Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Pēteris TRAPENCIERIS


Pēteris TRAPENCIERIS
Dr.chem. ,  Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs
 Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 
Tel.:      +371 67545272                                             
Fakss:  +371 67553142
Dzimis: 1952.gada 14.martā Rūjienā, LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Jaunu ķīmisko sintēzes metožu izstrādāšana jau agrāk zināmiem medicīniskajiem preparātiem (mildronāts, leakadīns)
 • Jaunu zāļu vielu radīšana ar dažādu fizioloģisko iedarbību (pretvēža, sirds-asinsvadu, pretiekaisuma)
 • Slimību izcelsmes noskaidrošana un sapratne, lai izmantotu mazmolekulārus ķīmiskus līdzekļus fizioloģisko traucējumu novēršanai

Galvenais izgudrojums:

Medicīnas ķīmijā:
 • Jauns neparastas darbības kardioprotektors Mildronāts un tā sintētiskie analogi
Izgudrojuma galvenā ideja:
Sirds-asinsvadu un imūnsistēmu regulējošs medikaments ar jaunu darbības mehānismu
Realizācija:   Līdzdalība mildronāta sintēzes metožu ieviešanai AS „Grindeks” 

Patentdokumentu izlase:

Kopā 66 patenti (32 ārzemju,  30 PSRS autorapliecības un 4 Latvijas)
 
Ārzemju patenti:
 1. Eremeev A., Kalvinsh I., Semenikhina V., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsiers P.T., Podoprigora G.I., Giller S.A. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate and method for the preparation and use thereof // Pat. 4481218 US.
 2. Giller S.A., Eremeev A.V., Kalvinsh I.Y, Semenikhina V.G., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsier P.T., Podoprigora G.I. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof // Pat. 2057432 UK.
 3. Eremeev A.V., Kalvinsh I.Y., Semenikhina V.G., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsiers P.T., Podoprigora G.I., Giller S.A. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionat, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung // Patentschr. 642060 Schweiz.
 4. Eremeev A.V., Kalvinsh I.Y., Semenikhina V.G., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsier P.T., Podoprigora G.I., Giller S.A. (Trimethyl-2,2,2 hydrazinium)-3 propionate, procede de preparation de ce compose et son application // Brevet d`invent. 2478087 Fr.
 5. Eremeev A.V., Kalvinš I.J., Semenichina V.G., Liepinš E.E., Latvietis J.J., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spružs Y.Y., Trapenciers P.T., Podoprigora G.I., Giller S.A. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionat, Verfahren zu dessen Herstellung und Futtermittel, welche dieses enthalten // Patentschr. 2953334 BRD.
 6. Eremeev A., Kalvinsh I., Semenikhina V., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsier P.T., Podoprigora G.I., Giller S.A. Le (trimethyl-2,2,2 hydrazinium)-3 propionate, procede de preparation et application // Brevet d` inv. 880831 Belg.
 7. Giller S.A., Eremeev A.V., Kalvinsh I.Y., Semenikhina V.G., Liepinsh E.E., Latvietis Y.Y., Anderson P.P., Astapenok E.B., Spruzh Y.Y., Trapentsier P.T., Podoprigora G.I. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium) Propionate, Method for the Preparation and Use Thereof // Pat. 1244003 Jap.
 8. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)-propionates. France patent No.2547579 (1987).
 9. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)-propionates. German patent No.3418652 (1987).
 10. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)propionates. Patent USA No.4704403 (1987).
 11. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)propionates. Patent GB No.2140013 (1986).
 12. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)-propionates. Canadian patent No.1224490 (1987).
 13. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, M.L.Erenshtein, V.D.Mikozhan, V.Ya.Kauss, E.E.Liepinsh, P.T.Trapentsier. 3-(2,2,2-Trisubstituted hydrazinium)-propionates. Japanese patent No.1405407 (1987).
 14. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. France patent No.2478087 (1984).
 15. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. German patent No.2953334 (1984).
 16. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. Belgium patent No.880831 (1980).
 17. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. Patent USA No.4481218 (1984).
 18. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. Japanese patent No.1244003 (1984).
 19. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. Patent GB No.2057432 (1983).
 20. S.A.Hiller, A.V.Jeremeev, I.Ya.Kalvinsh, V.G.Semenihina, E.E.Liepinsh, Ya.Ya.Latvietis, A.A.Anderson, E.B.Astapenok, Ya.Ya.Spruzh, P.T.Trapentsier, P.I.Podoprigora. 3-(2,2,2-Trimethyl hydrazinium)propionate dihydrate and the preparation thereof. Swiss patent No.642060 (1984).
 21. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, V.Ya.Kauss, P.T.Trapentsier, E.E.Liepinsh.. Substituted 3-hydrazinopropionates. France patent No.2549050 (1987).
 22. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, V.Ya.Kauss, P.T.Trapentsier, E.E.Liepinsh. Substituted 3-hydrazinopropionates.  Italian patent No.1175577 (1987)
 23. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, V.Ya.Kauss, P.T.Trapentsier, E.E.Liepinsh.. Substituted 3-hydrazinopropionates. Patent USA No.4633014 (1986).
 24. G.A.Bremanis, I.Ya.Kalvinsh, I.B.Ancena, E.Ya.Lukevits, M.M.Veveris, V.Ya.Kauss, P.T.Trapentsier, E.E.Liepinsh.. Substituted 3-hydrazinopropionates. Patent GB No.2144121 (1987).
 25. Сисягин П.Н., Реджепова Г.Р., Сочнев В.В., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т., Федоров Ю.Н. Способ профилактики острых респираторных болезней телят // Pat. 2004235 RU.
 26. Lundstedt T., Skottner A., Seifert E., Starchenkov I., Trapencieris P., Kauss V., Kalvins I., Boman A. Novel melanocortin agonists and antagonists. 2001, Pat. WO 01/55106 A2 (Great Britain).
 27. Lundstedt T., Skottner A., Seifert E., Starchenkov I., Trapencieris P., Kauss V., Kalvins I., Boman A. Novel melanocortin receptor agonists and antagonists. 2003, Pat. US 2003/0195212.
 28. Lundstedt T., Skottner A., Seifert E., Starchenkov I., Trapencieris P., Kauss V., Kalvins I., Boman A. Melanocortin receptor agonists and antagonists. 2004, Pat. South Africa  ZA200205886.
 29. Pelcman B., Olofsson K., Katkevic M., Ozola V., Suna E., Kalvins I., Trapencieris P. Indoles useful in the treatment of inflammation. Pat. 2006, WO 2006077364
 30. Pelcman B., Olofsson K., Katkevics M., Ozola V., Suna E., Kalvins I., Trapencieris P., Katkevica D., Schaal W.  Indoles useful in the treatment of inflammation. Pat. 2006, WO 2006077366
 31. Pelcman B., Olofsson K., Katkevics M., Ozola V., Suna E., Kalvins I., Trapencieris P., Katkevica D., Schaal W.  Indoles useful in the treatment of inflammation. Pat. 2006, WO 2006077367
 32. Pelcman B., Olofsson K., Habarova O., Kalvins I., Suna E., Trapencieris P., Andrianov V. Naphtalene-disulfonamides useful for the treatment of inflammation. Pat. 2007, WO 2007042817
PSRS autorapliecības:

1. Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Еремеев А.В., Лиепиньш Э.Э. 2,2-Ди-замещенные 1,3,4-триазабицикло[4,1,0]гептан-5-оны и способ их получения // А.с.681808 СССP.

2.   Трапренциер П.Т., Калвиньш И.Я., Лиепиньш Э.Э. 1-Алкоксикарбонил-2-карбамоилазиридины, как полупродукты для синтеза канцеростатиков и иммуностимуляторов // А.с. 689152 СССP.
3.     Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Лиепиньш Э.Э. Способ получения 1,2-дикарбамоилазиридина //А.с.731720 СССP.
4.     Трапенциер П.Т., Каусс В.Я., Калвиньш И.Я., Приеде Х.К., Мелберг Г.В. Способ получения эфиров азиридин-2-карбоновой кислоты // А.с. 738320 СССP.
5.     Калвиньш И.Я., Гипш Н.М., Мерсон А.Г., Астапенок Е.Б., , Трапенциер П.Т. Способ дифференцирования Т- и В-лимфоцитов человека // А.с. 787994 СССР.
6.     Калвиньш И.Я., Гипш Н.М., Мерсон А.Г., Астапенок Е.Б., Трапенциер П.Т. Способ дифференцирования Т- и В-лимфоцитов человека // А.с. 787995 СССР.
7.     Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Шутов Г.К., Бреманис Г.А., Приеде Х.К., Мелберг Я.В., Каусс В.Я., Дирненс В.В. Соли 3-(2,2,2-триметил гидразиний)пропионовой кислоты, обладающие росторегулирующей активностью в отношении люпина // А.с. 849724 СССР.
8.     Калвиньш И.Я., Ялынская А.К., Астапенок Е.Б., Трапенциер П.Т. Способ получения аминокислот // А.с. 877938 СССР.
9.     Бреманис Г.А., Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Приеде Х.К., Мелберг Я.В., Скопец А.Г., Степиньш Г.С., Астапенок Е.Б. Соли 3-(2,2,2-триметилгидразиний)пропионовой кислоты, обладающие стимули-рующим действием роста животных // А.с. 886449 CCCP.
10. Шутов Г.К., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т. Способ регулирования роста растений люпина // А.с. 978808 СССР. - Б.и. № 45. - 1982.
11. Латвиетис Я.Я., Андерсон П.П., Калвиньш И.Я., Астапенок Е.Б., Спруж Я.Я., Трапенциер П.Т., Подопригора Г.И. Кормовая добавка // А.с. 997646 СССР.
12. Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Лукевиц Э.Я., Дирненс В.В. // Способ получения 1-карбамоилазиридинов // А.с. 1050254 СССР.
13. Богуславский А.Н., Эгерт В.Е., Трапенциер П.Т., Бирман А.С. Замасливающая эмульсия для шерстяного волокна // А.с. 1090777 СССР. - Б.и. № 17. - 1984.
14. Калвиньш И.Я., Бобков Ю.Г., Курочкин И.Г., Трапенциер П.Т., Маркин В.А., Клейменова Н.Н., Бирман А.С., Виноградов В.М., Вознесенский Л.С. Средство повышающее физическую работоспособность “милдронат” // А.с. 1374485 СССР.
15. Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Анцена И.Б., Лукевиц Э.Я., Веверис М.М., Эренштейн М.Л., Микажан В.Д., Каусс В.Я., Лиепиньш Э.Э., Трапенциер П.Т. 3-(2,2,2-тризамещенные гидразиний)пропионаты, обладающие гипотензивной и антиаритмической активностью // А.с. 1370939 СССР.
16. Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Анцена И.Б., Лукевиц Э.Я., Веверис М.М., Каусс В.Я., Трапенциер П.Т., Лиепиньш Э.Э. Замещенные 3-гидразинопропионаты и их фармацевтически пригодные соли, обладающие антиаритмической активностью // А.с. 1247012 СССР. - Б.и. № 28. - 1986.
17. Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Кутовой А.И., Позур В.К., Пугович О.В., Трапенциер П.Т. 3-(2,2,2-Тризамещенные гидразиний)-пропионаты, проявляющие антибак-териальную и фунгицидную активность // А.с. 1512054 СССР.
18. Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Кутовой А.И., Позур В.К., Пугович О.В., Трапенциер П.Т. 3-(2,2-диметил-2-трифторпропилгидразиний)-пропионат, проявляющий фунгицидную активность // А.с. 1515639 СССР.
19. Пугович О.В., Чабан В.С., Калвиньш И.Я., Янишевский Л.В., Трапенциер П.Т., Якубова И.В., Лукевиц Э.Я. Ундецил 3-(2,2,2-триметилгидразиний)пропионат хлористый, прояваляющий фунгицидную активность против Sclerotinia sclerotiorum // А.с. 1573807 СССР.
20. Пугович О.В., Бреманис Г.А., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Позур В.К., Черненькая С.Н., Бузлама В.С., Париков В.А., Шабунин С.В., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т., Кутовой А.И. Галогениды метил 3-(2,2-диметил-2-алкилгидразиний)пропионаты, проявляющие антибактериальную активность // А.с. 1616079 СССР.
21. Бреманис Г.А., Меерсон Ф.З., Калвиньш И.Я., Абдикалиев Н., Трапенциер П.Т., Пшенникова М.Г., Анцена И.Б., Лукевиц Э.Я., Симхович Б.З. Этил-3-(2,2-диметил-2-этилгидразиний)пропионат иодистый, проявляющий антиаритмическую активность // А.с. 1680693 СССР.
22. Калвиньш И.Я., Порядин Г.В., Салмаси Т.М., Трапенциер П.Т., Акифьев О.Н., Бирман А.С. Средство для профилактики и лечения атопической и инфекционно-аллергической бронхиальной астмы “милдронат” // А.с. 1783642 СССР.
23. Реджепова Г.Р., Сисягин П.Н., Бердникова И.В., Федоров Ю.Н., Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т. Иммуномодулирующее средство // А.с. 1787438 СССР.
24. Реджепова Г.Р., Сисягин П.Н., Сочнев В.В., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т., Бреманис Г.А. Способ лечения респираторных болезней телят // Pat. 1797489 SU.
25. Бердникова И.В., Сисягин П.Н., Реджепова Г.Р., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т. Способ профилактики желудочно-кишечных болезней телят // Pat. 1801000 SU.
26. Сисягин П.Н., Реджепова Г.Р., Калвиньш И.Я., Бреманис Г.А., Трапенциер П.Т. Способ профилактики острых респираторных заболеваний телят // Pat. 1801001 SU.
27. Реджепова Г.Р., Сисягин П.Н., Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т. Способ лечения респираторных болезней телят // Pat. 1801002 SU.
28. Реджепова Г.Р., Сисягин П.Н., Сочнев В.В., Трапенциер П.Т., Калвиньш И.Я., Бреманис Г.А., Бердникова И.В. Способ повышения резистентности у новорожденных телят // Pat. 1801003 SU.
29. Реджепова Г.Р., Сисягин П.Н., Калвиньш И.Я., Бреманис Г.А., Трапенциер П.Т., Бердникова И.В. Способ повышения общей резистентности организма телят // Pat. 1801004 SU.
30. Бузлама В.С., Париков В.А., Шабунин С.В., Калвиньш И.Я., Пугович О.В., Бреманис Г.А., Трапенциер П.Т. Средство для лечения колибактериоза // А.с. 1827800 СССР.
 
 
Latvijas patenti:
1.      P.Trapencieris, V.Kauss, I.Kalviņš, H.Priede, J.Melbergs. Aziridīn-2-karbonskābes esteru iegūšanas paņēmiens. Latvijas patents LV 5617, 1994
2.    I.Kalviņš, J.Bobkovs, I.Kuročkins, P.Trapencieris, V.Markins, N.Kļeimenova, A.Birmans, V.Vinogrādovs, L.Vozņesenskijs. Fiziskās darbspējas stimulējošs līdzeklis “mildronāts”. Latvijas patents LV 5400, 1994
3.    I.Kalviņš, G.Porjadins, T.Salmasi, P.Trapencieris, O.Akifjevs, A.Birmans. Preparāts mildronāts atopiskās un infekciozi-alerģiskās bronhiālās astmas profilaksei un ārstēšanai. Latvijas patents LV 5399, 1994
4.    Bremanis G., Kalviņš I., Ancēna I., Lukevics E., Vēveris M., Erenšteine M., Mikažāns V., Kauss V., Liepiņš E., Trapencieris P. 3-(2,2,2-trīsaizvietoti hidrazīnij)-propionāti ar hipotenzīvo un antiaritmisko aktivitāti. Latvijas patents LV 5461, 1994 

Pēteris TRAPENCIERIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Ideja par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu ir virzījusi civilizāciju vairāku gadu tūkstošu garumā. Ja agrāk tas bija katra indivīda interešu lokā, tad tagad palielinoties cilvēku zināšanām un novērtējot visus sabiedrības attīstības riska faktorus tas visnotaļ ir arī sabiedrības interesēs. Ne velti Eiropas Savienības viens no galvenajiem motīviem  un virzītājspēkiem ir zinātnes atklājumu un izgudrojumu izmantošana cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šo ideju realizēšana ir arī galvenais dzinulis radošās iniciatīvas un zinātnisko interešu apmierināšanai. Katra zinātnieka sapnis ir atrast pielietojumu savai idejai. Lai to sasniegtu ir jāveic zinātnieka-izgudrotāja liels rutīnas darbs skatoties no akadēmiska pētnieka pozīcijām. Tikai ciešā kopsolī zinātniekam un izgudrotājam var izdoties atrast ko jaunu sabiedrības kopējam labumam. Un visbrīnišķīgāk būs, ja kādam izdosies apvienot akadēmiskā pētnieka talantu ar izgudrotāja praktiķa talantu. Tādu talantu, darbaspēju un gribas sintēzi novēlu katram Latvijas jaunajam zinātniekam, kas domā darboties izgudrojumu laukā.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Neparasto aminoskābju sintēzes metožu pētījumi un asimetriskā sintēze
 • Heterociklisku sistēmu (aziridīni, oksaziridīni, oksazīni, indoli) pētījumi
 • Ciklisku un lineāru amonija un hidrazīnija betaīnu pētījumi
 • Bioloģiski aktīvu savienojumu un receptoru mijiedarbības pētījumi

Valodas

Latviešu, krievu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte (specialitāte – bioorganiskā ķīmija), 1974
 • Dr.ķīm. Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 1983
 • Pēcdoktorantūras studijas,  VDR Zinātņu Akadēmijas Centrālais Organiskās ķīmijas institūts, Berlīne, Vācija,  1990;  Viskonsīnas Universitāte, Madisona (ASV) 1992-1993  
 • TEMPUS stipendijas atbalsta studijas Āhenes Tehniskajā Universitātē (Vācija) 1997
 • Ielūgtais profesors, Nicas Universitāte, Francija, 2002 

 

Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts:

 • Asistents, aspirants un zinātniskais līdzstrādnieks (1974-1991), vadošais pētnieks (1993-2001), Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs,  2001 –

Apbalvojumi:

 •  Latvijas PSR Valsts prēmija zinātnē un tehnikā par jauna pretvēža preparāta Leokadīna izstrādāšanu, 1988
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 2004

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Amerikas Ķīmijas biedrības (ACS) biedrs, 1992 –
 • Latvijas Ķīmijas biedrības viceprezidents (1994-2000) un prezidents, kopš 2000.gada
 • Anglijas Karaliskās ķīmijas biedrības (RSC) biedrs, 1999 –

Publikācijas:

Kopā vairāk nekā 130 publikāciju  (raksti, konferenču tēzes, patenti, autorapliecības) autors vai līdzautors
 • Kostyanovsky, R.G.; Dormov, P.E.; Trapencieris, P.; Strumfs, B.; Kadorkina, G.K.; Chervin, I.I.; Kalvin’s, I.Ya. Optically active 2,2-dimethyl-1,3,4-triazabicyclo[4.1.0]heptan-5-one: synthesis, spontaneous resolution and absolute configuration. –  Mendeleev Communications, 1999, pp.26-27.
 • Vedejs, E.; Trapencieris, P.; Suna, E. Substituted isoquinolines by Noyori transfer hydrogenation: enantioselective synthesis of chiral diamines containing an aniline subunit. –  J.Org.Chem., 1999, 64, pp.6724-6729.
 • Starchenkov, I.; Trapencieris, P.; Kauss, V.; Jas, G.; Kalvinsh, I. A convenient synthesis of 5b-cholestan-26-oic and 5b-cholestan-26,27-dioic acids. –  Steroids, 2000, 65(3), pp.143-147.
 • Суна, Э.; Трапенциерис, П.Т. Синтез рацемических 1,2,3,4-тетрагидро-изохинолинов и их разделение. –  Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl.Ed.) 2000, 36(3), pp.287-300.
 • Shtrumfs, B., Chernyak, D., Kums, I., Kalvins, I., Trapencieris P. Unnatural amino acids. 2. A simple procedure of transesterification of aziridine-2-carboxylic esters. –  Chemistry of Heterocyclic Compounds(Engl.Ed.) 2004, 40(6), pp.725-733.
 • Katkevica, D., Trapencieris, P., Boman, A., Kalvins, I., Lundstedt, T. The Nenitzescu reaction: an initial screening of experimental conditions for improvement of the yield of a model reaction. –  Journal of Chemometrics, 2004, 18, pp.183-187.
 • Kalvinsh, I., Gutcaits, A., Bagdoniene, L., Labeikyte, D., Trapencieris, P., Sjakste, N. Hypothetical gamma-butyrobetaine esterase – dependent signal transduction system: possible link to mildronate action. –  Medical Hypothesis and Research, 2006, 3(3), pp.803-812.
 • Shtrumfs, B., Hermane, J., Kalvins, I., Trapencieris P. Unnatural amino acids. 3. Aziridinylketones from esters and amides of aziridine-2-carboxylic acid. – Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl.Ed.) 2007, 43(2), pp.169-174.
Lekciju kursi:
 • Jaunu zāļu radīšanas stratēģija. Latvijas Universitāte, 2004-
 • Mazo ciklu heterocikli. Rīgas Tehniskā universitāte, 2003-
 • Litija un Magnija organiskie savienojumi. Latvijas Universitāte, 1995
 • Litija un Magnija organiskie savienojumi. Rīgas Tehniskā universitāte, 2005-

Vaļasprieks:

Orientēšanās sports, pārgājieni, darbs dārzā.

Fotoalbums