Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Latvijas Republikas Patentu likumdošana

Latvijas Republikas patentu likums (stājies spēkā 01.03.2007)

Latvijas Republikas dizainparaugu  likums  (stājies spēkā 18.11.2004)

Latvijas Republikas likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (stājies spēkā 15.07.1999)

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums