Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Par Latvijas izgudrojumiem un izgudrotājiem

(Priekšvārds)

Latvijas Zinātņu akadēmijā ir paveikts visai darbietilpīgs un nozīmīgs darbs: latviski un angliski lasošie Interneta WWW lietotāji nu var gūt sistematizētas ziņas par prāvu daļu no Latvijā veiktajiem izgudrojumiem un to autoriem. Jaunā WWW lapa dod ieskatu Latvijas izgudrošanas potenciāla pagātnē, tagadnē un ļauj nedaudz prognozēt arī nākotni.

Kur rodas izcilie izgudrojumi – lielvalstī vai mazā valstī? Rīgā dzimušais vācbaltietis Valters Caps pasaulslaveno miniatūro fotoaparātu «Minox» radīja Baltijā un tādējādi visai pasaulei darīja zināmu arī VEF vārdu. Latvietis Juris Upatnieks savus daudzos izgudrojumus hologrāfijā veica ASV, bet cits latvietis – Rūdolfs Ūdris (kura vārds gan pagaidām nav rodams šajā lapā) „gadsimta atklājumu” organiskās ķīmijas tehnoloģijā – fenola un acetona vienlaicīgu iegūšanas metodi – izveidoja Staļina Gulagā, pieteikdams savas PSRS autorapliecības tikai pēc atbrīvošanas no cietuma. Dažāda tātad ir bijusi izgudrojumu vēsture, bet jau šis pētījums ir liecība tam, ka lieli izgudrojumi top ne tikai lielās valstīs vien.

Ļoti apsveicama ir Sorosa fonda ierosme – veidot šādu Interneta lapu sistēmu. Daudzi no lapā aprakstītajiem izgudrotājiem, tāpat kā mūsu izcilie mākslinieki un sportisti, ir veicinājuši nelielās Latvijas valsts un tās nācijas iepazīšanu pasaulē, „veidojuši tās tēlu” . Atgādināsim, ka Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Zinātnes padome citā Interneta lapā angļu valodā ir sakopojusi ziņas par ievērojamākajiem mūsdienu Latvijas zinātniekiem. Arī to skaitā daudzi ir bijuši izgudrotāji, un abas lapas papildina viena otru.

Savā laikā Benjamins Joffe savās 4 grāmatās ir apcerējis gandrīz visus Latvijā tapušos izgudrojumus, par kuriem bija izsniegtas PSRS autorapliecības. Šajā WWW lapā veikta krietna atlase, ievērojot izgudrojuma realizācijas pakāpi, patentdokumentu skaitu, PSRS laikā gūtās atzinības u.t.t. Jāatzīmē, ka atlase ir pietiekami objektīva un vispusīga nozaru pārstāvības ziņā. Taču ceru, ka darbs tiks turpināts un ar laiku te atradīsim ziņas arī par vairākiem citiem Latvijas izcelsmes izgudrotājiem. Bez leģendārā Rūdolfa Ūdra gribētos vēl piemēra pēc minēt mūžībā aizgājušo koksnes ķīmiķi Arvīdu Kalniņu, pazīstamos izgudrotājus medicīnas jomā Viktoru Kalnbērzu un Leonīdu Rozi u.c. - izcilu izgudrotāju potences Latvijā nebūt nav izsmeltas. Ceru arī, ka uz šīs Interneta lapas pamata drīzumā taps laba grāmata. Taču jau tagad apkopotais materiāls dod pamatu zinātnes un tehnikas vēsturnieku diskusijām, kurus izcilos Latvijas izgudrotājus var pieskaitīt kategorijai, kas atstājuši manāmu ietekmi pasaules tehnoloģijās un tehnikā.

Apzināt savus izgudrotājus un tādējādi godāt viņus īpaši svarīgi ir šodien, kad skaidri jūtams, ka Latvijas nākotne saistāma vispirmā kārtā ar mūsu intelektu – radošo un zinātnisko (zinātnieki, literāti, mākslinieki), un arī tehnisko (jauni izgudrojumi un to īstenošana).

Šai Interneta lapai ir vēl viena, varbūt pat būtiskāka nozīme. Proti – gribētos cerēt, ka Latvijas skolu jaunieši (cītīgākie Interneta „kuģotāji” ) par to ieinteresēsies, turklāt ne tikai, lai papildinātu savu erudīciju, bet arī lai pārbaudītu sevi izgudrošanas jomā. Izsaku cerību, ka jaunie edisoni un viņu izgudrojumi taps tepat, Latvijā. 21.gadsimta Latvija nedrīkst kļūt par zonu, kur nekas netiek izgudrots.

Labu ceļavēju šai Interneta lapai novēlot, autorus un lietotājus sveicin

autograph
Dr. Jānis Stradiņš
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
Riga, November 29, 1999