Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Māris DAUGAVIETIS


Māris DAUGAVIETIS

Dr.sc.ing.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava”
Vadošais pētnieks

 
Rīgas iela 111
LV 2169
Salaspils

Tālr.: (+371) 67800727
Fax: (+371)  67901359
E-mail: maris@silava.lv

Dzimis: 1939. gada 11. decembrī Jēkabpils rajonāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Mežizstrādes un meža izejvielu pārstrādes tehnika un tehnoloģijas.

Galvenais izgudrojums:

 • Paņēmiens vitamīnmiltu ieguvei no koku zaleņa - Aut. apl. Nr. 367629
 • Koku zaleņa vitamīnmiltu ieguves paņēmiens un iekārta tā realizācijai - Aut. apl. Nr. 695648
 • Transportlīdzeklis garu kravu pārvadāšanai - Aut. apl. Nr. 965835
 • Paņēmiens vitamīnmiltu ieguvei no augu izejvielām - Aut. apl. Nr. 1028308
 • Viela ar baktericīdām un atjaunojošām īpašībām - Aut. apl. Nr. 1787440


  Visi svarīgākie izgudrojumi ieviesti ražošanā.

 

Patentdokumentu izlase:

Kopā 72 patenti, t.sk. 56 PSRS autorapliecības, 11 Latvijas un 5 ārzemju patenti

Māris DAUGAVIETIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Jebkurš zinātniskais darbs, vismaz pielietojamo pētījumu jomā, būtu jānoslēdz ar izgudrojumu. Lai to veiktu, nepieciešams atbilstošs finansējums gan pētījumiem, gan patentēšanai, nepieciešams valsts atbalsts inovatīvai darbībai un autortiesību aizsardzībai. Diemžēl, to labi saprot pasaulē, bet ne Latvijā.

Vispārzinātniskās intereses:

Meža izejvielu izmantošana

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

Izglītība:

 • Aizupes meža tehnikums, 1954-1958
 • Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1958-1964
 • Tehnisko zinātņu kandidāta grāds, 1971
 • Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.), 1992

Darba gaitas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas Mežsaimniecības problēmu institūts, 1964-1966
 • Vecākais inženieris, Latvijas Mežsaimniecības problēmu institūts, 1966 – 1968
 • Aspirants, 1968 - 1971
 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, projekta grupas vadītājs, LVMI “Silava”, 1976 – 1992
 • Vadošais pētnieks, LVMI “Silava”, 1992 –

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Valsts prēmija, 1982 
 • Profesors, LVMI “Silava”, 1992
 • Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis, 1994
 • LZA Arvīda Kalniņa balva mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē par vienotas tematikas darbu kopu "Pētījumi meža izejvielu pilnīgas izmantošanas tehnoloģiju un jaunu produktu pārstrādē", 2001

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Žurnālu “ Mežzinātne” un ”Baltic Forestry” redkolēģijas loceklis
 • Izdevuma “Lexicon Silvestre” līdzautors
 • LZA terminoloģijas komisijas meža nodaļas loceklis
 • Salaspils pilsētas deputāts,1992 -2000

Publikācijas:

Kopā 158 publikācijas, 72 izgudrojumi un patenti.

Pētnieciskie projekti:

 • JUFRO pētniecības grupas P3.10 “ Koku zaleņa sagatavošana un izmantošana” koordinators, – 1986 –2000
 • JUFRO pētniecības grupas P3.10 “ Meža nekoksnes produktu izmantošana” koordinatora vietnieks, 2000 –
 • Valsts pētījuma programma “Meža ekoloģija un mežkopība” izpildītājs,1996 - 2001

Vaļasprieks:

pie ūdeņiem

Izgudrojumu un patentu saraksts.

 1. А.С. № 251293. Устройство для отделения древесной зелени от срубленных деревьев. И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис, В.Е. Гейне, Ю.Ю. Кевиньш, Э.К. Якш. 1969.
 2. А.С. № 280091. Машина для переработки деревьев. В.Е. Гейне, М.О. Даугавиетис, И.К. Иевинь, В.Ф. Кушляев, Э.К. Якш, Б.А. Вахнеев, В.П. Копылов, Н.П. Рушнов, В.С. Лаздан. 1970.
 3. А.С. № 324023. Коник лесозаготовительной машины. Я.Я. Уланд, М.О. Даугавиетис. 1971.
 4. А.С. № 343847. Устройство для поперечной распиловки лесоматериалов. М.О. Даугавиетис, Я.Я. Уланд, И.К. Иевинь, З.Ю. Салинь. 1972.
 5. А.С. № 344817. Устройство для срезания деревьев. Я.Я. Уланд, И.К. Иевинь, А.М. Эпалт, М.О. Даугавиетис, И.П. Озолиньш, Г.П. Вигант. 1972.
 6. А.С. № 348355. Устройство для отделения древесной зелени от срубленных ветвей. Кевиньш Ю.Ю., И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис. 1972.
 7. А.С. № 348358. Окорочный станок. М.О. Даугавиетис, В.В. Балодис, И.К. Иевинь, У.А. Знотс, А.К. Пасиек, М.Г. Клявиньш, Г.К. Рубулис. 1972.
 8. А.С. № 367629. Способ получения витаминной муки из древесной зелени. К.М. Абеле, А.Я. Калниньш, Я.Т. Аболиньш, И.К. Иевиньш, А.Я. Пугулис, Я.Э. Клотиньш, У.К. Зиемелис, А.Я. Кулькевиц, М.О. Даугавиетис, И.А. Пайдере, А.Я. Кажемак, Р.Я. Тейлис. 1972.
 9. А.С. № 383433. Установка для отделения древесной зелени от срубленных ветвей. К.К. Звиргздиньш, Ю.Ю. Кевиньш, М.О. Даугавиетис, И.К. Иевинь, У.И. Галванс, А.Я. Мисерис. 1973.
 10. А.С. №  391055. Коник лесозаготовительной машины. О.К. Лиепинь, З.Ю. Салиньш, И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис, И.П. Озолиньш, Я.Я. Уланд, М.Я. Дранде, Я.Я. Сташа. 1973.
 11. А.С. № 426959. Устройство для бесчокерной трелевки деревьев. О.К. Лиепинь, М.О. Даугавиетис, Я.Я. Сташа. 1974.
 12. А.С. № 444526. Устройство для трелевки деревьев. О.К. Лиепинь, З.Ю. Салиньш, И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис, А.М. Эпалт. 1974.
 13. А.С. № 447355. Коник лесозаготовительной машины. О.К. Лиепинь, М.О. Даугавиетис. 1974.
 14. А.С. № 455847. Рубительная машина. М.О. Даугавиетис, В.В. Лацис. 1974.
 15. А.С. № 457449. Манипулятор лесозаготовительной машины. Э.Я. Балсар, А.М. Эпалт, М.О. Даугавиетис Л.А. Ленкевич, О.К. Лиепинь. 1974.
 16. А.С. № 480638. Коник лесозаготовительной машины. М.О. Даугавиетис, О.К. Лиепинь, Я.Я. Сташа. 1975.
 17. А.С. № 500161. Клещевой захват. М.О. Даугавиетис, О.К. Лиепинь. 1975.
 18. А.С. № 548240. Машина для заготовки и переработки деревьев. И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис, А.М. Эпалт. 1976.
 19. А.С. № 557942. Прицеп-роспуск для перевозки длинномерных грузов. В.Э. Димант, М.О. Даугавиетис. 1977.
 20. А.С. № 575291. Устройство для сбрасывания лесоматериалов с продольного транспортера. М.О. Даугавиетис, О.К. Лиепинь, И.А. Лусис, Р.А. Римша. 1977.
 21. А.С. № 583060. Устройство для раскатки лесоматериалов. А.Я. Дреска, И.А. Лусис, М.О. Даугавиетис. 1977.
 22. А.С. № 611832. Переключатель направления потока транспортируемых материалов. И.А. Лусис, М.О. Даугавиетис. 1978.
 23. А.С. № 620246. Коник лесозаготовительной машины. О.К. Лиепинь, М.О. Даугавиетис, Г.М. Спрогис, П.Я. Опплуцанс. 1978.
 24. А.С. № 644688 Устройство для сбрасывания лесоматериалов с продольного транспортера. М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, А.Я. Дреска. 1978.
 25. А.С. № 655576. Прицеп для перевозки длинномерных грузов. В.Э. Димант, М.О. Даугавиетис. 1978.
 26. А.С. № 667484. Манипулятор. А.Я. Дреска, М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис. 1979.
 27. А.С. № 695648. Способ получения витаминной муки из древесной зелени и устройство для его осуществления. А.Я. Калниньш, И.К. Иевинь, М.О. Даугавиетис, Я.А. Пугулис, А.Я. кулькевиц, В.А. Завьялов. 1979.
 28. А.С. № 701918. Грейфер для длинномерных грузов. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис. 1979.
 29. А.С. № 753397. Устройство для сбора отходов лесозаготовок. М.О. Даугавиетис, Ю.Э. Зиединьш, А.Я. Дреска, И.А. Лусис. 1980.
 30. А.С. № 783079. Прицеп-роспуск для перевозки длинномерных грузов. М.О. Даугавиетис, В.Э. Димант, А.К. Пасиек. 1980.
 31. А.С. № 793487. Машина для заготовки и переработки древесной растительности. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис, Ю.Э. Зиединьш. 1980.
 32. А.С. № 816431. Подборщик лесосечных отходов. М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, А.Я. Дреска, Ю.Э. Зиединьш. 1980.
 33. А.С. № 891541. Сбрасыватель круглых лесоматериалов. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис. 1981.
 34. А.С. № 906836. Подвеска грузонесущего подвесного конвейера. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис, Я.Р. Карпс. 1981.
 35. А.С. № 906904. Грейфер. М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, А.Я. Дреска, Ю.Ю. Кевиньш. 1981.
 36. А.С. № 923821. Рубильная машина. . М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, А.Я. Дреска. 1982.
 37. А.С. № 948871. Манипулятор для сбора и погрузки лесоматериалов. М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, А.Я. Дреска, Ю.Э. Зиединьш, Э.Ф. Балодис. 1982.
 38. А.С. № 965835. Транспортное средство для перевозки длинномерных грузов. Р.Н. Кришянис, А.Ж. Лазовский, М.О. Даугавиетис, В.В. Морозов. 1982.
 39. А.С. № 967825. Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис, Ю.Э. Зиединьш. 1982.
 40. А.С. № 1006217. Установка для раскряжевки пачки лесоматериалов. М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис, К.Л. Лапиньш. 1982.
 41. А.С. № 1027032. Навесное устройство для раскряжевки лесоматериалов. . М.О. Даугавиетис, А.Я. Дреска, И.А. Лусис, Ю.Э. Зиединьш. 1983.
 42. А.С. № 1028308. Способ получения витаминного корма из растительного сырья. М.О. Даугавиетис, В.Я. Пинне, О.Р. Полис, А.Я. Корица. 1983.
 43. А.С. № 1043003. Питатель рубительной машины. И.А. Лусис, А.Я. Дреска, М.О. Даугавиетис. 1983.
 44. А.С. № 1065265. Автопоезд для перевозки длинномерных грузов. А.Ж. Лазовский, В.Б. Морозов, М.В. Гаварс, И.Я. Алнис, М.О. Даугавиетис. 1983.
 45. А.С. № 1076370. Поддон для короткомерных лесоматериалов. А.Я. Дреска, М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, Э.Ф. Балодис. 1983.
 46. А.С. № 1105177. Установка для производства гранулированной витаминной муки из растительного сырья. М.О. Даугавиетис, Э.В. Гулбис, В.Я. Пинне, И.А. Лусис. 1984.
 47. А.С. № 1105420. Устройство для загрузки конвейера. И.А. Лусис, Э.Ф. Балодис, А.Я. Дреска, М.О. Даугавиетис. 1984.
 48. А.С. № 1130473. Способ первичной обработки пачек тонкомерных деревьев. А.Я. Дреска, И.А. Лусис, М.О. Даугавиетис, Э.Ф. Балодис. 1984.
 49. А.С. № 1183446. Грейфер. М.О. Даугавиетис, Ю.Ю. Кевиньш, И.А. Лусис, А.Я. Дреска, А.И. Приеде.1985.
 50. А.С. № 1219355. Рубительная установка. М.О. Даугавиетис, И.К. Иевинь, Ю.Ю. Кевиньш, И.А. Лусис. 1985.
 51. А.С. № 1232526. Автопоезд для перевозки лесоматериалов. М.О. Даугавиетис, А.Ж. Лазовский, И.А. Лусис. 1986.
 52. А.С. № 1211161. Поддон для короткомерных лесоматериалов. А.Я. Дреска, И.А. Лусис, К.Л. Лапиньш, М.О. Даугавиетис, Э.Ф. Балодис. 1985.
 53. А.С. № 1279885. Коник транспортного средства. М.О. Даугавиетис, А.Ж. Лазовский, И.А. Лусис, Т.М. Бирзниекс, Я.Р. Ирбениекс. 1986.
 54. А.С. № 1375445, Установка для обрезки и накопления сучьев. М.О. Даугавиетис, Э.В. Гулбис, Ю.Э. Зиединьш, И.А. Лусис. 1987.
 55. А.С. № 1442441. Коник транспортного средства. А.Ж. Лазовский, М.О. Даугавиетис, И.А. Лусис, И.Я. Алнис, Я.Р. Ирбениекс. 1988.
 56. А.С. № 1787440. Вещество, обладающее бактерицидным и репаративным действием. Ю.П. Рубенс, С.Ю. Кузнецов, В.И. Рощин, М.О. Даугавиетис, Р.А. Треймане, Ю.В. Селезнев.
 57. LR patents LV 11276 B. Līdzeklis ar reparatīvu iedarbību uz kuņģa čūlu un antibakteriālu iedarbību uz grampozitīvo floru un Pseudomonas aeruginosa. J. Rubenis, S. Kuzņecovs, M. Daugavietis, J. Seļezņovs, R. Treimane. 1997.
 58. LR patents LV 13067 B. Ilgstošas uzglabāšanas premiksa iegūšanas metode. J. Rubenis, M. Daugavietis, A. Kress, 2004.
 59. LR patents LV 13882. Spraudeņu apsakņošanu stimulējošs paņēmiens. M.Daugavietis, M.Daugaviete, 2009.
 60. LR patents LV 13883. Spraudeņu apsakņošanos stimulējošs preparāts. M.Daugavietis, A.Korica, O.Polis, 2009
 61. LR patents LV 13888. Composition containing viscous extract of coniferous needles for encapsulation. J.Rubenis, I.Daberte, I.Barene, M.Daugavietis, 2009.
 62. Rubens J.,Daberte I., Barene I., Daugavietis M. THICK PINE NEEDLE EXTRACT COMPOSITION FOR CAPSULATION. NO20110884 (A), 2011-06-20.
 63. Rubens J.,Daberte I., Barene I., Daugavietis M. THICK PINE NEEDLE EXTRACT COMPOSITION FOR CAPSULATION. CA2745579 (A1), 2010-06-10
 64. Rubens J., Daberte I., Barene I., Daugavietis M. THICK PINE NEEDLE EXTRACT COMPOSITION FOR CAPSULATION.
   
  US2011280960 (A1),  2011
 65. Daugavietis M., Polis O.,  Korica A.  METHOD FOR OBTAINING CONFEROUS FOLIAGE HYDROCARBON EXTRACTS NOT-CONTAINING VOLATILE BIOLOGICALLY TOXIC COMPONENTS. LV14276 (B), 2011
 66. Rubens J., Daberte I., Barene I., Daugavietis M.  COMPOSITION OF DENSE EXTRACT OF CONIFER NEEDLES FOR CAPSULATION. RU2419446 (C1), 2011 
 67. Daugavietis M.,  Spalvis K., Polis O.,  Korica A.  Vitina I.I, Krastina V., Jemeljanovs A., Cerina S.  PREMIKSA  SASTĀVS LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU UN PUTNU BARĪBAS SAGATAVOŠANAI. LV14568 B, 2012
 68. Daugavietis  M.,  Spalvis K., Polis O.,  Korica A. METHOD OF PRODUCTION OF WATER SOLUBLE AND NON-SOLUBLE ESSENTIAL OILS FROM PLANT ORIGIN RAW MATERIAL. LV14481 (B), 2012
 69. Spalvis K., Daugavietis M.,  Daugavietis U. SYSTEM FOR PRODUCTING ESSENTIAL OILS.  LV14607 (B), 2013
 70. Spalvis K., Daugavietis M.,  Polis O.,  Korica A. BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOSITION FROM CONIFEROUS TREE FOLIAGE EXTRACTS FREE OF RESINACIDS.  LV14570 (B), 2013
 71. Daugavietis M., Polis O.,  Korica A. Jankevica L., Bartkevics V., Lepse L., Rancane R COMPOSITION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FOR INHIBITION GRAY ROT BOTRYTIS CINEREA AND PREPARATION METHOD THEREOF.  WO2015084134 (A1), 2015
 72. Vitina I.I, Krastina V., Cerina S., Jansons I.,  Jemeljanovs A., Lujane B., Annenkova R., Daugavietis M., Spalvis K., Polis O.,  Korica A. USE OF PREMIX CONTAINING LOGGING BY-PRODUCTS IN FODDER FOR LAYING HEN. LV14932 (B), 2015

Fotoalbums