Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Aleksandrs DINDUNS


Aleksandrs DINDUNS

  

Dzimis: 1936.gada 1.oktobrī, Krāslavas apr. , Latvijā

Miris: 2000.gada , 31.septembrī, Ogrē, Latvijā
Intereses izgudrošanas jomā:

Kodolfizika un kodoltehnika

Galvenais izgudrojums:

Radiācijas kontūrs

Patentdokumentu izlase:

Kopā 7 PSRS autorapliecības un 8 citu valstu patenti

Vispārzinātniskās intereses:

Kodolfizika

Valodas

latviešu, krievu, angļu

Izglītība:

Latvijas universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1959

Darba gaitas:

Vecākais inženieris, Fizikas institūta kodolrektors, Salaspils, 1959-2000

Apbalvojumi:

  • Latvijas PSR Valsts prēmija par darbu "Jauna tipa gamma starojuma avota - radiācijas kontūra izstrāde un izmantošana", 1987
  • Sudraba un bronzas medaļas, PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstāde, Maskava, Krievija, 1979, 1985

Publikācijas:

Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

Kopā: ap 30

 Monogrāfija:

  • A.Dinduns, V.Gavars, E.Tomsons. Radiācijas kontūri – gamma starojuma avoti. Rīga, Zinātne, 1969, 203.lpp. (krievu valodā).

 Raksti:

  • V.Gavars, A.Dinduns, M.Krāmers, E.Sagildins. Radiācijas kontūrs ar atsevišķu gamma nesēja cirkulāciju. Atomnaja Energija, 1977, sēj.43, Nr.1, lpp.72-73 (krievu val.)
  • A.Dinduns, V.Gavars, M.Krāmers, E.Sagildins.Operation and reliability characteristics of radiation loop. Radiation Phys.Chem, 1983, vol.22, Nr.3-5, pp.453-458

Fotoalbums