Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Uldis CIELĒNS


Uldis CIELĒNS
Dr.sc.ing.

Dzimis: 1940. gada 11.martā, Saldū, Latvijā
Miris: 2002.gada 21.augustā, Rīgā, Latvijā

"Negaidīti pārtruka erudīta zinātnieka, enerģiska un prasmīga zinātnes sasniegumu praktiskas īstenošanas organizatora,
aktīva sabiedriska darbinieka, lieliska un atsaucīga darba biedra, iejūtīga un gādīga savas ģimenes locekļa darbīgais mūžs"
                                                                   (LZA īstenais loceklis Tālis Millers)
Intereses izgudrošanas jomā:

Galvenais izgudrojums:

 • augsti dispersi grūti kūstošu savienojumu un to kompozīciju pulveru iegūšana
 • kompozīciju sastāvi, lai iegūtu materiālus ar noteiktām īpašībām

Izgudrojumu galvenā ideja:

Izejvielu iztvaikošana ar zemtemperatūras plazmas (līdz 10000 K) palīdzību, tai sekojoša (-as) reakcija (-as) tvaika un gāzes fāzē un vadāma reakcijas produktu kondensācija.

Metode nodrošina nemetālisku grūti kūstošu savienojumu vai to homogeno kompozīciju pulveru iegūšanu, kuru daļiņu izmēri ir intervālā no 20 līdz 300 nm.

Realizācija: Pēc mūsu izstrādātās tehnoloģijas augsti dispersus nemetāliskus pulverus ražo vairākos uzņēmumos Krievijā, Ukrainā, Latvijā, t.sk. firmā SIA "Plazma, keramika, tehnoloģija". No minētajiem pulveriem galvenokārt ražo konstrukciju un funkcionālās keramikas izstrādājumus, kā arī tos 10 - 30 masas% apjomā pievieno relatīvi rupjākiem (virs 10 nm) pulveriem, lai uzlabotu no tiem iegūstamo izstrādājumu īpašības.

Patentdokumentu izlase:

Kopā: 33 PSRS autorapliecības, 2 Krievijas patenti.

PSRS autorapliecibas:

 • U.Cielens, V.Kaca, T.Millers. Titana apakšgrupas elementu diboridu iegūšanas paņēmiens. Nr 599475, SK 2 C01B 35/04, 1977.
 • U.Cielens, V.Kaca, A.Orlovs, T.Millers. Lantana heksaborida iegūšanas paņēmiens. Nr 707079, SK 2 C01B 35/04, 1979.
 • U.Cielens, V.Kaca, A.Orlovs, T.Millers. Gruti kustošus savienojumus saturošas šihtas iegušanas panemiens. Nr 790463, SK 3 B 22F 9/20, 1980.
 • U.Cielens, A.Likovs, J.Mamontovs, A.Suris, S.šorins, V.Troickis, S.Panfilovs, J.Cvetkovs, T.Millers. Pulveru iegušanas panemiens. Nr 957504, SK2 C 01B, 1982.
 • U.Cielens, J.Krastinš, T. Millers. Supercietu materialu šihtas iegušanas panemiens. Nr 1005381, SK3 B22F 9/16, 1982.
 • U.Cielens, V.Cubarovs, K.Portnojs, N.Timofejevs, B.šcetanovs, Z.Zuikova, V.Sakovica, A.Kondratenko, T.Millers, L.Stafeckis. Smalki dispersa a-Al 2O3 pulvera iegūšanas paņēmiens. Nr 1081903, SK3 C01/B, 1983.
 • U.Cielēns, A.Orlovs, T.Millers. IV grupas metālu silicīdu iegūšanas paņēmiens. Nr 1102185, SK3 C01B 33/06, 1984.
 • U.Cielēns, G.Krušenko, B.Balašovs, T.Millers, M.Dvodenko, V.Zolotuhins, I.Jamskina, G.Kadiševa, A.Koršilovs, V.Zavoda, A.Nazarovs, M.Borgojakovs. Paņēmiens un sastāvs alumīnija - titāna sakausējumu modificēšanai. Nr 1168622, SK4 C22 C1/06, 1985.
 • U.Cielēns, V.Kaca, J.Grabis, T.Millers, I.Salmanis. Sārmzemju metālu heksaborīdu iegūšanas paņēmiens. Nr 1309495, SK4 C01 B 35/04, 1987.
 • U.Cielēns, V.Kaca, J.Grabis, T.Millers, A.Uzjukevičs. Augstdispersas šihtas, kas satur grūti kūstošus savienojumus, iegūšanas paņēmiens. Nr 1330856, SK4 B22 F 9/02, 1987.
 • U.Cielēns, I.Poļkins, V.Popovs, V.Jakovenko, T.Millers, L.Stafeckis. Keramiskais materiāls instrumentu izgatavošanai. Nr 1351034, SK4 B22 , 1987.
 • U.Cielēns, I.Uskovs, G.Krušenko, B.Morzgalovs, J.Lebedevs, V.Kočerženko, T.Millers, Z.Vasiļenko, L.Mirsanovs. Leģējošs pārklājums liešanas formām un stiešiem. Nr 1407653, SK4 B 22 C 3/00, 1988.
 • U.Cielēns, G.Krušenko, M.Fiļkovs, B.Balašovs, T.Millers, Z.Vasiļenko, V.Saburovs, N.Belousovs. Alumīnija sakausējumu modifikators. Nr 1476935, SK4 B22 C 35/00, 1989.
 • U.Cielēns, I.Uskovs, G.Krušenko, J.Terskovs, A.Ivanovs, T.Millers, A.Šešins. Sastāvs lējumu virsmas leģēšanai. Nr 1511944, SK4 B 22 c 3/00, 1989.
 • U.Cielēns, A.Mazurenko, V.Urbanovičs, S.Kasneriks, V.Maļugovs, A.Čujevskijs, T.Millers, T.Ļeonovičs. Paņēmiens augsta blīvuma materiāla iegūšanas no alumīnija nitrīda. Nr 1601967, SK 5 C04 B 35/38, 1990.
 • U.Cielēns, G.Tataršikovs, J.Demidova, A.Vinogradovs, S.Lobzovs, D.Jankoviča. Antifrikcijas kompozīcija. Nr 1717602, SK 5 C08 35/16, C08 L 27/18, C08 K 3/38, 1992.

Krievijas patenti:

 • U.Cielēns, T.Sidorenko, T.Zikovs, V.Guzejevs, A.Ohlopkova, A.Vinogradovs, A.Pocelujevs, I.Čerskis. Antifrikcijas polimērkompozīcija. Nr 1819271, SK5 C08 J 5/16, C08 L27/18, C08 K3/34, 1993.
 • U.Cielēns, N.Bolotina, S.Milohins, V.Larionovs, L.Stafeckis. Pulverveida materiāls gāztermiskai uzputināšanai. Nr 2040570, SK5, C08 35/16, 1995.

Uldis CIELĒNS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Izgudrojumu rašanās ceļš:

 

PSRS un ASV konkurence kosmosa un kara tehnikas jomā ar katru gadu paaugstināja prasības attiecībā uz izstrādēs nepieciešamajiem materiāliem. Eksperimenti rādīja, ka ķīmiskā sastāva mainīšana savas iespējas jau ir izsmēlusi. Perspektīva likās izejvielu daļiņu izmēru un konfigurācijas ietekmes izpēte, jo no teorijas bija zināms, ka, iegūstot izstrādājumus ar pulvermetalurģijas metodēm, izstrādājumu fizikāli mehāniskās īpašības uzlabojas, samazinoties pulvera daļiņu izmēriem.

Radās jautājums - kādā veidā pulverus sasmalcināt līdz vajadzīgajiem izmēriem?

Mēs izvēlējāmies pulveru iegūšanu, kondensējot tos no tvaika fāzes un, lai varētu iztvaicēt maksimāli grūti kūstošas izejvielas, par siltuma avotu izmantojām zemas temperatūras plazmu (līdz 10000 K). Eksperimenti parādīja šādas metodes tehnisko un ekonomisko lietderību. Iegūti daudzu grūti kūstošu savienojumu un to kompozīciju pulveri, kuri raksturojami ar homogēnu sastāvu, augstu ķīmisko aktivitāti un pazeminātu pulveru saķepšanas temperatūru. Diemžēl pagaidām ar šo metodi nav izdevies iegūt pulverus, kuru daļiņu izmēri pārsniegtu 300 - 400 nm.

Vispārzinātniskās intereses:

 • neorganisko materiālu tehnoloģija
 • materiālu iegūšana, kuriem ir iepriekš noteikts raksturojums

Valodas

latviešu, krievu, angļu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1964.
 • Dr.sc.ing., Minskas Tehnoloģiskais institūts, 1971.

Darba gaitas:

 • Inženiertehniskais un zinātniskais darbinieks, LZA Neorganiskās ķīmijas institūts, 1964-1979.
 • Direktora vietnieks zinātniskajā darbā, LZA Neorganisko materiālu Speciālajā konstruktoru - tehnologu birojā, 1979- 1994.
 • Direktors, firma "Plazma, keramika, tehnoloģija" SIA, 1994.- 2002.

Apbalvojumi:

 • Vissavienības (PSRS) izgudrotāju un racionalizatoru biedrības konkursa laureāts, 1985.
 • Latvijas PSR Valsts prēmija par grūtkūstošo savienojumu un pārklājumu plazmas tehnoloģijas izstrādāšanu un ieviešanu, 1980.

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Viceprezidents, Latvijas materiālu pētīšanas biedrībā, 1994 - 2002
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra padomnieks, 1997-1998

Publikācijas:

Kursi:

Rīgas Tehniskajā universitātē:

 • Plazmoķīmiskie tehnoloģiskie procesi, 1970-1975
 • Plazmoķīmisko procesu iekārtas un aparatūra, 1979-1986
 • Plazmoķīmiskās tehnoloģijas iekārtas un aparatūra, 1993

 

Nozīmīgāko publikāciju saraksts:

 • U.Cielēns, M.Zaķe, V.Liepiņa, V.Meļņikovs, T.Millers. Dispersas daļiņas saturošas augsttemperatūras gāzes plūsmas elektriskie un starojuma raksturojumi ķīmisko reakciju klātbūtnē. Lietišķās Spektroskopijas žurnāls, 1969, sēj.11, Nr 6, 999-1003. lpp.
 • U.Cielēns, M.Zaķe, V.Liepiņa, V.Meļņikovs, T.Millers. Polidispersas Zr un Ti daļiņas saturošas augsttemperatūras slāpekļa plūsmas elektrovadītspēja un starojums. Latvijas PSR ZA Vēstis, Fizikas un tehnikas sērija, 1970, Nr 2, 80 - 85. lpp.
 • U.Cielēns, T.Millers, R.Vilsone. Cirkonija azotēšana slāpekļa plazmā. Latvijas PSR ZA Vēstis,Ķīmijas sērija, 1971, Nr 1, 6 - 10. lpp.
 • U.Cielēns, T.Millers. Metālu iedarbība ar plazmu veidojošo gāzi. Rakstu krājums "Zemtemperatūras plazmas pielietošana neorganisko vielu tehnoloģijā un pulveru metalurģijā". Novosibirska, 1971, 12 - 18. lpp.
 • U. Cielēns, T. Millers. Titāna azotēšana plazmā. Latvijas PSR ZA Vēstis, Ķīmijas sērija, 1972, Nr 6, 672 - 677. lpp.
 • U.Cielēns, T.Millers. Titāna un cirkonija azotēšana augsttemperatūras slāpekļa plūsmā. Rakstu krājums "Nitrīdu iegūšana, īpašības, pielietošana". Kijeva, 1972, 22 - 29. lpp.
 • U.Cielēns, A.Špats, T. Millers. Cirkonija karbīda sintēzes izpēte ar eksperimenta matemātiskās plānošanas metodi. Rakstu krājums "Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas jautājumi." Harkova, 1974, sēj. 35, 27 - 29. lpp.
 • U.Cielēns, A.Ņekrasovs, A.Špats, T. illers. Iespēja vadīt heterogenu plazmas ķīmisko procesu ar lokāli integrālo modeļu palīdzību. Latvijas PSR ZA Vēstis,Ķīmijas sērija, 1976, Nr. 1, 12 - 15. lpp.
 • U.Cielēns, A.Špats, T.Millers, A.Ņekrasovs. Cirkonija karbīda plazmas ķīmiskās sintēzes vadīšanas iespēju izpēte. Rakstu krājums "Karbīdi un to sakausējumi". Kijeva, 1976, 16 - 21. lpp.
 • U.Cielēns, J.Krastiņš, L.Čera, T.Millers. Titāna nitrīda un diborīda vienlaicīga sintēze. Latvijas PSR ZA Vēstis, Ķīmijas sērija, 1978, Nr 6, 651 - 654. lpp.
 • U.Cielēns, V.Kaca, J.Krastiņš, L.Čera, M.Valeskalne. Titāna mijiedarbība ar boru un slāpekli augstās temperatūrās. Rakstu krājums "Grūti kūstošu savienojumu augsttemperatūras sintēze un īpašības", Rīga, 1979, 70 - 77. lpp.
 • U.Cielēns, J.Krastiņš, B.Bondars, T.Millers. IVa grupas metālu augstdispersu nitrīdu - borīdu maisījumu izpēte. Rakstu krājums "Dispersi kristāliski pulveri materiālzinātnēs". Kijeva, 1980, 16 - 20. lpp.
 • U.Cielēns, J.Krastiņš, V.Kaca, T.Milers. Grūti kūstošu titāna savienojumu sintēze loka izlādes plazmā. Rakstu krājums "Plazmas ķīmiskie procesi neorganisko materiālu tehnologijā". Maskava, 1981, 3 - 20. lpp.
 • U.Cielēns, A.Orlovs, E.Palčevskis. Ti(Zr)-Si-Ar-H sistēmas silicīdu plazmoķīmiskās sintēzes iespējas termodinamiskā izpēte. Rakstu krājums "Dispersie pulveri un no tiem iegūtie materiāli". Kijeva, 1982, 20 - 26. lpp.
 • U.Cielēns, F.Vakkers, D.Jankoviča, J.Kostjukovs, P.Auzāns. Nitrīdu kompozīciju plazmas ķīmiskā sintēze un izpēte. Rakstu krājums "Plazmas ķīmiskie procesi nitrīdu tehnoloģijā". Černogolovka, 1984, 53 - 58. lpp.
 • U.Cielēns, F.Vakers, D.Jankoviča. Smalki dispersu nitrīdu pulveru eksperimentālās ražošanas ar plazmas ķīmisko metodi galvenās problēmas. Rakstu krājums "Zemtemperatūras plazmas pielietošana neorganisko vielu tehnoloģijā un pulveru metalurģijā". Rīga, 1985, 133 - 140. lpp.
 • U.Cielēns. Nitrīdu pulveru eksperimentālā ražošana ar plazmas ķīmisko metodi. Rakstu krājums "Nitrīdu materiāli". Kijeva, 1988, 64 - 69. lpp.

 

Populārzinātniskie izdevumi:

 • U. Cielēns. Zemtemperatūras plazma ķīmijas tehnoloģijā. Rīga, Latvijas Zinību biedrība, 1974, 46 lpp.
 • U. Cielēns. Zemtemperatūras plazmas pielietošana mūsdienu tehnikā. Rīga, Zinātne, 1981, 35 lpp. (krievu val.)

 

Pētnieciskie projekti:

 • U. Cielēns (projekta vadītājs) Par Cu pulvera plazmas ķīmisko sintēzi.. LR IZM Tirgus orientētie pētējumi, 1992
 • U. Cielēns (Izpildītājs). Pieprasījums un konkurētspēja produkcijai, kas ražota no Latvijas māliem un kūdras. LR IZM. Tirgus orientētie pētējumi, 1997

Vaļasprieks:

Tūrisms, ceļošana

Fotoalbums