Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Rims VAITKUS


Rims VAITKUS
Izgudrotājs
 
Tālrunis: +371 29943734; Fakss: +371 67410233
E-pasts:   rimis_v@inbox.lv
Web:        www.arreconcepts.com
 
Dzimis 1942. gada 12. septembrī Šauļi, Lietuva

Galvenais izgudrojums:

 • Ūdens viļņu kustības enerģijas pārveidotāju iekārta WPO
Izgudrojuma būtība un realizācija:
Iekārta "arreWES" jeb WAVE POWER ONLY (WPO) ūdens viļņu kustības enerģiju pārvērš rotācijas kustībā un ar ģeneratora palīdzību ražo elektroenerģiju.
WPO priekšrocības:
 •  Iekārta darbojas, sākot ar 5 cm augstiem viļņiem un tai nav viļņu augstuma ierobežojuma.
 • WPO sastāv no atsevišķām darba vienībām, kuras var neierobežotā daudzumā uzstādīt uz krasta līnijas vai uz peldošas platformas, kas iegūst enerģiju no viļņu kustības.
 •  Videi draudzīgs enerģijas avots.
 • Uz krasta līnijas novietotas WPO elektrostacijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas ir ievērojami zemākas nekā, piemēram, Wave Ocean Turbin iekārtai ar tādu pašu jaudu.
 • Finanšu ieguldījumi peldošās WPO elektrostacijas izgatavošanai nepārsniedz tos, kuri nepieciešami, piemēram, Pelamis Wave parka izveidošanai ar līdzīgu jaudu.
 • WPO patentētais izgudrojums dod iespēju precīzi aprēķināt iegūstamo jaudu.
 • Šī iekārta tieši pārveido viļņu kustību rotācijas kustībā, kuru var izmantot dažādu mehānismu darbībai.

  Realizācija:

Kopš 1998. gada tiek veikti darba vienību optimālā lieluma izmēģinājumi dabīgos apstākļos gan uz krasta līnijas novietotās elektrostacijās, gan uz peldošām platformām. Iegūtie izmēģinājumu rezultāti apstiprina visu iepriekš minēto apgalvojumu pareizību un ir garantējami. Lielākā daļa izmēģinājumi un datu vākšana notika laikā no 1996.gada līdz 2003.gadam Maltas valstī Vidusjūrā. Arī Latvijā ir veikti dažādu nelielu modeļu izmēģināšana dabīgos apstākļos, taču šie modeļi mērogu ziņā ir stipri mazāki un tika pārbaudīta tikai darbības iespēju principi.

Piemērošanas jomas:
·        neapdzīvotas salas,
·        mākslīgi veidotas peldošas salas,
·        nākotnē pat lieli kuģi spēs pārvietoties, izmantojot tikai viļņu enerģiju,
·        peldošas izpētes laboratorijas, rūpnīcas, mājsaimniecības,
·        peldošas viesnīcas, slimnīcas uz ūdens.

Patentdokumentu izlase:

 

kopā: 6 patenti, no kuriem 4 Maltas valsts patenti

·        Vaitkus Rims. Ierīce viļņu enerģijas pārveidošanai. 1998, LV12054 .
·        Vaitkus Rims. Universālā galva rotācijas kustības iegūšanai. 1998,  LV 12464 
·        Vaitkus Rims. Borg Alphonse. Wave power conversion device. Malta 1999, Nr 1346
·        Vaitkus Rims, Borg Alphonse. Wave water pump(WWP). Malta 2001, Nr.1505
·        Vaitkus Rims, Borg Alphonse. Wave sucktion pump (WSP). Malta 2001, Nr.1506
·        Vaitkus Rims, Borg Alphonse. Advanced R.A.W.E.S. Head and arm Design. Malta 2001, Nr.1541

Rims VAITKUS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 

Pierādīts, ka cilvēkam, kurš nodarbojas ar izgudrošanu, noteicošā nebūt nav īpaši augsta, pētāmajai jomai atbilstoša izglītība. Daudz svarīgāka ir neremdināma vēlme radīt ko jaunu, bet visgrūtāk ir izgudrojumu ieviest dzīvē.

Zinātnieki un izgudrotāji (var būt jebkurš no mums, cilvēkiem) strādā pie dažādu Zemes problēmu risinājumiem, lai ar katru jaunu izgudrojumu dotu iespēju celt komforta līmeni mūsu(cilvēku) dzīvei uz šīs Zemes. Šī tieksme pēc lielāka komforta Cilvēkam ir ielikta gēnos, tā nerodas noteiktā vecumā vai noteiktos apstākļos.

Valodas

  krievu, latviešu, angļu

Izglītība:

 • Augstākā, Teātra un kino administrēšanas vadītājs,  Ļeņingradas teātra institūts, 1973.g.

Darba gaitas:

 •  Projektu vadītājs arhitektūrā un konstruēšanā, 2007-2008.
 •  Būvniecības konsultants/Vecākais pārdevējs būvmateriālu veikalā, 2006 -2007           
 •  Brigadieris latviešu namdaru brigādei Zviedrijā, 2003 -2006           .
 • Namdaris, Kokapstrādes ceha priekšnieks Maltā hospitāļu celtniecības objektā,1991 -2003           
 • Krāsotājs, galdnieks-namdaris Zviedru celtniecības firmā,1989 -1991           
 • Dokumentālo filmu režisors, dokumentālo filmu direktors. Rīgas kinostudijas Rīgas kinotehnoloģiskā nodaļa. Multiplikāciju operators. Dokumentālo filmu operators, 1974-1989          

Apbalvojumi:

 • Atzinības medaļa 1. starptautiskajā izgudrotāju dienā Taizemē, Bangkokā, 2.-5.02.2008.
 •  Zelta medaļa 6. starptautiskajā izgudrojumu izstādē Ķīnā, Suzhou pilsētā, 16.-19.10.2008.
 •  Zelta medaļa izgudrojumu izstādē "iENA 2008", Vācijā, Nirnbergā, 28.10.-2.11.2008

Darbība profesionālās biedrībās:

 

Latvijas Izgudrotāju biedrības dibinātājs, valdes loceklis.

Vairāk -  sk. publikācijas (www.arreconcepts.com/prese ):