Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Māris KĻAVIŅŠ


Māris KĻAVIŅŠ

Profesors
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,  Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvārī 19,
Rīga, LV  1586

Tel.: +371 6733 4096
E pasts: maris.klavins@lu.lv; mklavins@lanet.lv

Dzimis: 1956. gada 12. martā, Rīgā.Intereses izgudrošanas jomā:

 • Bioloģiski aktīvo savienojumu imobilizācijas metodes
 • Sorbenti un to pielietojums
 • Humusvielas

Galvenais izgudrojums:

 • Mikronesēji un to sintēzes metodes
 • Humusvielu modificēšanas un imobilizācijas metodes

Patentdokumentu izlase:

 1. Klavins, M.K., Prikulis A.A. Method for synthesis of cellulose esthers. USSR patent Nr. 979362, 30.04.1981
 2. Klavins M.K., Jakobsone I.E., Prikulis, A.A. Method for synthesis of a carrier for immobilization of biologically active substances. USSR patent Nr 1014832, 2.07.1981
 3. Klavins, M.K., Prikulis, A.A. Sorbent for immobilization of biologically active compounds. USSR Patent Nr. 10525509, 12.03.1982
 4. Grachev,V.P., Gutmanis, E.E., Zavalnyi, M.A., Zicmanis A.H., Klavins, M.K., Popova, V.D. Method for synthesis of gelatineous microcarriers for cell cultures. USSR patent Nr 1161548, 15.06.1983
 5. Zicmanis A.H., Klavins, M.K., Roska, A.S., Kalnina I.R. Method for synthesis of polymer-bound crown- ether. USSR patent Nr 1288186, 27.05.1985
 6. Roska, A.S., Klavins, M.K., Eiduka, S.A., Zicmanis, A.H. Synthesis of polymer bound crown ether. USSR Patent Nr. 1340105, 28.01.1986
 7. Grachev,V.P., Gutmanis, E.E., Zavalnyi, M.A., Zicmanis A.H., Klavins, M.K., Popova, V.D. Method for synthesis of microcarriers for cell cultures. USSR patent Nr. 1378374, 3.10.1985
 8. Ivanov A.E., Zichov, V.V., Zubov, V.P., Guzev, V.V., Korolev, A.M., Turkin C.I., Klavins, M.K., Bulk, V.F., Perelman, E.B., Blinova, I.N. Synthesis of modified silica carriers for immobilization of bioselective ligands. USSR patent Nr. 1450171, 1.04.1987
 9. Turkin S.I., Lukin Ju.V., Markvicheva, J.A., Ali-Zade, R.A., Zubov, V.P., Skuiinsh, A.G., Klavins, M.K., Zicmanis, A.H. Method for synthesis of gelatineous microcarriers for cultivation of cells. USSR patent Nr 1486515, 6.10.1987
 10. Tsurupa, M.P., Davankov, V.A., Maslova, L.A., Kukava, O.P., Zicmanis, A.H., Klavins, M.K. Method for synthesis of microspheric copolymers. USSR patent Nr 1496232. 3.06.1987
 11. Klavins, M.K., Zicmanis, A.H., Kupriša, A.P., Gutmanis A.E. Method for synthesis of a carrier for immobilization of biologically active substances. USSR patent 1517324. 31.08.1987
 12. Turkin S.I., Lukin Ju.V., Markvicheva, J.A., Ali-Zade, R.A., Zubov, V.P., Zavalnyi, M.A., Skuiinsh, A.G., Klavins, M.K., Zicmanis, A.H. Method for synthesis of magnetic microcarriers for cultivation of eukariotic cells. USSR patent Nr 1567623, 6.10.1987
 13. Skuinsh, A.G., Klavins, M.K., Zicmanis, A.H. Synthesis of acetyleted nucleosides. USSR Patent Nr.1578135 27.06.1988
 14. Grachev,V.P., Gutmanis, E.E., Zavalnyi, M.A., Zicmanis A.H., Klavins, M.K., Popova, V.D. Method for synthesis of microcarriers for cultivation of somatic man and animal cells. USSR patent Nr 1589625, 3.10.1985
 15. Zicmanis, A.H., Klavins, M.K., Roska, A.S. Synthesis of 2,4 disubstituted oxazolones -5. USSR patent Nr. 1596713, 12.12.1988
 16. Baskhirova, I., Klavins, M.K., Roska A.S., Zicmanis A.H. Method for synthesis of cinnamic acids. USSR patent. Nr 1597357, 27.07.1988
 17. Roska, A.S., Baskhirova, I.A., Klavins, M.K., Colovieva, L.M., Zicmanis, A.H. Syntheis of polymer-bound crown ethers. USSR Patent, Nr. 1643559, 16.11.1987
 18. Klavins, M.K., Rassa, R.E., Steimane, L.A., Roska, A.S., Zicmanis, A.H. Method for synthesis of a polymeric reagent for covalent immobilizaiton of biologically active compounds. USSR Patent, Nr. 1675304, 5.10.1989
 19. Avdeev, D.N., Klavins, M.K., Zicmanis, A.H., Grickova, I.A., Zubov, V.P., Lukin, Ju.V., Erohin, E.P. Method for obtaining of polymeric microspheres, containing aldehyde groups. USSR Patent Nr 1685955. 22.02.1989
 20. Avdeev, D.N., Klavins, M.K., Zicmanis, A.H., Baharev V.N., Zubov, V.P., Lukin, Ju.V. Method for obtaining of polyacroleinic microspheres. USSR Patent Nr 1695643, 26.04.1989
 21. M.Kļaviņš, J.Seržāne Humīnskābes iegūšanas metode LR Patents LV 12570 no 20.11.2000
 22. M.Kļaviņš, J.Dipāne (2001) Humusvielu imobilizācijas metode LR Patents LV 12661 no 20.07.2001
 23. M.Kļaviņš (2004) Jauna humusvielu imobilizācijas metode LR Patents LV 13165 20.07.2004
 24. M.Kļaviņš (2005) Tiohumusvielu sintēzes metode LR Patents LV 13369 no 22.01.2006
 25. Kļaviņš M., Šīre J.,  (2007) Humusvielas saturošas koksnes krāsvielas sintēze LR patents LV13483 no 20.05.2007
 26. Kļaviņš M. (2008) Humusvielu sililatvasinājumu sintēzes metode. LV13603 no 20.02.2008 
 27. M.Kļaviņš, L.Ansone, L.Dreijalte, A.Robalds. (2012) Sorbent for purifying water from phosphorous compounds. LR patents LV14518, 2012
 28. M.Kļaviņš, A.Abramenkovs. (2014) A sorbent and method of water purification from radioactive elements. LR patents LV1776 (B), 2014
 29.  M.Kļaviņš, A.Abramenkovs, L.Ansone. -  Sorbents and method for synthesis of sorbents intended for removal of radionuclides and toxic trace elements from water. EP2742996 (A1),  2014-06-18

 

Māris KĻAVIŅŠ par izgudrošanu un tās nozīmi:

Patents ir tas pētījumu rezultāts, kas satur ne tikai jaunus, bet arī praktiski nozīmīgus rezultātus.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

Izglītība:

 • LVU Ķīmijas fakultāte, 1974-1979
 • LVU Ķīmijas fakultāte, aspirants, 1979-1982
 • Ķīmijas zinātņu kandidāts, 1985
 • Ķīmijas doktors, 1992
 • Habilitētais ķīmijas doktors, 1993

Darba gaitas:

 • PSRS ZA Pielietojamās bioloģijas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1982 – 1985
 • PSRS ZA Pielietojamās bioloģijas institūta laboratorijas vadītājs, 1985 - 1989
 • Latvijas ZA Bioloģijas institūta hidroķīmijas grupas vadītājs, vadošais pētnieks, profesors, 1989 - 1994
 • Latvijas Universitātes docents (1991 - 1995) un profesors, 1995 –
 • Latvijas Universitātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs, 1995 – 2000
 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns, 1997 - 2006

Apbalvojumi:

 • Profesors LZA Bioloģijas institūtā, 1994
 • Profesors Latvijas Universitātē, 1995
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1997
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1999
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas, Firmas ITERA-LATVIA" un Latvijas izglītības fonda balva par darbu „Latvijas ūdeņi un humusvielas tajos”, 2003 
 • Prēmija par labāko 2004./2005. gada Latvijas nacionālo izgudrojumu Latvijas Patentu Valdes un Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursā,  2006.

Publikācijas:

Kopā  ap 200 publikācijas, 25 izgudrojumi un patenti.

 Monogrāfijas un mācību līdzekļi:

 • M.Kļaviņš. (1991) Vides ķīmija. Toksiskās vielas apkārtējā vidē. Rīga: LU.
 • M.Kļaviņš, A.Priksane. (1995) Ekotoksikoloģija. Rīga: LU, 126 lpp.
 • M.Kļaviņš. (1996) Vides ķīmija. Rīga: LU, 298 lpp.
 • M.Klavins. (1998) Aquatic Humic Substances: Characterisation, Structure and Genesis. Riga: LU, 290 p.
 • M.Kļaviņš, A.Zicmanis. (1998) Ūdeņu ķīmija. Rīga: LU,  192 lpp.
 • M.Kļaviņš, A.Roska. (1998) Toksiskās vielas vidē. Rīga: LU, 187 lpp.
 • M.Kļaviņš. (2000) Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. Rīga: LU, 168 lpp.
 • A.Stinkule, M.Kļaviņš. (2000) Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU,  256 lpp.
 • M.Klavinš, V.Rodinovs, I.Kokorīte. (2002) Chemistry of Surface Waters in Latvia. Riga: LU,   285 p.
 • M.Kļaviņš, P.Cimdiņš. (2004) Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU, 208 lpp.  
 • M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis. (2005) Ekotokskoloģija. Rīga:Elpa2, 357 lpp.
 • Climate change in Latvia (2007). Ed. M.Kļaviņš, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 268 lpp.
 • Klimata mainība un globālā sasilšana (2008). M.Kļaviņa un A.Andrušaiša redakcijā, Rīga: LU, 174 lpp. 

 Pētnieciskie projekti:

 • Augsnes un humusvielu struktūra un to praktiskās izmantošanas iespējas, Latvijas Zinātnes padome, 1997 – 1999
 • Dabas ūdeņu organisko vielu ietekme uz vidi piesārņojošo vielu likteni hidroekosistēmās, Latvijas Zinātnes padome, 2001 – 2004
 • Smago metālu un toksisko hlororganisko vielu bioakumulācijas raksturs Latvijas iekšējo ūdeņu hidroekosistēmās, Latvijas Zinātnes padome, 1997 – 2000
 • Latvijas augsnes un kūdras humusvielas, to uzbūve, ķīmiskās īpašības un praktiskās izmantošanas iespējas, Latvijas Zinātnes padome, 1997 – 2000
 • Humusvielu īpašības un katalītiskā aktivitāte vidi piesārņojošo vielu degradācijā, Latvijas Zinātnes padome, 2001 – 2004
 • Dabiskas izcelsmes organisko vielu īpašības un plūsmas Latvijas ūdenstilpes un to sateces baseinos, Latvijas Zinātnes padome, 2005-
 • Latvijas ūdeņu sastāva izpēte vides pārvaldes un ūdens resursu racionālas izmantošanas sistēmas pilnveidošanai, LU, 2002
 • Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās, LZP sadarbības projekts, 2002-2005, dalībnieks
 • Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība, LZP sadarbības projekts, 2002-2005, dalībnieks
 • Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu, LZP sadarbības projekts, 2006-2009, līdzvadītājs. 

Starptautiskie projekti:

 • Influence of food preparation on the antimutagenicity of chlorinated fatty acids, Lundas universitāte (Zviedrija), 1997 – 1998, dalībnieks
 • Mass spectrometry at University of Latvia, Vides analīzes institūts, Upsala (Zviedrija), 1997, dalībnieks
 • Environmental chemistry at University of Latvia. Stokholmas universitāte, (Zviedrija), 1999-2000, dalībnieks
 • Humic substances and their interractions with environmental pollutants – a scientific exchange and educational cooperation between the universities of Stocholm and Latvia, 1998 – 2000, dalībnieks
 • Applied organic analytical chemistry in Latvian higher education, Upsalas un Stokholmas universitātes,1999 – 2000, projekta līdzvadītājs 
 • Integrated approaches to coastal eutrophication and river basin management, Nordic network for PhD students. NorFa,  1999 – 2004, Nacionālais pārstāvis.
 • European aquatic modelling group, EU COST, 2001 – 2004
 • Optimal management of wastewater systems, EU COST, 2001 – 2004
 • Long-term changes of river discharge and surface water chemistry, Tamperes universitāte, 2001 – 2004, projekta vadītājs
 • Modeling nutrient loads and response in river and estuary systems, NATO-CSMS, 1999 - 2004, dalībnieks
 • River typology and classification – STAR, EU 5th framework project, 2003 –2004, dalībnieks
 • Education in toxicology in Estonia, Latvia, Lithuania. SIDA, Upsalas universitāte, 2003 –2004, Nacionālais koordinators

Akadēmiskie kursi

Latvijas universitātē:

 • Vides piesārņojums, 1991 –
 • Ekotoksikoloģija, 1992 –
 • Degradētas vides rekultivācija, 1993 –
 • Vides piesārņojuma kontrole, 1992 – 1993
 • Hidroģeoķīmija, 1996 –
 • Zinātniskā darba noformēšanas pamatprincipi, 1999

 Fotoalbums