Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jānis POLIS


Jānis POLIS

Valsts emeritētais zinātnieks

Dzimis: 1938.gada 25. jūnijā Jelgavas apriņķa Elejas pagastā
Miris: 2011.gada 12.aprīlī Rīgā 

 
Intereses izgudrošanas jomā:

 • jaunu potenciāli bioloģiski aktīvu adamantāna atvasinājumu sintēze
 • jau zināmu adamantāna atvasinājumu jauni iegūšanas paņēmieni, kas noder ārstniecības vielu sintēzē

Galvenais izgudrojums:

Pamatizgudrojums -

 • Acetiladamantāna (adamantilmetilketona) pārvēršana par remantadīnu (alfa-metil-1-adamantilmetilamīnahlorhidrātu) - 3 PSRS autorapliecības

Realizācija:

70-os gados šie izgudrojumi bija patentēti ASV, Anglijā, VFR, Francijā, Beļģijā, Šveicē, Indijā un Japānā. Pēc šo izgudrojumu metodikas remantadīnu patreiz ražo Olainfarm ( vienīgais rematadīna ražotājs Eiropā)  un plaši izmanto vīrusu gripas un ērču encefalīta profilaksei un ārstēšanai.  

Izgudrojuma būtība:

Remantadīnu (alfa-metil-1-adamantilmetilamīnahlorhidrātu) iegūst acetiladamantāna reakcijā ar amīdiem skudrskābes klātienē. Remantadīns iedarbojas uz virusspecifisko fermentu, kas atbild par nukleīnskābju sintēzi šūnā.

Citi izgudrojumi:

 • Acetiladamantāna dažādi sintēzes paņēmieni – 4 PSRS autorapliecības
 • 1-Adamantānkarbonskābes sintēzes paņēmieni – 2 PSRS autorapliecības
 • Acetiladamantāna izejvielas tetrahidrodiciklopentadiēna iegūšanas metode – 1 PSRS autorapliecības
 • Jaunu bioloģiski aktīvu adamantānu atvasinājumu iegūšanas paņēmieni: – 9 PSRS autorapliecības
 • Jauni paņēmieni jau zināmu adamantānu atvasinājumu iegūšanai: – 8 PSRS autorapliecības
 • Līdzekļi ārstniecībai un tehnikai: – 9 PSRS autorapliecības

Patentdokumentu izlase:

Kopā 36 PSRS autorapliecības, 2 Latvijas patenti un 15 patenti dažādās pasaules valstīs.

Remantadīns.

a-metil-1-adamantilmetilamīna hlorhidrāta iegūšanas paņēmiens. Līdzautore I.Grava. PSRS autorapliecība Nr. 309600 (1971). C 07c 87/06; C07c 85/86.

a-metil-1-adamantilmetilamīna hlorhidrāta iegūšanas paņēmiens. Līdzautore I.Grava. PSRS autorapliecība Nr. 383369 (1973). C 07c 87/06; C07c 85/08

a-metil-1-adamantilmetilamīna hlorhidrāta iegūšanas paņēmiens. Līdzautore I.Grava. PSRS autorapliecība Nr.465397 (1974). C 07c 87/06; C07c 85/08

Acetiladamantāna sintēzes paņēmieni.

Adamantilmetilketona iegūšanas paņēmiens. Līdzautori I.Grava, D.Krūskopa. PSRS autorapliecība Nr. 440059 (1974). C 07c 49/36

Alkil-1-adamantilketonu iegūšanas paņēmiens. Līdzautore D.Krūskopa. PSRS autorapliecība Nr. 522596 (1976).

1- Adamantilmetilketona iegūšanas paņēmiens. Līdzautori I.Lazdiņš, P.Avots, A.Avots, V.Aizbalts, V.Šatcs. PSRS autorapliecība Nr.790610 (1980). C07c 49/453; C07c 45/00

1- Adamantilmetilketona iegūšanas paņēmiens. Līdzautori I.Lazdiņš, P.Avots, A.Avots, V.Aizbalts, V.Beļikovs, I.Penke. PSRS autorapliecība Nr.799312 (1980). C07c 45/45; C07c 49/15.

1-Adamantānkarbonskābes (acetiladamantāna izejvielas) sintēzes paņēmiens.

Līdzautore B.Raguele. PSRS autorapliecība Nr.401132 (1973). C07c 61/28;

Līdzautore B.Raguele, B.Vilne. PSRS autorapliecība Nr. 583999 (1977). C07c 61/12.

Tetrahidrodiciklopentadiēna (adamantāna izejvielas) iegūšanas paņēmiens.

Līdzautori V.Kuplenieks, I.Lazdiņš, P.Avots, A.Avots, G.Kumerovs, J.Melbergs, I.Penke, V.Strazdiņa. PSRS autorapliecība Nr. 679564 (1978).C07c 13/54.

Jaunu bioloģiski aktīvu adamantānu atvasinājumu iegūšanas paņēmieni:

Pirimidīnu adamantāna atvasinājumu iegūšanas paņēmiens. Līdzautors M.Līdaks. PSRS autorapliecība Nr. 25014 (1969). C07d; 12p 7/01.

N-(1-adamantil)-morfolīnu iegūšanas paņēmiens. Līdzautore B.Vilne. PSRS autorapliecība Nr.276064 (1970). C07; 12p,3.

Adamantilamino-N-glukoronīda iegūšanas paņēmiens. Līdzautors S.Hillers. PSRS autorapliecība Nr.276937 (1970); Līdzautori S.Hillers, I.Komjanovs. PSRS autorapliecība Nr. 1179997 (1985).

Iegūtais produkts pārtapa par preparātu "Glutandānu", kam piemīt pretgripas un parkinsonisma ārstēšanas īpašības. Patentēts ASV, Anglijā, Francijā, VFR, Japānā.

Jauni paņēmieni jau zināmu adamantānu atvasinājumu iegūšanai:

Izoalkiladamantāna iegūšanas paņēmiens. Līdzautore B.Raguele. PSRS autorapliecība Nr.304248 (1971).

1-Aminoadamantāna hlorhidrāta iegūšanas paņēmiens. PSRS autorapliecība Nr.408546 (1973), Nr.581943 (1977). Preparāts ar nosaukumu «Midantāns» ieviests Olaines farmaceitiskajā rūpnīcā. Līdzeklis putnu gripas ārstēšanai un profilaksei.

Līdzekļi ārstniecībai un tehnikai:

Modifikators kāliju saturošu rūdu flotācijai. Līdzautori V.Larikovs, N.Teterina, G.Konovalova. PSRS autorapliecība Nr.709177 (1979).

2,6 -Dimetil-3,5 bis(1’-adamantiloksikarbonil)piridīns - pretradiācijas līdzeklis. Līdzautori E.Bisenieks, N.Barmenkova, J.Uldriķis, G.Duburs u.c. PSRS autorapliecība Nr.963246 (1981).

2,6 -Dimetil-3,5 bis(1’-adamantiloksikarbonil)-4-(2-difluormetoksifenil)-1,4-dihidropiridīns - antianginālas darbības līdzeklis. Līdzautori E.Bisenieks, N.Barmenkova, J.Uldriķis, G.Duburs u.c. PSRS autorapliecība Nr. 1044001(1983).

2,6 -Dimetil-3,5 bis(1’-adamantiloksikarbonil)-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridīns - antihipertenzīvas darbības līdzeklis. Līdzautori E.Bisenieks, N.Barmenkova, J.Uldriķis, G.Duburs, M.Vēveris. PSRS autorapliecība Nr.1095599 (1984). Patentēts Krievijā kā preparāts «Adapirons».

Jānis POLIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Bet kāpēc tomēr nepamēģināt…

Kopš bērnības mani interesēja cilvēku ārstēšana, bet literatūras iespaidā pārāk idealizēju ārsta profesiju - likās, nekad nespēšu būt ideāls ārsts. Svitenes vidusskolas ķīmijas skolotājs A.Veinbergs prata radīt interesi par ķīmijas eksperimentiem, un pēc vidusskolas es sāku studēt ķīmiju, lai varētu radīt zāles. Man ļoti laimējās - man skolotājs Ķīmijas fakultātē bija G.Vanags - pie viņa es iemācījos sintezēt. 1964.gada rudenī (pēc akadēmiķa S.Hillera ieteikuma) sāku nodarboties ar adamantāna ķīmiju, toreiz Padomju Savienībā tā bija pilnīgi jauna nozare; un man patiešām izdevās radīt vairākus jaunus ārstnieciskus preparātus.

Izgudrošanai vajadzīga motivācija, un visbiežāk tā ir nepieciešamība uztaisīt kaut ko ( manā gadījumā - sintezēt) vienkāršākā un neparastākā veidā. Kad visi domā, ka tur nekas nevar iznākt, jācenšas aizmirst to, kas rakstīts mācību grāmatā, jāpaskatās uz problēmu pavisam citā rakursā, un tad bieži vien arī rodas izgudrojums.

Izglītība:

 • Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte,1961
 • Ķīmijas zinātņu kandidāts (Dr.chem.)  Tēma: "Antivīrusu vielu sintētiskie meklējumi adamantāna rindā", LZA Organiskās sintēzes institūts, 1975

Darba gaitas:

 • LZA Organiskās sintēzes institūts, 1961 – 1997:
  inženieris (1961-1962), aspirants (1962-1966), inženieris, vecākais inženieris, vecākais inženieris-konstruktors (1966-1972), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1972-1975), Bioloģisko pētījumu nodaļas (trīs laboratorijas un vivārijs) vadītājs (1975-1982), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1983-1993), asistents (1993-1997)
 • Pensionārs, 1998 -

 

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Valsts prēmija, 1989
 • Grindeļa medaļa un prēmija par nopelniem zāļu sintēzē un izpētē, 1997
 • Valsts emeritētais zinātnieks, 2000 
 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intelectual Property Organization WIPO) zelta medaļa un diploms par izgudrojumiem medicīniskajā ķīmijā, īpaši par antivirālā preparāta Remantadīns  izgudrošanu un ieviešanu praksē, 2008

Publikācijas:

Kopā publicējis ~ 96 zinātniskus rakstus, 36 autorapliecības, 8 patenti par preparātu remantadīnu, 5 par preparātu gludantānu.

Fotoalbums