Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Ripors

„Kopš 60.gadu vidus plašāk izvērsās pētījumi jaunā nozarē – polimēru ķīmijā, izveidojot jauna tipa putupolimērus kā ļoti efektīvus siltumizolācijas materiālus; sākumā tos ieguva no naftas savienojumiem, vēlāk arī no koksnes pārstrādes produktiem. Tā tapis slavenais un visai efektīvais siltumizolācijas materiāls RIPORS, kas izmantots arī padomju kosmosa retūrkuģu Enerģija-Buran konstruēšanā un kosmiskajos lidaparātos uz Marsu.”
J.Stradiņš. «Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības», R., Zinātne, 1998, lpp.290)

Būtība

Ripors

Citi ķīmiķi polimēru materiālu, tai skaitā poliuretānu, ieguvei parasti izmantoja naftas ķīmiskās pārstrādes produktus, bet nafta pati par sevi ir dārga izejviela. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta  zinātnieki izmēģināja ne vienu vien tehnoloģiju, kamēr izdevās atrast naftas produktu aizstājēju. Rezultātā par vienu no izejvielām putuplastu ražošanā kļuva talleļļa (celulozes vārīšanas atlikums). Atkritumviela kļuva par ekonomiski izdevīgu siltumizolācijas materiālu.

Galvenie autori:

Izgudrojuma realizācija:
 • Poliolus no talleļļas putuplasta Ripors ieguvei pēc Koksnes ķīmijas institūta tehnoloģijas kopš 1983. gada ražo Krievijā Čeboksaru rūpnīcā «Himprom».
 • Riporu izmantoja visos bijušās PSRS reģionos, arī Latvijā. Ventspilī milzīgās amonjaka uzglabāšanas cisternas ir izolētas ar Riporu (skat. attēlu).
 • „Neizdzēšami man atmiņā palikuši iespaidi, kad vairāk nekā pēc 10 gadu neatlaidīga darba nesējraķete «Enerģija» (uz tās bija mūsu izgudrotā speciālā siltumizolācija) pacēla orbītā ap Zemi daudzkārt izmantojamo kosmosa kuģi «Buran» (skat. attēlu). Īpašs notikums arī bija padomju kosmonautu V.Rjumina un L.Popova apmācīšana darbam ar mūsu izgudroto aparātu putupoliuretāna iegūšanai mikrogravitācijas apstākļos. Eksperiments «Lotoss» kosmosa kuģī «Salūts» notika 1980. gadā. Tas bija pirmais ķīmiski tehnoloģiskais eksperiments orbītā ārpus Zemes”
  (U. Stirna, viens no Ripora izgudrotājiem, savās piezīmēs par izgudrošanu un tās nozīmi).
 • Paralēli Ripora tehnoloģijas izstrādei Koksnes ķīmijas institūta birojā (pašlaik birojs «Koksne») tika radītas speciālas iekārtas – putu ģenerators un tā vairākas modifikācijas (putošanas mašīna UMP, mobila putošanas mašīna PNG, pārnēsājama putošanas mašīna PUN), kuras turpina ražot birojs «Koksne».
Uzklikšķini lai redzētu lielāku
Siltumizolācija
šķidrā amonjaka
tvertnei
Ventspilī


Uzklikšķini lai redzētu lielāku
Krioizturīga
siltumizolācija
PSRS nesējraķetei
Enerģija

Patentdokumentu izlase:

PSRS autorapliecības:

 • I.Argalis, A.Alksnis, U.Silis, U.Stirna. Nr. 1126597, 1984
 • U.Stirna, P.Tukums, V.Jakušins, u.c. Nr. 1041550, 1983.
 • U.Stirna, A.Alksnis, P.Tukums, u.c. Nr. 1159309, 1982.
 • U.Stirna, A.Alksnis, V.Karlivāns. Nr. 131236, 1978.

Latvijas patenti:

 • U.Stirna, I.Sevastjanova, V.Jakušins, M.Misāne. Biodestruktīvu putupoliuretānu kompozīcija. LV 11550, 1995, Int. Cl.6 C08 G18/12.
 • U.Stirna, I.Sevastjanova, M.Misāne, A.Alksnis. Uzglabāšanā stabili poliolu maisījumi putupoliuretānu un putupoliizocianurātu ieguvei. LV 11551, 1995, Int. Cl.6 C08 G18/12.

Monogrāfija:

 • U.K.Stirna, U.K.Silis. Ripors-6T. Rīga, Zinātne, 1988,184.lpp. (krievu val.).

Raksti:

 • U.K.Stirna, P.I.Solodovņiks, V.A.Jakušins. Freona lietošana cieto putu poliuretānu ražošanā un ar to saistītās ekoloģiskās problēmas. - LZA Vēstis, B, 1992, 5, 61-67.lpp. (krievu val.).
 • U.K.Stirna, V.A.Jakušins, I.V.Sevastjanova. Freona saturošie putupoliuretāni un putupoliizocianurāti. Koksnes ķīmija, 1994, 1, 53-61. (krievu val.).
 • U.Stirna, I.Sevastjanova, V.Jakušins, M.Misāne. Molecular packing of plasticized starch. Latvijas ķīmijas žurnāls, 1997, Nr. 1, pp. 120-125.
 • U.Stirna. New biodegradable polymer materials from unmodified and modified starch. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 1997, Vol. 51, Nr. 3-4, pp.179-183.
 • A.Alksnis, U.Stirna. Bioabbaubare PUR-Schaumstoffe. 27. Jahrestagung der GUS. “Umwelteinflü ße erfaßen, simulieren, bewerten”. 18.-20. März, 1998, Karlsruhe, S.13-20.
 • A.Alksnis, U.Stirna. Polyurethanschaumstoffe aus nachwachsendem Rohstoff. 28. Jahrestagung der GUS. “Umwelteinflü ße erfaßen, simulieren, bewerten”. 10.-12. März, 1999, Karlsruhe, S.1-10. (vācu val.)

Fotoalbums

(cietās putas) –
grūti degošs putuplasts. Riporu izmanto kā siltuma un skaņas izolācijas materiālu: celtniecībā, kuģu būvē, cauruļvadiem, cisternām u.c. Ripora galvenās priekšrocības - laba adhēzija ar dažādiem konstrukciju materiāliem, minimāla aizdegšanās varbūtība, mazs trauslums, neliela ūdensuzsūktspēja. Ripora dažādas modifikācijas var lietot plašā temperatūru diapazonā (no + 140°C līdz - 253°C un zemāk).