Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Pauls PUMPĒNS


Pauls PUMPĒNS
Profesors, zinātniskais direktors
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
Rātsupītes iela 1,
Rīga, LV 1067
Tel.: +371 6780 8214
Fax:  +371 6744 2407
E pasts: paul@biomed.lu.lv
Dzimis: 1947. gada 21. oktobrī, Rīgā.Intereses izgudrošanas jomā:

 • Gēnu un proteīnu inženierija
 • Vakcīnu prototipu konstruēšana

Galvenais izgudrojums:

 • Gēnu inženierijā
      Vīrusu genomu (hepatīta B un C, RNS bakteriofāgu un citu) klonēšana un to gēnu ekspresija dažādās ekspresijas sistēmā(baktērijās, raugā, pārsējamās eikariotu šūnu līnijās). Viens no pirmajiem pasaulē klonētiem un sekvenētiem hepatīta B vīrusa (HBV) genomiem, t.s. Latvijas HBV320 genoms, kas ir kļuvis par daudzu teorētisku darbu un vairāku ieviestu prethepatīta vakcīnu pamatu dažādās pasaules valstīs (kopā ar T. Kozlovsku, A. Dišleru, V. Bičko, R. Kukaini un E. Grēnu). Pirmā tiešā HBV virsmas antigēna (HBsAg) gēna ekspresija un viena no pirmajām HBV iekšējā antigēna (HBcAg) gēna ekspresijām baktērijās, bakteriālā HBcAg superproducenta radīšana (kopā ar T. Kozlovsku, G. Borisovu, A. Dišleru. V. Cibinoginu, E. Grēnu u. c.). Hepatīta C vīrusa (HCV) gēnu klonēšana un ekspresija (kopā ar I. Sominsku un T. Kozlovsku). RNS bakteriofāgu replikācijas modeļa izveidošana (kopā ar V. Baumani, A. Dišleru un E. Grēnu). Vairāku RNS bakteriofāgu apvalka proteīna (CP) gēna ekspresija; baktēriju un rauga RNS bakteriofāgu CP superproducentu radīšana (kopā ar A.Dišleru un A.Kazāku).
 •  Proteīnu inženierijā    

Vīrusveidīgo daļiņu, jeb t.s. VLP (virus-like particles) proteīnu inženierijas idejas pieteikšana un tās pamatu izveidošana (kopā ar E. Grēnu). Vīrusu proteīnu imunoloģisko epitopu kartēšana (kopā ar P. Puško un I. Sominsku). Proteīnu inženierijas VLP vektoru, jeb nesēju, radīšana; himēro VLP konstruēšana uz to pamata. HBcAg izveidošana par universālu VLP nesēju – tradicionālāko himēro VLP struktūru pamatu; svešu epitopu iebūvēšana HBcAg struktūrā – no HIV, HBV, HCV, FMDV un daudziem citiem vīrusu un nevīrusu izcelsmes proteīniem (kopā ar G. Borisovu, I. Sominsku, A. Dišleru, I. Petrovski, A. Kazāku, K. Sasnausku, R. Ulrichu, H. Meiseli u. c.). HBcAg telpiskās struktūras atšifrēšana (kopā ar R. A. Krovčeru (R. A. Crowther), N. Kiseļevu, E. Grēnu u. c.). HBcAg pakojošo īpašību atšifrēšana un izmantošana (kopā ar M. Bahmanu (M. Bachmann) un A.Kazāku). HBcAg imunoloģisko īpašību atšifrēšana (kopā ar R. M. Cinkernāgelu (R. M. Zinkernagel), D. Skrastiņu, G. Mežuli, E. Grēni u. c.). RNS bakteriofāgu CP izveidošana par universāliem proteīnu inženierijas nesējiem (kopā ar P. Puško, T. Kozlovsku, I. Sominsku, I. Cielēnu, R. Renhofu, A. Dišleru u. c.). RNS bakteriofāgu telpiskās struktūras noteikšana (kopā ar L. Liljasu, M. Bunduli, K. Tāru u. c.). Augu vīrusu (kopā ar A. Zeltiņu) un papovavīrusu (kopā ar T. Voronkovu un A. Kazāku) nukleokapsīdu ieviešana proteīnu inženierijas praksē.

 • Vakcīnu prototipu konstruēšanā

Vakcīnu un gēnu terapijas preparātu prototipu konstruēšana – pret hepatītu B un C, kā arī citām infekciju un neinfekciju slimībām – vairākos divpusējās sadarbības un Eiropas Savienības projektos (kopā ar V. H. Gerlihu (W. H. Gerlich), R. M. Cinkernāgelu (R. M. Zinkernagel), M. Rogendorfu (M. Roggendorf), M. Nasalu (M. Nassal), D. Klacmanu (D. Klatzmann) u. c.). Hepatīta B vīrusa replikācijas modeļa izveidošana ar alfavīrusu vektoru palīdzību (kopā ar T. Kozlovsku, A. Zajakinu, R. Brūveri u. c.). Vakcīnu prototipu imunoloģiskais skrīnings (kopā ar D. Skrastiņu). Jaunākais darbs – hepatīta C vakcīnas prototipu konstruēšana Eiropas integrētā projekta Compuvac sastāvā.     

Patentdokumentu izlase:

P. Pumpēns ir 47 izgudrojumu (t.sk. PSRS autorapliecības, ārzemju un Latvijas patenti) autors.
Latvijas patenti:
 1. A.KAZAKS, J. FREIVALDS, P.PUMPENS, A. DISLERS. RECOMBINANT STRAIN OF YEAST PICHIA PASTORIS FOR OBTAINING NUCLEOCAPSIDS OF HUMAN HEPATITIS B VIRUS (SUBTYPE AYN) LV13740 (B), 2008
 2. R.RENHOFA, J.OZOLS, V. OSE-KLINKLĀVA, P.PUMPĒNS. HEPATĪTA B VĪRUSA CORE PILNA GARUMA PROTEĪNA KAPSĪDU IEGŪŠANAS PAŅĒMIENS LV13958 B, 2009
 3. R.RENHOFA, J. OZOLS, V.OSE-KLINKLĀVA,.P. PUMPĒNS. PAŅĒMIENS IZVĒLĒTĀ BIOLOĢISKĀ MATERIĀLA IEPAKOŠANAI HEPATĪTA B VĪRUSA CORE PILNA GARUMA PROTEĪNA KAPSĪDĀS. LV14084 B, 2010
 4. A.ZELTIŅŠ, I. KALNCIEMA, D. SKRASTIŅA, V. OSE, P. PUMPĒNS. HETEROLOGAS PROTEĪNU SEKVENCES EKSPONĒJOŠU KARTUPEĻU VĪRUSAM PVY LĪDZĪGO DAĻIŅU IEGŪŠANA UN IZMANTOŠANA. LV 14204 B, 2010
 5. I.SOMINSKA,  M.MIHAILOVA, J.JANSONS, D.SKRASTINA, J.ALEKSEJEVA, I. PETROVSKIS, P.PUMPENS. PROCARIOTIC AND EUCARIOTIC EXPRESSION VECTOR SET FOR EXPRESSING NUCLEOCAPSIDE OF HIMERIC TYPE HEPATITIS B VIRUS AND FOR OBTAINING COMBINED IMMUNOREACTIVITY OF ANTI HBV AND ANTI HCV. LV14161 (A), 2010
 6. R.RENHOFA,   A. DIŠLERS,V.OSE-KLINKLĀVA, J.OZOLS, P.PUMPĒNS. MAGNĒTISKO NANODAĻIŅU IEPAKOŠANA HBV CORE PROTEĪNA VEIDOTAJĀS KAPSĪDĀS. LV 14304 B, 2011
 7. A.ZAJAKINA, U.BERZINS, T.KOZLOVSKA, P.PUMPENS, D.LEGZDINA, V.SONDORE, J.KEISS, L.VIKSNA, I.SOMINSKA,  F.ARSA. A METHOD FOR MODELLING OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION LV14760 (B), 2014
 8. I.CIELENS, A. STRODS, G.KALNINS, D.PRIEDE, V.OSE-KLINKLAVA, P. PUMPENS.  - MODIFIED HBV CORE NANO-CONTAINERS AS UNIVERSAL PLATFORM FOR EXHIBITING BIOLOGICAL MATERIAL. LV15034 (A), 2015
 9. R. RENHOFA, A.KAZAKS, A.DISLERS, L.JACKEVICA, V. OSE-KLINKLAVA, P.PUMPENS. METHOD FOR ATTACHING SELECTED MATERIAL TO NANO-PARTICLES OF HBV CORE PROTEIN LV15033 (A), 2015
 10. A.DISLERS, I. PETROVSKIS, I. LIEKNINA, I.BERZA, J. BOGANS, I.AKOPJANA, I.SOMINSKA,  P.PUMPENS. EXPRESSION SYSTEM FOR PRODUCTION OF HBC-PRES1 VIRUS-LIKE PARTICLES. LV14945 (B), 2015
 11. I.SOMINSKA,  J.JANSONS, P.PUMPENS,  I.PETROVSKIS,  D.SKRASTINA, G.SUDMALE. PROTOTYPE OF INDIVIDUALIZED THERAPEUTIC ANTI-HCV VACCINE. LV14987 (A), 2015
 
 

Pauls PUMPĒNS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Zinātnieks nevar nebūt izgudrotājs, bet izgudrotājiem nav obligāti jābūt zinātniekiem. Slikti, ja zinātniekiem pašiem jākļūst par savu izgudrojumu ieviesējiem, tas saīsina viņu zinātnisko mūžu.

Vispārzinātniskās intereses:

 • molekulārā bioloģija un bioķīmija  
 • molekulārā virusoloģija  
 • gēnu inženierija,
 • proteīnu inženierija,
 • molekulārā imunoloģija un šūnu bioloģija    

Valodas

Latviešu, krievu, angļu, vācu.

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, specialitāte – bioķīmija, 1970
 • Dr.biol., LZA Apvienotā bioloģijas padome, 1975
 • Dr.habil.biol., PSRS ZA Molekulārās bioloģijas institūts, Maskava, Krievija, 1988

Darba gaitas:

 • Jaunākais un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, LZA Organiskās sintēzes institūts, 1973-1989
 • Proteīnu inženierijas laboratorijas vadītājs,  LZA Organiskās sintēzes institūts, 1989-1990
 • Proteīnu inženierijas laboratorijas vadītājs (1990-1994), profesors (1994 - ), Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitāte
 • Zinātniskais direktors, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, 2004 -

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1990
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1992
 • Vissavienības komjaunatnes prēmija (kopā ar Viesturu Baumani) par darbu ciklu RNS bakteriofāgu RNS replikācijas regulācijā, 1976
 • D.H.Grindeļa medaļa (firma «Grindeks», Latvija), 1997
 • LR Ministru kabineta balva zinātnē, 1998

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Latvijas Bioķīmiķu biedrība, 1972  
 • Loceklis,  Latvijas zinātnieku savienība, 1989 

Publikācijas:

 • Pumpen P., Gren E. Synthesis of 14C-uridine-5’-triphosphate by enzymes of E.coli cell-free extracts. - J. Labelled Comp.,  1972, 6, pp.193-207
 • Pumpen P., Bauman V., Dishler A., Gren E.J. Control of replication in RNA bacteriophages. - J.Virol.,  1978, 28, pp.725-735.
 • Bichko V.V., Kozlovskaya T.M., Dishler A.,Pumpen P., Janulaitis A., Gren E.J. Restriction map of the hepatitis B virus DNA cloned in Escherichia coli. – Gene, 1982, 20, pp.481-484
 • Pumpen P., Kozlovskaya T.M., Borisova G.P., Bichko V.V., Kalis J., Kukaine R.A., Gren E.J. Expression of hepatitis B virus surface antigen gene in E.coli. -  Gene,  1984, 30, pp.207-216
 • Bichko V., Pushko P., Dreilina D., Pumpen P., Gren E. Subtype ayw variant of hepatitis B virus. DNA primary structure analysis. –  FEBS Letters , 1985, 185, pp.208-212
 • Pushko P., Kozlovskaya T., Sominskaya I., Brede A., Stankevica E., Ose V., Pumpens P., Grens E. Analysis of RNA phage fr coat protein assembly by insertion, deletion and substitution mutagenesis. – Prot. Eng. 1993, 6, pp. 883-891.
 • Crowther R.A., Kiselev N.A., Bottcher B., Berriman J.A., Borisova G.P., Ose V., Pumpens P. Three-dimensional structure of hepatitis B virus core particles determined by electron cryomicroscopy. – Cell,  1994, 77, pp.943-950.
 • Liljas L., Fridborg K., Valegard K., Bundule M., Pumpens P. Crystal structure of bacteriophage fr capsids at 3.5 A resolution. –  J. Mol.Biol., 1994, 244, pp.279-290  
 • Pumpens P., Borisova G.P., Crowther R.A., Grens E. HBV core particles as epitope carriers. – Intervirology, 1995, 38, pp.63-74
 • Fehr T., Skrastina D., Pumpens P., Zinkernagel R.M. T cell-independent type I antibody response against B cell epitopes expressed repetitively on recombinant virus particles. –  Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1998, 95, pp. 9477-9481
 • Pumpens P., Grens E. Hepatitis B core particles as a universal display model:a structure-function basis for development. – FEBS Letters , 1999, 442, 1-6  
 • Pumpens P., Grens E. HBV core particles as a carrier for B cell/T cell epitopes. – Intervirology, 2001, 44, pp.98-114
 • Pumpens P., Grens E. Artificial genes for chimeric virus-like particles. In: Artificial DNA: Methods and Applications. (Edited by Y.E.Khudyakov & H.A.Fields). CRC Press LLC, Boca Raton, 2002, pp. 249-327. 
 • Pumpens P., Grens E., Nassal M. Molecular epidemiology and immunology of hepatitis B virus infection – an update.Intervirology, 2002, 45, pp.218-232
 • Kazaks A., Borisova G., Cvetkova .S, Kovalevska L., Ose V., Sominskaya I., Pumpens P., Skrastina D., Dislers A. Mosaic hepatitis B virus core particles presenting the complete preS sequence of the viral envelope on their surface. –  J. Gen Virol., 2004,  85, pp.2665-2670
 • Zajakina A., Kozlovska T., Bruvere R., Aleksejeva J., Pumpens P., Garoff H. Translation of hepatitis B virus (HBV) surface proteins from the HBV pregenome and precore RNAs in Semliki Forest virus driven expression. –   J. Gen. Virol., 2004, 85, pp.3343–3351
 • Freivalds J., Dislers A., Ose V., Skrastina D., Cielens I., Pumpens P., Sasnauskas K., Kazaks A. Assembly of bacteriophage Qβ virus-like particles in yeast Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris. J. Biotechnol.,  2006, 123, pp.297-303
 • Ling S., Lai A., Borschukova O., Pumpens P., Holoshitz J.  Activation of nitric oxide signalling by the rheumatoid arthritis shared epitope. – Arthritis Reum., 2006, 54, pp.3423-3432
Pētnieciskie projekti:
Projektu vadītājs:
 • Universāla klonēšanas un ekspresijas sistēma ar proteāžu mutantu izmantošanu. Latvijas Zinātnes padome  (1997 – 2000)
 •  Jauns VLP modelis: Acetonobacter RNS fāga 205 apvalka proteīna un tā himēru ekspresija un rentgenstruktūra. Latvijas Zinātnes padome  (2001 – 2004)
 • Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana. Latvijas Zinātnes padome (2004 – )
 • Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē. Latvijas Zinātnes padome (2001 – 2004)
 • Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss. Latvijas Zinātnes padome  (2005 - ).

Fotoalbums