Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Uldis Jānis SEDMALIS


Uldis Jānis SEDMALIS
Profesors

Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes

Silikātu materiālu institūta emeritētais profesors 

Dzimis: 1933.gada 22. maijā Valmieras apriņķa Ternejas pagasta „Reņčos”
Miris: 2017.g. 22.maijā Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Fosfātu stiklveidīgie materiāli
 • Materiāli (keramika, stikls, saistvielas) no neorganiskām minerālām izejvielām 
 • Augsttemperatūras aizsargpārklājumi metālam un keramikai

Galvenais izgudrojums:

 • Keramiska masa ķīmiski izturīgu izstrādājumu izgatavošanai. PSRS autorapliecība Nr.1171442 (1985)
 • Izejvielu maisījums siltumizolācijai. PSRS autorapliecība Nr.1219578 (1986)
 • Stikls kvarca šķiedras savienošanai ar metālu. PSRS autorapliecība Nr.1493627 (1989)
 • Aizsargpārklājums keramikai. PSRS autorapliecība Nr.1323549 (1987)
 • Keramika ar hidrauliskām īpašībām. Latvijas patents Nr. 11682 (1996)
 • Vieglā keramika ar hidrauliskām īpašībām. Latvijas patents Nr.12402 (2000) 

Izgudrojumu būtība:

 • Uz alumīnija oksīda pamata izstrādāta keramika radioelektronikai ar labu siltumvadāmību, kā arī izstrādāts siltumizolācijas materiāls ar fosfātu saisti.
 • Uz dolomīta un māla pamata bāzes iegūta zemtemperatūras siltumizolācijas keramika (apdedzināšanas temperatūra 700 – 800 °C) ar mazu tilpummasu (1,2 – 2,0 g/cm3) un augstu mehānisko izturību uz spiedi (25 – 60 MPa).
 • Izstrādāti augstu temperatūru un ķīmiski izturīgi aizsargpārklājumi metālam un keramikai.
 • Izstrādāti blīvi klinkera tipa keramiskie materiāli.

Patentdokumentu izlase:

Kopā 112 autorapliecības un patenti

 • F.Basarija, P.Vasiljus, S.Dušauskas,V.Kobjakovs, G.Sedmale, U.Sedmalis, A.Ukrjukovs, J.Eiduks. Sārmus nesaturoša emalja. PSRS autorapliecība Nr.345772,Co3c 7/14 (1973)
 • G.Sedmale, G.Mežinskis, U.Sedmalis, J.Boļšijs. Emaljas pārklājums. PSRS autorapliecība Nr. 833611 (1981)
 • J.Boļšijs, G.Mežinskis, K.Švarcs, J.Ekmanis, U.Sedmalis, A.Lapenas. Stikls. PSRS autorapliecība Nr. 1119989 (1984)
 • G.Sedmale, J.Sētiņa, L.Jaroš, U.Sedmalis, E.Majorova. Stiklveida līme. PSRS autorapliecība Nr. 1201249 (1985)
 • M.Lēruma, I.Moločkovs, U.Sedmalis, I.Ašmanis, A.Žunda, T.Buraks. Pulverveida masas veidošanas paņēmiens. PSRS autorapliecība Nr. 1527218 (1989)

LR patenti:

 • L.Bīdermanis, J.Liepiņš, S.Lagzdiņa, U.Sedmalis. Keramika ar hidrauliskām īpašībām.  LV 11682,    1997
 • U.Andersons, G.Sedmale, R.Cimdiņš, U.Sedmalis, J.Balodis. Siltumu atstarojošs stikls.  LV 5003,   1992
 • L.Bīdermanis, J.Liepiņš, S.Lagzdiņa, U.Sedmalis. Vieglā keramika ar hidrauliskām īpašībām. LV 12402, 1999

Ārzemju patenti:

F.Basarija, P.Vasiljus, S.Dusauskas,V.Kobjakov, G.Sedmale, U.Sedmalis J.Eiduks, Sārmus nesaturoša emalja.

 • Francijas patents Nr.72 10067, C03c 7/00, 1972.g., pub.Nr.2130564,1978.
 • Japānas patents Nr. 51-30574, C 09D1/00, C03c3/16, C09c5/25, 01.09.1976.
 • Rietumvācijas patents Nr. 2212790 C03c7/00, 16.03.1972.

Uldis Jānis SEDMALIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Uzskatu, ka nozīme veikt jebkuru zinātnisku pētījumu ir tikai tad, ja autors saskata savu pētījumu rezultātu izmantošanu tuvākā vai tālākā nākotnē praksē – cilvēces labā.

No Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem vajadzētu apmaksāt tādu patentu uzturēšanu, kuru izmantošana Latvijas rūpniecībā ir perspektīva un ekonomiskā ziņā izdevīga tuvāko 5-10 gadu laikā. Piešķirt vislielāko valsts labvēlības statusu Eiropas Savienības struktūrfondu naudas saņemšanai un nodokļu atvieglojumus tādu jaunu materiālu un izstrādājumu ražošanai uzņēmumiem, kuri savā attīstībā izmanto Latvijas izgudrotāju patentus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Silikātu un citu augsttemperatūras materiālu ķīmija un tehnoloģija
 • Kristalogrāfija, mineraloģija un petrogrāfija

Valodas

Latviešu, krievu, vācu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte (1956).
 • Dr.sc.ing. (1964), Rīgas Tehniskā Universitāte.
 • Dr.habil.sc.ing.(1972), Baltkrievijas Politehniskais institūts
 • Dr.habil.chem. (1991), Rīgas Tehniskā Universitāte.

Darba gaitas:

 • Vecākais laborants RPI Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā, 1956 -1959
 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks LPSR Ķīmijas institūta Stikla šķiedras laboratorijā, 1959 - 1962
 • Aspirants Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1962 - 1964
 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1964
 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1964 - 1965
 • Vecākais pasniedzējs Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1965 – 1967
 • Docents Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1967 – 1974
 • Profesors Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1974 –
 • Dekāna vietnieks Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1974 - 1980
 • Silikātu Tehnoloģijas katedras vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē, 1980 - 1999
 • Silikātu materiālu institūta direktors, 1994 - 2000

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Valsts prēmija (1977)
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks (1987)
 • Akadēmiķa S.Vavilova medaļas laureāts (1983)
 • LPSR Ministru Padomes prēmija (1988)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1990 - 1992)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1992)
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2000
 • Rīgas Tehniskās universitātes emeritētais professors, 2000
 •  Latvijas Zinātņu  akadēmijas un AS "Aldaris"  balva par mūža ieguldījumu fosfātu un silikātu  ķīmijā  un speciālistu - silikātu ķīmijas tehnologu sagatavošanā, 2004
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas, firmas "Itera Latvija" un RTU attīstības fonda balva par darbu kopu "Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana Latvijas tautsaimniecībā", 2011

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas un promocijas padomes loceklis
 • Latvijas Ķīmijas biedrības loceklis
 •  Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes loceklis
 • Baltijas Materiālu pētīšanas biedrības padomes loceklis
 • Starptautiskās Kristalogrāfu savienības loceklis
 • Krievijas Keramikas biedrības loceklis

Publikācijas:

Svarīgākās publikācijas:

 • U.Sedmalis, J.Boļšijs, G.Sedmale, S.Lagzdiņa. Fosforsaturoši stikli un to pielietošana, R., 1995, 500 lpp.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana. Rīga: RTU, 2002, 196 lpp.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga. Kristalogrāfija un kristālķīmija. Rīga, RTU, 2003,190 lpp.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga. Mineraloģija. Rīga, RTU, 2005, 268 lpp.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Simetrija un simetrisku lauku savstarpēja iedarbība. RĪga: RTU, 2008, 64 lpp.
 • G.Sedmale, I.Šperberga, U.Sedmalis. Mullīta veidošanās kompozīcijā ilīta māls - alumīnija oksīds. – Stikls un keramika, Maskava, 2004, Nr. 2, lpp. 16-18. (krievu val.)
 •  G.Sedmale, I.Šperberga, U.Sedmalis. Augsttemperatūras keramika uz modificētu ilīta mālu bāzes. Ugunsizturīgie materiāli un tehniskā keramika, Maskava, 2004, Nr. 4, lpp. 9-12. (krievu val.)
 • U.Sedmalis, S.Lagzdina, J.Liepins, L.Bidermanis. Obtaining MgO from calcinated dolomite by reaction with MgCl2.  – International  conf. on Chemical Technology, Kaunas, 2004, pp.54-57.
 • U.Sedmalis, I.Šperberga. Zemes garozas mineraloģiskā sastāva izvērtējums no kristalogrāfiskās simetrijas viedokļa. –  Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 2004, sērija 1, Nr. 9, 156-162.lpp.
 • S.Lagzdiņa, J.Vaivads, L.Bīdermanis, U.Sedmalis. Termodinamiska pieeja māla – dolomīta sistēmas pētījumiem. – Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, 2003, sērija 1, Nr. 6, 65-72.lpp.
 • U.Sedmalis. Latvijas izplatītākās minerālās izejvielas un to izmantošanas iespējas. – Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1997, Nr. 2, 16-30.lpp.

Kursi:

 • Kristalogrāfija un kristālķīmija
 • Mineraloģija un petrogrāfija
 • Ģeoloģijas pamati
 • Silikātu un augsttemperatūras materiālu fizikālā ķīmija
 • Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija
 • Latvijas zemes dzīļu bagātības
 • Neorganiskās ķīmijas izmeklētās nodaļas
 • Silikātu būvmateriālu ķīmija un tehnoloģija

Projekti:

 • U.Sedmalis (programmas vadītājs). Jauni funkcionāli konstrukciju materiāli optoelektroniskām sakaru sistēmām” (1993 – 1995)
 • U.Sedmalis (programmas vadītājs). Latvijas derīgie izrakteņi un to pielietošana (1995 – 1999)
 • U.Sedmalis (projekta vadītājs) Funkcionālu keramikas un stikla materiālu un pārklājumu tehnoloģiju teorētiskie pamati (1995 – 1999).
 • U.Sedmalis (projekta vadītājs). Fāzu veidošanās likumsakarības augsttemperatūras materiālu pamatsistēmā Na2O(K2O)-MgO(CaO)-Al2O3(Fe2O3)-SiO2(TiO2) Latvijas Zinātnes Padome (2000-2004)
 • U.Sedmalis (sadarbības projekta koordinators un vadītājs).  Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde  apakšprojekts “Videi draudzīgi materiāli uz vietējo izejvielu bāzes” Latvijas Zinātnes Padome (2001-2005)

Vaļasprieks:

Darbs dārzā, Latvijas apceļošana  un izbraukumi uz savu dzimto pusi – Rūjienu.

Fotoalbums