Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Rolands VĒGNERS


Rolands VĒGNERS

Dr.chem.
Peptīdu laboratorjas vadītājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Aizkraukles iela 21
Rīga, LV 1006

Tel.:+371 941 3146
Fakss: +371 782 1038
E pasts: vegners@osi.lanet.lv
E pasts2: vegners@latnet.lv

Dzimis: 1938.gada 7.maijā, Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Peptīdu sintēzes metodes, sintēze šķīdumā un cietajā fāzē (gelā). Aminoskābju atvasinājumu sintēze. Olbaltumvielu fluorescentā iezīmēšana.
 • Dabas vielu hromatogrāfija un elektroforēze, aminoskābju analīze.
 • Struktūras un funkciju sakarības bioloģiski aktīvajos peptīdos; olbaltumvielu un peptīdu telpiskā un funkcionālā organizācija. Peptīdu konformāciju modelēšana.
 • Peptīdu uzbūves savienojumu pielietojumi medicīnā un tautsaimniecībā.

Galvenais izgudrojums:

 • Zemmolekulāri peptīdu atvasinājumi, kas veido gelus. R. Vēgners, P.A. Janmey. Latvijas patents, LV 10460B, 1996. P.A. Janmey and R. Vegners. Gel-forming polypeptide derivatives. ASV patents Nr.5955434, 1999
 • Polifosfoinozitīdus saistošie peptīdi zāļu vielu ievadīšanai šūnās (Polyphosphoinositide binding peptides for intracellular drug delivery). P.A. Janmey, C.C. Cunningham, J.H. Hartwig, T.P. Stossel, R. Vegners. ASV patents Nr. 5783662 (1998).

Izgudrojuma būtība:

 • Latvijas patentā un ASV patentā Nr. 5955434 ir aprakstīti vienkārši (no ķīmiķa viedokļa) zemmolekulāri peptīdu atvasinājumi, kas veido gelus ar ūdeni mazākās koncentrācijas nekā želatīns un ciete. Tādas īpašības piemīt, piemēram, peptīda atvasinājumam 9-fluorenilmetoksikarbonil-L-leicil-L-asparagīnskābe. Saīsināti šo savienojumu pieraksta „Fmoc-Leu-Asp” jeb vēl īsāk un joprojām speciālistam saprotami „fLD”.
 • Peptīdu ūdens gelus mēs izmantojām kā pseidolielmolekulārus nesējus imunoloģijā antivielu iegūšanai pret t.s. mazajām molekulām, kas nesatur ķīmiskas funkcionālas grupas, un hromatogrāfijā krāsvielu sadalīšanai. Atšķirībā no īsti lielmolekulāriem nesējiem, gelus var izšķīdināt organiskā šķīdinātājā pēc hromatogrāfijas, tādējādi izvairoties no nespecifiskās adsorbcijas.

Patentdokumentu izlase:

 1. Zemmolekulāri peptīdu atvasinājumi, kas veido gelus. R. Vēgners, P.A. Janmey. Latvijas patents, LV 10460B (1996).
 2. Polifosfoinozitīdus saistošie peptīdi zāļu vielu ievadīšanai šūnās (Polyphosphoinositide binding peptides for intracellular drug delivery). P.A. Janmey, C.C. Cunningham, J.H. Hartwig, T.P. Stossel, R. Vegners. ASV patents Nr 5783662 (1998).
 3. Preparāts dezoksifurs mājdzīvnieku endometrīta ārstēšanai. E. Duļbinskis, L. Krastiņa, J. Vētra, G. Čipēns, R. Vēgners, A. Pavārs, M. Silajeva. PSRS autorapliecība Nr 1304198 (1987).
 4. Tetrapeptīds, kas stimulē asinsrades celmšūnu koloniju veidošanos. G. Čipēns, R. Vēgners, I. Lipsbergs, S. Skļarova, V.A. Ļesņikovs, S.B. Adžijeva. PSRS autorapliecība Nr 1489160 (1990).
 5. Antivielas aktivējošs pentapeptīds. I. Rituma, E. Kukaine, R. Vēgners, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 1340102 (1986).
 6. N-Aizvietoto aminoskābju 4-dimetilaminopiridīnija sāļi kā starpprodukti peptīdu sintēzē. R. Vēgners, I. Pērkone, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 1253975 (1986).
 7. Pentapeptīds, kam piemīt imūnsupresīva aktivitāte. R. Vēgners, I. Rituma, E. Kukaine, V.Kluša, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 1176593 (1984).
 8. Ciklisks oktapeptīds ar hipotensīvu aktivitāti un noturību pret karboksipeptidāzēm. G. Čipēns, I. Grīnšteine, R. Vēgners, I. Misiņa, V. Klu?a. PSRS autorapliecība Nr 1114020 (1983).
 9. S-Tritil-L-cisteīna iegūšanas veids. R. Vēgners, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 686307 (1981).
 10. Sulfenilgrupu nošķelšana no N-sulfenilaminoskābēm un N-sulfenilpeptīdiem. R. Vēgners, L. Poļevaja, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 767090 (1980).
 11. o-Nitrofenilsulfenilaminoskābju pentafluorfenilesteri kā starpprodukti peptīdu sintēzē ar aktivēto esteru metodi. R.Vēgners, F. Mutulis, L. Poļevaja, O. Šteinbergs, G. Čipēns. PSRS autorapliecība Nr 668260 (1979).
 12. o-Nitrofenilsulfenilaminoskābju iegūšanas veids. I. Vosekalna, G. Čipēns, R. Vēgners. PSRS autorapliecība Nr 569566 (1977).
 13. o-Nitrofenilsulfenilhlorīda iegūšanas veids. O. Šteinbergs, G. Čipēns, R. Vēgners. PSRS autorapliecība Nr 531803 (1976).

Rolands VĒGNERS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Katrs no mums diendienā kaut ko izgudro un atklāj, kaut vai tikai sev un saviem tuvākajiem. Nevajag kautrēties no tā saucamajiem naivajiem izgudrojumiem. Tiem var sekot nopietnie, it sevišķi, ja izdodas iegūt labus sabiedrotos, to starpā juristus un finansistus.
 • Izgudrojumi un atklājumi pēc definīcijas satur pārsteiguma elementus. Tos vajag meklēt, taču gadās, ka tie atnākt paši nemaz negaidot. Var plānot pētījumus, bet ne rezultātus, kas ir izgudrojumu pamatā.
 • Izgudrojumi un zinātne sekmē sabiedrības progresu. Intelektuālā sabiedrībā dziest sociālie konflikti. Mazas valsts izgudrotāji var sekmīgi strādāt, ja tie kritiskās masas sasniegšanai kooperējas reģionāli un starptautiski. Intelektuālā īpašuma aizsardzība vistiešākā veidā ir saistīta ar izgudrotāja vēlmi un spēju darboties. Nākamajā gadsimtā liela nozīme būs tiem izgudrojumiem, kas meklēs atbildes uz jautājumu kā saprātīgā veidā sabalansēt sabiedrības patēriņu un resursus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Struktūras un funkciju sakarības bioloģiski aktīvajos peptīdos
 • Peptīdu sintēzes metodes

Valodas

Latviešu, krievu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte, 1961
 • Dr.chem., Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LZA, 1982
 • Dr.habil.chem., Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 1990

Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1966 – 1978
 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1979 – 1989
 • Peptīdu laboratorijas vadītājs, 1990 –

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Ministru Padomes prēmija par veterinārijas preparāta dezoksifūra radīšanu, 1988
 • Fogarta internacionālā centra (ASV) grants peptīdu pētījumiem, 1993 – 1998

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Eiropas Peptīdu biedrības loceklis, 1989-
 • Amerikas Ķīmijas biedrības loceklis, 1997-

Publikācijas:

Vairāk kā 50 zinātniskas publikācijas

 1. S. Huebner, A.D. Couvillon, J.A. Kaes, V.A. Bankaitis, R. Vegners, C.L. Carpenter and P.A. Janmey. Enhancement of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) activity by membrane curvature and inositol-phospholipid-binding peptides. Eur. J. Biochem. (In press)
 2. R. Vegners, C.C. Cunningham and P.A. Janmey. Cell-permeant peptide derivatives based on the phosphoinositide binding site of gelsolin. Abstr. L42, 25th European Peptide Symp. Budapest, Hungary. J. Peptide Sci., vol. 4, p. 13 (1998); In “Peptides 1998”. S. Bajusz and F. Hudecz (Eds.), Akademiai Kiado, Budapest (publ. 1999).
 3. C.C. Cunningham, P.A. Janmey and R. Vegners. Fluorescent Derivatives of Inositol Lipid Binding Peptides. In: "Peptides 1996." Proc 24th European Peptide Symp. R. Ramage and R. Epton (Eds.), Mayflower Scientific Ltd., pp. 317-318 (publ. 1998).
 4. J.F. Leterrier, J. Kaes, J. Hartwig, R. Vegners and P.A. Janmey. Mechanical effects of neurofilament cross-bridges. J. Biol. Chem., 271 (26) 15687-15694 (1996).
 5. L. Poluektova, R. Vegners and A. Sochnevs. Structure-activity relationships of leumedine derivatives in vitro. Abstract. 5th International Expert Forum of Immunology and Gene Therapy. Jerusalem, Israel, June 4-7, 1996.
 6. W. Xian, R. Vegners, P.A. Janmey and W.H. Braunlin. Spectroscopic studies of a phosphoinositide-binding peptide from gelsolin: Behavior in solutions of mixed solvent and anionic micelles. Biophysical J., 69 (6) 2695-2702 (1995).
 7. R. Vegners, I. Shestakova, I. Kalvinsh, R.M. Ezell and P.A. Janmey. Use of a gel-forming dipeptide derivative as a carrier for antigen presentation. J. Peptide Sci., 1 (6) 371-378 (1995).
 8. R. Vegners and P.A. Janmey. Synthesis and characterization of dipeptides that form gels in aqueous media. In: "Peptides 1994." Proc. 23rd European Peptide Symposium. Ed. H.L.S. Maia, ESCOM, Leiden, 515-516 (1995).
 9. G. Chipens, R. Vegners, S. Skyarova, I. Perkone, L. Gnilomiodova, Y. Darinsky, I. Artemiev, D. Dorin. Immunochemistry of polarins and their analogues. Proc 20th European Peptide Symposium. Tuebingen, FRG. Walter de Gruyter, Berlin, New York (eds. G. Jung and E. Bayer), p. 765-767 (1989).
 10. G. Chipens, R. Vegners, I. Rituma, V. Klusha, S. Sklyarova, I. Lipsbergs, E. Cilinskis. Synthesis and biological properties of polarins - a novel class of biologically active oligopeptides. 6th FRG-USSR Symposium on Chemistry of Peptides and Proteins. Hamburg, 1-5 Sept., 1987. Abstr. Hamburg, 1 p. (1987).

Pētnieciskie projekti:

Vadītājs:

 • Gelsolīna fosfoinozitīdus saistošo centru peptīdi". Fogarta Internacionālā centra grants, 1993-1998
 • Boru saturoši peptīdi, Latvijas Taiho fonda grants, 1997-1998
 • Transporta un gēlu peptīdu sintēze un izpēte, Latvijas Zinātnes padome, 1996-2000

Skolās gājis Liepājā un Rīgā, apprecējis valmierieti; sieva Aija, ķīmijas zinātņu doktore un provizore (farmaceite); dēli Andis un Raimonds.

Fotoalbums