Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Semjons CIFANSKIS


Semjons CIFANSKIS

Dr.habil.sc.ing., 
Mehānikas institūts,
Transporta un mašīnzinību fakultāte
Rīgas Tehniskā Universitāte

Ezermalas ielā 6
Rīga, LV 1006

Tel.:      + 371 6708 9469; +371 26751061 
Fakss: + 371 67570512

E pasts: semjons.cifanskis@rtu.lv

Dzimis: 1932. gada 16. augustā, Kijevas apg., Ukraina


Galvenais izgudrojums:

 •  Materiālu dielektriskās caurlaidības noteikšanas metode

Izgudrojuma būtība:

Izgudrojuma pamatā ir materiālu kapacitātes izmaiņu kontrole un mērīšana. Izgudrojuma galvenā ideja – mērkondensatoru ar kontrolējamo materiālu ievieto nelineārā svārstību kontūrā un analizē sprieguma spektrālos raksturlielumus nelineārajā elementā. Metode ļauj 2-3 reizes paaugstināt kontroles jūtīgumu un precizitāti (salīdzinot ar tradicionālajām metodēm). Iespējamā pielietošana:

 • mitruma noteikšana strāvu nevadošos materiālos (skat. attēlu)
 • elastīguma moduļa samazināšanās kontrole polimēru materiālos;
 • izstrādājumu biezuma noteikšana

Realizācija :

 • izgudrojums ir izmantots principiālās shēmas pamatā aparatūrā, kas kontrolē mitruma saturu kosmosa kuģa "BURAN" siltumizolācijas materiālā.
 • plaši tiek izmantots Latvijas siltumenerģētikā, aparātos, kas nosaka mitruma saturu mazutā (katlu mājās Rīgā, Madonā, Daugavpilī, Valmierā, Ķegumā, Jelgavas siltumtīklos).
 • iIzgudrojums izmantots mitruma sūces detektora izstrādei. Izgatavota neliela šādu sūces detektoru partija, kuri ieviesti sekojošos uzņēmumos: DISTEK (Skandināvija, 2003); Mitsubishi (Japāna, 2004); IRSD un SENCO (ASV, 2003);  MAXICON (Somija, 2003);  VORTAL  (Itālija, 2003); Quadrant Engineering  (Belģija, 2003);  Epoline (Vācija, 2004);  EML (Igaunija, 2003); Maskavas helikopteru rūpnīca, Krievija, 2003); AVIATEST  LNK (Rīga, Latvija, 2003).

Citu izgudrojumu realizācija :

 • Daži izgudrojumi vibrotehnikā tiek izmantoti vibroblīvētājos, kas paredzēti betona maisījumu un grunts blīvēšanai grīdu, ceļu, tuneļu būvdarbos.
 • Izgudrojumi vibrodiagnostikas laukā izmantoti, izstrādājot aparātus lidaparātu konstrukciju elementu noguruma plaisu atklāšanai; šādi aparāti ieviesti Rīgas Civilās aviācijas eksperimentālajā centrā un Krievijā ZPA "Molņija", A.Tupoļeva vārdā nosauktajā konstruktoru birojā u.c.
 • Izgudrojumi elektriskās modelēšanas laukā izmantoti, izstrādājot specializētu analogo skaitļošanas mašīnu "Inženieris", kura tiek izmantota 10 zinātniski pētnieciskās organizācijās Latvijā, Krievijā, Gruzijā, Uzbekijā un Turkmēnijā.

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 125 PSRS autorapliecības, 33 Latvijas patenti.

 • Materiālu dielektriskās caurlaidības noteikšanas metode
 • Mašīnu un mehānismu tehniskā diagnostika un nesagraujoša kontrole
 • Vibrotehnika
 • Elektriskā modelēšana

PSRS autorapliecības:

 • V.Beresņevičs, S.Cifanskis, E. Krasnopjorovs, V.Konnovs, L. Kulakovska. Method for determination of dielectric constant of materials. Nr. 1635723, SKI G 01 N 27/22, 1991.
 • V.Beresņevičs, S.Cifanskis, L.Kulakovska, V.Konnovs, E.Krasnopjorovs. Method for determination of dielectric constant of materials. Nr.1746282, SKI G 01 N 27/22, 1992.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs. Method for vibration testing of defects in rotors. Nr. 1677618, SKI G 01 N 29/04,1991.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs, M.Magone. Method for vibration testing of rotors. Nr. 1262364, SKI G 01 N 29/04, 1986.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs, M.Magone. Vibration viscometer. Nr. 1744593, SKI G 01 N 11/16,1992.
 • S.Cifanskis, A.Milovs, Ju.ševskis, V.Oæiganovs. Method for vibroacoustic testing of objects. Nr. 1045118, SKI G 01 N 29/04, 1983.
 • S.Cifanskis, M.Magone, V.Beresņevičs. Method for testing of objects. Nr. 1244583, SKI G 01 N 29/04, 1986.
 • S.Cifanskis, M.Magone, V.O˛iganovs. Method for acoustic testing of thin-walled objects. Nr.1201762, SKI G 01 N 29/04, 1985.
 • V.Beresņevičs, S.Cifanskis, A.Oks, M.Magone. Method for vibration testing of objects. Nr. 1645889, SKI G 01 N 29/04,1991.
 • S.Cifanskis, B.Lušnikovs, M.Magone. Method for determination of dry friction force in oscillatory system. Nr. 1629827, SKI G 01 N 19/02,1991; Nr. 1545146, SKI G 01 N 19/02,1990.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs, V.O˛iganovs. Parametric vibration unit. Nr. 880506, SKI B 06 B 1/16,1981.
 • S.Cifanskis, V.Belovodskis. Parametric vibration unit. Nr. 1036394, SKI B 06 B 1/14,1983.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs. Method for suppression of parametric vibrations of flexible elements in mechanisms. Nr. 989199, SKI F 16 F 15/02, 1983.
 • V.Beresņevičs, S.Cifanskis. Method for determination of characteristics of internal friction in flexible elements. Nr. 1002896, SKI G 01 N 3/32,1983.
 • S.Cifanskis, V.Beresņevičs. Method for adjustment on resonant oscillations of vibromachine with piecewise linear characteristic of elastic ties. Nr. 1351696, SKI B 06 B 1/14,1987.
 • A.Oks, S.Cifanskis. Method for adjustment on resonant oscillations of vibromachine with piecewise linear characteristic of elastic ties. Nr. 1380805, SKI B 06 B 1/14, 1988.
 • S.Cifanskis, E.Naboka. Device for simulation of bending vibrations of beams. Nr. 515126, SKI G 06 G 7/68, 1976.
 • S.Cifanskis, E.Naboka, G.Meļnikovs. Device for simulation of bending vibrations of rotating shafts. Nr. 458002, SKI G 06 G 7/68, 1975.
 • S.Cifanskis, N.Naumovs, E.Naboka. Device for simulation of vibrations of transport facilities. Nr. 468265, SKI G 06 G 7/70, 1975.
 • E.Naboka, S.Cifanskis. Device for simulation of bending vibrations of beams in homogeneous magnetic field. Nr. 476576, SKI G 06 G 7/68, 1975.

 Latvijas patenti:

 • M.Magone, S.Cifanskis, V.Ožiganovs, A.Oks, V.Beresņevičs. Paņēmiens spiediena mērīšanai riepās un ierīce tā realizēšanai. Nr. 5019, SKI G 01 L 17/00, 1993.
 • S.Cifanskis, M.Magone, V.Beresņevičs, M.Mukāļins. Paņēmiens gaisa spiediena mērīšanai pneimatiskajās riepās. Nr. 5020, SKI G 01 L 17/00, 1993.
 • S.Cifanskis, M.Magone. Paņēmiens gaisa spiediena mērīšanai pneimatiskajās riepās. Nr.5021, SKI G 01 L 17/00,1993.
 • S.Cifanskis, E.Masteiko. Plānsienas izstrādājumu akustiskās kontroles paņemiens. LV13055, 2003
 • S.Cifanskis, V.Beresnevičs, A.Kovaļska. Paņemiens materiālu mitruma noteikšanai.. LV13552, 2007
 •  V.Beresnevics, S.Cifanskis, J.Pavuls. Virsmas vibroblīvētājjs. LV13546, 2007
 • V.Beresņevičs, S.Cifanskis, A.Sorocins. Mehānismu loķanās saites uzspiesto šķērssvārstību apspiešanas paņemiens. LV13574, 2007
 • A.Rapoports, J.Dehtjars, S.Cifanskis. Method for treating yeast. LV13739, 2008
 • J.Vība, V.Beresņevičs, S.Cifanskis, G. Kulikovskis, M.Kruusmaa, W.Megill, J.-G. Fontaine, P.Fiorini.  Method for Tractive Force Forming in Fin Vibration Propulsive Device. LV14033 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V. Jakuševičs, O.Kononova, J.-G. Fontaine, W.Megill.  Hydrodynamic Fin-Type Vibration Propulsive Device. LV14034 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V. Jakuševičs, V.Beresņevičs, O.Kononova, G. Kulikovskis.  Fin of Hydrodynamic Vibro- Propulsive Device. LV14054 (B), 2010
 • J.Vība, S.Cifanskis, V. Jakuševičs, O.Kononova, J.-G. Fontaine, E.Kovals.  Metod for Control of Operation Condition of Hydrodynamic Fin-Type Vibration Propulsive Device. LV14055 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V. Jakuševičs, O.Kononova, M.Kruusmaa, G. Kulikovskis.  Hydrodynamic Fin-Type Vibration Propulsive Device. LV14076 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V.Beresņevičs, V. Jakuševičs, J.-G. Fontaine, G. Kulikovskis.  Metod for Adjustment of Operation Condition of Fin-Type Vibration Propulsive Device.         LV14077 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V.Beresņevičs, V. Jakuševičs, M.Listak, T.Salumae.  Metod for Adjustment of Operation Condition of  Fin-Type Vibration Propulsive Device. LV14175 (B), 2010
 • S.Cifanskis, J.Vība, V.Beresņevičs, V. Jakuševičs, J.-G. Fontaine, W.Megill.  Hydrodynamic Fin-Type Vibration Propulsive Device. LV14237 (B), 2011

Semjons CIFANSKIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Bez šaubām, izgudrošanai ir svarīga loma tehnikas progresa attīstībā.
 • Tomēr pašlaik Latvijā (un citās bijušās PSRS valstīs) izgudrotājiem pienākuši grūti laiki. Izgudrotājam vairs nav materiāla stimula iesniegt pieteikumu. Mašīnbūves nozares krīzes apstākļos grūti panākt sava izgudrojuma ieviešanu (pat tad, ja tas dod lielu ekonomisko efektu), toties izgudrojuma pieteikšana un jau esošo patentu uzturēšana prasa lielus līdzekļus, kuru izgudrotājam parasti nav. Tāpēc daudzas idejas tā arī paliek tikai izgudrotāju galvās, patentu pieteikumu ir maz. Piemēram, mūsu laboratorija astoņdesmito gadu beigās iesniedza līdz 15 -20 izgudrojumu pieteikumu gadā. Tagad mēs patentējam tikai tos izgudrojumus, kuri var tikt ieviesti un dot atdevi tuvākajā laikā.
 • Netiek strādāts nākotnei, un tas galu galā ietekmēs vispārējo rūpniecības tehnoloģisko līmeni.
 • Manuprāt, laiks sākt domāt par izgudrotāju materiālo stimulēšanu.
 • Uzskatu, ka ir mērķtiecīgi ieviest specializētus grantus vadošajiem izgudrotājiem, kas domāti Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu izgudrojumu noformēšanas un ieviešanas izmaksu segšanai.

   

Vispārzinātniskās intereses:

 • nelineāro svārstību teorija
 • vibrotehnika un tehniskā diagnostika
 • elektrohidrauliskās iekārtas un tehnoloģijas
 • siltumtehnika
 • kavitāciju tehnoloģijas

Valodas

  krievu, latviešu, vācu, ukrainu

Izglītība:

 • Harkovas Augstākā aviācijas inženieru skola, 1955
 • Dr.sc.ing., Ļeņingradas Kara gaisa inženieru akadēmija, 1965
 • Dr. habil. sc.ing. Ļeņingradas Kara gaisa inženieru akadēmija, 1970

Darba gaitas:

 • Docents, katedras vadītājs, Augstākajā Kara mācību iestāde, Perma, Krievija,1965 - 1975
 • Profesors, vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs, Rīgas Tehniskā universitāte, 1975 -
 • Direktors, SIA "Latinvent", Latvijas Tehnoloģiskais parks, Rīgas Tehniskā universitāte, 1991 -

Apbalvojumi:

 • Latvijas Valsts prēmija zinātnē un ražošanā, 1990
 • Loceklis, Ņujorkas (ASV) Zinātņu akadēmija, 1995
 • Bronzas medaļa par sasniegumiem zinātnē un tehnikā, Starptautiskais Biogrāfiju centrs (Anglija), 1999
 • Gada cilvēks, Starptautiskais Biogrāfiju centrs (Anglija), 1998
 • Sudraba un bronzas medaļas, PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstāde, Maskava, Krievija, 1984

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Biedrs, Latvijas Naconālā Mehanikas komiteja, 1993 -

Lekcijas:

Lekciju cikli par nelineāru efektu izmantošanu vibrotehnikā:

 • Sofijas Mineraloģijas institūtā, (Bulgārija), 1990
 • Čehijas Tehniskā universitātē (Praga), 1996
 • Budapeštas tehniskā skolā (Ungārija), 1987
 • Karaliskajā Tehnoloģiskajā institūtā (Stokholma, Zviedrija),1997
 • Augstākā Ekonomiskā skolā (Lodza, Polija),1999
 • Aalborg University Esbjerg (Esbjerg, Dānija), 2005

Publikācijas:

Monogrāfijas:
1. Цыфанский С.Л. Математические методы моделирования колебаний транспортных устройств с грузами как больших нелинейных механических систем, Пермь, 1969, 411 с.
2. Цыфанский С.Л. Электрическое моделирование колебаний сложных нелинейных механических систем.   Рига: Зинатне, 1979, 180 с.
3. Цыфанский С.Л., Бересневич В.И., Окс А.Б. Нелинейные и параметрические колебания вибрационных машин технологического назначения.  Рига: Зинатне, 1991, 231 с.
4. Цыфанский С.Л., Бересневич В.И., Окс А.Б. Практическое использование нелинейных эффектов в вибрационных машинах.  Санкт-Петербург: Политехника, 1992, 95 с.
5. Цыфанский С.Л. Использование водомазутных эмульсий – путь к экономии горючего и охране окружающей среды.  Рига – Санкт-Петербург, 1999, 105 с.
6. Нелинейные эффекты – к внедрению. Информационно-рекламный сборник . Составители: С.Л. Цыфанский и В.И. Бересневич. – Рига, 2000, 222 с.
7. S.Tsyfansky. Cavitation Technology for Production of Humus Fertilizers. Mini-plant. Riga: RTU Publishing House, 2007, 70 p.
8. Цыфанский С.Л., Бересневич В.И., Лушников Б.В.  Нелинейная вибродиагностика машин и механизмов. Рига: РТУ, 2008, 365 с.
Publikācijas:
 • Tsyfansky, S., Beresnevich, V. Vibration methods of flow metering based on use of nonlinear effects. - Proceedings of the 6th International Conference “VIBROENGINEERING 2006”, Kaunas, Kaunas University of Technology, 2006, p. 64 – 68.
 • Cifanskis, S. and Ziemelis, R. Application of high-voltage plasma and cavitation technologies for production of liquid humic products. - Proceedings of the Baltic Biorefinery Symposium (Esbjerg, Denmark, May 2005),  Esbjerg, Denmark, 2005, pp.15 – 23. 
 •  V. I Beresnevich, S. L.Tsyfansky, Characteristic properties of subharmonic oscillations and their application in vibration engineering. – Journal of Sound and Vibration, Academic Press, England, 2005, vol. 280, No. 3 – 5, pp. 579–593. 
 •  M. Armada, V. Beresnevich, S.Tsyfansky. Suppression of lateral oscillations of flexible elements in machines and devices. – Proceedings of the 4th International DAAAM Conference “Industrial Engineering – New Challenges to SME” (April 29 –30, 2004, Tallinn, Estonia). – Tallinn: Tallinn University of Technology, 2004, pp.9 – 11.
 • V.N.Belovodsky, S. L.Tsyfansky, V. I.Beresnevich. The dynamics of a vibromachine with parametric excitation. – Journal of Sound and Vibration, Academic Press: England, 2002, vol. 254, No. 5, pp. 897 – 910.
 • S. L. Tsyfansky, V. I. Beresnevich. Nonlinear vibration method for detection of fatigue cracks in aircraft wings. – Journal of Sound and Vibration. Academic Press: England, 2000, vol. 236, No. 1, pp. 49 - 60.
 • S.Tsyfansky, V. Beresnevich. Nonlinear phenomena resulting from high-voltage discharge in fluid and their utilization in vibration engineering. – Proceedings of the IUTAM / IFToMM Symposium on Synthesis of Nonlinear Dynamical Systems (Riga, Latvia, 1998). (Editors: E. Lavendelis and M. Zakrzhevsky), Kluwer Academic Publishers: Dordrecht / Boston / London, 2000, pp. 257 - 266.
 • S.L.Tsyfansky, V.I. Beresnevich. Detection of fatigue cracks in flexible geometrically non-linear bars by vibration monitoring.- Journal of Sound and Vibration, 1998, vol. 213, No.1, pp.159 - 168.
 • S.L.Tsyfansky and V.I.Beresnevich. The Control of the Operating Condition of a Subharmonic Vibromachine.- Journal of Sound and Vibration, 1997, vol.203, No.3, pp.495 - 503.
 • S.Tsyfansky, V.I.Beresnevich. Nonlinear Vibrodiagnosis of Technical Objects by Means of Their Special Structural Transformation.- Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference. Prague, 1996, vol.1, pp.475 - 478.
 • S.L.Tsyfansky, V.I.Beresnevich. Vibrodiagnostics of Fatigue Cracks in Flexible Geometrically Nonlinear Beam-Type Structural Elements. - Russian Journal of Nondestructive Testing, 1994, vol. 30, No. 6, pp.427 - 433.
 • A.Oks, S.Yano, S.Tsyfansky, T.Iwatsubo. Suppression Phenomena of Resonant Oscillations in Strongly Nonlinear Systems due to Additional Acy1nchronous Excitations. - JSME Int. Journal, 1993, vol.36, No.1, pp.45 - 51.
 • S.L.Tsyfansky, V.I.Beresnevich, M.A.Magone. Vibrodiagnostics of Fatigue Cracks in Load-Carrying Surfaces of Aviation Systems on the Basis of Application of Nonlinear Effects. - Russian Journal of Nondestructive Testing, 1993, vol.29, No.2, pp.87 - 94.
 • S.L.Tsyfansky, V.I.Beresnevich. Vibrational Testing of Amount of Flowing Fluid in Pipelines by Utilization of Nonlinear Phenomena. - Russian Journal of Nondestructive Testing, 1993, vol.29, No. 4, pp.85 - 92.
 • S.L.Tsyfansky, V.I.Beresnevich.Nonlinear Vibrations of a Pipe Containing Flowing Fluid and Their Applications in Flowmetering. - Russian Journal of Machine Science, 1993, No. 6, pp.109 - 115. 
 •  A.Oks, S.Tsyfansky, T.Iwatsubo. Acynchronous stabilization phenomena of resonant oscillations in nonlinear systems.- JSME International Journal, 1991, vol. 34, No. 1, pp.26 - 32.
 • V.Beresnevich, S.Tsyfansky. Vibrational stabilization of nonlinear parametric system.- Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Mechanics of Solids, 1986, No. 4, pp.43 - 47. 
 •  V.Beresnevich, S.Tsyfansky. Vibrational stabilization of nonlinear parametric system.- Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Mechanics of Solids, 1986, No. 4, pp.43 - 47.

 

Pētnieciskie projekti:

 • A.D.Irving, L Boswell., S.L.Tsyfansky, et al. Assesment of Condition Monitoring Techniques for Application to Wind Turbine Blades. Final Report for the European Community Project JOU2-CT92-0091. Chilton, Didcot, Oxfordshire, 1995
 • S.Cifanskis. (projekta vadītājs) Nelineāras vibrodiagnostikas teorijas un praktiskā pielietojuma izstrāde. Latvijas Zinātnes padome (1990-1993)
 • S.Cifanskis. (projekta vadītājs) Ar triecienviļņu palīdzību šķidrumos izraisīto mehānisko procesu izpēte, lai izstrādātu principiāli jaunu tehnoloģiju cauruļu attīrīšanai no sāļu izslāņojumiem. Latvijas Zinātnes padome (1993-1996)
 • S.Cifanskis. (projekta vadītājs) Jaunu impulsu izlādes tehnoloģisko mašīnu un to tehniskās diagnostikas metožu izstrāde, izmantojot nelineārās un viļņveida parādības. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • S.Cifanskis (projekta vadītājs). Izlādes impulsu tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde un pilnveidošana, pamatojoties uz nelineāro un viļņveida dinamisko efektu matemātisko analīzi un izmantošanu. Latvijas Zinātnes padome (2001 – 2004)
 • S.Cifanskis (projekta vadītājs). Jauno tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde, pamatojoties uz augstsprieguma plazmas izlādes efektu izmantošanu. Latvijas Zinātnes padome (2005 – 2008).
 • M. Armada, T. Akinfiev, J. Viba, S. Cifanskis, et al. EU International Project GRD1-1999-11153 "Auxiliary Climbing Robot for Underwater Ship Hull Cleaning of Sea Adherence and Surveying, AURORA". Madrid – Riga (2002 – 2004).

Vaļasprieks:

kokgriešana


Fotoalbums