Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdosana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātnu akademija
Norades
Mēklet šajā serverī

Neiroloģisko slimību diagnostika un ārstēšana

Gertrūde Eniņa


Ierīce redzes lauka noteikšanai

ierīcepielietojums

1 – caurspīdīgs pussfērisks ekrāns
2 – fiksējošs pusloks
3 un 4 – fiksējoša gumijas lenta, kuras garums regulējams
5 – elipsveidīgas līnijas
6 – meridians tīklojums


Rokas koordinācijas traucējumu noteikšanas metode

ierīce

1 – plakans, caurspīdīgs disks
2 – atvere diska pielikšanai pie degungala
3 – diska rokturis
4 – līnijas, kas dala disku zonās
5 – radiālas līnijas, kas sadala disku 24 vienādos sektoros


Ierīce cerebrospinālā šķidruma spiediena noteikšanai

shēma

1 – elektrods
2 – punkcijas adata
3 – kapilāra caurulīte
4 – caurulītes gals
5 – rezervuāra vāks
6 – rezervuārs
7 – rokturis
8 – barošanas avots
9 - reģistrators