Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Gaida Maruta SEDMALE


Gaida Maruta SEDMALE
Profesore

Silikātu materiālu institūts
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Rīgas Tehniskās universitāte
Rīga, LV-1048

Tel.:      +371 6708 9257
Fakss: +371 6790 1460
E-pasts: gsedmale@kft.rtu.lv , gaidase@inbox.lv  

Dzimusi: 13. janvārī 1936. gadā, Rēzeknē
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Stiklveida augsttemperatūras pārklājumu izstrāde, to struktūras un īpašību pētījumi
 • Jaunu klasiskās un oksīdu keramikas materiālu izstrāde

Galvenais izgudrojums:

Emalja niobija aizsardzībai.
Līdzautori: V.Kobjakovs, V.Mežeckis, U.Sedmalis. PSRS autorapliecība Nr. 1314587

Izgudrojuma būtība:

 • Stiklveida frites augsttemperatūras sintēze no ķīmiski tīrām Ba (Mg), Al, Si, P,Nb saturošām izejvielām
 • Emaljas suspensijas ieguve no sintezētās frites ar sekojošu uznešanu uz attīrītas niobija vai tā sakausējuma virsmas un uzkausēšana uz tās t° 1050°C, vakuumā ~ 10-4 Pa
 • Emalja nodrošina niobija un tā sakausējumu aizsardzību atmosfērā pie t°   900°C 100 stundas

Patentdokumentu izlase:

PSRS autorapliecības

 • Stiklveida pārklājumi – 36 PSRS autorapliecības
 • Stiklu sastāvu kompozīcijas – 5 PSRS autorapliecības
 • Elektroizolācijas sastāvi un pusvadītāju materiāli – 4 PSRS autorapliecības
 • V.Kobjakovs, G.Sedmale, U.Sedmalis, A.Ukrjukovs, J.Eiduks u.c. Sārmus nesaturoša emalja. Nr.345772,Co3c 7/14 (1973)
 • G.Sedmale, U.Andersons, R.Cimdiņš, U.Sedmalis. Siltumu atstarojošs stikls. Nr. 726044 (1980)
 • G.Sedmale, G.Mežinskis, U.Sedmalis, J.Boļšijs. Emaljas pārklājums.  Nr. 833611 (1981)
 • G.Sedmale, R.Cimdiņš, U.Sedmalis u.c. Stikls.  Nr. 827431 (1981)
 • G.Sedmale, R.Cimdiņš u.c. Emaljas pārklājums.  Nr. 1217810 (1986)
 • G.Sedmale, V.Dobvņa, V.Kļimovs. Dielektriska pasta.  Nr. 1213890

LR patenti:

 • G.Sedmale, A.Fomina, V.Mežeckis, A.Artmanis. Emaljas pārklājums.  LV 5008, C 03c 8/08,1992
 • U.Andersons, G.Sedmale, R.Cimdiņš, U.Sedmalis, J.Balodis. Siltumu atstarojošs stikls.  LV 5003, C 03c 17/06, C 03c 17/02, 1992
 • G.Sedmale, V.Kobjakovs, R.Cimdiņš, V.Mežeckis, M.Sicinava. Sastāvs niobija un tā sakausējumu aizsardzībai. LV5108, 1993

Ārzemju patenti

 • F.Basarija, P.Vasiljus, S.Dusauskas,V.Kobjakov, G.Sedmale, U.Sedmalis J.Eiduks. Sārmus nesaturoša emalja.
  Francijas patents Nr.72 10067, C03c 7/00, 1972.g., pub.Nr.2130564,1978.
  Japānas patents Nr. 51-30574, C 09D1/00, C03c3/16, C09c5/25, 01.09.1976.
  Rietumvācijas patents Nr. 2212790 C03c7/00, 16.03.1972.

Gaida Maruta SEDMALE par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Man vienmēr paticis savus darbus izdarīt līdz galam: zinātnē šis gala rezultāts ir publikācija, oriģinālu materiālu izstrādē - patents. Lai pie tā nonāktu, man svarīgas ir divas lietas - vispirms fundamentālas zināšanas, un mūsu nozarē tam vajag vismaz 5 - 8 gadus, un tad sāk darboties arī intuīcija. Liela nozīme ir tieši sievietes intuīcijai, manuprāt, vīrieši ir pragmatiskāki.
 • Mūsu darbs stiklveida un keramikas materiālu izstrādē saistījās galvenokārt ar PSRS kosmiskās rūpniecības kompleksu. No tā nāca prāvi asignējumi. Pārbaudi kosmosā izgājuši daudzi mūsu stiklveida pārklājumi niobija un citu metālu aizsardzībai pret skābekļa koroziju paaugstinātās temperatūrās. (1999)
 • Ir zināms, ka Latvijā vēl joprojām ir vāji attīstīta vietējā ražošana, līdz ar to pieprasījums pēc jaunām, tai skaitā keramikas materiālu, izstrādēm ir niecīgs. Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas jomā nenoliedzami dominē jaunu ārstniecisko formu izstrāde, kurām (kas ir būtiski) ir pieprasījums ne vien Latvijā. Līdz ar yo neredzu lielu nepieciešamību izstrādes patentēt, vēl jo vairāk tālab, ka šim nolūkam ir nepieciešams finansiāls ieguldījums (2005).

Vispārzinātniskās intereses:

 • Silikātu ķīmija un tehnoloģija: jaunu klasiskās un oksīdu keramikas materiālu izstrāde

Valodas

Latviešu, krievu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte (1958).
 • Dr.sc.ing. (1971), Rīgas Tehniskā Universitāte.
 • Dr.habil.sc.ing.(1989), Sankt–Pēterburgas Tehniskā universitāte.
 • Dr.habil.chem.(1992), Rīgas Tehniskā universitāte.
 • Profesore (1992).

Darba gaitas:

 • Laboratorijas vadītāja, Rīgas Porcelāna fabrika, 1958 –1961
 • Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Stikla un keramikas laboratorijā, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1961 – 1971
 • Vecākā zinātniskā līdzstrādniece Stikla un keramikas laboratorijā, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1971 – 1988
 • Vadošā zinātniskā līdzstrādniece Stikla un keramikas laboratorijā, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1989 – 1990
 • Docente Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1990 – 1992
 • Asociētā profesore Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas akultātē, 1992 –

Apbalvojumi:

Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece (1989)

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas un promocijas padomes locekle
 • Latvijas Ķīmijas biedrības locekle
 • Latvijas Zinātnieku Savienības locekle
 • Augstskolu profesoru asociācijas locekle
 • Materiālu biedrības locekle
 • Amerikas keramikas biedrības locekle

Publikācijas:

Vieslekcijas:

 • „Silikātu ķīmija un tehnoloģija Latvijā", Erlangenas Fridriha Aleksandra Universitātē Nirnbergā (Vācija), 1995

Kursi:

 • Keramisko materiālu ķīmija un tehnoloģija, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, 1990 –
 • Jaunu termiski izturīgu keramikas materiālu ķīmija un tehnoloģija, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, 1992 –

Svarīgākās publikācijas:

 • U.Sedmalis, J.Boļšijs, G.Sedmale, S.Lagzdiņa. Fosforsaturoši stikli un to pielietošana, R., 1995 ( 500 lpp.).
 • U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana. Rīga: RTU, 2002, 196 lpp.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Simetrija un simetrisku lauku savstarpēja iedarbība. Rīga: RTU, 2008, 64 lpp.
 • G.Sedmale, J.Vaivads, U.Sedmalis, V.Kabanovs, O.Jankišs. Borfosfātu stiklu struktūras veidošanās sistēmās BaO – B2O3 – P2O5. J. of Non–Crystalline Sol., (1991), vol.129, pp.284 –291.
 • G.Sedmale, L.Laukmanis, U.Sedmalis. 3d – elementus saturoši borfosfātu stikli. Glass Science and Technology. (1994) 67c, p.330 – 333.
 • G.Sedmale, V.Kabanov, U.Sedmalis. Stiklu uzbūve un īpašības sistēmās BaO – B2O3 (Al2 O3)– P2O5. Fundamentals of Glass Science and Technology. Glastechnische Berichte, (1995), 68c, p.85 – 91.
 • U.Sedmalis, G.Sedmale. Kristāliskās fāzes veidošanās kārtība dabīgo un mākslīgo stiklu kausējumos. Geochemistry, (1996), Band 56, p.443 – 449.

Projekti:

 • Vadītāja valsts finansētai pētījumu programmai „Antikorozīvi stiklveida pārklājumi metāliem un to sakausējumiem". (1992 – 1993)
 • Dalībniece valsts pētījumu programmā „Jauni funkcionāli konstrukciju materiāli optoelektroniskām sakaru sistēmām". Programmas vadītājs U.Sedmalis. (1993 – 1995)
 • Dalībniece Latvijas –Vācijas kopprojektā „Latvijas māls būvkeramikā" (1993 – 1995), projekta vadītājs V.Švinka.
 • Dalībniece valsts pētījumu programmā „Latvijas derīgie izrakteņi un to pielietošana". Programmas vadītājs U.Sedmalis (1995 – 1998).
 • Dalībniece valsts pētījumu programmā „Funkcionālu keramikas un stikla materiālu un pārklājumu tehnoloģiju teorētiskie pamati". Projekta vadītājs U.Sedmalis (1995 – 1998).
 • Dalībniece Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta "Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālās izmantošanas pamatprincipu izstrāde (2002 - 2005)
 • Projekta vadītāja "Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos. Latvijas Zinātnes padome (2005 - ) 

Vaļasprieks:

Ceļošana. Dārzkopība.

Fotoalbums