Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Nikolajs VEDERŅIKOVS


Nikolajs VEDERŅIKOVS
Profesors

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Polisaharīdu laboratorijas vadītājs

Dzērbenes iela 27
Rīga, LV-1006
Latvija

Tel.: +371 6755 3760
Fax: +371 67550635
E pasts: ved@edi.lv

Dzimis: 1937. gada 8. februārī Tverā, Krievijā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Furfurola iegūšanas tehnoloģija
 • Augu valsts izejvielu polisaharīdu hidrolītiskās un mehanoķīmiskās depolimerizācijas tehnoloģijas un aparāti
 • Kūdras mehanoķīmiskā destrukcija un biostimulatoru iegūšana

Galvenais izgudrojums:

 • Furfurola iegūšanas paņēmieni
  (15 PSRS autorapliecības, 12 patenti 8 valstīs, 5 LV patenti)

Izgudrojuma būtība:

Furfurols (alfa-furilaldehīds) ir vienīgais rūpnieciskā organiskā sintēzē izmantotais monomērs, ko iegūst nevis no naftas, bet no augu valsts izejvielām. Furfurola ražošana tika aizsākta 1922.gadā, un kopš tā laika tā nemitīgi attīstās, it īpaši kopš naftas krīzes 1973. gadā. Furfurols sekmīgi konkurē ar naftas ķīmijas produktiem, jo tā izejvielas atjaunojas, tam ir vienkārša iegūšanas shēma, plašas pielietošanas iespējas, un dažām no tā iegūtajām vielām un materiāliem ir unikālas īpašības. Visa tā rezultātā furfurola cena pasaules tirgū pēdējo 30 gadu laikā ir pieaugusi 5 reizes.

Neskatoties uz vairāk nekā 700 patentiem un ilgstošu rūpniecisku pieredzi, līdz N. Vedrņikova izgudrojumiem nebija atrisinātas divas problēmas furfurola iegūšanas tehnoloģijā: furfurola iznākums rūpnieciskos apstākļos nepārsniedza 55% no teorētiski iespējamā, un, tā kā celulozes destrukcija izejvielas atlikumā bija 40 - 50%, šo atlikumu varēja tikai sadedzināt, bet nebija iespējama tā tālāka ķīmiskā pārstrāde.

Atklājot jaunas likumsakarības, izstrādājot jaunu teoriju un mērķtiecīgi izmainot procesa mehānismu, N.Vedrņikovs vienlaicīgi atrisināja abas šīs problēmas, ko iepriekš pat teorētiski uzskatīja par neiespējamu.

Realizācija:

Kopš 1982.gada jaunā tehnoloģija dažādos variantos ir realizēta 6 bijušās PSRS rūpnīcās ar kopējo ekonomisko efektu vairāk nekā 20 miljoni rubļu. Pārbaudot šo tehnoloģiju modernās rūpnīcās Ungārijā, ko būvējušas firmas «Escher Wyss» (Vācija) un «Rosenlew» (Somija), furfurola iznākums palielinājās par 27 – 29%. Pārdota licence Dienvidslāvijas firmai. Kirovas (Krievija) Bioķīmiskajā rūpnīcā 1997.gadā pirmoreiz pasaules rūpnieciskajā praksē no lapkoku koksnes izejvielas atlikuma pēc furfurola iegūšanas uzsākta etilspirta ražošana.

Patentdokumentu izlase:

Kopā 37 PSRS autorapliecības, 24 patenti 11 valstīs, 8 LV patenti 

 • Furfurola iegūšanas paņēmiens (Līdzautori: A.Kalniņš, P.Odincovs, V.Kalniņa, A.Veips)
   Francijas patents 1421046 (1965)
   Itālijas patents 752841 (1967)
   Japānas patents 512090 (1968)
   Zviedrijas patents 322785 (1970)
   VFR patents 1493864 (1973)
 • Iekārta mazsadalītās kūdras polisaharīdu mehāno- ķīmiskai depolimerizācijai (Līdzautori: V.Koreņevs, J.Ipolitovs, B.Beļajevs u.c.)
   Francijas patents 2395307 (1979)
   VFR patents 2727884 (1979)
   Lielbritānijas patents 1567843 (1980)
   Zviedrijas patents 414796 (1980)
   Kanādas patents 1091137 (1980)
   Somijas patents 58789 (1981)
   ASV patents 4249703
 • Barības vide lopbarības rauga audzēšanai (Līdzautori: Z.Šiškova, A.Kalniņš, J.Gailītis, U.Šmits u.c.)
   Lielbritānijas patents 1543491 (1979)
   ASV patents 4178214 (1979)
   Francijas patents 2407981 (1980)
   VFR patents 2740785 (1980)
   Kanādas patents 1103177 (1981)
    
   Latvijas patenti:
 • N.Vederņikovs. Paņēmiens un ierīce furfurola un etiķskābes iegūšanai. LV 14240, 2011
 • N.Vederņikovs. Paņēmiens furfurola un bioetanola kopējai iegūšanai. LV 14596, 2013
 • N.Vederņikovs. Paņēmiens furfurola un bioetanola kopējai iegūšanai. LV 14625, 2013
 • N.Vedernikovs. Method for combined producing furfural and ethanol.   LV13676 (B), 2008
 • N.Vedernikovs. Method for   producing   ethanol from wood or agricultural surplus. LV13187 (B), 2004
 • N.Vedernikovs. Process for producing of furfural and acetic acid. LV12131 (A), 1998; LV12131 (B), 1998
 • N.Vedernikovs. Process for producing of furfural and acetic acid LV11950 (A), 1998; LV11950 (B), 1998
 • N.Vedernikovs. Process for producing of furfural. LV11032 (A), 1996;  LV11032 (B), 1996

Nikolajs VEDERŅIKOVS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Lai izgudrojumiem būtu augsta tehniska un ekonomiska efektivitāte un tie tiktu realizēti praksē, ir jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

 • labi jāzina reālā ražošana, tās aktuālās problēmas un tehniskās iespējas;
 • jārisina tehniskas problēmas, izmantojot fundamentālo pētījumu rezultātus gan šajā, gan blakus nozarēs, un noteikti jāmeklē jauna, netradicionāla pieeja;
 • izgudrotājam ir jābūt entuziastam, realizējot savus izgudrojumus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • koksnes ķīmija un tehnoloģija

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1959
 • Dr.chem., Latvijas Zinātņu akadēmija, 1965
 • Dr.habil.chem., Latvijas Zinātņu akadēmija, 1981

Darba gaitas:

LV Koksnes ķīmijas institūts:
 • Inženieris, vecākais inženieris, 1959 – 1965
 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1965 – 1971
 • Polisaharīdu ķīmijas laboratorijas vadītājs, 1971 –
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 1985 – 1987, 1997 – 2000

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1989 – 1992
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1992
 • Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas loceklis, 1992
 • PSRS Ordenis Goda Zīme,1981
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par teorijas, tehnoloģijas un iekārtu izstrādāšanu furfurola ražošanai, kompleksi izmantojot lapu koku koksni, 1982
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1987
 • Zelta medaļas (2) un Pirmās pakāpes diploms Vissavienības izstādē Maskavā, 1980, 1989
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija Pirmā prēmija, 1975, 1988
 • Amerikas Biogrāfiskā institūta izdevumā Piecsimt ietekmīgākie līderi (Five Hundred Leaders of Influence, 1997, P.287) nopublicēta prof. N.Vederņikova biogrāfija
 • Latvijas Republikas Saeima 1997.gada 16.oktobrī uzņēmusi Nikolaju Vederņikovu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Arvīda Kalniņa balva mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē par furfurola un metanola vienlaicīgas iegūšanas tehnoloģijas izstrādi, 2008
 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intelectual Property Organization WIPO) zelta medaļa un diploms par daudzajiem patentētajiem izgudrojumiem koksnes ķīmijā, īpaši par jaunas tehnoloģijas Furfurola ražošanas izgudrošanu un  ieviešanu praksē, 2008

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Eksperts, PSRS Valsts Plānu komiteja, 1981 – 1991
 • Eksperts, PSRS Valsts Zinātnes un Tehnikas komiteja, 1981 – 1991
 • Loceklis, PSRS Augstākās Atestācijas komisijas Ķīmijas tehnoloģijas ekspertu padome, 1982 – 1991
 • Loceklis, žurnāla Koksnes ķīmija redakcijas kolēģija, 1981 – 1993
 • Loceklis, žurnāla Latvijas ķīmijas žurnāls redakcijas kolēģija, 1989 –
 • Loceklis, Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padome, 1995 – 2000
 • Loceklis, Nacionālās programmas Biodegvielu ražošana un pielietošana Latvijā Koordinācijas padome, 1996 – 2000
 • Loceklis, Celulozes rūpnīcas projekta darba grupa sarunām ar potenciāliem investoriem, 1998 – 2000

Publikācijas:

kopā vairāk nekā 300  zinātniskas publikācijas, t.sk., 5 monogrāfijas.

Lekcijas:

 • Vieslektors, Furfurola ražošanas attīstība pasaulē un jauna furfurola veidošanās teorija, iegūstot to no augu izejmateriāliem. – Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Upsala, 1994.g. 12 - 15.aprilis
 • Vieslektors, speciālistu grupām no Japānas, Francijas, Kanādas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas, Ķīnas, IIrānas, ndonēzijas un Malaizijas, 1989 - 2007

Pētnieciskie projekti:

 • N.Vederņikovs (projekta vadītājs). Pentožu nepārtrauktās dehidratācijas teorētisko pamatu izpēte. Latvijas Zinātnes padome (1991 – 1996)
 • N.Vederņikovs (projekta vadītājs). Teorētisko pamatu izstrādāšana furfurola iegūšanas tehnoloģijai no alkšņa koksnes. Latvijas Zinātnes padome (1997 – 2000)
 • N.Vederņikovs (projekta vadītājs). Furfurola ražošanas Latvijā tehniskais un ekonomiskais novērtējums. Latvijas Zemkopības ministrijas Meža departaments (1997)
 • N.Vederņikovs (konsultants). Priekšprojekta pētījumi furfurola ražošanai (Pre-Feasibility Study for Furfural Production), PHARE programma, Latvijas Attīstības aģentūra (1998)

Fotoalbums