, vol.8, Nr 5.
 • K.Pocs. Study and test of Ruby laser and holography. 16 July 1970

Izmantoti Latgales Kultūrvēstures muzeja (Rēzeknē) materiāli.

Fotoalbums