Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Dzelme Jānis Uldis

 Fotoalbums

 

 

J.U.Dzelme laboratorijā (2005.g)