Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Igors KABAŠKINS


Igors KABAŠKINS
Profesors  
Prezidents, zinātņu un attīstības prorektors, Transporta un sakaru institūts;
Direktors, Telemātikas un loģistikas institūts   
http://www.tsi.lv
Lomonosova iela 1
Rīga, LV 1019
Latvija
                                                 
Tālr.:   + 371 6710 0594; +371 2921 5392
Fakss: + 371 6710 0535
E pasts: kiv@tsi.lv
 
Dzimis: 1954.g. 6.augustā, Rīgā, LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Radioelektronika
 • Telekomunikācija
 • Aeronavigācijas un radiolokācijas tehnikā
 • Transports
 • Elektrotehnika

Galvenais izgudrojums:

Galvenie izgudrojumi saistīti ar civilās aviācijas aeronavigācijas kontroles un vadības drošības sistēmu automatizāciju. Daļa izgudrojumu ieviesti radiosakaru un radiolokācijas automātiskās vadības sistēmu ražošanā sērijveidā, šādas sistēmas arī šobrīd tiek izmantotas lidostās.

Patentdokumentu izlase:

Kopa: 67, t.sk. 66 PSRS autorapliecības un   1 ārzemju patents.
 
PSRS AUTORAPLIECĪBAS: 
 • Способы управления включением резервных радиостанций и устройства для их реализации (Nr. 1333086, 1402151, 1403859)
 • Многоканальные резервированные центры (Nr. 886644, 1228322, 1255030, 1414164, 1457645, 1508821, 1526453, 1612981, 1653534)
 • Устройства контроля радиостанций и многоканальных радиоцентров ( Nr. 883801, 1095425, 1177955, 1198760, 1239646, 1392623, 1478158, 1478162, 1555683, 1626408, 1670793, 1734217)
 • Многоканальные устройства переключения резерва (Nr. 886644, 942027, 1001846, 1005058, 1042024, 1043838, 1111264, 1120502, 1182524, 1184116, 1274609, 1281148, 1281149, 1295937, 1299346, 1365949, 1402150, 1402151, 1407291, 1445530, 1508820)
 • Устройства диагностирования коллекторных машин (Nr. 1048458, 1164667, 1173361, 1182446, 1193610, 1197011, 1205020, 1367703, 1485132)
 • Синхронные фильтры (Nr.1092707, 1116536, 1239623, 1354355, 1358067, 1430910, 1518880)
 • Радиопеленгаторы, радиолокаторы (Nr. 1289216, 1500108, 1826839)
Ārzemju patenti:  
 •  Krievijas patents Nr 2025741, G01S 7/40, 1994. И.В.Кабашкин, Г.Г.Гатовка , А.С.Овечкин. Устройство контроля импульсного радиолокатора кругового обзора
 • A.Grakovski, I.Kabashkin, Y.Krasnitsky, I.Laksa, E.Petersons, A.Pilipovecs, V.Trhachov. Road vehicle weigh-in-motion method, system and apparatus. EP2878935(A1), 2015.   G01G19/02

Igors KABAŠKINS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Izgudrotājs – tas ir novators pēc savas būtības: ar neordināru radošu domāšanu, izturību pret neveiksmēm, kuras vienmēr pavada jaunrades procesu, ar neatlaidību sasniegt mērķi un specifisku “jurista” talantu, kas palīdz juridiski aizsargāt savus izgudrojumus. Izgudrotājs – tas nav tikai nosaukums, tas ir dzīvesveids, kas paradās neatkarīgi no tā, kur un ar ko cilvēks nodarbojas. Tā ir kolosāla bauda – būt pirmajam!

Vispārzinātniskās intereses:

 • radioelektronika un telekomunikācijas
 • avionika;
 • datoru un matemātiskā modelēšana;
 • drošības teorija;
 • transporta sistēmas;
 • informācijas tehnoloģija;
 • telemātika un loģistika.

Valodas

krievu, latviešu, angļu 

Izglītība:

 • Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts (Radioelektronikas fakultāte, kvalifikācija – radioinženieris), 1977
 • Dr.sc.ing., Maskavas Civilās aviācijas institūts, 1981
 • Dr.habil.sc.ing., Rīgas Aviācijas universitāte,1993
 • Profesors, 1992 

Darba gaitas:

 • Asistents, docents, Aviācijas un radioelektronikas iekārtu tehniskās ekspluatācijas katedras vadītājs ( 1977- 1991), Kvalifikācijas celšanas fakultātes dekāna vietnieks (1989-1994), profesors (1992-1999), zinātņu un mācību prorektors (1994-1999), Rīgas Aviācijas universitāte (RAU)
 • Profesors, zinātņu un attīstības prorektors, Transporta un sakaru institūts, 1999 - 
 • Direktors, Telematikas un loģistikas institūts, 1998 -

Apbalvojumi:

 • Korespondētājloceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998 
 • PSR Civilās aviācijas Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1986
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs, 1989
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas, Va/s "Latvijas Gaisa Satiksmes" un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balva un piemiņas medaļa par izcilu veikumu inženierizstrādēs aeronavigācijas, sakaru un radiolokācijas tehnikā. Rīga, Latvija, 2001
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s "DATI" un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balva un piemiņas medaļa par nozīmīgiem pētījumiem datorzinātnēs un informātikā, 2002 
 • Award for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology, The Center for Advancement of Teaching and Learning. Jacksonville, Florida, USA,   1998

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Prezidents, Latvijas operāciju pētījumu sabiedrība, 2003 -
 • Viceprezidents, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija, 1996 -
 • Loceklis, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, 1996 -
 • Akadēmiķis, Baltijas Informatizācijas akadēmija, 1995 -
 • Loceklis, Eiropas Komisijas COST programmas (sadarbība zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu jomā), Transporta tehniskā komiteja, 1999-
 • Loceklis, Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Transporta ministru konference, Apvienotā transporta zinātniskā komiteja, 1999 -
 • Loceklis, Starptautiskā Telekomunikācijas Akadēmija (International Telecommunication Academy), 1996 - 
 • Loceklis, Starptautiskā Ekoloģijas un dzīves aizsardzības zinātņu akadēmija, (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences), 1994 - 
 • Loceklis, ASV Ņujorkas zinātņu akadēmija (New York Academy of Science), 1998 –
 • Loceklis, Pasaules aerokosmiskā izglītības organizācija (World Aerospace Education Organization), 1998 - 
 • Loceklis, Amerikas aeronautikas un astronautikas institūts (American Institute of Aeronautics and Astronautics), 2003 -
 • Loceklis, IEEE institūts (Institute of Electrical and Electronics Engineers, ASV ?), 1998-
 • Loceklis, IEEE institūta biedrības: Aerospace and Electronic Systems; Education; Computer; Reliability; Communication Societies, (1998 - , 1999 - )
 • Loceklis, Association for Computing Machinery, 1998 - 
 • Member of The International Association of Science and Technology Development;
 • Member of Research Board of Advisors of American Biographical Institute.
 •  Starptautisko žurnālu: "Journal of Air Transportation World Wide" (Nebraskas universitāte, ASV, Omaha, 1996 - ) redaktora vietnieks; "Computer Modelling and New Technologies" (1996 - ) un "Transport and Telecommunications" (Transporta  un sakaru institūts, Rīga, Latvija, 2000 -  ) galvenais redaktors; "Transport Engineering", "Aviation" un "Technological and Economic Development of Economy" (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania) redkolēģijas loceklis.
Kursi      
 
Transporta un sakaru institūts, Rīgas Aviācijas universitāte:
 • Transporta telemātikas sistēmas;
 • Drošības teorija;
 • Transporta loģistika;
 • Intelektuālās transporta sistēmas;  
 • Zinātnisko pētījumu organizācija un lēmumu pieņemšanas metodes; 
 • Datoru un matemātiskā modelēšana;

Publikācijas:

Kopā vairāk nekā 500 zinātniskās publikācijas, t.sk. 8 monogrāfijas, 25 mācību un metodiskās publikācijas.
 
Monogrāfijas:
 • Кабашкин И.В. Управление эксплуатацией наземных радиосредств обеспечения полетов гражданской авиации. Рига, 1989, 104 c.
 • Кабашкин И.В., Мухамедиев Р.И. Автоматизированные системы управления эксплуатацией наземных радиосредств обеспечения полетов.   М.: Воздушный транспорт, 1992,  140 с.
 • Кабашкин И.В., Мухамедиев Р.И. Методы математического моделирования процессов технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования.   Рига, 1992, 128 с.
 • I.Kabashkin. Transport Telematics. Riga, 1999, 342 p.
 • .Kabashkin. Reliability-centered Maintenance. Riga, 2000, 89 p.
 • I.Kabashkin. Reliability-centered Maintenance of Air Navigation Systems. Riga, 2000, 101 p.
 • I.Kabashkin. Future Air Navigation Systems. Introduction to the new concept. Riga, 2000, 342 p.
 • I.Kabaškins, I.Zarumba. Rīgas pilsētas intelektuālas transporta sistēmas attīstības modelis. Rīga, 2003, 32 lpp.
Pēdējo gadu nozīmīgākas publikācijas: 
 •  I. Kabaškins. Intelektuālā transporta sistēmu izmantošanas ilgtermiņa programmas konceptuālā modeļa izstrāde Rīgas pilsētas aglomerācijas vajadzībām. - Transport and Telecommunication,  2003, vol. 4, N 3, pp. 5-31. 
 •  I.Kabashkin. The Development and Architecture of Intelligent Transport System in Latvia. - Proccedings of the 10th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services, 16-20 November 2003, Madrid, Spain, pp.137-144.
 • I. Kabashkin. Virtual Transport University as Education Environment in the Modern Transport Technologies - IEEE. Educational Technology & Society, 2003, vol. 6, N 4, pp. 238-244.
 • I. Kabashkin. The Problems of Logistics within the Frame of European Platform for Transport Research. – Journal of Business Economics and Management, 2004, vol. V, N 1, pp 31-38.
 • I. Kabashkin. Intermodal Junctions in EU Transport Technology Research. In: Unconnected Transport Networks. European Intermodal Trafic Junction 1800-2000,  Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2004, pp. 65 – 84.
 • I.Kabashkin. Intelligent Transport Systems: Integration of Future Global Technologies (part 1). - Proceedings of International Telecommunication Technologies, 2005, N 4 (35), pp.3-10.
 • I.Kabashkin. Optimal Monitoring Strategy for Communication Channel of Intelligent Transport Systems with Periodical Sessions of Activity. - Proceedings of the International Conference on Operation Research „Simulation and Optimisation in Business and Industry”. 17-20 May 2006,Tallinn, Estonia, 2006. pp.201-206
 • I. Kabashkin. Intelligent Built-in-test Equipment for Air Traffic Control Systems. - Proceedings of the Air Transport Research Society International Conference’2006. 26-28 May, 2006, Nagoya, Japan. 2006, pp.168-172.
 • I. Kabashkin. Spatial Planning Processes. Latvia.-  In the book: „Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region. Case Study on Spatial Planning and Logistics Centres, Center of Maritime Studies, Finland, 2006, pp.19-31.
 • I.Kabashkin. Logistics Centres Development. - Proceedings of the European Transport Conference” (ETC’2006). 18-20 September 2006, Strasbourg, France, PTRC, London, 2006, pp.134-148.
Pētnieciskie projekti (2005-2007):
 
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT Competence (LogOnBaltic). EU BSR INTERREG III B programme. (2006-2008).
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) Mobility and health: Regional services in the enlarged EU. EU BSR INTERREG III B programme. 2006.-2007
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) Short Term Actions to Reorganize Transport of goods (START). EU BSR INTERREG III B programme. 2006.-2008
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) InterBaltic - Intermodality and Interoperability in the Baltic Sea Region- BSR INTERREG III B programme2005.-2007
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) InLoC - Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region - EU BSR INTERREG III B programme2004.-2006.
 • I. Kabaškins (Projekta vadītājs) Scientific Forum on Transport Forecast Validation and Policy Assessment (TRANSFORUM). EU 6th Framework Programme (FP6-2002-SSP-1/502002) 2004.-2007.
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) The Baltic Tangent – EU BSR INTERREG III B programme2005.-2007.
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) European COST Action 355 “ Changing behaviour towards a more sustainable transport demand” 2004.-2008.
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes, 2006.-2009. LZP sadarbības projects Nr. 06.0027 (2006.-2009).
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā. 1.apakšprojekts “Intelektuālas transporta sistēmas (ITS) koncepcijas izveide” LZP sadarbības projects Nr. 02.0001 (2001.-2005)
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) IVETTA - Innovative Vocational Education and Training in Transport Area – EU Leonardo da Vinchi Programme (Nr. 2004 – 1818 / 001-001 LE2 74SUB) 2004.-2005.
 • I.Kabaškins (Projekta vadītājs) Analysis of the national transport policies of the New Member States and their impact on Community transport objectives (ENTRANCE) – EU TREN/04/MD/S07.38158 (2004.-2005).

Vaļasprieks:

Ceļojumi

Fotoalbums