Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jurijs ROĻIKS


Jurijs ROĻIKS
Dr.sc.ing.

Latvijas un Vācijas kopuzņēmums      Transporta un sakaru institūts
SIA "Baltnorvent"                                 Ekonomikas, finanšu un vadības katedra
Valdes loceklis                                     Docents

Pulkveža Brieža iela 6 - 4                    Lomonosova iela 1
Rīga, LV-1010                                     Rīga, LV-1019
Latvija                                                  Latvija

Tel.:      +371  6721 2804                         Tel.:        +371 6710 0585
Fakss: + 371 6722 5548                          Fakss:   +371 6710 0660
E pasts: impakt@apollo.lv                       E pasts: rolik@tsi.lv

 Dzimis: 1954. gada 2. aprīlī  Ahtirkā, Sumu apg., Ukrainā.
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Diagnostikas tehnika
 • Vēja enerģētiskās ierīces

Galvenais izgudrojums:

Diagnostikas tehnikā:

 • paņēmiens un ierīce elektroapgādes sistēmas sadales punktu kontrolei
 • paņēmiens un ierīce vēja elektroiekārtu kontrolei

Vēja enerģētikā:

 • vēja elektroiekārta

Izgudrojuma būtība:

Tādas kontroles, kas realizē signālu integrāli optisko pārveidošanu, apkopotā shēma dota attēlā. Tā satur šķiedras optisko kabeli, kam panākts plašs kontakts ar kontroles objektu (VEI konstrukciju, ģeneratoru vai akumulatoru), gaismas avotu - gaismas diodi GD, fotouztvērēju F, sliekšņa ierīci un izpildorgānu IO, kas pieslēdz kontroles objektu slodzei. Sliekšņa ierīce sastāv no sliekšņa elementa, kas ievēro kontrolējamā parametra pielaidi, un fotouztvērēja signālu pastiprinātāja.

Realizācija

Mūsu uzņēmums ražo vēja elektroiekārtas. Lai arī mūsu produkciju pērk tepat Latvijā (iekārtas ir uzstādītas Gulbenē, Ventspilī un Madonas rajonā Mārcienas pagasta zemnieku saimniecībā), galvenais firmas tirgus ir ārzemēs - lielākoties Vācijā, arī Norvēģijā, Somijā, Ganā, Marokā, Ukrainā un Krievijā. Ukrainas un Krievijas aviorūpnīcas ir nopirkušas licenci vēja ģeneratoru ražošanai.

Vēja enerģētisko iekārta (VEI) tipa «NORDEX N-54/1000” ar jaudu 1,0 MW (sk. foto 1) celtniecības projekts un komerciāla ekspluatācija, Ventspils rajonā Užavas pag. tuvumā (1999-2018) un divu VEI tipa «NORDEX N-54/1000” ar kopējo jaudu 2,0 MW (sk. foto 2) celtniecības projekts, Kuldīgas rajonā, Alsungas pag. tuvumā (2002-2019)  - ir viens no vēja enerģētikas nozares attīstības etapiem Latvijas Republikā. Vēja parku ekspluatēs mūsu privāta firma.  

Patentdokumentu izlase:

PSRS autorapliecības:

 • N.Levins, J.Roļiks, J.Križanovskis. Autonomās elektroapgādes sistēmas kontroles paņēmiens.  Nr. 173184, SKI H 02 J 13/00,1982.
 • N.Kamozevs, S.Ņikuļins, J.Roļiks, V.Tjuterevs. Loģisko bloku kontrolierīce.  Nr. 1049913, SKI G 06 F 11/26, 1983.
 • N.Levins, J.Roļiks, N.Singaevskis, S.Šeļenoks. Elektroniska staru kūļa aparāts.  Nr. 1078494, SKI H 01 J 31/00, 1983.
 • J.Roļiks, L.Potebņa. Parametru kontrolierīce.  Nr. 1233175, SKI G 06 F 15/46, 1986.
 • J.Roļiks, L.Potebņa. Elektroniska staru kūļa aparāts.  Nr. 1256601, SKI H 01 J 31/00, 1986.
 • J.Roļiks. Šķidro metālu glabāšanas ierīce.  Nr. 243319, SKI F 04 B 15/04, F 04 D 7/06, 1986.
 • J.Roļiks. Noplūdes strāvas kontrolierīce autonomās elektroapgādes sistēmās.  Nr. 1366973, SKI G 01 R 31/02,1987.
 • A.Nazarovs, A.Poļakovs, J.Roļiks, L.Potebņa. Sliekšņa loģiskais elements.  Nr. 1439571, SKI G 06 F 7/00, 1988.
 • A.Nazarovs, A.Poļakovs, J.Roļiks, L.Potebņa. Tāluma mērītājs.  Nr. 1434917, SKI G 01 C 3/08, 1988.
 • J.Roļiks. Noplūdes strāvas kontrolierīce autonomās elektroapgādes sistēmām.  Nr. 1449945, SKI G 01 R 31/02, 1988.
 • A.Kaļikins, A.Nazarovs, J.Roļiks, L.Potebņa. Sliekšņa daudzfuncijas elements.  Nr. 1608642, G 06 F 7/00, 1990.
 • J.Roļiks. Paņēmiens un ierīce elektroapgādes sistēmās sadales punktu kontrolei.  Nr. 1718154, SKI G 01 R 31/06, 1991.

Latvijas patenti:

 • V.Pugačovs, N.Levins, R.Vinogradovs, J.Roļiks. Vēja elektroiekārta.  Nr. 10332, SKI F 03 D 9/02, 1995.
 • A.Bezsmertnijs,R.Vinogradovs, N.Levins, V.Pugačovs, J.Roļiks. Induktorģenerators.   Nr. 10348, SKI H 02 K 1/27, 1995.
 • J.Ahrems, A.Bezsmertnijs, R.Vinogradovs, N.Levins, V.Pugačovs, J.Roļiks. Elektroģenerators.  Nr. 10349, SKI H 02 K 7/18, 1995.
 • A.Bezsmertnijs, R.Vinogradovs, N.Levins, V.Pugačovs, J.Roļiks. Induktormašīna.  Nr. 10350, SKI H 02 K 19/20, 1995.
 • A.Bezsmertnijs, R.Vinogradovs, N.Levins, V.Pugačovs, J.Roļiks. Induktormašīna ar vienādas polaritātes poliem.    Nr. 10351, SKI H 02 K 19/20, 1995.
 • R.Vinogradovs, A.Illarionovs, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja elektroiekārta.  Nr. 10803, SKI F 03 D 9/02, 1995.
 • R.Vinogradovs, N.Levins, J.Ostapenko, V.Pugačovs, J.Roļiks. Sinhronais vēja ģenerators.  Nr. 11243, SKI H 02 K 21/26, 1996.
 • R.Vinogradovs, A.Illarionovs, J.Roļiks, A.Sipkevičs. Vēja rata lāpstiņa un tās izgatavošanas paņēmiens no kompozītmateriāliem.  Nr. 11214, SKI F 03 D 11/00, 1996.
 • J.Ahrems, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja iekārtas uzbūve un tās vadīšanas veids.  Nr. 11369, SKI F 03 D 9/00, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Magnētisko lauku indikācijas ierīce elektroapgādes sistēmās.  Nr. 11384, SKI G 01 R 33/06, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Vibrāciju mērītājs.  Nr. 11385, SKI G 01 V 1/18, F 03 D 9/00, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Aizsargierīce no paaugstinātas temperatūras.  Nr. 11394, SKI H 02 H 5/04, F 03 D 9/00, 1996.
 • J.Ahrems, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Induktormašīna.  Nr. 11397, SKI H 02 K 7/18, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Aizsargiekārta no elektriskās strāvas sitiena.  Nr. 11382, SKI G 01 R 31/02, F 03 D 9/00, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Vēja elektoiekārtas noplūdes strāvas kontrolierīce.  N 11383, SKI G 01 R 31/02, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Diagnostikas ierīce un tās veids.  Nr. 11406, SKI G 07 C 3/14, G 01 R 33/07, F 03 D 11/00, 1996.
 • J.Roļiks. Paņēmiens un ierīce vēja elektroiekārtu kontrolei.  Nr. 11389, SKI G 07 C 3/14, G 01 H 9/00, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Akumulatoru baterijas kontroles ierīce.  Nr. 11395, SKI H 02 H 5/08, H 02 H 7/18, H 01 M 10/48, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Akumulatoru bateriju uzlādētības kontroles sistēma.  Nr. 11393, SKI H 01 M 10/48, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks, A.Serebrjakovs. Induktorģenerators ar vienu paketi.  Nr. 11399, SKI H 02 K 19/02, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Vēja elektroiekārtas kontroles paņēmiens un ierīce.  Nr. 11378, SKI G 01 H 9/00, G 07 C 3/14, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks, A.Serebrjakovs. Asinhrona elektriskā mašīna.  Nr. 11398, SKI H 02 K 17/16, H 02 K 17/28, 1996.
 • A.Illarionovs, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja enerģijas izmantošanas veids un iekārta.  Nr. 11367, SKI F 03 D 1/00, 1996.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Aksiālais induktorģenerators.  Nr. 11401, SKI H 02 K 29/14, 1996.
 • A.Illarionovs, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja agregāts.  Nr. 11368, SKI F 03 D 1/02, H 02 K 16/04, 1996.
 • N.Levins, J.Roļiks. Aizsargierīce pret temperatūras palielināšanos.  Nr. 11925, SKI H 02 H 5/04, H 01 F 27/12, 1997.
 • N.Levins, J.Roļiks. Akumulatoru baterijas stāvokļa kontrolierīce.  Nr. 11924, SKI H 01 M 10/48, 1997.
 • A.Illarionovs, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Bezkontaktu ģenerators.  Nr. 11930, SKI H 02 K 21/02, F 03 D 9/02, 1997.
 • J.Roļiks. Vēja elektroiekārtas vibrāciju kontrolierīce.  Nr. 11921, SKI G 07 C 3/14, G 01 V 1/18, G 01 H 9/00, 1997.
 • R.Baiks, N.Levins, J.Roļiks. Induktorģenerators.  Nr. 11928, SKI H 02 K 19/02,, H 02 K 7/18, 1997.
 • J.Roļiks. Vēja elektroiekārtas vibrāciju indikators.  Nr. 11922, SKI G 07 C 3/14, G 01 V 1/18, F 03 D 9/00, 1997.
 • O.Belavins, N.Levins, J.Roļiks. Elektriskā mašīna ar ierosmi no pastāvīgajiem magnētiem.   Nr. 11929, SKI H 02 K 21/00, 1997.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks, A.Serebrjakovs. Vēja ģenerators.  Nr. 11927, SKI H 02 K 16/04, F 03 D 1/02, 1997.
 • N.Volkovs, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja elektriskās iekārtas darbības kvalitātes kontroles ierīce un paņēmiens.  Nr. 12009, SKI G 07 C 3/14, F 03 D 9/00, 1998.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja elektroiekārtas vadības paņēmiens un iekārta.  Nr. 12007, SKI, F 03 D 9/02, H 05 B 3/14, 1998.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks.Transformators ar vienmērīgu sprieguma regulāciju.  Nr. 12011, SKI H 01 F 29/14, H 01 F 27/38, 1998.
 • J.Roļiks. Elektrolīta blīvuma kontroles ierīce akumulatoru baterijās. Nr. 12010, SKI G 07 C 3/14, H 01 M 10/48, 1998.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja enerģētiskās iekārtas jaudas regulēšanas paņēmiens un ierīce.   Nr. 12023, SKI F 03 D 7/02, 1998.
 • J.Ahrems, N. Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Vēja ģeneratora vadības paņēmiens un iekārta.  Nr. 12022, SKI F 03 D 7/00, F 03 D 9/00, 1998.
 • J.Roļiks. Eļļas transformatoru temperatūras kontroles iekārta.  Nr. 12029, SKI H 02 H 5/04, H 01 F 27/12, 1998.
 • V.Agejevs O.Belavins, N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Asinhronā vēja ģeneratora regulēšanas iekārta un paņēmiens.   Nr. 12031, SKI H 02 K 17/42, H 02 P 9/46, F 03 D 7/00, 1998.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks. Daudzpolu induktorvējģenerators.  Nr. 12030 SKI H 02 K 1/02, H 02 K 7/08, F 03 D 9/02, 1998.
 • N.Levins, J.Ostapenko, J.Roļiks, A.Serebrajkovs, M.Sajeds. Mazjaudas vēja ģenerators.  Nr. 12094, SKI F 03 D 7/00, H 02 K 17/28, 1998.
 • M.Ostapenko, J.Ostapenko, J.Roļiks. Paziņojumu garantētas slepenības paņēmiens un datu pārvades sistēma pa ciparu šūnu tīklu.  Nr. 12471, SKI H 04 K 1/00, H 04 L 9/00, H 04 M 1/70, 2000. 
 • J.Roliks. Device for registration of magnetic field in electric facilities. G01R33/07, LV15042 (B), 2015.
 • J.Roliks. Method and device for transporting long wind turbine blades.F03D11/04, LV15052 (B), 2015.
 • J.Roliks. Ierīce vēja elektriskās iekārtas trokšņu kontrolei. SKI G07C3/14, G01H9/00, F03D/00, 2016  

Jurijs ROĻIKS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Lai saprastu izgudrojuma procesa svarīgumu, varam griezties pie indiešu tautas gudrības, ko teicis ģeniālais domātājs un dzejnieks, Nobeļa prēmijas laureāts Rabindranats Tagore: "Zinātne ir stingri noslēgtas durvis, lai neļautu tajā ieiet aizspriedumiem. Bet, ja durvis ir blīvi noslēgtas, kā ieiet īstenība?".  Izgudrotāja radošā darbība ļauj noteiktā veidā atvērt šīs durvis...

Vispārzinātniskās intereses:

 • elektroapgādes sistēmas

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas augstākā kara skola (Elektronikas fakultāte), 1976
 • Rīgas augstākā kara skola (aspirantūra), 1982
 • Zinātņu kandidāts, PSRS Augstākā Atestācijas Komisija, 1983
 • Docents, PSRS Augstākās Izglītības ministrija, 1988
 • Dr. inž., Rīgas Aviācijas universitāte, 1992

Darba gaitas:

 • Kosmisko raķešu komplekss. Grupas vecākais inženieris, 1976-1979
 • Rīgas augstākā kara skola. Pasniedzējs, docents, katedras vadītāja vietnieks, 1982 – 1991
 • SIA "BALTARUTA". Viceprezidents, ra˛ošanas menedžeris, patentu dienesta vadītājs, atbildīgais par kvalitāti, firmas līdzīpašnieks, 1992-1996
 • Firma "BALTSTRIMS". Prezidents. Vēja iekārtu "BRC-mini" montāža, 1994 – 1997
 • Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "BALTNORVENT". Firmas līdzīpašnieks, viceprezidents zinātnes un ražošanas jautājumos, valdes loceklis, 1994 –
 • SIA „IMPAKT”. Firmas līdzīpašnieks, Valdes priekšsēdētājs, 1999 –
 • Transporta un sakaru institūts. Zinātnisko projektu daļas vadītājs (2006 2007), Ekonomikas, finanšu un vadības katedras docents, 2007 -

   

Apbalvojumi:

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) medaļa par ieguldījumu tehniskās jaunrādes veicināšanā un moderno sasniegumu ieviešanā Latvijas tautsaimniecībā, radot izgudrojumus diagnostikas tehnikas un vēja enerģetisko ierīču jomā, 2015

 

Darbība profesionālās biedrībās:

Dalībnieks, Latvijas kvalitātes asociācija, 1996

Publikācijas:

Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

Kopā: 149 zinātniskās un mācību publikācijas, t.sk. 14 zinātniskās un mācību grāmatas, 62 zinātniskās publikācijas un 73 patenti. 

Monogrāfijas:

 • J.Roliks. Nelineāras transformācija signālu, izstrādājot ierīces un tehniskā diagnostika. PSRS Aizsardzības ministrija,1991,114.lpp.
 • J.Rolik. EN ISO 9002. Qualitätssanweisung. Rīga, Baltaruta GmbH, 1995, 60 s.
 • J.Roliks. Jaunievedumu vadība vēja enerģētikas projektos. Rīga: TSI, 2008, 186.lpp
 • J.Roliks. Elektrotehnikas pamati. EASA Part-66. Rīga: Akadēmiski-profesionālais aviācijas centrs TSI, 2011, 300,lpp.

Raksti:

 • Yu.Rolik. The choice of control parameters for the technical state of the brushless syncronous generator. - Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija, 1981, Nr. 5, 107-115. lpp.
 • J.Roļiks. Nelineārā signālu pārveidotāja pielietošana elektropiegādes sistēmu kontroles un diagnostikas procesā. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,  1996, Nr. 3, pp. 28-37.
 • J.Roļiks. Signālu integrāli optiskās pārveidošanas pielietošana vēja elektroiekārtas darbspējas kontrolei. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,  1996, Nr. 4, pp. 18-27.
 • J.Roļiks. Elektroiekārtu integrāla kontroles metode vēja elektrostacijās. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,  1997, Nr. 1, pp. 42-49.
 • Yu.Rolik. Application of own magnetic field of the generator to the control of wind power plants. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1997, N 4, pp. 65-70.
 • Yu.Rolik. Electric control of the wind power plants. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, N 1, pp. 39-46.
 • Yu.Rolik. Power control optimization of the wind turbine. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, N 3, pp. 38-45.
 • Yu.Rolik. Some result of opearting experience of wind turbines in Latvia. - Proceedings of Internat. Conference "Wind Energy in the Baltic", RSM Forum, Riga, 2004, pp.91-100.
 • J.Roļiks. Performance of the Sarnāte wind turbine generator. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2005, Nr.3, pp.29-37.
 • J. Roļiks. Procesa efektivitātes novērtējuma un vēja iekārtas vadības un kontroles sistēmas vispārināts funkcionāli-statistiskais kritērijs. – ”RelStat‘07” Starptautiskas konferences materiāli, Transporta un Sakaru Institūts, Rīga, 2007, 100-109 lpp.

Pētnieciskie projekti: 

 • J.Roļiks (projekta vadītājs). Vēja elektroiekārtu ražošana fermeriem LR. LR Izglītības ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departaments. (Tirgus orientētie pētījumi) (1993).
 • J.Roļiks (projekta vadītājs). Vēja elektroģeneratora jaunas iekārtas "BRC-mini" ražošana. LR Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības un zinātnes departaments. (Tirgus orientētie pētījumi) (1996).
 •    J.Roliks (Latvian representative; Expert). Developing of Wind Energy in Baltic Sea Region.  BSR INTERREG III B programme “Wind Energy in BSR – Planning, Construction and Investment”   (2004).
 •     J.Roliks (Manager of the Project)  Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT Competence (LogOnBaltic).  BSR INTERREG III B programme.  (2006-2008).
 • J.Roliks (projekta vadītājs) Vēja enerģētisko iekārta (VEI) tipa «NORDEX N-54/1000” ar jaudu 1,0 MW celtniecības projekts un komerciāla ekspluatācija, Ventspils rajonā Užavas pag. tuvumā. (1999-2018).
 • J.Roliks (projekta vadītājs) Divu VEI tipa «NORDEX N-54/1000” ar kopējo jaudu 2,0 MW celtniecības projekts un komerciāla ekspluatācija, Kuldīgas rajonā, Alsungas pag. tuvumā. (2002-2019).
 • J.Roliks. (projekta dalībnieks) Technical  Education on Resource Savings for Industrial Development - TERSID (2014).
 • J.Roliks (projekta koordinātors) Wind Farm Total Capacity  38,4 MW Caplani Village, Moldova, Project CTI PFAN (2016) 

Vaļasprieks:

Filatēlija;   tauriņu kolekcionēšana

Precējies, divi bērni.

Fotoalbums