Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Jānis SPĪGULIS


Jānis SPĪGULIS
Dr.habil.fiz.  
LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV1586
Tel./ Fakss:    +371 6722 8249;
E pasts: Janis.Spigulis@lu.lv
 
Dzimis: 1950.gada 9.maijā, Rīgā, LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Optiskās konstrukcijas, metodes un ierīces

Galvenais izgudrojums:

 • Kompakts LED kolimators (PSRS a/a Nr1282057)
  Kombinējot gaismas pilnīgo iekšējo atstarošanos no īpašas formas sānu virsmas un refrakciju (laušanu) uz atbilstoši izveidotas izejas virsmas, izdevies nodrošināt punktveida gaismas avota (piemēram, gaismas diodes) izklīstošā starojuma pārveidi šaurā paralēlu staru kūlī.
 • Ķīļveida spektrālais multipleksors (PSRS a/a Nr1569768)
  Ķīļveidā orientētas plaknes ar interferences klājumiem (piemēram, divi interferences filtri) spēj izfiltrēt vienlaikus vairākas spektra joslas, un spēj arī apvienot vairāku spektra joslu starojumu vienā kūlī, kas ir noderīgi optisko sakaru kanālu spektrālai multipleksēšanai un demultipleksēšanai.
 • Sānstarojoša optiskā šķiedra (Latvijas patents LV 11644 B)
  Atšķirībā no „normālas” optiskās šķiedras, kas tajā pa vienu galu ievadīto gaismu izstaro otrā galā, piedāvāta šķiedras konstrukcija, kas nodrošina relatīvi vienmērīgu ievadītās gaismas izstarošanu caur sānu virsmu uz visām pusēm visā šķiedras garumā, realizējot jauna veida lokanu lineāru gaismas avotu.
 • Optiskā metode un ierīce arteriālo oklūziju noteikšanai (Latvijas patents LV 13449 B)
  Optiski reģistrējot zemādas asinsvadu pulsācijas vienlaikus divās anatomiski simetriskās ķermeņa vietās - piemēram, no abu kāju īkšķiem, un analizējot šo pulsāciju laika raksturlielumus, izdodas dažu sekunžu laikā noteikt maģistrālās artērijas aizdambējumu (oklūziju) vienā vai otrā ekstremitātē.

Realizācija: Izgudrojumi realizēti galvenokārt atbilstoši funkcionējošu laboratorijas maketparaugu veidā; sānstarojošās optiskās šķiedras tiek rūpnieciski ražotas Līvānu SIA „Z-Light”;oklūziju noteikšanas ierīce tiek klīniski aprobēta P. Stradiņa Universitātes slimnīcā; bezkontakta anestēzijas kontroles metodi izmanto Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcā.

 

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 22 izgudrojumi, t.sk. 6 PSRS autorapliecības, 9 LR patenti un 7 ārzemju patenti vai patentpieteikumi.

PSRS autorapliecības:

 • Спигулис Я.A. Устройство импульсного питания высокочастотных безэлектродных ламп (A device for pulsed operation of high-frequency electrodeless lamps) А. c. CCCP 902228, 1982.
 • Cпигулис Я.A., Пфафродс Д.O. Способ обнаружения дефектов оптического волокна (A method of optical fibre fault detection) A.c. СССР 1589830, 1986.
 • Спигулис Я.A. Cветонаправляющее устройство (A light-directing device) А.с. CCCР 1227909, 1986.
 • Спигулис Я.A. Коллиматор (A collimator) A.c. CCCP 1282057, 1987.
 • Cпигулис Я.A., Риеба А.Я. Витолс М.М. Способ распознавания дефектов оптического волокна (A method of optical fibre fault identification) A.c. СССР 1635764, 1988.
 • Спигулис Я.А., Киреев А.B., Лаздиньш Ю.Л. Устройство спектрального уплотнения/разделения оптических каналов (A device for spectral multiplexing/demultiplexing of optical channels). - А.c. CCCР 1569768, 1988.

Latvijas patenti:

 • D. Pfafrods, M. Stafeckis, J. Spigulis, D. Boucher. Sāniski izstarojoša optiskā šķiedra (Side-emitting optical fibre), LV 11644 B, 1997
 • J. Spigulis. Izstarojošs šķiedras optiskais kabelis un tā izgatavošanas paņēmiens (Luminous fibre-optic cable and method of its manufacturing) LV 12008 B, 1998.
 • J. Spigulis, R. Erts, I. Kukulis, M. Ozols, A. Lihachev. Metode un ierīce roku un kāju arteriālo oklūziju noteikšanai (Method and device for determination of arterial occlusions in arms and legs) LV 13449 B, 2006.
 • Z. Marcinkevics, M. Greve, R. Erts, J. Aivars, J. Spigulis. Metode un ierīce arteriālā asinsspiediena neinvazīvai un nepārtrauktai mērīšanai (A method and device for continuous and non-invasive measurement of arterial blood pressure). LV 13582 B, 2007.
 • J. Spīgulis. Sāniski izstarojoša/uztveroša optiskā šķiedra un tās izgatavošanas paņēmieni (Side emitting/detecting optical fibre and its production). LV13940, 2009
 • Z. Marcinkevičs, E.Kviesis-Kipge, J.-I. Aivars, J.Spigulis. Metode un ierīce neinvazīvai, nepārtrauktai arteriālā asinsspiediena mērīšanai (Method and apparatus for noninvasive, continuous measurement of arterial blood pressure). LV 13791, 2009.
 • J. Spīgulis, D. Jakovels, U. Rubīns Metode un ierīce multi-spektrālu attēlu iegūšanai ar digitālo RGB sensoru (Method and device for multi-spectral imaging by means of a digital RGB sensor). LV 14207 B, 2010.
 • A. Miščuks, R. Erts, U.Rubīns, J.Spīgulis, M.Mihelsons. Metode un ierīce perifērās reģionālas anestēzijas noteikšanai, izmantojot bezkontakta fotopletizmogrāfiju (Device for the determination of peripherical regional anasthesia using contactless photoplethysmography). LV14444, 2012.
 • J.Spīgulis, L.Elste. Paņēmiens un ierīce refleksijas spektrālā vājinājuma attēlošanai vairākās spektra joslās (Method and device for imaging of spectral reflectance at several wavelength bands). LV 14532 B, 2012.
 • Spigulis J., Rubins U., Kviesis-Kipge E. Multimodal imaging device for non-contact skin diagnostics. LV patentu pieteikums P-13-79, 2013

Ārzemju patenti un patentpieteikumi:

 • J. Spigulis, R. Erts, I. Kukulis, M. Ozols, A. Lihachev. Method and device for detection of arterial occlusions in arms and legs. EP1671581 (A1), 2006-21-06.
 • J.Spigulis. Side emitting/detecting optical fibre and methods of its producing. WO2009066969 (A1), 2009-28-05.
 • J. Spigulis, D. Jakovels, U. Rubins. Method and device for multi-spectral imaging by means of a digital RGB sensor. WO2012002787(A1), 2012-01-05.
 • R.Erts, U.Rubins, V.Upmalis, J.Spigulis, M.Svilans Device and method for an optical contactless monitoring of cardiac parameters. EP2438849 (A1) 2012-04-11.
 • J.Spigulis, L.Elste. Method and device for imaging of spectral reflectance at several wavelength bands. PCT/EP2012/063889, 2012.
 • J.Spigulis, D.Jakovels, U. Rubins. Method and device for multi-spectral imaging by means of a digital RGB sensor. EP2589225 (A1) 2013-05-08.
 • A.Miscuks, R.Erts, U.Rubins, J.Spigulis , M.Mihelsons. Device for the determination of peripherical regional anasthesia using contactless photoplethysmography . WO2013045119 (A1) 2013-04-04.

Jānis SPĪGULIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Zinātnieku misija ir ražot jaunas zināšanas; to, vai tās patiesi ir jaunas, apliecina starptautiska patentu ekspertīze. Citiem vārdiem, izgudrojumu radīšana, precīza formulēšana un patentu pieteikšana (neapšaubāmi grūts un laikietilpīgs process) ir neatņemama pētnieciskās jaunrades sastāvdaļa, kura īpašas veiksmes gadījumā var autoram nodrošināt arī papildus ienākumus. Jebkurā gadījumā, morālo gandarījumu sniedz prioritātes oficiāla atzīšana – tātad tu tiešām esi radījis ko jaunu, kas līdz šim citiem nav izdevies.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Optoelektronika: metodes un ierīces
 • Optiskās šķiedras
 • Biofotonika

Valodas

Latviešu, angļu, krievu, vācu

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1973
 • Dr.fiz., Latvijas Universitāte, 1979
 • Dr.habil.fiz., Latvijas Universitāte, 1993
 • Profesors, 1995
 • Valsts profesors, 1998

Darba gaitas:

 • Laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1973-1980), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1980-1986), vadošais pētnieks (1986-1994), LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijā (kopš 1980 - LVU Spektroskopijas nodaļa, kopš 1994 – LU FMF, vēlāk LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts ASI), LU ASI direktors (2004-2012), LU ASI Biofotonikas laboratorijas vadītājs. Paralēli kopš 1998.gada LU FMF profesors.

Apbalvojumi:

 • Londonas Karaliskās biedrības stipendija, 1995
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S GRINDEKS goda zīme „Zelta pūce” par veiktajiem pētījumiem biomedicīniskajā optikā, 2007
 • Korespondētājloceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2007
 • Starptautiskās Optikas un Fotonikas biedrības SPIE īstenais biedrs (Fellow SPIE), 2011
 • Īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012
 • Valtera Capa balva par ievērojamiem izgudrojumiem šķiedru optikā un biofotonikā, Latvijas Zinātņu akadēmija, LR Patentu valde un firma Minox (Vācija), 2013

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Starptautiskās Lietišķās Optikas biedrības (SPIE) Baltijas nodaļas priekšsēdētājs (1994-1996; 2001-2002; 2007) un līdzpriekšsēdētājs (1998-2000; 2003-2006); 2011 – Fellow SPIE
 • Starptautiskās Optikas komisijas (ICO) Latvijas komitejas priekšsēdētājs
 • Baltijas Fotonikas Klāstera prezidents
 • Amerikas Optikas biedrības (OSA) biedrs, OSA Latvijas sekcijas vadītājs
 • Latvijas Fizikas biedrības biedrs
 • Latvijas Medicīnas inženierzinātņu un fizikas biedrības biedrs
 • Latvijas Zinātnieku savienības loceklis

Publikācijas:

 • J. Spigulis. Compact dielectric reflective elements. 1. Half-sphere concentrators of radially emitted light. - Applied Optics, 1994 , v. 33, No. 25, pp. 5970 - 5974.
 • J. Spigulis, J. Lazdins. Compact dielectric reflective elements. 2. Multichannel filter of closely spaced spectral bands. - Applied Optics, 1994 , vol. 33, No. 28, pp. 6638-6641.
 • J. Spigulis. Potential of fibre optic sensors for medical monitoring (Strategic Review). - King’s College London Press, London, 1995, 52 p.
 • J. Spigulis. Optical non-invasive monitoring of skin blood pulsations. - Applied Optics, vol. 44, No. 10, 2005, pp.1850-1857
 • J. Spigulis. Side-emitting optical fibers brighten our world in new ways. - Optics and Photonics News, October 2005, pp.34-39.
 • R. Erts, J. Spigulis, I. Kukulis, M. Ozols. Bilateral photoplethysmography studies of the leg arterial stenosis. Physiological Measurement, v. 26, 2005, pp. 865-874.
 • J.Spigulis, L.Gailīte, A.Lihachev, R.Erts. Simultaneous recording of skin blood pulsations at different vascular depths by multi-wavelength photolethysmography. – Applied Optics, vol.46, No 10, 2007, pp.1754-1759.
 • J. Spigulis, R. Erts, V. Nikiforovs, E. Kviesis-Kipge. Wearable wireless photoplethysmography sensors. Proc. SPIE, vol. 6991, 6991120, 2008.
 • J. Spigulis, A. Lihachev, and R. Erts, Imaging of laser-excited tissue autofluorescence bleaching rates, Appl. Opt., v. 48, No. 10, pp. D163-D168 (2009).
 • A. Lihachev, J. Lesins, D. Jakovels, J. Spigulis. Low power cw-laser signatures on human skin, Quant. Electr., v. 40, No.12, 1077-1080 (2010).
 • D. Jakovels and J. Spigulis, 2-D mapping of skin chromophores in the spectral range 500-700 nm, J. Biophoton. v.3, No. 3, pp. 125–129 (2010).
 • I.Kuzmina, I. Diebele, D. Jakovels, J.Spigulis, L..Valeine, J. Kapostinsh. Towards noncontact skin melanoma selection by multispectral imaging analysis, J. Biomed. Opt., v.16, No.6, 060502 (2011).
 • J.Spigulis, D.Jakovels, L.Elste. Towards single snapshot multispectral skin assessment. Proc. SPIE 8216, 82160L (2012).
 • I.Diebele, I.Kuzmina, A.Lihachev, J.Spigulis, J.Kapostinsh, A.Derjabo, L.Valaine. Clinical evaluation of melanomas and common nevi by spectral imaging, Biomed.Opt.Express, v.3, No.3, pp. 467-472, 2012.
 • L.Asare, E.Kviesis-Kipge, M.Ozols, J.Spigulis, R.Erts. "Multi-spectral Optoelectronic Device for Skin Microcirculation Analysis". Lith. J.Phys., v.52, No.1, pp. 59-62 (2012).
 • I.Ferulova, A.Rieba, J.Lesins, A.Berzina, A.Lihachev, J.Spigulis. "Portable device for skin autofluorescence photobleaching measurements". Lith. J.Phys., v.52, No.1, pp. 55-58 (2012).
 • D.Jakovels, J.Spigulis. RGB imaging device for mapping and monitoring of hemoglobin distribution in skin. Lith. J.Phys., v.52, No.1, pp. 50-54 (2012).
 • J.Spigulis. Biophotonic technologies for noninvasive assessment of skin condition and blood microcirculation (review). Latv.J.Phys.Techn.Sci., v.49, No.5, pp.63-80 (2012).
 • A.Bekina, I.Diebele,U.Rubins, J.Zaharans, A.Derjabo, J.Spigulis. Multispectral assessment of skin malformations by modified video-microscope. Latv.J.Phys.Techn.Sci., v.49, No.5, pp.4-8 (2012).
 • J.Spigulis, V.Garancis, U.Rubins, E.Zaharans, J.Zaharans, L.Elste, “A device for multimodal imaging of skin”, Proc. SPIE, v. 8574, 85740J (2013).

Projekti:

  Latvijas Zinātnes padomes u. c. valsts budžeta finansētu pētījumu projektu vadība, 1994-2008

 • Optisko šķiedru medicīnas instrumenti un sensorierīces, Latvijas Zinātnes padome, 1994 – 1996.
 • Sānstarojošo optisko šķiedru parametru izpēte un optimizācija, LR Izglītības un Zinātnes ministrijas TOP projekts, 1995 – 1996.
 • Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu instrumentu kompleksa izpēte, Latvijas Zinātnes padome, 1997 – 2000.
 • Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei, Latvijas Zinātnes padome, 2001-2003.
 • Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē, Latvijas Zinātnes padome, 2001-2003.
 • Ptoelektroniskā aparatūra un metodika kardiovaskulāram monitoringam treniņa procesā, LR Izglītības un Zinātnes ministrijas TOP projekts, 2002-2003.
 • Optiskās metodes bioprocesu “in vivo” kontrolei , Latvijas Zinātnes padome, 2004 – 2007.
 • Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces, Latvijas Universitātes pētniecības projekts, 2004-2008.
 • Jauna metode rekapilarizācijas ātruma neinvazīvai noteikšanaI, Latvijas Zinātnes Padome, 2008.

  Starptautiski finansētu projektu koordinēšana un vadība, 1995-2013

 • Potential of fibre optic sensors for medical monitoring. Royal Society London & King’s College, UK, 1995.
 • Baltic Biomedical Engineering and Physics courses. EC TEMPUS-PHARE JEP # 12402-97, 1998–1999 (LU koordinators)
 • BaltNet . EC FP5 Project # ICA1-1999-50003, 1999.
 • Go-go (Progress). EC FP5 Project # ICA1- 2000-50009, 2000.
 • Lasers and Bio-optics in medicine. VISBY project, Lund University Medical Laser Centre, 2001.
 • Studies of ALA-based laser photodynamic therapy. EC Programme “Improving Human Potential – Access to Research Infrastructures”, project # HPRI-CT-1999-00041, Lund Laser Centre, 2001.
 • TRAIN-NET. EC FP5 Project # QLAM- 20000 – 00212, 2001.
 • Biomedical Physics in vocational training at different levels: targeting distance education. EC LEONARDO DA VINCI project # LT/00/B/F/PP-137.024, 2001-2002 (LU koordinators)
 • AOMD-3. EC FP5 Project # ICA1- 2001- 60041, 2002.
 • CLEAR – Clinical Research Physician. EC LEONARDO DA VINCI project # 2003-A/03/B/F/PP-158.023, 2003–2006 (LU koordinators)
 • Development of optical methods for functional diagnostics. Scientific exchange program between Latvia and USA, 2004 (Latvijas puses projekta vadītājs)
 • New methods and technologies for production and application of optical fibres. ERDF project #VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000047/023, 2006-2008.
 • Information technologies for optical cardio-vascular monitoring. ERDF project # VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000044/022, 2006-2008.
 • New optical technologies for complex non-contact skin diagnostics – ERDF project #2111-030, 2010-2013.
 • Biophotonics research group, ESF project #1112-077, 2009-2012.
 • Combination of electroporation and sonoporation for efficient drug delivery into cells and tissues for tumor treatment, Latvian-Lithuanian-Taiwanese collaboration project, 2011-2013.
 • Imaging of skin autofluorescence photobleaching rates, EC FP7 project Laserlab Europe, JRA4 OPTBIO, 2009-2011.

Oriģināli sagatavotie lekciju kursi Latvijas Universitātē:

 • Gaismasvadu fizika
 • Optoelektronika
 • Biomedicīniskās optikas pamati
 • Medicīniskie gaismasvadi
 • Lāzeru fizika
 • Zemes fizika
 • Lāzeri fizikā un medicīnā

Vaļasprieks:

Pirmajos 50 mūža gados – basketbols un laivošana, pēdējā laikā - riteņbraukšana gar jūras krastu.

Fotoalbums