Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Vladislavs PUGAČEVS


Vladislavs PUGAČEVS

 

Dr.habil.sc.ing.
Fizikālās Enerģētikas Institūts
Latvijas Zinātņu Akadēmija

Aizkraukles 21, Rīga, LV 1006
Latvija

Tālr.:  + 371 6755 8684, mob. + 371 29151274
Fakss:  + 371 6755 0839
E pasts:
magneton@edi.lv 

Dzimis: 1940.g. 20.janvārī, Maskavā, Krievijā

 

 
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Bezkontaktu sinhronās mašīnas
 • Elektriskas mašīnas ar pastāvīgiem magnētiem
 • Autonomā enerģētika
 • Elektropiedziņa
 • Elastīgie magnēti 

Galvenais izgudrojums:

 • Induktormašīnas ar pastāvīgiem magnētiem. Attiecinātās masas un gabarītu samazināšanas ideja, pielietojot pastāvīgos magnētus, ir daudzkārt izmantota Krievijā, Maskavas elektromehāniskajā rūpnīcā, pašgājēju iekārtu magnetoelektrisko induktora tipa ģeneratora MEGIV sērijveida ražošana (1975-1980g.g. tika izgatavotas partijas ar 3, 25 un 75 kW jaudu pie rotācijas frekvencēm 3-8 tūkst.apgr/min.) Izmantojot šo ideju Krievijā tika izstrādāti jaunu ģeneratoru sērija ar radiālu gaisa spraugu (Novosibirskas  Politehniskais institūts) un jaunas automobiļu un traktoru ģeneratoru konstrukcijas (Tomskas Politehniskais institūts)
 • Induktorģeneratori ar  zobu tinumiem. Tika ražotas Ukrainas Harkova turbomehāniskajā rūpnīcā un izmantotas par turboģeneratoru augstfrekvences ātruma indikatoriem vairākās atomelektrostacijās. Induktora tipa ģeneratorus ar zobu tinumiem izmantoja benzīna elektrostacijās АB 4-230P, kurus sērijveidā ražoja Maskavas elektromehāniskajā rūpnīcā. Līdz mūsdienām Rīgas rūpnīcā AS RER izmanto šīs idejas ģeneratoru ražošanā.

  Tika izstrādātas optimālas ģeneratoru konstrukcijas  vēja energoiekārtām, tas izmanto visās galvenās firmas Latvijā, kas nodarbojas ar vēja energoiekārtu izstrādāšanu un izgatavošanu, piem., kopā ar firmas Baltaruta speciālistiem ir patentēts induktorģenerators ar ķemmveida zobu zonu, kuru izmanto šīs firmas ražotajās vēja iekārtās  (jauda 1 kW); valsts AS RER ražos vēja iekārtas ar 1-3 kW jaudu, kurās lietos induktorģeneratori ar pastāvīgiem  magnētiem.   

 • Bezkontaktu asinhronie ģeneratori ar divkāršu barošanu – tas ir viens no pedējiem risinājumiem, kuram nav līdzvertīgu analogu elektromašīnu būvniecībā. Piedāvātājā ģeneratorā var izdalīt trīs jaunas, līdz šim asinhronās mašīnās nepielietotas konstruktīvas  pazīmes:
  • nekustīgas primārā un sekundārā tinuma spoles ir izvietotas uz mašīnas statora zobiem;
  • daudzpolību ( palielināts polu pāru skaits) saniedz, nepalielinot magnetizēšanas spoļu skaitu
  • beztinumu zobainā rotora zobu skaits nosaka ģeneratora polu pāru skaitu.

Ieteiktās konstrukcijas iepriekšējā analīze parāda principiālu iespēju izgatavot asinhronas mašīnas ar 100 un vairāk polu pāriem.  Tādu ģeneratoru  galvenās priekšrocības izpaužas pie pietiekoši lieliem polu pāru skaitiem. Tas rada perspektīvi mazu apgriezienu daudzpolu asinhrono ģeneratoru ar divkāršu barošanu izveidošanā, kurus varētu izmantot bezreduktoru VEI sastāvā ar tiešas piedziņas ģeneratoru no vēja turbīnas (sk. zīm. 1).  

 • V. Pugačeva izstrādātie elastīgie pastāvīgie magnēti tika plaši izmantoti rūpnīcā VEF KT elektromagnētiskā releja (РПС) tipa komutāciju herkonu relejos kvazielektroniskajās stacijas KVANT un KVARC. Visas Latvijas rūpnīcās -VEF Tranzistors, VEF KT, VEF TA, kuras ražoja telefonu aparātus, VEF TA-611D tipa telefonu aparātu klausules ar herkonu sistēmas atvienošanas signālu tika izmantoti V. Pugačeva piedāvātie pastāvīgie magnēti. Patlaban V. Pugačeva izstrādātie elastīgie magnēti tiek plaši pielietoti magnētterapija pret muskuļu, locītavu, mugurkaula un reimatiskam sāpēm, išiasa, osteohondrozes un hipertonijas ārstēšanai, pret vēnu iekaisumiem un sastiepumiem un citam slimībām. Elastīgie magnētdielektriki tiek izmantoti magnētiska lauka koncentrācijai WluX aparātos katlakmens noņemšanai. WluX aparātu sērijveida ražošanu Rīgā veic firma VIDTECH.

Savu zinātniski pētniecisko darbu rezultātu praktiskai īstenošanai V.Pugacevs 1997.gada izveido zinātnisku ražošanas firmu „MAGNETONS”, kuras darbība saistīta ar pastāvīgo magnetu ražošanu, izmantošanu un raksturlīkņu mērīšanu. Firmas galvenie darbības virzieni ir: 

 • pastāvīgo magnētu ražošana tehniskām, medicīniskām un sadzīves iekārtām
 • elastīgo magnētu izmantošana magnētterapijā
 • atmagnetizētu magnētu raksturlīkņu atjaunošana
 • magnētisko turētājsistēmu izstrāde
 • konsultāciju sniegšana par siatēmu ar pastāvīgiem magnētiem izstrādāšanu

Patentdokumentu izlase:

  Kopa: 15 PSRS autorapliecības, 12  ārzemju patenti  (ASV, Lielbritānija, Vācija,  Francija),  31 Latvijas patenti. 

PSRS autorapliecības:

NN  213956;  184963;    409535;     405676;    481966;   458929;   575733;   496611;   788288; 871282; 1023436; 1721734;   1723642; 1758784;  1753549;

Latvijas patenti:

 1. V. Pugačevs, S.Petrovs, J.Greivulis, L.Ribickis. - Vientipa polu elektriskā induktorā mašīna.   LV 5001,  1993.
 2. V.Pugačevs, N.Levins, R.Vinogradovs, J.Roliks. - Vēja elektroiekārta. LV 10332, 1994.
 3. V.Pugačevs, N.Levins, A.Bezsmertnijs, R.Vinogradovs, J.Roliks. - Induktorģenerators. LV l0348,1994.
 4. V.Pugačevs, N.Levins, R.Vinogradovs un citi. - Elektroģenerators.  LV  10349,  1994.
 5. V.Pugačevs, N.Levins, R.Vinogradovs un citi. - Induktormašīna. LV 10350, 1994.
 6. V.Pugačevs, N.Levins, R.Vinogradovs un citi. – Induktormašīna ar vienādas polaritātes poliem. LV 10351, 1994.
 7. V.Pugačevs, S.Petrovs, J.Greivulis. - Vientipa polu elektriskā induktorā mašīna.  LV 11240,1996.
 8. R.Vinogradov, N.Levins, V.Pugačevs u.c. Vēja ģenerātors. LV11243, 1996
 9. V.Pugačevs, A.Bezsmertnijs, A.Mesņaevs. - Kombinētās ierosmes induktorģenerators. LV  11715, 1997.
 10. N.Levins, V.Pugačevs, P.Šipkovs.- Asinhronais ģenerators.  LV 12598,  2000.
 11. P. Šipkovs, V. Bezrukovs, V. Pugačevs, Ierīce šķidruma patēriņa mērītāja aizsardzībai no ārējā magnētiskā lauka iedarbības.  LV  12581,  2000.
 12.  V.Bezrukovs, N.Levins, M.Manonovs, V.Pugačevs. - Bezkontaktu lēngaitas kaskādu ģenerators.  LV 12985, 2003.
 13. V.Bezrukovs, N.Levins, M.Manonovs, V.Pugačevs.-  Daudzpolu induktorģenerators.  LV 13173, 2004.
 14. V.Bezrukovs, N.Levins, M.Manonovs, V.Pugačevs. – Aksiālais induktorģenerators.  LV 13174, 2004.
 15. N.Levin, V.Pugačevs, L.Ribickis. Vējģenerātora elektroiekārta. LV 13506, 2007.
 16. E.Kamoliņš, L.Ribickis, N.Levins, V.Pugačevs. Relaktances ģenerators ar papildus magnētizēšanu. LV13786, 2008
 17. J.Dirba, K.Ketners, N.Levins, S.Vītoliņa, V.Pugačevs. Transformatora enerģijas zudumu mērītājs. LV13716, 2009.
 18. J.Dirba, E.Kamoliņš, N.Levins, V.Pugačevs, A.Serebrjakovs. Reaktīvais ģenerators ar papildu magnētizēšanu. LV13821, 2009
 19. J.Dirba, J.Daškova, K.Ketners, N.Levins, V.Pugačevs, A.Serebrjakovs. Induktorģenerators ar pastāvīgā magnēta ierosmi. LV13822, 2009
 20. J.Dirba, J.Daškova-Golovkina, K.Ketners, N.Levins, V.Pugačevs. Sinhronās mašīnas rotors ar pastāvīgajiem magnētiem. LV13924, 2009
 21. G.Diļevs, N.Levins, V.Pugačevs, L.Ribickis. Divpusējās barošanas asinhronais ģenerators. LV13925, 2009
 22. J.Dirba, K.Ketners, E.Kamoliņš, N.Levins, V.Pugačevs. Reaktīvais ģenerators ar uzmagnetizēšanu. LV13946, 2009
 23. A.Bezsmertnijs, J.Dirba, K.Ketners, N.Levins, S.Orlova, V.Pugačevs. Induktormašīna. LV13947, 2009
 24. K.Ketners, J.Dirba, N.Levins, S.Orlova, V.Pugačevs. Aksiālas ierosmes induktormašīna. LV13971, 2009
 25. V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Terapeitiska ierīce ar pulsējošu magnētisko lauku. LV13975, 2009
 26. V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Ģenerators velosipēdam. LV13985, 2009
 27. V.Pugačevs, E.Griķis, S.Griķe. Ūdens apstrādes iekārta katlakmens likvidēšanai. LV13990, 2009
 28. G.Diļevs, J. Dirba, K.Ketners, N.Ļevins, V.Pugačevs. Bezkontaktu asinhronais daudzpolu vējģenerators. LV 14009
 29. N.Ļevins, V.Pugačevs, L.Ribickis, E.Kamoliņš. - Induktorģenerators. LV14023, 2010.
 30.  J.Dirba, K.Ketners, N.Ļevins, S.Orlova, V.Pugačevs. - Daudzpolu sinhronais ģenerators ar pastāvīgajiem magnētiem. LV14068, 2010.
 31. V.Pugačevs, S.Orlova, J.Vētra, U.Berķis, D.vāvere, I.Zandersone. - Daudzpolu magnetizējoša ierīce. LV14108, 2010.

Ārzemju patenti:

Francijas:           N 74 15629, 1980; N 74 02416, 1976;  N 74 30510,  1976.
Vācijas:              N 2422169,  1979; N 2364985, 1978;  N 2343029, 1976.
ASV:                   N 3.944.863,  1976;  N 3.851.199, 1974; N 3.940.668, 1976.
Lielbritānijas:     N 1451549,  1977;  N 1425387,1976; N 1450147, 1977

 • V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Bicycle generator. WO2009084938 (A1), 2009
 • V.Bezrukovs, N.Levins, V.Pugačevs. Therapeutic device with a pulsed magnetic field. WO2009084937 (A1), 2009 

Vladislavs PUGAČEVS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Autorapliecības un patenti zinātniski pētnieciskajā darbā ļāvuši paaugstināt induktormašīnu tehnisko līmeni un kvalitāti, pēc masas un gabarītu parametriem tās pietuvinot labākajiem mainīgu polu sinhrono mašīnu  paraugiem, bet daudzpolu izpildījumā – pat ievērojami pārspējot.

Vispārzinātniskās intereses:

 • bezkontakta elektriskas mašīnas;
 • pastāvīgos magnētus saturošu magnētisko sistēmu projektēšana un izstrādāšana;
 • elektromagnētisko lauku pētīšana sarežģītās feromagnētiskās struktūrās;
 • pastāvīgo magnētu izgatavošanas tehnoloģiju pilnveidošana, izmantojot plastiku saistvielu.

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte), 1963
 • Dr.sc.ing., Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1969
 • Dr.habil.sc.ing., Fizikālās enerģētikas institūts,  Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1996

Darba gaitas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, inženieris,   stažieris- pētnieks (1963-1965), aspirants (1965-1968), jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1968-1972), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1972-1992), vadošais pētnieks (1992-2000), Elektrofizikālo procesu modelēšanas laboratorijas vadītājs (2000 -  ), Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija;
 • Direktors, zinātniski - ražošanas firma SIA “Magnetons”, 1997 –

Sadarbība un pastāvīgās konsultācijas:

 • Konsultācijas un pastāvīgo magnētu izgatavošana telefonaparātu vajadzībām, SIA VEF- TELEKOM, 1991 –
 • Konsultants un pastāvīgo magnētu ražotnes projekta organizētājs un pasūtītājs, VAS RER, 1995 -
 • Konsultācijas un pastāvīgo magnētu izgatavošana, AS   T T P,   SIA  ELMI,   ZRF  BIOSAN,  1997 -  
 • Magnētoterapijas elastīgā magnēta “Hondromag” izstrādāšana un ražošana,  ZRF  “MEDICAMINA” , 2002 -  

Apbalvojumi:

 • Alfrēda Vītola balva par darbu kopu “Mazu apgriezienu, daudzpolu elektrisko mašīnu optimizācija autonomai energoapgādes sistēmai (veja iekartas, dzelzceļa transports)”, Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar a/s “Latvenergo", 2011.
 • DIPLOMS par labāko 2004./2005. gada Latvijas nacionālo izgudrojumu (LV Patenti  13173 un 13174,  Latvijas Patentu Valdes un Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā,  2006.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un VAS Latvenergo Gada balva par darbu kopu "Vēja iekārtu tiešās piedziņas ģenerēšanas un vadības lēngaitas elektriskās mašīnas", 2005
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas balva mazajam uzņēmumam, 2005

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, RTU promocijas padome   zinātņu nozarē “Elektrotehnika”; eksperts apakšnozarēs “Elektrotehnikas teorētiskie pamati” un “Elektriskās mašīnas un iekārtas”
 • Loceklis, profesoru padome, RTU Elektrotehnikas nozares Dome.

Publikācijas:

Kopā  vairāk nekā 160, t.sk. 4 monogrāfijas

Monogrāfijas:

 • J.Dirba, N.Levins, V.Pugačevs. Vēja enerģijas elektro-mehāniskie pārveidotāji. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, 311.lpp.
 • J.Dirba, K.Ketner, N.Levin, V.Pugačevs. Transporta elektriskās mašīnas. Rīga: Jumava, 2002, 344 lpp.
 • J.Dirba, K.Ketner, N.Levin, V.Pugačevs. Transporta elektriskās mašīnas. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001, 328.lpp.
 • V.Gluhovs, V.Drozdovs, V.Pugačevs, P.Šmits. Magnetizētības parametru normalizācija. Rīga: Zinātne,1974,195.lpp. (kr.val.)

Publikācijas:

 • N.Levin, V.Pugačov, P.Šipkovs, M.Saeed. A multipole asynchronous machine. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2000, 6, pp.29-34.
 • P.Shipkovs, V.Pugachevs, V.Bezrukovs, M.Mamonov. Development of Wind Energy in Latvia. - Proceedings of World Renewable Energy Congress, June 2002, Germany, 6 p.
 • V.Pugačevs, N.Levins, J.Dirba. Asinhronās mašīnas ar savstarpīgi nekustīgiem tinumiem – matemātisks modelis. – Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Enerģētika un Elektrotehnika, Rīga: RTU,  2002, pp.94-100.
 • V.Pugachov, N.Levin, L.Ribickis, M.Mamonov. Multipolar directly –driven inductor  generator for windmills.Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2003, 6, pp.3-10.
 • J.Haznere, V.Pugačevs. Magnetoterapija  un elastīgie magnēti.Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2004, 2, pp.70-71.
 • N.Levin, V.Pugachov, L.Ribickis, A.Zhiravetska. Contactless multipolar doubly-fed asynchronous generator for windmills. – Proceedings of International conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October, 2005.
 • E.Kamolinsh, N.Levin, V.Pugachov, L.Ribickis. Specific features and disadvantages of reluctance step motors. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2005, 5, pp. 
 • V.Pugačevs, Dz.Vāvere. Elastīgo magnētu pielietojums terapijā. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2007, 6, pp. 55.
 • G.Dilevs, N.Levins, V.Pugačevs, L.Ribickis.  Multipolar double fed induction wind generator with a single phase secondary winding. – 13th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), Poland, Poznan, 1-3 September 2008 : Abstracts.  2008,  p.70.
 • S.Orlova, V.Pugačchov. Plastic bonded BaFe permanent magnets. - Materials Engineering 2008: 17th International Baltic conference, Lithuania, Kaunas, 6-7 November 2008.
 • А.И.Иванов, Б.И.Таранцев, В.А.Пугачев. Проблемы достоверного учета потребления воды в многоквартирных домах и математическое обеспечение верификации и калибровки средств изменения. - Приборы и средства автоматизации, 2008, 9, с.11-17.
 • L.Ribickis, G.Dilevs, E.Jakobsons, N.Levins, V.Pugačevs. Multipolar double fed induction generator with two phase secondary winding. - Proceedings of 4th International conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER09), 26-29 March 2009, Monaco, Monte-Carlo, 2009, p.77.
 • S.Orlova, J.Dirba, L.Ribickis, N.Levin, V.Pugachov. Optimization of magnetic circuit of an axial inductor machines (AIM) based on the calculation and analysis of magnetic field. - Proceedings of 13th European conference on Power Electronics and Applications, 8-10 September 2009, Barselona, Spain, 2009, p.5.
 • N.Levin, S.Orlova, V.Pugachov, E.Kamoliņš. Optimization of the tooth zone of an axial inductor machine based on analysis of magnetic field. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2009, vol.46, N 2, pp.21-28.
 • V.Pugachov, S.Orlova, Dz.Vavere. Multipolar elastic permanent magnets for magnetotherapy. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2009, vol.46, N 1, pp.56-64.
 • S.Orlova, V.Pugačevs, N.Levins, E.Kamoliņš. Rational geometry of a magnetic circuit of an axial inductor generator. - In: Electrical and Control Technologies: Proceedings of the 4th International conference on Electrical and Control Technologies (ECT 2009), 7-8 May 2009, Kaunas, Lithuania, Kaunas: Technologija, 2009, pp.219-223.

 

Pētnieciskie projekti :
 • V.Pugačevs (Projekta vadītājs) Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpoļu mainīgas induktivitātes mašīnām. Latvijas Zinātnes padome (2005 -   )
 • V.Pugačevs (Tirgus orientētā pētījuma projekta vadītājs) Rekomendāciju un tehnisko risinājumu izstrādāšana ūdens mērītāju aizsardzībai no ārējo magnētisko lauku iedarbības. LR Izglītības un zinātnes ministrija (2005 – 2006)
 • V.Pugačevs (Projekta vadītājs) Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpoļu (lēngaitas) asinhronām mašīnām ar nekustīgiem tinumiem. Latvijas Zinātnes padome (2001-2004)  

 

Vaļasprieks:

magnetoterapija, celtniecība

Fotoalbums