Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Sergejs MATASOVS


Sergejs MATASOVS
ārsts-ķirurgs, kam ir 30-gadīgs stāžs praktiskai un zinātniski‑pētnieciskai darbībai.
Zinātniskās institūcijas, biedrības  Contra Cancrum Coli („Pret resnās zarnas vēža”)
organizators un vadītājs. Centra mērķis - izgudrojumu, kas atvieglo cīņu pret resnās zarnas vēzi, ieviešana.
Ranka dambis 7/1-55, Rīga, Latvija
Tālrunis:         +371 2676 8686; + 371 2885 0123; 
Fakss:            + 371 6761 1393;
E pasts:           matasov@hotmail.com
 
Dzimis:  1943. gada 16. oktobri, Tulas apg., KrievijaIntereses izgudrošanas jomā:

 • Medicīnas tehnika
 
                     

Galvenais izgudrojums:

 •  Endoskops ar vienreizējas lietošanas patroniem endoskopiskās caurulītes invaginācijai
 • Vienreizējas lietošanas zarnu intubators ar drenāžu un irigatoru
Izgudrojumu galvenās idejas un būtība:
Kolonoskops resnās zarnas vēža skrīningam:
1.      Resnās zarnas vēzis (RZV) ir pirmo triju vietu skaitā pēc mirstības no onkoloģiskām saslimšanām. Tā bezsimptomu gaitas dēļ no 20 līdz 50% slimniekiem RZV diagnozes uzstādīšanas brīdī jau ir metastāzes aknās. Latvijā pēdējos 20 gados RZV slimnieku skaits divkāršojies.
2.      Kolonoskopija ir RZV agrās diagnostikas visdrošākā metode. Tomēr aicinājumiem to izdarīt katram, kas vecāks par 50 gadiem ne retāk kā 1 reizi 3-5 gados, ir tikai deklaratīvs raksturs skrīninga kolonoskopu trūkuma dēļ.
3.      Zināmie kolonoskopi ir 1,6-metrīga rigīda caurulīte. Tā tiek iestumta kolonā ar rokām: mazkustīgās nodaļās pēc principa ”stumt”, mobilās - ar to „iztaisnošanu”. Šajā sakarā pat speciālisti, kam ir 100-200 kolonoskopiju pieredze, pilnu zarnas apskati īsteno tikai 90% gadījumos [Gastrointestinal Endoscopy Vol. 56, Iss. 4, 2002].
4.      Tādējādi, RZV skrīnings pieprasa kolonoskopa ar ievada sistēmu, kas ir pieejama jebkuram ārstam, radīšanu.
5.    Jauna kolonoskopa resnās zarnas vēža skrīningam ievades metode ir pierādīta uz cilvēka. 
Zarnu intubators ar drenāžu un irigatoru – stomas alternatīva un kolona anastomozes protektors.
Zarnu intubators ar drenāžu un irigatoru - ir aparāts, paredzēts resnas zarnas vēža ķirurģiskai ārstēšanai, konkrēti - tās anastomozes kompleksveida aizsargāšanai. Tas samazinās operāciju skaitli no 2-3 līdz 1 un atpestīs slimniekus no nepieciešamības dzīvot ar kolostomu.Te ir aparāta bāziskas tēzes:
1.      RZV pēc mirstības ieņem vienu no pirmajām trim vietām starp onkoloģiskām saslimšanām. Piemēram, Vācijā no tā ikgadēji nomirst 29.000 cilvēku. Latvijā pēdējo 20 gadu laikā RZV slimnieku skaits divkāršojies.
2.      Operāciju uz resnās zarnas stratēģiju nosaka anastomozes sūces draudi. Pēc „Digestive Surgery” (2002.g., N19, pp.150-155) datiem sūce gadījās 5-15 % pacientu. Sūces varbūtība ir tieši atkarīga no inficēta satura esamības kolonā.
3.      "No 247 resnās zarnas vēža slimniekiem ar akūtu kolona obstrukciju, kuri tika ārstēti ķirurģiski, pēcoperācijas sarežģījumi tika novērojami 131 (53%) pacientiem, ar mirstību 32%" (Solovjovs I.E. Pēcoperācijas sarežģījumu analīze resnās zarnas vēža slimniekiem ar akūtu kolona obstrukciju. – Оnkoloģija, 2001; S.3, Nr. 1, pp.57-61).
4.      Satura esamība kolonā nostāda ķirurgu izvēles priekšā: tlikt audzēja izoperēšanu un uzlikt atslogojošo stomu, vai veikt atvadošo cilpu on-table lavāžu, izoperēt audzēju un uzlikt anastomozi.
5.      Kolona anastomozes aizsardzības amerikāņu praksi ilustrē „Digestive Surgery”(2001.g., 18(5), pp.399-402): 3/4 no 180 aptaujātiem ķirurgiem sigmoida lokzarnas obstrukcijas vai perforācijas gadījumā izvēlējās daudzmomentu pieeju ar atslogojošo stomu pirmajā etapā.
6.      Zarnu intubators ar drenāžu un irigatoru neprasa cekotomiju un nodrošina:
§    atraumatisku on-table transtomisku un transanālu kolona intubāciju 1-3 mīnūšu laikā,
§    on-table kolona lavāžu „līdz tīram ūdenim” ar vidēju ātrumu 5 l/min.,
§    pilna kolona iztukšošanu – līdz tā caurskates likvidācijai,
§    pēcoperācijas anastomozes aizsardzību ar kolona vakuumizāciju.
7.      Pats zarnu intubators ir īscaurule ar spolīti, uz kuras izvietots invaginātors, kas iekļauj drenāžu un to intraktoru.

Patentdokumentu izlase:

Kopā:  10 PSRS autorapliecības, 4 Latvijas patenti, 17 ārzemju patenti un patentu pieteikumi.
PSRS autorapliecības:
 1. S.A. Matasovs, Saaugšanās slimības profilakses un ārstēšanas metode, Nr. 561558, prioritāte no 26.04.1974, publicēts 22.02.1977, biļetens 22.
 2. S.A. Matasovs, Ierīce dobu orgānu pētījumam,   Nr. 762892, prioritāte no 30.07.1975, publicēts 22.05.1980, biļetens 34.
 3. S.A. Matasovs, S.A.Matasova zarnu intubators,   Nr. 839553, prioritāte no 07.07.1978, publicēts 20.02.1981, biļetens 23.
 4. S.A. Matasovs, Zarnu intubators,   Nr. 897250, prioritāte no 21.07.1978, publicēts 14.09.1981, biļetens 2.
 5. S.A. Matasovs, Zarnu drenāža,   Nr. 927254, prioritāte no 04.08.1978, publicēts 14.01.1982, biļetens 18.
 6. S.A. Matasovs, Zarnu intubators,   Nr. 1049067, prioritāte no 18.12.1982, publicēts 22.06.1983, biļetens 39.
 7. S.A. Matasovs, Zarnu intubators,   Nr. 1055519, prioritāte no 18.12.1981, publicēts 22.07.1983, biļetens 43.
 8. S.A. Matasovs, S.A. Matasova zarnu intubators,   Nr. 1084028, prioritāte no 21.12.1981, publicēts 08.12.1983, biļetens 13.
 9. S.A. Matasovs, Zarnu intubators,   Nr. 1377123, prioritāte no 06.01.1986, publicēts 01.11.1987, biļetens 8.
 10. S.A.Matasovs. Zarnu endoskops. Nr 1522466, prioritāte no 21.08/1978, publicēts 15.04.1999.
LR patenti: 
 1. S.Matasovs.  Endoskops ar vienreizējas lietošanas patronām endoskopiskās caurulītes invaginācijai. (Endoscope with disposable cartridges for the invagination of endoscopic tube) LV 12248, 1999;  LV 12474, 2001.
 2. S.Matasovs. Vienreizējas lietošanas zarnu intubators ar drenāžu un rekanalizātoru – irigatoru (Disposable intestinal intubator with drain and irrigator), LV 12963, 2003.
 3. S.Matasovs. Ierīce funkcionālai zarnas intubācijai. (Device for functional intestinal intubation) LV 13126, 2004.
 4. S.Matasovs S. Endoscope with single-chanel endoscopic tube and disposable sterile set connecting its chanel with pressure sources.  LV13860 (B), 2009
 Ārzemju patenti:
Kolonoskopa RZV skrīningam juridisko bāzi veido patenti un patentu pieteikumi, kas turpina starptautisko patenta pieteikumu PCT/LV98/00006 „Endoskops ar vienreizējas lietošanas patronām endoskopiskās caurulītes invaginācijai”. (Endoscope with disposable cartridges for the invagination of endoscopic tube):

Latvijas patenti 12248 un 12474;   Eirāzijas PO patents 002954, 2002;  Ukrainas patents 55487, 2003;      Austrālijas patents 773032, 2004;  Austrālijas patents 773032, 2004;   Kanādas patents CA2304776, 2006;  Izraēla patents 135503, 2006; Eiropas patents EP1036539, 2000.                                          

Patentu pieteikumi: WO 99/17655, 1999; 98809736.2, 2002 (Ķīna); 2000-514560, 2001 (Japāna); 09/509 377, 2002 (ASV).

Zarnu intubatora ar drenāžu un irigatoru juridisko bāzi veido patentu pieteikumi, kas turpina starptautisko patenta pieteikumu PCT/IB03/002316 „Vienreizējas lietošanas kolona intubators ar drenāžu un irigatoru” (Disposable intestinal intubator with drain and irrigator):

Latvijas patents 12963; Kanādas patents CA2493909, 2003                           

Patentu  pieteikumi: 200401150 (Eirāzijas PO); 2005 00173/M (Ukraina); 2003264913 (Austrālija); 03760827.0 (Eiropas PO);     03814535.9 (Ķīna);  150/DELNP/2005 (Indija);  10/518,218 (ASV). 

Sergejs MATASOVS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Izgudrotājs ir radoša, neatkarīga, sociāli orientēta personība. Visas valstis, ar retiem izņēmumiem, atbalsta savus izgudrotājus; pastāv izgudrotāju asociāciju starptautiska federācija (IFIA), kurā iekļāvušās 83 valstis. Contra Cancrum Coli ir šīs federācijas korespondētājlocekle un Eiropas izgudrotāju tīkla locekle.
 • Latvijas valsts un Eiropas Savienības nauda, kas paredzēta inovācijām, Latvijas izgudrotājiem nav pieejamas. Lielākā daļa no viņiem nespēj patentēt un ieviest savu produktu.
 • Latvijas valsts Saeimas un valdības līmenī būtu jāatbalsta Nacionālās izgudrotāju asociācijas izveidošana un darbība. Tās galvenie uzdevumi būtu:
·        Likuma par izgudrošanu radīšana;
·        Izgudrotāju interešu aizsardzība un juridiska izglītošana;
·        Konkursu rīkošana vērtīgu izgudrojumu atrašanai;
·        Vērtīgu izgudrojumu finansēšana.

Valodas

latviešu, krievu, angļu

Izglītība:

 • Vitebskas Valsts Medicīnas Institūts, Ārstniecības fakultāte, 1972

Darba gaitas:

 • Rīgas 2. pilsētas slimnīca, ķirurgs, 1973-1978  
 • Rīgas Medicīnas Institūts, centrālā zinātniski-pētnieciskā laboratorija, grupas “Zarnu intubācijas metožu izstrādāšana un pētniecība” vadītājs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1978-1992
 • Privātā medicīnas prakse,  1992-1997  
 • Biedrības "Contra Cancrum Coli" (zinātniskā institūcija) vadītājs, 1997-

Apbalvojumi:

par „Kolonoskopu resnās zarnas vēža skrīningam”:
 • Diploms par labāko LR nacionālo izgudrojumu, Latvijas Zinātņu Akadēmija un Latvijas Patentu Valde, 1999
 • „Genius IV” balva un diploms, Starptautiska izgudrotāju izstāde, Budapeštā, Ungārija, 2002     
 • Marijas Sklodowska-Curiemedaļa un speciāla godalga, Polijas izgudrotāju un racionalizatoru asociācija,  2002
 • Starptautiskas izstādes InvestTechnology specialā  medaļa, Varšava, Polija, 2002
 • Starptautiskas medicīniskas izstādes MEDICA 2004 otrā balva, Dusseldorfa, Vācija, 2004

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Eiropas onkoloģijas skola (European Oncology School), 2002 -
 • Biedrs, Starptautiskais Pretvēžu Apvienojums UICC, 2002 -
 • Biedrs, Starptautiska izgudrotāju associācijas federācija IFIA, 2003 -

Publikācijas:

Monogrāfija:
 • S. Matasov. Проблемы и перспективы интубации кишечника (Problems and prospects of intestinal intubation), Rīga, 1992, 155 с. (angļu un krievu valodā)
 
Raksti:
 • S.A. Matasovs, I.M. Iljinskijs. Zarnu trakta morfoloģiskas izmaiņas tās intubācijas gaitā eksperimentā. - Ķirurģija, 1982, 10, lpp. 42-44 (kr.val.)
 • Матасов С.А. Рак толстой кишки - разгрузочная стома больше не нужна. -  XIII съезд хирургов Республики Беларусь, секция "Новое в хирургии", Гомель, 28-29.09.2006.
 Uzstāšanas ar referātiem konferencēs:
Rīgas Tehniskās universitātes seminārs "Biomedicīniskā inženierija” (Rīga,  1999); 2nd European Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, Patrasa (Grieķija),  2000; 1st International Congress Screening and Early Detection for a better Cancer Management, Atēnas (Grieķija),  2001;  18th UICC Cancer Congress, Oslo (Norvēģija),  2002; 2nd European Colorectal Cancer Conference, Roma (Itālija) 2002;  Starpdisciplināra konference „Новые биокибернетические и телемедицинские технологии 21 века”,  Petrozavodska (Krievija), 2003I.Latvijas Gastroenterologu Kongress, Rīga, 2003;    11th  United European Gastroenterology Week UEGW, Madrid (Spānija), 2003.
 
Pētniecisko projektu vadītājs:         
 • ТОР‑01‑18 projekts "Kolonoskops resnās zarnas vēža telemedicīniskam skrīningam", LR Izglītības un zinātnes Ministrija, 01.04 -31.12.2001.
 • ТОР‑03-13 projekts "Kolonoskopa ar vienreizējas lietošanas patronām" sagatavošana primāriem pirms tirgus izmēģinājumiem uz veseliem brīvprātīgajiem", LR Izglītības un zinātnes Ministrija, 01.04.2003-01.04.2004.
 • ТОР-05-26 projekts "Vienreizējas lietošanas kolona intubatora ar drenāžu un irigatoru" autorparauga funkciju drošības un efektivitātes stendpētījumi", LR Izglītības un zinātnes Ministrija, 13.06.2005-13.06.2006. 

Fotoalbums