Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jevgēnija ŠVARCA


Jevgēnija ŠVARCA
Dr.habil.chem., Valsts emeritētā zinātniece

 Dzimusi: 1929.gada 23.jūnijā Rīgā

Mirusi: 2012.gada 22.jūnijā Rīgā.
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Borskābes ekstrakcija no sāls šķīdumiem, jaunu ekstrahentu sintēze
 • Metālu korozijas inhibitori
 • Ražas palielināšnas biostimulatori
 • Koksnes antiseptiķi un antipirēni

Galvenais izgudrojums:

 • Vairāku diolu un triolu monometilēteru – borskābes ekstrahentu – sintēze un pielietošana borskābes izvilkšanai no sāls šķīdumiem, bora savienojumu atdalīšana no traucējošiem joniem analītiskajā praksē, magnija hlorīda un skābju šķīdumu dziļai attīrīšanai no bora savienojumiem.

Izgudrojumu realizācija:

 • Ekstrahentu sintēze ieviesta ražošanā rūpnīcā «Biolar», Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas filiālē (Novosibirskā) tērauda un niķeļa standartu paraugu analīzei un citur.
 • Citi izgudrojumi, piemēram, metālu korozijas inhibitori ieviesti ražošanā 1987.gadā bijušajā Mikrobioloģisko preparātu rūpnīcā, tagad tos ražo firma IU Let – Comm.

Patentdokumentu izlase:

Borskābes ekstrahenti un to pielietošana

 • J.Švarca, H.Timotheus, R.Ignaša, P.Brusilovskis, E.Mittus. 1,3-Diolu ar oglekļa atomu pārskaitli iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 7096110, 1979
 • J.Švarca, R.Ignaša, A.Zaņina, J.Kotļarevskis, S.Šergina, J.Sokolovs. Magnija hlorīda šķīduma attīrīšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 1119707, 1984
 • J.Švarca, R.Ignaša, P.Teļženska. Metode sālsskābes attīrīšanai no borskābes.
  PSRS autorapliecība Nr. 1261234, 1986
 • J.Švarca, I.Kalve, H.Timotheus. Metode sērskābes attīrīšanai no borskābes.
  PSRS autorapliecība Nr. 1415660, 1988
 • J.Švarca, R.Ignaša, A.Zaņina, S.Šergina, J.Sokolovs. 2-Metoksialkandioli-3,5 kā borskābes ekstrahenti.
  PSRS autorapliecība Nr. 1562337, 1990
 • J.Švarca, R.Ignaša, P.Teļženska, A.Zaņina, I.Kotļarevskis, S.Šergina, J.Sokolovs. Triolu monoalkilēteri kā borskābes ekstrahenti.
  PSRS autorapliecība Nr. 1410445, 1988
 • J.Švarca, R.Ignaša, P.Teļženska, A.Zaņina, I.Kotļarevskis, S.Šergina, J.Sokolovs. Triolu monoalkilēteru iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 1410446, 1988
 • J.Švarca, R.Ignaša, A.Zaņina, S.Šergina, J.Sokolovs. Borskābes ekstrahenta iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr.1562338, 1990

Metālu korozijas inhibnitori

 • J.Švarca, B.Mardaņenko, H.Krasts, R.Belousova. Nātrija di-p-aminosaliciltriborāts kā metālu korozijas inhibitors.
  PSRS autorapliecība Nr. 1067803, 1983
 • J.Švarca, A.Tērauda, H.Krasts, I.Vītola. 1,3-Propāndiola nātrija nitronāta divkāršā sāls ar boraku kā melno metālu korozijas inhibitors ar mikrobicīdām īpašībām.
  PSRS autorapliecība Nr. 770057, 1980
 • J.Švarca, V.Kadeka, P.Teļženska, P.Brusilovskis, J.Sokolovs, D.Vītola, B.Berģe, P.Kārkliņš, L.Ramiņa, I.Bruvers, B.Gauja, I.Greidāne. Paņēmiens melno metālu korozijas inhibitora iegūšanai.
  PSRS autorapliecība Nr. 1389275, 1987; LV patents LV12091, 1998 
 • J.Švarca, A.Putniņa. B.Berģe, H.Krasts. Tērauda korozijas inhibēšanas paņēmiens ūdens vidēs.
  PSRS autorapliecība Nr. 1729138, 1991
 • R.Ignaša, H.Krasts, O.Kukurs, J.Švarca. Melno metālu korozijas inhibitors (Inhibitors of Ferrous Metal Corrosion). LV patenti LV12367, 2000 un LV12958, 2003;  PCT/LV02/0006

Ražas palielināšanas biostimulatori

 • J.Švarca, A.Ieviņš. Mangāna borotartrātu un borotrioksiglutarātu iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 170055, 1965
 • J.Švarca, K.Bambergs, M.Tomilova, A.Ieviņš. Sēklu apstrādāšanas paņēmiens ar boru saturošiem mikromēslojumiem.
  PSRS autorapliecība Nr.186812, 1966
 • J.Švarca, K.Bambergs, A.Ieviņš. Bora komplekso savienojumu iegūšanas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr. 298578, 1971
 • J.Švarca, R.Belousova, K.Bambergs, A.Ieviņš, P.Brusilovskis. Bora kompleksā savienojuma ar pentaeritrītu iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 350771, 1972
 • J.Švarca, K.Bambergs, A.Ieviņš. Augu augšanas stimulators.
  PSRS autorapliecība Nr. 342593, 1972
 • J.Švarca, R.Belousova, K.Bambergs, A.Ieviņš, P.Brusilovskis. Kompleksa mikromēslojuma iegūšanas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr. 467585, 1974
 • J.Švarca, V.Mardaņenko, K.Bambergs. Vara bis(p-aminosalicil)borāts kā cukurbiešu ražas palielināšanas biostimulators.
  PSRS autorapliecība Nr. 706416, 1979
 • J.Švarca, R.Belousova. Cinka un vara borātu ražošanas tehnoloģija.
  Latvijas patents LV11609, 1997
  ASV pagaidu patents USA PPA-60/142,422, 1999
 • J.Švarca, V.Stramkale u.c. Paņēmiens līnu salmiņu un līnsēklu ražas un kvalitātes paaugstināšanai. LV12367, 1999

Koksnes antiseptiķi un antipirēni

 • J.Švarca, A.Kalniņš, A.Ieviņš, N.Ermuša, L.Pevznere, I.Podiņa. Koksnes aizsargāšanas paņēmiens no augu izcelsmes kaitēkļiem.
  PSRS autorapliecība Nr. 190547, 1966
 • J.Švarca, A.Putniņa, N.Ermuša, A.Ieviņš, A.Kalniņš. Nātrija borotrioksiglutarāta iegūšanas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr. 229517, 1968
  Kanādas patents nr.811734, 1969
  ASV patents US Nr.386026, 1975
  Vācijas patents DBR Nr. 1793006, 1976
 • J.Švarca, V.Grundsteine, N.Ermuša, A.Ieviņš, A.Kalniņš. Paņēmiens grūti izmazgājama antiseptiķa iegūšanai.
  PSRS autorapliecība Nr. 283546, 1970
 • J.Švarca, R.Ignaša, N.Ermuša, A.Ieviņš, A.Kalniņš, D.Levrence, M.Ņemcovs, K.Trenke. Antiseptiķa iegūšanas metode.
  PSRS autorapliecība Nr. 258279, 1969
 • J.Švarca, V.Grundsteine. Tricinkadekaborāta iegūšanas paņēmiens.
  PSRS autorapliecība Nr. 1396492, 1988
 • J.Švarca, G.Domburga, A.Tērauda, T.Skripčenko, G.Galkina. Paņēmiens celulozi saturošu materiālu ugunsaizsardzībai.
  PSRS autorapliecība Nr. 1532293, 1989
 • J.Švarca, A.Tērauda, A.Šolohova, N.Ermuša, D.Žužikovs, N.Beļajeva. Metode koksnes aizsargāšanai pret biopostījumiem.
  PSRS autorapliecība Nr. 1821368, 1992
 • J.Švarca, O.Kukurs, A.Tērauda, J.Dreimanis. Sastāvs koksnes izstrādājumu ugunsaizsardzībai.
  PSRS autorapliecība Nr. 1752748, 1992
  Latvijas patents LV  5279, 1993
 • J.Švarca, A.Tērauda, G.Ozoliņš. Tricinkadekaborāta iegūšanas metode.
  Latvijas patents LV  10228, 1995

Jevgēnija ŠVARCA par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Mūsu laikā izgudrojumu nevar veikt vientuļš zinātnieks. Izgudrojumu idejas man parasti radās, apspriežot zinātniskā darba rezultātus konferencēs, personīgos kontaktos ar citu institūtu, citu pilsētu vai pat citu valstu zinātniekiem. Tā doma par jauniem efektīviem selektīviem ekstrahentiem borskābes izvilkšanai no sāļu šķīdumiem, ar kuru palīdzību varētu attīrīt no bora savienojumu piemaisījumiem sāļu un skābju šķīdumus, radās pārrunās ar PSRS akadēmiķi A.Nikolajevu (Novosibirska).
 • Virkne izgudrojumu par koksnes antiseptiķiem radās pēc mana referāta par jauniem bora kompleksiem savienojumiem LZA nodaļas sēdē un pārrunām ar LZA akadēmiķi A.Kalniņu. Tālāk parasti tika sastādīta darba grupa un darbs sākās.
 • Izgudrošanu Latvijā, manuprāt, kavē LV patentlikuma nepilnība. Izgudrotājs praktiski netiek aizsargāts izgudrojuma patentēšanas laikā.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Bora koordinācijas savienojumu ķīmija
 • Bora analītiskā ķīmija
 • Termiskā analīze
 • Ekstarkcija

Valodas

Latviešu, krievu, angļu, franču, vācu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts universitāte (Ķīmijas fakultāte), ar izcilību, 1952
 • Dr.chem, 1955
 • Dr.habil.chem., LZA Organiskās sintēzes institūts, 1967
 • Profesore, LZA Neorganiskās ķīmijas institūts, 1977

Darba gaitas:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas  (tagad Rīgas Tehniskās universitātes) Neorganiskās ķīmijas institūts, vecākā laborante, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece (1952-1957), vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1957-1975), institūta zinātniskā sekretāre (1963-1965),  Bora ķīmijaslaboratorijas vadītāja, 1975 – 1995
 • Valsts emeritētā zinātniece, 1996 – 2012

Apbalvojumi:

 • LZA Prezidija prēmijas, (1973, 1984 – I prēmija), (1976 – II prēmija), (1977 – III prēmija)
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda raksts, 1986

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas zinātnieku savienība
 • Latvijas ķīmijas biedrība

Publikācijas:

Pētnieciskie projekti:

 • J.Švarca (projekta vadītāja).Periodiskās sistēmas III un IV grupas elementu koordinācijas savienojumi ar dabīgiem oligo- un polisaharīdiem (1994 –1996)
 • J.Švarca (projekta vadītāja). Izomērijas un konformāciju loma borskābes mijiedarbībā ar b -diolu grupējumu saturošiem savienojumiem un borskābes ekstrakcijas mehānisms (1994 –1996)

Svarīgākās publikācijas:

Monogrāfijas:

 • J.Švarca. Bora kompleksie savienojumi ar polioksisavienojumiem. Rīga, Zinātne, 1968, 243 lpp.
 • J.Švarca. Borskābes mijiedarbība ar spirtiem un oksiskābēm. Rīga, Zinātne, 1990, 410 lpp.
 • J.Švarca. Bora analītiskā ķīmija. (Brošūra). Rīga, LatNINTI, 1989, 94 lpp.

Raksti:

 • J.Švarca, A.Dzene, A.Ieviņš. Ekstrakcijas metode borskābes atdalīšanai. Zavodskaja laboratorija, (krievu val.),1969, 35.sēj., Nr.7, 787.lpp.
 • J.Švarca, P.Teļženska, A.Ieviņš. Kompleksu veidošana starp glukonskābes un borskābes sāļiem. Žurnal ņeorgaņičeskoi himiji (krievu val.),1971, 16.sēj., Nr.4, 909.-912.lpp.
 • J.Švarca, A.Vegnere, A.Ieviņš. Borskābes kompleksie savienojumi ar 2,2-dihidroksi-metilpropanolu-1 un 2,2-dihidroksimetilbutanolu-1. Žurnal obščei himiji.(krievu val.), 1974, 44.sēj., Nr.10, 2213.-2221.lpp.
 • J.Švarca, A.Tērauda, A.Ieviņš. Thermal Analysis of Boron Complexes Containing Ligands of Type R-C(CH2 OH)3. Journal of Thermal Analysis. 1974, Nr.6, pp.577.-584.
 • J.Švarca, G.Sergejeva. Kompleksie savienojumi, ko veido borskābe ar citronskābi un metālu joniem. Koordinacionnaja himija. (krievu val.) 1979, 5.sēj.,Nr.12, 1782.- 1787.lpp.
 • J.Švarca, R.Ignaša, P.Teļženska u.c. Borskābes ekstrakcija ar triolu monoalkilēteriem. Žurnal prikladnoi himii.(krievu val.). 1987, 60.sēj., Nr.7, 1567.-1571.lpp.
 • J.Švarca, I.Vītola, G.Sergejeva, G.Pilojans, O.Drozdova. Thermal Decomposition of Dicitratoborates. Journal of Thermal Analysis. 1986, Vol.31., Nr.2., pp.351-359.
 • J.Švarca. The Aplication of Extraction in Analytical Chemistry of Boron. ISEC – 88 Conference Paper. M., Nauka, 1988, pp.104-107.
 • J.Švarca, M.Kursina. Dividing into Layers as Extraction Method. In “Solvent Extraction 1990.” Proceedings of ISEC –90, P.B. Elsevier. Amsterdam, 1992, pp. 1731-1735.
 • J.Švarca. Boron Compaunds: are they harmful or useful. Chem, Sustainable Development. 1995, Nr.2., pp. 435-439.
 • J.Švarca, A.Putniņa. Phase Equilibria in Multicomponent Systems with Boric Acid and Extractants Containing b -Diolic Groups and their Use for Boric Acid Extraction from the Water-Salt Solutions. Proceedings of ISEC-93: “Solvent Extraction in the Process Industries.” Elsevier Appl. Science. London 1993, pp.768-774.
 • J.Shvarts, R.Ignash, M.Kursina, A.Putnin. The Method of “Arising Extractants and its Use for Boron Compaunds Extraction. XVI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry . V.2, Moscow, 1998, p.442.

Vaļasprieks:

Populārzinātniskas un zinātniski-fantastiskās literatūras lasīšana.

Fotoalbums