Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Artūrs MIĶELSONS


Artūrs MIĶELSONS
Dr.habil.sc.ing. 

Vadošais pētnieks
Fizikas institūts, Latvijas universitāte

Miera iela 32, Salaspils, LV 2169
Latvija

Tel.:      +371 67945829
Fakss: +371 67901214
E pasts: amikels@mhd.iph.sal.lv

Dzimis: 1929.gada 6 aprīlī, Baškortostanā, Krievijā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • elektromagnētiskas iekārtas
 • magnētiska lauka un šķidro metālu mijiedarbība
 • magnētisko lauku iespaids uz kristalizācijas procesiem

Galvenais izgudrojums:

 • Magnetohidrodinamiska iekārta šķidra alumīnija un to sakausējumu maisīšanai kausējamās krāsnīs un to izdošanai no krāsnīm
 • Iespiesto radioaparatūras shēmu automātiskā lodēšana

Visi izgudrojumi saistīti ar elektromagnētiska lauka un šķidra vadītāja (parasti metāla) mijiedarbību. Izgudrojuma būtība reducējas uz šo mijiedarbības seku izmantošanu ražošanas procesā.

Viens no pirmajiem izgudrojumiem bija saistīts ar Rīgas radiorūpnīcām VEF un Radiotehnika. Tika izstrādāta un plaši ieviesta ražošanā iekārta iespiesto shēmu un bloku automātiskai alvošanai un lodēšanai radio- un telefonu aparātos (1.att.). Iekārtas darbības princips balstās uz šķidra metāla un magnētiskā lauka magnetohidrodinamisko (MHD) mijiedarbību. Uz šķidras lodalvas virsmas vajadzēja izveidot vilni - vertikālo strūklaku. Šim nolūkam izmatoja elektromagnētisko sūkni (dabības princips dots 2.att.). Apsildāmas vannas dibenā izveidotas 2 kameras, kurās tiek ievadīti elektromagnēta 2 poli. Maiņstrāvai, plūstot caur elektromagnēta vijumiem, gropē starp kamerām rodas strāva un magnētiskais lauks, un uz šķidro lodalvu, kura atrodas starp kamerām, sak darboties elektromagnētiskais spēks un uz lodalvas virsmas tiek izveidots vajadzīgas formas vilnis, kurš apskalo kontaktus iespiestās shēmās, kuras pa konvejieru virzās virs viļņa. Minūtē tiek salodēti vairāki tūkstoši kontaktu. Dažāda tipa sūkņu konstrukcijas darbojās rūpnīcās VEF, Radiotehnika, bij. PSRS radiorūpnīcās, Kubā un citur.

Otrais izgudrojumu virziens saistīts ar aluminija un to sakausējumu ražošanu. Iekārta bija domāta šķidra metāla maisīšanai krāsnīs sakausējuma sagatavošanas procesā un gatava produkta automātiskai izdošanai no krāsnīm. Iekārtas tika realizētas Vācijā ķīmiskajā kombinātā "Bitterfeeld" (strādāja 12 gadus, pašlaik rūpnīca slēgta) un joprojam strādā Austrālijā firmā  "Comalko". MHD-iekārta darbojas vienā no aluminija rūpnicām Krievijā (pils.Setuņa) (3.att.).

Patentdokumentu izlase:

Kopā 148, t.sk. 94 PSRS autorapliecības, 53 citu valstu patenti, 1 Latvijas patents

patentu sarakstu sk.:  http://www.patbib.gov.lv/DOC/Mikelsons.pdf

Artūrs MIĶELSONS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Lai kaut ko izgudrotu, ir labi jāzina uzdevums, tehnoloģiskais process. Pareiza uzdevuma nostādne jau ir puse no izgudrojuma. Lai radītu otro pusi, parasti ir ilgi un nepārtraukti jādomā. Līdzīgi šaha spēlei ir jāizseko vairākiem variantiem, no kuriem jāizvēlas optimālais, vieglāk realizējamais, lētākais un efektīvākais.
 • Reizēm domājot izgudrotājs nonāk īpatnēja transā, kad varianti tiek izanalizēti zibenīgi. Variantu kalni tiek izlaisti caur smadzeņu dzirnavām sevišķi ātri. Acīm redzot līdzīgā veidā strādā dzejnieki, apstrādājot tūkstošiem tonnu vārdu rūdas, lai atrastu vienīgo, vajadzīgo rādija atomu - doto, skanīgo, vienīgi derīgo vārdu. Un rodas dzeja.
 • Interesants un radošais posms beidzas, sakas mazāk interesanta rakstīšana un izgudrojuma noformēšana.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Dažādu tehnoloģisko un kristalizācijas procesu vadīšana ar magnētiskā lauka palīdzību
 • Magnētiska lauka rašanās uz Zemes un citām planētām un zvaigznēm, to loma Visumā. Zemes magnētiskā lauka polu izmaiņas varbūtējie iemesli

Valodas

krievu, latviešu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1953
 • Dr.sc.ing., Urālu Valsts universitāte, Jekaterinburga, Krievija, 1962
 • Dr.habil.sc.ing., Centrālais Melnās metalurģijas zinātniski pētnieciskais institūts, Maskava, Krievija, 1978

Darba gaitas:

 • Zinātniskais līdzstrādnieks, MHD tehnoloģijas laboratorijas vadītājs (kopš 1965), LZA Fizikas institūts, 1953- 1986
 • Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte, Mehānikas un mašīnbūves fakultāte, Materiālu tehnoloģijas katedra, 1986-1994
 • Zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks, LU Fizikas institūts, 1994 -

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1971
 • Medaļa "Darba Veterāns", 1984
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2001

 

 

 

Publikācijas:

Kopā 190, t.sk. 3 monogrāfijas

Monogrāfijas:

 • A.Miķelsons, B.Žeigurs. Ķermeņu elektromagnētiskais transports, Rīga, Zinātne, 1971, 122.lpp. (kr.val.)
 • A.Miķelsons, Z.Černijs. Svārstību elektrodinamiskā ierosināšana un mērīšana metālos, Rīga, Zinātne, 1979, 152. lpp. (kr.val.)
 • A.Miķelsons, V.Miščenko, J.Krūmiņš. Vieglo metālu elektromagnētiska transporta tehnoloģija, Maskava, Metalurģija, 1980, 124.lpp. (kr. val.)

Raksti:

 • J.M.Gelfgats, A.Miķelsons, M.Z.Sorokins. Kompozīcijas materiālu iegūšanas iespējas gravitācijas spēku kompensācijas gadījumā. - Dokladi Akademii Nauk SSSR, 1977, 234, Nr.1, 61-64lpp. (krievu val.)
 • A.Miķelsons, J.Karkliņš. Kristalizācijas procesu regulēšana ar magnētiska lauka palīdzību.- Crystal Growth, 1981, vol. 52, pp.524-529. (angļu val.)
 • A.Miķelsons, J.M.Gelfgats, G.J.Iukkanens. Elektromagnētiskās iekārtas iespiesto shēmu un bloku grupveida lodēšanai un alvošanai. - Izvestija Akademii Nauk Latvijskoi SSR, 1981, N 3(409), lpp.134-140 (krievu val.)
 • A.Miķelsons, J.Krūmiņš, B.Birgers. Magnetohidrodinamiskās iekārtas metalurģijā. - Proc. 6th International Iron and Steel Congress, Japan, Nagoya, 1990, vol.4, pp.333-337. (angļu val.)
 • A.Miķelsons. Astrofizikālo procesu modelēšanas iespējas eksperimentos pie lielām magnētisko Reinolda skaitļu vērtībām. - Latvijas fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls, 1995, Nr. 6, lpp.34-36. (krievu val.)
 • A.Miķelsons. Planētu un zvaigžņu magnētiskā lauka polu izmaiņas modelēšana. Magnētiskā Hidrodinamika, 1998, sej.34, Nr. 1, lpp.85-92 (krievu val.)
 • A.Miķelsons, J.Kļaviņš, J.Valdmanis. Physical modelling for solidification processes of Bi and its alloys, using Peltier effect. - Proceedings of the 4th Internat. Scientific Colloquim "Modelling for Material Processing", Riga, June 8-9, 2006, pp.46-49.

Populārzinātniskie raksti:

 • J.Lielpēteris, A.Miķelsons, U.Ulmanis. Magnētiskā hidrodinamika. - Zinātne un tehnika, 1961, Nr.1, lpp. 12-14.
 • A.Miķelsons. Elektromagnētiskās transportsistēmas četras priekšrocības. – Zinātne un tehnika, 1984, Nr.12, lpp. 5-6.
 • A.Miķelsons. Mijiedarbojoties ar magnētisko lauku. – Zinātne un tehnika, 1985, Nr.2, lpp. 2.
 • J.Kārkliņš, A.Miķelsons. Zemestrīces un to paredzēšana. – Zinātne un tehnika, 1985, Nr.8, lpp. 6-8
 • A.Miķelsons. Vēstules no planētas Zeme jeb kāda ir sakarība starp ceturto dimensiju, Dāvida zvaigzni, krustu un piramīdu. – Zvaigžņotā Debess, 1977, lpp.82-86.
 • J.Kārkliņš, A.Miķelsons. Kādēļ Saules plazma rotē ar dažādu leņķisko ātrumu? Zvaigžņotā Debess, 1997/98, 75 lpp.

Kursi
 • Materiālu tehnoloģija, Rīgas Tehniskā universitāte,1986-1994  

Vaļasprieks:

kalnu slēpošana (slaloms); Pasaules (Visuma) radīšanas problēmu izpēte.

Ģimene: Trīs meitas (Ilona, Kristīne, Katrīne) un divi dēli (Ilmārs un Valdis).


Fotoalbums