Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Citronskābes biosintēze

Citronskābi plaši izmanto daudzās tautsaimniecības nozarēs, it īpaši pārtikas ražošanā (konditorejas izstrādājumos, bezalkoholiskos dzērienos, vīnu dzidrināšanai; medicīnā; šampūnu un kosmētisko preparātu ražošanā; ādu miecēšanā; gaismas jūtīgās emulsijās u.c.). Līdz šī gadsimta trīsdesmitajiem gadiem citronskābi ieguva no citroniem un ražošanas monopols bija Itālijai. Trīsdesmito gadu vidū citronskābi sāka ražot Čehijā ar mikrobioloģisku metodi no cukuru saturošām izejvielām.

Latvijas zinātnieki bija pirmie bijušajā PSRS, kuri 1948. gadā uzsāka ražot citronskābi no cukura ražošanas blakusprodukta – melases. Viņi to ieguva mikrobioloģiskās biosintēzes ceļā ar mikroorganisma Aspergillus niger palīdzību.

Rīgas citronskābes rūpnīcā tika izstrādāta ekonomiska tehnoloģija kristāliskas citronskābes ieguvei un veikts liels selekcijas darbs augstražīgu Aspergillus niger celmu ieguvei – R3, R 5, R 6.

Izgudrojuma būtība:

  • Mikrobioloģiskajā rūpniecībā ieviestais citronskābes producenta Aspergillus niger celms R-5 ir pats produktīvākais mūsu valstī un ārpus Latvijas robežām. Izgudrojums attiecas uz mikroorganismu selekciju un celma R-5 izmantošanu citronskābes ieguvei no cukurniedru melases. Producenta sējmateriāla ražība ir 0,7 – 1,0 g sporu no 1 dm2 sporulācijas barotnes virsmas. Izgudrojums dod iespēju palielināt citronskābes ražošanas produktivitāti no cukurniedru melases.
  • Izgudrojums dod iespēju sējmateriāla ieguves procesā palielināt sporu iznākumu no sporulācijas barotnes virsmas un iegūt no 1 dm2 1.85 – 1.95 g sporu, izmantojot jaunu pelējuma sēņu Aspergillus niger celmu R-6, kurš fermentācijas apstākļos, izmantojot cukurbiešu vai cukurniedru melases, dod citronskābes iznākumu 95-100% no melases cukura. Celma R-6 sējmateriālu var izmantot citronskābes ražošanai virsmas un dziļuma fermentācijas apstākļos.
Citronskābes ražošanas shēma

Realizācija:

  • Licences par izstrādāto tehnoloģiju un selekcionētajiem Aspergillus niger producentiem tika pārdotas ārvalstu firmām Bulgārijā, Francijā, Slovēnijā, Slovākijā, Turcijā, Indijā.
  • Balstoties uz Rīgā izstrādāto citronskābes ražošanas tehnoloģiju tika uzceltas vairākas rūpnīcas Krievijā, Baltkrievijā, Armēnijā.
  • Rīgas citronskābes rūpnīca ir vienīgā citronskābes ražotāja Baltijas valstīs.

Galvenie autori:

Patentdokumenti:

    59 PSRS autorapliecības un 39 citu valstu patenti