Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Māris ĀBELE


Māris ĀBELE
Dr.phys.
Vadošais pētnieks, Astronomijas institūts, Latvijas Universitāte
 
Raiņa bulv. 19
Rīga, LV 1586
Latvija
Tālrunis: +371 67034589
Fakss:     +371 67034582
E-pasts: maris.abele@lu.lv
Dzimis: 1937.g. 27.aprīlī, Rīgā, LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Optiski – mehāniskie precīzie aparāti

Galvenais izgudrojums:

Galvenie izgudrojumi un izgudrojumu galvenās idejas un realizācija:
 • Zemes mākslīgo pavadoņu (ZMP) novērošanas un lāzerlokācijas aparatūras konstruēšana:

            - pirmās PSRS satelītnovērošanas fotokameras UFISZ-25 un UFIZ-50;

            - fotokamera TAFO-AL-75 ar tajā laikā nekad nepielietotu kompensācijas mehānismu un  tās
              rūpnieciskais modelis – fototeleskops AFU-75 tika ražots sērijā (ap 200 eksemplāru) un kopā
              ar ASV radīto analogu Backer Nunn  kļuva par vienu no diviem pasaulē izplatītākajiem
              instrumentiem ZMP astrometrisko novērojumu veikšanai 20gs.60-70-os gados. To lietoja Latvijā,
              PSRS, Francijas, Bolīvijas, Čadas, Mali, Mozmbikas, Indijas, Japānas, Ekvadoras, Ēģiptes, Kubas, Mongolijas
              u.c. valstu observatorijās;
           - pirmie PSRS rūpnieciski lāzerteleskopi LD-1 un LD-2, LD-3 tika izstrādāti, izgatavoti un plaši izmantoti
             PSRS, Indijas, Bolivijas u.c. valstu obsrvatorijās (1970- 1973 ); 
           - lāzerteleskopi: TPL, LS-105 – Rīgā, Krimā (Ukrainā), Vācijā, Somijā; ULIS-630 – Bulgārijā, Rīgā; PSLR – Austrālijā.
 
          Laika posmā no 1960. – 1999.gadam M.Ābele ir konstruējis vairāk nekā 10 astronomiskos teleskopus,
Zemes mākslīgo pavadoņu fotokameras un lāzertālmērus, kas ražoti sērijā un tikuši izmantoti Zemes mākslīgo
pavadoņu koordinātu un ģeodinamisko parametru noteikšanā daudzās pasaules valstīs. Piemēram, M.Ābeles
konstruētie pavadoņu lāzernovērošanas teleskopi SLR (Satellite Laser Ranging http://www.gfz-potsdam.de/pb1/slr/ )
vairākus gadus tiek izmantotas Vācijā (Potsdamā), Somijā, Ukrainā (Kijevā, Krimā), Rīgā. 
Šīs sistēmas portatīvais variants (PSLR) izmanto Austrālijā (Pertas pilsētā).   
INTERKOSMOS programmas ietvaros M.Ābeles konstruēta iekārta pavadoņu novērošanai AFU-75
izmantota daudzās pasaules valstīs.

Patentdokumentu izlase:

Patentdokumentu skaits: kopā: 24 PSRS autorapliecības, 4 Latvijas  un 8 citu valstu patenti.
 • Zemes mākslīgo pavadoņu fotogrāfiskās novērošanas kameras (Device for tracking artificial satellites of the Earth)
 • Zemes mākslīgo pavadoņu lāzera tālmēri (Laser range measurement devices) 
                                           (līdzautori: K.Lapuška, J.Vjaters, J.Žagars, A.Rubāns  u.c.)
PSRS autorapliecības
 
 • Абеле M., Лапушка K. Устройство для фотографирования ИСЗ. № 162748б, 1963.
 •  Абеле M., Лапушка K., Шилин Б. Экваториальная платформа для спутниковых камер. № 32505, 1965.
 •  Абеле М., Вятер Я. Устройство для отслеживания быстро перемещающихся искусственных небесных тел
  (Device for tracking artificial satellites). №№ 507199, 1974; 550863, 1976; 550864,1976; 668410, 1977;  669818,1977;  
  705836, 1978;  727011, 1978.
 •  Абеле М., Вятер Я. Устройство для коррекции скорости отслеживания искусственных спутников Земли
  (Device for correction of tracking speed of artificial satellites). №№ 608362, 1976;  690960, 1978; 698378, 1978;
  710363, 1978; 728520, 1978; 835235; 1979; 1362280, 1985; 1391324, 1986.
 •  Абеле М., Вятер Я.  Телескоп для наблюдения быстро перемещающихся искусственных небесных тел
  (Telescope for observation of artificial satellites).   № 608363, 1976; 859986, 1981.
 •  Абеле М., Вятер Я., Лапушка К., Жагар Ю.   № 1254892, 1984.
 •  Русинов М., Комарова И., Прохоров М., Абеле М., Абеле Г. Панкратическая оборачивающая система
  (Pancratic inverting system).   №1464123, 1989. 
 •  Абеле М., Вятер Я.В., Рубан А. Лазерный дальномер (Laser range measurement device).  № 1371250,1986;1376051, 1988.
 • Гедровиц В., Абеле М. Зенитная труба (Zenith tube).   №1649495, 1991.
 
  Ārzemju patenti:
1.      Abele M., Vjaters J., Ruban A. Laserentfernungsmeßgerät (Germ.; Laser range measurement device).
      - Urkunde DDR (Germany), DD 272204, 04.10.1989.
2.      Abele M., Vjater J., Zagars J., Lapuska K. Anlage fur das Aufspuren von Himmelskorpen
       (Germ.; Device for tracking artificial satellites). - Urkunde DDR (Germany), DD 273953, 1989.
3.      Abele M., Vjater J., Ruban A. Laser impulse distance meter. Čehoslovākijas patents CS8604657, 1989
4.      Abele M., Vjater J., Zagars J., Lapuska K. Method of cosmic bodies observation and equipment for
       realization of this method. Čehoslovākijas patents CS8606002, 1989
5.      Abele M., Vjater J., Ruban A. Laser telemeter. Bulgārijas patents   BG47619, 1990.
6.      Dzanov S., Stojkov A., Abele M., Zhagar J. Laser computer system for range measurements of artificial
       satellites of the Earth. Bulgārijas patents   BG47620, 1990.
7.      Abele M., Vjater J., Zhagars J., Lapushka K. Device for follow-up heavenly bodies. Bulgārijas patents BG48901, 1991
8.    Abele V., Vjaters J., Rutkovska E. Optical receiver for a WDM free space communication system. EP2178227, 2010.
 
        LR patents:
 • Ābele M., Bičkovskis J. Tēmekļa bezparalakses atstarojošā optiskā sistēma. LV12878, 2002.
 • Abele V., Vjaters J., Rutkovska E. Optical  system  for free space optical communication device. LV14146, 2010.
 • Ābele M., Bičkovskis J.     Tieša attēla katadioptriskais teleskops.   LV14373 B, 2011 
 • Ābele M.,  Janpaule I., Balodis J. The catadioptric optical system with the diffraction resolution all over the field of vision. LV14924, 2014.

Māris ĀBELE par izgudrošanu un tās nozīmi:

Pašreizējā situācija izgudrošanā – bagāto vaļasprieks.......

Vispārzinātniskās intereses:

 • Astronomija
 • Astronomiskā aparātbūve  

Valodas

krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1960
 • Dr.fiz. (Fotokamera ar ātruma kompensāciju Zemes mākslīgo pavadoņu novērošanai ),
  Maskavas Valsts universitāte, Krievijā, 1964

Darba gaitas:

 • Direktors, Astronomijas institūts, Latvijas universitāte, 2006 - 2010
 • Vadošais pētnieks, Astronomijas institūts, Latvijas universitāte, 1997 –  
 • Inženieris, vecākais inženieris (1960-1965), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1965-1995),
  vadošais pētnieks (1995 –1997), Astronomiskā observatorija, Latvijas universitāte
 • Inženieris – fiziķis, Optiski mehāniskā rūpnīca, Rīga, 1963 – 1990

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Patentu valdes Valtera Capa balva par foto un lāzeraparatūras izveidi kosmisko objektu novērošanai, 2011
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvijas Gaisa Satiksme" balva par darbu kopu “Zemes mākslīgo
  pavadoņu novērošanas un lāzerlokācijas aparātu konstruēšana, novērojumi un to apstrāde”, 2003
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (astronomija), 2001
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fr.Candera balva astronomijā par darbu kopu
  “Astrometrisko instrumentu konstruēšana un automatizācija”, 2000
 • Sudraba medaļa par jaunas fotokameras AFU-75 izstrādi un konstrukciju Zemes mākslīgo pavadoņu
  novērošanai, Vissavienības izstāde Maskavā, Krievijā, 1968.

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Starptautiskā Astronomijas biedrība, 1973 -
 • Loceklis, Latvijas Astronomijas biedrība, 1955 -
 • Eksperts, Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisija astronomijā, 2003 - 2006

Publikācijas:

 • M.Abele. The utilization of long-focus cameras for determination of the coordinates of faint artificial satellites. – Astronomisheskii Zhurnal, 1960, vol. 27, N 1, pp. 140-145 (kr.valodā)
 •  M.Abele. Photoelectric zenith tube for observation of stars at equal zenithal distance). – Acta Universitatis Latviensis, Riga, 1969, vol.121, pp. 49-105 (kr.valodā)
 • M.Abele. K.Lapushka. Astronomical Photographic Device AFU-75 for Observation of Artificial Satellites of the Earth, Riga, 1970, 165 p. (in Russian)
 • M.Abele. Collimation of optical systems of telescope TPL-1. - Acta Universitatis Latviensis, Riga, 1995, vol. 600, Astronomy, ser. 20, Satellite Laser Ranging, p. 5-10. (in Russian)
 • M.Abele, J.Balodis, L.Brodie-Hall, W.Decker, U.K.Rao, A.Rubans, O.West, J.Vjaters, A.Zarins. Field tests of GPS steered portable satellite laser ranging system. - Proceedings of IAG Symposium, Ankara-1996, München, 1996, pp. 319-324.
 • E.Bervalds, G.Ozolinsh, Z.Sika, D.Bezrukovs, A.Pavenis A, M.Abele. The VIRAC 32-metre antenna: Reconstruction of the system of tracking and guidance. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, N 6, pp. 12-19.
 • M.Abele, A.Pavenis A., I.Vilks, J.Ozols. Computer control of the radiotelescope RT-32 positioning. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998, Nr. 6, p. 20-26.
 • M.Abele, J.Balodis, K.Balodis, A.Rubans. The version of the SLR mount for low orbital satellite observation. - Proceedings of IAG Internat. Symposium on Gravity, Geoid and Geodinamics 2000, July 31-August 4, 2000, Banff, Alberta, Canada, 3p.
 • M.Abele, L. Osipova. Determination of NEO orbits based on laser ranging measurements. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2004, Nr. 1, pp. 31-36.
 •  M. Abele, I.Vilks, D.Bezrukov, Z.Sika. Measurements of the reflecting surfaces of RT-32 radiotelescope. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2004, Nr. 2, pp. 46-53.
 •  M.Abele, A.Balklavs-Grinhofs, L.Osipova. Possibility of minor planets distance measurement with laser ranging device. – Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,   2004, Nr. 2, pp. 54-61.
 • M. Abele, J.Vjaters, A.Ubelis,  L. Osipova. A telescope to spot space objects from the Earth surface. -
  Latvian Journal of Physics and Technical Sciences,  2005, Nr. 3, pp. 20-28.
Pētnieciskie projekti:
 • M.Ābele (Projekta vadītājs). Ventspils radioteleskopa RT-32 datorvadība un kosmisko objektu daudzkrāsu fotometrija
  ar koordinātu noteikšanu izmantojot lādiņu saites matricas. Latvijas Zinātnes padome (1997- 2000)
 • M.Ābele (Projekta vadītājs). Zvaigžņu spektrālie novērojumi un mazo planētu koordinātu noteikšana, izmantojot
  lādiņa saites matricu . Latvijas Zinātnes padome (2001 - 2004)
 • M.Ābele (Projekta vadītājs). Augstas dispersijas spektrogrāfa izveide zvaigžņu un mazo planētu novērošanai ar datu reģistrēšanu reālajā laikā. Latvijas Zinātnes padome (2004 -)
 • M.Ābele (Projekta vadītājs). Spektrogrāfa izveide debess objektu novērošanai infrasarkanā gaismā. Latvijas Zinātnes padome (2008--

Fotoalbums