Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Gaļina TELIŠEVA


Gaļina TELIŠEVA

Dr.hab.ķīm.
Lignīna ķīmijas laboratorijas vadītāja

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dzērbenes iela, 27
Riga, LV-1006, Latvija

Tālrunis: +371 67555916
Fakss: +371 67550635
E-pasts: ligno@edi.lv
http://www.lza.lv/scientists/telysheva.htm

Dzimusi: 1937.g.17.augustā, Simferopolē, Ukrainā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Dabiskas izcelsmes polimēru (lignīns, celuloze) modifikācija ar silīciju saturošiem monomēriem un oligomēriem, lai radītu ekoloģiski tīrus produktus ar virsmas, adhezīvo un bioloģisko aktivitāti (sk.shemu).

Celtniecībā:

 • Cementa īpašību regulatori:  polifunkcionālas piedevas – cementa un betona īpašību regulatori; ekoloģiski tīrs šīferis (vai cementa plāksnes); ekoloģiski tīri izolācijas materiāli.

Lauksaimniecībā:

 • augu augšanas stimulatori un organiskie mēslojumi.

Papīrrūpniecībā:

 • līmvielas salīmēšanai virsmā un masā;
 • siltumizolācijas plāksnes.

Rūdas un naftas ieguves rūpniecībā:

 • flotācijas aģenti;
 • gēlus veidojošas kompozīcijas naftas iegūšanas vajadzībām.

Galvenais izgudrojums:

Izgudrojumu galvenā ideja:

 • Lignīns, viens no koksnes šķiedras galvenajām komponentēm kā dabas polimērs ir nākošais aiz celulozes izplatījuma ziņā. Šobrīd lignīnu iegūst kā blakusproduktu koksnes ķīmiskās pārstrādes rūpnieciskajos procesos un izmanto, galvenokārt, kā kurināmo. Pētījumu mērķis - izmantojot lignīna fenolisko dabu un pietiekoši augsto reaģētspēju, radīt uz tā bāzes jaunus produktus un materiālus. Galvenie izgudrojumi ir saistīti ar:
 • starpfāzu piedevu - organisku un neorganisku dispersiju īpašību regulētāju iegūšanu
 • materiālu termooksidējošās pretestības paaugstināšanu
 • bioloģiski aktīvu produktu iegūšanu uz lignīna un lignoceluložu bāzes

Galvenie izgudrojumi:

 • G.Teliševa, R.Pankova, V.Sergejeva u.c.PSRS autorapliecība Nr1228465, 1986.
 • G.Teliševa, V.Romanovs, O.Jerohina u.c., PSRS autorapliecība SU 1721157 A.1.1990.
 • G.Teliševa, G.Ļebedeva, Krievijas patents Nr 2054432, 1994.

Realizācija:

Rūpnieciskos apstākļos saražotas sekojošas eksperimentālās partijas:

 • polifunkcionālas piedevas cementam un betonam;
 • modeļplate (matrica) stiklaplasta detaļu ražošanai no koksnes modificētas ar silīcijorganiskiem oligomēriem;
 • ekoloģiski tīrs šīferis;
 • avīžu papīrs, kura ražošanā izmantots uz lignīna bāzes radīts dispergātors.

Koksnes ķīmijas institūta eksperimentālajā iekārtā:

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 58 patenti: 31 PSRS autorapliecības,15 Latvijas patenti un 12 ārzemju (7 Krievijas, 1 Čehijas, 1 WO un 3 EP)

LR patenti: 

 • G.Teliševa, A.Aršaņica, T.Dižbite u.c. Latvijas patents Nr 10768 B, 1994. Int.Cl 5 C04B16/06.
 • G.Teliševa, G.Ļebedeva, Latvijas patents Nr 12020, 1997. Int.Cl 6, C07G1/00 .
 • Teliševa G., Krasiļņikova J., Bikovens O., Dižbite T., Girgensone M. Eritrocītu hemoglobīna līmeni paaugstinošs līdzeklis. LV 14012 (B), 2010
 • Teliševa G., Krasiļņikova J., Bikovens O., Dižbite T., Girgensone M. Triglicerīdu koncentrāciju asins plazmā pazeminošs līdzeklis. LV14030 (B), 2010
 • Teliševa G., Krasiļņikova J., Bikovens O., Dižbite T., Girgensone M. Preparāts, kas paaugstina glutationa līmeni asinīs. LV 14172 (B), 2010
 • Teliševa G., Krasiļņikova J., Bikovens O., Dižbite T., Girgensone M. Pankreatiskās lipāzes aktivitātes asinīs inhibējošs līdzeklis. LV14193 (B),2010
 • Krasiļņikova, J.; Hulten, L.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Bikovens, O.; Girgensone, M. Līdzeklis fagocitārās aktivitātes paaugstināšanai. LV14361 (B), 2011
 • Krasiļņikova, J.; Girgensone, M.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Bikovens, O. Līdzeklis glikozes koncentrācijas pazemināšanai asins plazmā.   LV 14394 (A), 2011.
 • Teliševa G., Krasiļņikova J., Dižbite T., Ponomarenko J., Girgensone M. Līdzeklis malonaldehīda (MDA) koncentrācijas pazemināšanai asins plazmā. LV14499 (B), 2012.
 • Teliševa G., Krasiļnikova J., Dižbite T., Šeibak V., Pavļukovec A., Nikolajeva I. Līdzeklis bifidobaktēriju un laktobaktēriju satura paaugstināšanai tievas zarnas gļotādā un pretinfekcijas aizsardzības imuno mehānismu stimu;ēšanai. LV14569 (B), 2012
 • G.Dobele, G.Teliševa, T.Dižbite, F.Volperts, D.Vervikiško, J.Škoļniksovs. Jglekļa sorbenta iegūšanas paņemiens. LV 14683(B), 2013
 • A.Aršaņica, G.Teliševa, T.Dižbite, L.Vevere, U.Cābulis, A.Pabērza. Siltumizolācijas materiālu iegūšanas paņemiens. LV 14722, 2013
 • J.Krasiļnikova, G.Teliševa, T.Dižbite, P.Trouillas, J.Ponomarenko. Līdzeklis karbonila olbaltumvielu līmeņa pazemināšanai asins plazmā. LV 14615(B), 2013.
 •  Arsanica A., Teliseva G., Solodovniks V., Barmina I., Zake M., Valdmanis R. Method for the production of fuel granules. LV14813 (B), 2014
 • Barmina I., Lickrastina A., Valdmanis R., Purmalis M., Zake M., Arsanica A., Solodovniks V., Teliseva G. Method for treatment of granulated plant raw material. LV14741(B0, 2014.
Citu valstu patenti:
 • Arsanica A., Telysheva G., Valdmanis R.  Zake M., Barmina I., Solodovniks V.,  Method for production of fuel pellets.  EP2873715 (A1) 2015
 • Arsanica A., Telysheva G., Paberza A.,   Cabulis U.,    Vevere L.,   Dizhbite T.  Method for production of heat-insulating materials EP2816052 (A1) 2014
 • Valdmanis R. Zake M., Purmalis M.,  Lickrastina A.,  Barmina I., Arsanica A., Telysheva G., Solodovnik V.,  Method for treatment of plant raw material pellets EP2824164 (A1)   2015
 • Verba I., Vervikishko D., Volperts A., Dizbite T., Dobele G., Dolgolaptev A., Zhurinsh A., Telysheva G., Shkolnikov E., Dementiev V. Method for obtaining carbon material for producing capacitor electrodes. Patent number: WO2014196888 (A1) 2014-12-11   11.12.2014.
 • Pastor J., Telysheva G., Ebringerova A., Sulphoalkyllignin's sodium salt and method of its prepararion. Classification :  - international: C08H5/02; (IPC1-7): C08H5/02. Application number:  CS19880004191 19880616. Also published as:  CS267384  (B1)
 • Бабина М.Д., Телышева Г.М., Способ регенерации вулканизованных отходов резины. Рос. Патент 2098273 от 10.12.1997
 • Бабина М.Д., Телышева Г.М., Способ регенерации вулканизованных отходов резины. Рос. Патент № 2098275  от 10.12.1997
 • Бабина М.Д., Телышева Г.М., Громова М.Ф., Николаева К.П.. Композиция для переработки резиновых отходов Рос. Патент № 2098436 от 10.12.1997
 •  Телышева Г.М., Лебедева Г.Н.. Лигнокремневое производное с рострегулирующей активностью и способ его получения. Рос. Патент № 2054432.   20.02.1996.
 • Телышева Г.М., Грибанова Н.В., Тарнаруцкий Г.М., Шульга Г.М., Афанасьев Н.И., Дижбит Т.Н., Сомс А.В.. Диспергирующий агент. Патент России 042002 от 07.05.1992
 •  Akim M., Telysheva G., Koverninskij J., Nikolskij A., Romanov V. Method of surface sizing of paper and cardboard. RU2021413 (C1) 1994-10-15

Gaļina TELIŠEVA par izgudrošanu un tās nozīmi:

Pētnieciskais darbs nav pašmērķis. Mani interesē pats izziņas process, savstarpējo sakarību noskaidrošana starp procesu mehānismu un to ārējām izpausmēm.

Izgudrojuma ideja rodas pētījuma procesā, bet tā noformēšana par „izgudrojumu” no ķīmiķiem prasa vispusīgu eksperimentālo darbu, kurā parasti, piedalās līdzstrādnieku kolektīvs. Tāpēc parasti no idejas līdz „izgudrojuma” reģistrēšanai tāls ceļš.

Idejas praktiska realizācija sagādā lielu gandarījumu, bet patenta (autorapliecības) noformēšana jau ir juridiska procedūra, kuras sakarā notiek diskusija – noformēt vai nenoformēt (daudzos gadījumos tas ir saistīts ar nevēlēšanas atklāt risinājumu ideju).

Vislielāko aizsardzību garantē starptautiskie patenti, taču tas maksā lielu naudu, un pie pašreizējā zinātnes finansējuma pētnieki praktiski nevar to atļauties.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Biomasas ķīmiskā un termoķīmiskā pārstrāde,transformēšanas un izmantošanas procesi. Koksnes un tās komponentu modificēšana.
 • Dabas polimēru, t.sk. lignīna, modifikācija, tās ietekme uz produkta struktūru un īpašībām. Lignīna silīcijatvasinājumu ķīmija.
 • Tehnoloģiskie procesi un metodes jaunu produktu ražošanai uz lignīna bāzes rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām.
 • Lignosilīcija derivātu loma augsnes biocenozē.

Valodas

latviešu, krievu , angļu.

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Ķīmijas fakultāte, Celulozes un papīra rūpniecības tehnoloģijas specialitātē), 1959
 • Dr.ķīm., Koksnes ķīmijas institūts, 1967
 • Dr.habil.ķim., Koksnes ķīmijas institūts, 1991

Darba gaitas:

Koksnes ķīmijas institūts:

 • Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, 1959-1968
 • Institūta zinātniskā sekretāre, 1968-1972
 • Vecāka zinātniskā līdzstrādniece, 1972-1984
 • Lignīna ķīmijas laboratorijas vadītāja, 1984 -

Apbalvojumi:

 • LR Izglitības un Zinātnes ministrijas Goda raksts, 2002
 • LR IZM Goda diploms par radošu un kvalitatīvu darbību zinātnē, 2003
 • Kembridžas Starptautiskā Biogrāfiskā centra gada izdevumā "XXI gadsimta 1000 izcili zinātnieki , 2001
 •  Starptautisko EUREKA balvu (starp vairāk kā 400 pretendentiem) par inovācijām tīro tehnoloģiju jomā (Clean Tech) pirmo reizi starp Austrumu Eiropas valstīm saņēma projekts OPTISOILCLEAN, Latvijas pētnieku grupas vadītāja – G.Teliševa
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Arvīda Kalniņa balva par darbu «Inovatīvu produktu ieguve uz lignīna, zemmolekulāro polifenolu savienojumu  un koksnes polifenolu saturošu pārstrādes atlikumu bāzes ar mērķi izstrādāt koksnes biorafinērijas virkni”, 2016

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Zinātniskā redaktore un redkolēģijas locekle, žurnāls Koksnes ķīmija, 1974 –
 • Zinātniskā sekretāre, PSRS Zinātņu akadēmija, Zinātniskā Padome Koksnes ķīmija un tās galvenās komponentes, 1976-1991
 • Zinātniskā sekretāre, Koksnes ķīmijas institūta doktora grāda piešķiršanas specializētā Padome, 1976-1991
 • Habilitācijas padomes locekle, Koksnes ķīmijas institūts, 1991-1999

Publikācijas:

Vairāk nekā 350 zinātniskās publikāciju, t.sk. 2 monogrāfijas, 9 apskata rakstu autore;

Pēdējo gadu  10 nozīmīgākās  publikācijas:  

 •   Ponomarenko, J; Lauberts, M; Dizhbite, T; Lauberte, L; Jurkjane, V; Telysheva, G. Antioxidant activity of various lignins and-ligninrelated phenylpropanoid units with high and low molecular weight. Holzforschung, 69 (2015) 795-805.
 •  Ponomarenko, J; Trouillas, P; Martin, N; Dizhbite, T; Krasilnikova, J; Telysheva, G. Elucidation of antioxidant properties of wood bark derived saturated diarylheptanoids: A comprehensive (DFT-supported) understanding. Phytochemistry, 103 (2014) 178-187.
 •  Huijgen, W. J. J.; Telysheva, G.; Arshanitsa, A.; Gosselink, R. J. A.; de Wild, P. J. Characteristics of wheat straw lignins from ethanol-based organosolv treatment. Industrial Crops and Products, 59 (2014) 85-95.


 • Bikovens, O., L. Roze, Pranovich, A., Reunanen, M., G. Telysheva. Chemical composition of lipophilic extractives from Grey Alder, BioResources 2013, 8(1): 350-357.
 •  Arshanitsa A., Ponomarenko J., Dizhbite T., Andersone A., Gosselink R. J.A., J. van der Putten, Telysheva G. Fractionation of technical lignins as a tool for improvement of their antioxidant properties. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 103 (2013) 78-85.
 • Dizhbite, T., Jashina L., Dobele G., Andersone, A., Evtuguin, D.,  Bikovens, O., Telysheva, G.  Polyoxometalate (POM) aided modification of lignin from wheat straw biorefinery. Holzforschung, 67 (2013) 539-548.
 • Bikovens, O., Dizhbite, T., Telysheva G., Characterisation of humic substances formed during co-composting of grass and wood wastes with animal grease. Environmental Technology, 33 (2012) 1427-1433.
 • Barmina, I., Lickrastina, A., Zake, M., Arshanitsa, A.,Telisheva, G. Solodovnik, V. Effect of main characteristics of pelletized renewable energy resources on combustion characteristics and heat energy production. Chemical Engineering Transactions, 29 (2012) 901-906.
 • Telysheva, G.  Dizhbite, T. Bikovens, O. Ponomarenko, J., Janceva, S., Krasilnikova, J.. Structure and  antioxidant activity of diarylheptanoids extracted from bark of grey alder (Alnus incana) and potential of biorefinery-based bark processing of European trees. Holzforschung, 65 (2011) 623-629.
 •  Telysheva G., Dizbite T., Evtuguin D., Mironova-Ulmane N., Lebedeva G., Andersone A., Bikovens O., Belkova L. Design of siliceous lignins – novel organic/inorganic hybrid sorbent materials, Scripta materialia, 60 (2009) 687-690.
 •  G. Telysheva, T. Dizhbite, A. Andersone, A. Volperts, Adsorption behaviour of lignosulphonates on the interfaces water-inorganic/organic solids, used for paper production. In: J.P. Mota and S. Lyubchik (Eds.), Recent Advances in Adsorption Processes for Environmental Protection and Security, 2007, Springer, 55-64.

 Zinātniskie projekti:

 Kopš 1991.gada G.Teliševa bija Latvijas Zinātnes padomes 8 projektu un 3 Valsts programmu sadales vadītāja. No Latvijas puses ar panākumiem vadījusi 12 internacionālus pētījumu projektus, iekļaujot EU FP-5, FP-6, FP-7, Horizonts 2020 un Eureka projektos. Viens no šiem projektiem (OPTISOILCLEAN) 2011.gadā pirmo reizi starp Austrumu Eiropas valstīm iegūva starptautisko EUREKAS balvu (starp vairāk kā 400 pretendentiem) par inovācijām tīro tehnoloģiju jomā (Clean Tech), kā arī G.Teliševa pildīja Latvijas zinātnieku grupas vadītājas pienākumus virknē bilaterālo projektu (Vācija, Šveice, Baltkrievija).
   

Vaļasprieks:

 Vaļasprieks: Lasīšana (vēsture, daile, filozofija), ceļošana

Ģimene: Vīrs - Jurijs Kizima - Rīgas Aeronavigācijas institūta profesors, 2 meitas

Fotoalbums