Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Romans KĀRKLIŅŠ


Romans KĀRKLIŅŠ

Profesors, akadēmiķis
Valsts emeritētais zinātnieks

Dzimis: 1928. gada 22. februārī, Cēsu raj. Raiskuma pag., Latvijā.

Miris: 2008.gada 14.augustā, Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

Organisko skābju biosintēze un to ražošanas tehnoloģiju izstrāde, citronskābes un itakonskābes producentu selekcija.

Galvenais izgudrojums:

 • Mikroskopisko pelējumsēņu Aspergillus niger celms R-5 citronskābes producents. Līdzautors: I.Skrastiņa. Latvijas Republikas Patents Nr. 11340
 • Aspergillus niger sējmateriāla ieguves metode citronskābes ražošanai. Līdzautors: I. Skrastiņa. Latvijas Republikas Patents Nr. 11342
 • Tehnoloģijas citronskābes, itakonskābes un citu organisko skābju mikrobioloģiskai ieguvei (Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1988, No.2 /487/, 60-71 lpp./krievu.val./).

Izgudrojumu realizācija:

           Organisko skābju mikrobioloģiskās ieguves tehnoloģijas licences pārdotas ārzemju firmām: Francijā, Turcijā - 2, Slovēnijā - 2, Indijā - 2, Slovākijā - 2, Bulgārijā.

Izgudrojuma būtība:

 • Mikrobioloģiskajā rūpniecībā ieviestais citronskābes producenta Aspergillus niger celms R-5 ir pats produktīvākais mūsu valstī un ārpus Latvijas robežām. Izgudrojums attiecas uz mikroorganismu selekciju un celma R-5 izmantošanu citronskābes ieguvei no cukurniedru melases. Producenta sējmateriāla ražība ir 0,7-1,0 g sporu no 1 dm2 sporulācijas barotnes virsmas. Izgudrojums dod iespēju palielināt citronskābes ražošanas produktivitāti no cukurniedru melases.
 • Izgudrojums dod iespēju sējmateriāla ieguves procesā palielināt sporu iznākumu no sporulācijas barotnes virsmas un iegūt no 1 dm2 1.85-1.95 g sporu, izmantojot jaunu pelējuma sēņu Aspergillus niger celmu R-6, kurš fermentācijas apstākļos, izmantojot cukurbiešu vai cukurniedru melases, dod citronskābes iznākumu 95-100% no melases cukura. Celma R-6 sējmateriālu var izmantot citronskābes ražošanai virsmas un dziļuma fermentācijas apstākļos.
 • Sējmateriāla ražošanas shēma mutantiem Aspergillus niger.
  1. Izejas kultūra
  2. Uzsējums uz agaru barotnes
  3. Aktīvu koloniju atlase
  4. Pavairošana
  5. Konīdiju savākšana
  6. Sajaukšana ar aktīvo ogli
  7. Sējmateriāls
  8. Konīdju pavairošana kivetēs
  9. Sporu materiāls sagatavots ražotnei
  Sejmateriāla ražošanas shēma

59 PSRS autorapliecības un 39 citu valstu patenti:

 • Organisko skābju producentu selekcija un sējmateriālu ieguve - 9 PSRS autorapliecības un 27 patenti
 • Organisko skābju biosintēzes tehnoloģijas izstrāde - 26 PSRS autorapliecības un 8 patenti
 • Aminoskābju fermentu un bioloģiski aktīvu vielu ieguves metodes - 15 PSRS autorapliecības un 2 patenti
 • Biosintēzes produktu attīrīšana un izdalīšana - 9 PSRS autorapliecības un 2 patenti

Patentdokumentu izlase:

 • Patent 3202587 USA. Method of eliminating bacterial contamination of molasses medium in the production of citric acid by fermentation. R.J.Karklin, V.K.Berkolde. Patented 24.08.65.
 • Patent 4380583 USA. Method of preparing seeding material for production of citric acid. R.Y.Karklin, A.A.Rumba, V.K.Azanda. Patented 19.04.83.
 • Patents 5048 Latvijas Republika. Pelējuma sēņu Aspergillus niger celms R-4 citronskābes producents.A.Rumba,I.Skrastiņa, R.Kārkliņš,V.Azanda 10.06.93.
 • Patents 5049 Latvijas Republika. Candida lipolytica celms HMM-149 -izocitronskābes producents. T.Finogenova, N.Šiškanova, V.Illarionova, A.Lozinovs, R.Kārkliņš, I.Pelcmane, V.Jeżovs.10.06.93.
 • Patents 5283 Latvijas Republika.Citronskābes ieguves metode. A.Lozinovs, T.Finogenova, N.Šiškanova,V.Illarionova, R.Kārkliņš, I.Pelcmane, L.Ramiņa, V.Lūka, B.Ķesteris.10.10.93
 • Patents 5292 Latvijas Republika. Pirovīnogskābes ieguves metode. I.Jermakova, N.Šiškanova, I.Pelcmane, T.Finogenova, R.Kārkliņš.10.10.93.
 • Patents 5294 Latvijas Republika. Sējmateriāla ieguves metode citronskābes rażošanai. R.Kārkliņš,A.Rumba, V.Azanda.10.10.93.
 • Patents 5295 Latvijas Republika. a-ketoglutārskābes monokālija sāls ieguves metode. N.Vinokurova, I.Romanova, L.Ramiņa, R.Kārkliņš. 10.10.93.
 • Patents 5296 Latvijas Republika.Pirovīnogskābes nātrija sāls ieguves metode. I.Romanova,N.Vinokurova,T.Kuvičkina,L.Ramiņa,R.Kārkliņš.10.10.93.
 • Patents 11340 Latvijas Republika. Mikroskopisko pelējumu sēņu Aspergillus niger celms R-5- citronskābes producents. R.Kārkliņš, I.Skrastiņa. 11.01.95.
 • Patents 11342 Latvijas Republika. Aspergillus niger sējmateriāla ieguves metode citronskābes rażošanai. R.Kārkliņš, I.Skrastiņa.11.01.95.

Romans KĀRKLIŅŠ par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Bez darba kolēģiem, kvalificētiem speciālistiem, nav iespējams radīt labus izgudrojumus, kas mūsdienu zinātnē un modernā tehnoloģijā dotu nozīmīgu ieguldījumu.
 • Skolas gados interesi izraisīja ķīmija un bioloģija, un tālāk šīs zinātnes apguvu Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, kuras man noderēja turpmākajā darbā, īpaši realizējot izgudrojumu radīšanu.
 • Patenti un izgudrojumi ir nenovērtējami informācijas avoti par jauniem atklājumiem visās tehnoloģijas jomās. Patenti darbojas kā ekonomiskā progresa, tehnisko jauninājumu stimuls un spēlē galveno lomu tehnoloģijas tālākai nodošanai. Sevišķās tiesības lietot izgudrojumu dod iespēju vieglāk uzņēmumiem finansēt pētījumu un attīstības darbu. Patenti stiprina uzņēmuma tirgus pozīciju. Patentēto izgudrojumu licenzēšana sekmē jaunu tehnoloģiju izplatīšanu, kas norāda jauninājumu darbības līmeni noteiktā tirgū, dod jaunu ieguldījumu un nodrošina ilgstošu tehnoloģisko progresu.

Vispārzinātniskās intereses:

biotehnoloģija un mikrobioloģija

Valodas

latviešu, krievu, vācu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 1952
 • Dr. inž., Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1960
 • Dr. habil. ķīm., PSRS Augstākās atestācijas komisija, 1971
 • Dr. habil. biol., Latvijas Zinātnes Padome, 1992
 • Profesors, PSRS Augstākās atestācijas komisija, 1975.

Darba gaitas:

 • Inženieris-tehnologs, Rīgas Citronskābes eksperimentālā rūpnīcā (vēlāk saukta LZA Bioķīmisko preparātu eksperimentālā rūpnīca) (1949-1953)
 • Galvenais inženieris, LZA Bioķīmisko preparātu eksperimentālā rūpnīcā (1953-1982)
 • Direktors, LZA Bioķīmisko preparātu eksperimentālā rūpnīcā (1982 -  1999)

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis, 1978-1982
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis, 1982
 • Ņujorkas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis
 • PSRS Valsts prēmija par jauna veida izejvielu ieviešanu citronskābes ražošanā, 1952
 • Latvijas Nopelniem bagātais rūpniecības darbinieks, 1966
 • Latvijas Valsts prēmijas par itakonskābes ieguves metodes izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā, 1965
 • Latvijas Valsts prēmija par vitamīnu un aminoskābju prēmiksu radīšanu un ieviešanu ražošanā, 1980
 • Vissavienības mikrobioloģijas biedrības goda loceklis, 1980
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 1996

Darbība profesionālās biedrībās:

 • LU inżenierzinātņu un bioloģijas zinātņu nozares Habilitācijas un promocijas padomes biedrs, 1992
 • RTU Habilitācijas padomes H-02 loceklis, 1994
 • LZP Ekspertu komisijas loceklis nozarē Nr.7, 1994
 • Latvijas Ķīmiķu biedrības prezidents, 1988-1994, valdes loceklis, 1978
 • Latvijas Mikrobioloģijas biedrības valdes loceklis, 1970-1990
 • Latvijas Bioķīmijas biedrības loceklis, 1978
 • Kārļa Ulmaņa fonda priekšsēdētāja vietnieks, 1992
 • Ņujorkas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1994
 • Amerikas Ķīmijas biedrības biedrs, 1993
 • RTU Ķīmijas muzeja valdes loceklis, 1988
 • Latvijas Inteliģences apvienības biedrs, 1996
 • Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, 1998

Publikācijas:

vairāk kā 290 zin. publikācijas, tai skaitā 98 publikācijas starptautiskajos žurnālos

4 monogrāfijas:

 1. Organisko skābju biosintēze. Līdzautors: A. Proboks. Rīga: Zinātne, 1972, 200 lpp. ( krievu val.)
 2. Mikrobioloģiskās sintēzes biotehnoloģija. Līdzautori: M.Beķeris, U.Viesturs, u.c., Rīga: Zinātne, 1980, 350 lpp. (krievu val.)
 3. Citronskābes mikrobioloģiskā biosintēze. Līdzautors: G.Liepiņš, Rīga: Zinātne, 1993, 240 lpp. (krievu val.)
 4. R.Kārkliņš, G.Liepiņš, J.Lemba. Organisko skābju biotehnoloģija, 2001, Rīga: Stampa Infoserviss, 205 lpp.

5 mācību grāmatas:

 1. «Mikroorganismu virsmas kultivēšana», 1980 (krievu val.)
 2. «Mikroorganismu dziļumu kultivēšana», 1984 (krievu val.)
 3. «Organisko skābju biosintēze», 1984 (krievu val.)
 4. «Biosintēzes produktu izdalīšanas metodes», 1985 (krievu val.)
 5. «Fermantācijas procesu mikrobioloģiskā kontrole», 1989 (krievu val.)

Vaļasprieks:

ceļošana, sports

Lekcijas un kursi:

lekciju kurss "Biotehnoloģija un mikrobioloģija" Latvijas Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts, 1970 - 1993

Fotoalbums